ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY 4
FLIP-FLOP DEVRELERİ
Grup
Numara
Ad Soyad
DENEYİ
YAPANLAR
RAPORU HAZIRLAYAN: _____________________________________
Deneyin Yapılış Tarihi
Raporun Geleceği Tarih
Raporun Geldiği Tarih
Gecikme
......... / ....... /2014
........./ ...... /2014
......... / ......./2014
.......... gün
Değerlendirme Notu
Gecikme Notu
Rapor Notu
Raporu Değerlendiren
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:4
1. Amaç: Flip-flopların çalışmasını ve türlerini anlamak.
 Temel Mantıksal Kapılar ile R – S Flip Flop
1. Ön Hazırlık:
Aşağıdaki soruları çizgisiz A4 kâğıda cevaplamış olarak deneye geliniz.
1. Şekil 1 deki devrede NAND kapıları yerine NOR kapıları kullanarak R-S flip flop devresini
oluşturarak doğruluk tablosunu elde ediniz. Şekil 1 deki devreden farkı nedir? Açıklayınız.
2. Kullanılan Alet ve Malzemeler:
1. 1 adet 74LS00
2. 2 adet LED
3. 2 adet anahtar
3. Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 1 deki devreyi kurunuz.
2. Anahtarları sırayla 0 dan 1 konumuna geçirerek Tablo 1’i doldurunuz.
2
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:4
 J – K Flip Flop
1. Ön Hazırlık:
Aşağıdaki soruları çizgisiz A4 kâğıda cevaplamış olarak deneye geliniz.
1. 74LS76 entegresine ait datasheet’i elde ediniz. İnceleyerek birlikte deneye geliniz.
2. R-S ile J-K flip-flop arasında ne fark vardır? Açıklayınız.
2. Kullanılan Alet ve Malzemeler:
1.
2.
3.
4.
5.
1 adet 74LS76
1 adet LED
2 adet anahtar
1 adet 2.2k ohm direnç
1 adet buton
3. Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 2 deki devreyi kurunuz.
2. S1 ve S2 anahtarlarını sırayla 0 dan 1 konumuna geçirerek S3 anahtarına basılı değilken Qn,
basılı iken Qn+1 değerlerini Tablo 2’ye doldurunuz. (Qn önceki değer, Qn+1 ise sonraki değer
anlamındadır.)
3. Şekil 2 deki devrede S1 ve S2 anahtarlarını sırası ile entegrenin S (2 nolu bacak) ve R (3 nolu
bacak) bacaklarına bağlayınız.
4. 3. maddedeki işlemleri yenileyerek Tablo 3’ü doldurunuz.
3
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:4
 D Flip Flop
1. Ön Hazırlık:
74LS74 entegresine ait datasheet’i elde ediniz. İnceleyerek birlikte deneye geliniz.
2. Kullanılan Alet ve Malzemeler:
1.
2.
3.
4.
5.
1 adet 74LS74
1 adet LED
1 adet anahtar
1 adet 2.2k ohm direnç
1 adet buton
3. Deneyin Yapılışı:
1. Şekil 3 deki devreyi kurunuz.
2. S1 anahtarını sırayla 0 dan 1
konumuna geçirerek S3 anahtarına
basılı değilken Qn, basılı iken Qn+1
değerlerini Tablo 4’ye doldurunuz.
(Qn önceki değer, Qn+1 ise sonraki
değer anlamındadır.)
4
EEM203 SAYISAL TASARIM LABORATUVARI
DENEY NO:4
Yorumlar:
5
Download

DENEY 4