YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
DENEY RAPORU
Öğrenci No
Adı-Soyadı
Grup No
Tarih
DENEY ADI:
DENEYİN TEORİSİ:
(Amaç, Mekanizmalar( reaksiyonlar) yazılacaktır.)
GEREKLİ MALZEME, KİMYASALLAR , CİHAZLAR VE KULLANILAN YÖNTEM:
(Deney için gerekli olan tüm malzemeler, kimyasallar,ekipmanlar ve kullanılan standart deney yöntemi belirtilecektir.)
SONUÇLAR VE HESAPLAMALAR:
(Deneyden elde edilen veriler ve hesaplamalar.)
TARTIŞMA
(Deneyden elde edilen sonuçların tutarlılığı ve çevresel açıdan önemi yönetmelik değerleri ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.)
* İlk üç bölüm doldurularak deneye girilir, son iki bölüm deneysel çalışmada doldurularak rapor aynı gün teslim edilir.
Download

Deney Raporu formu