MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUVARDA UYGULANACAK KURALLAR
1. İlgili deneylerin tarih ve saatleri panolardan takip edilmelidir.
2. Deneyler Teorik ve uygulama olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Teorik kısımda deneylerle alakalı teorik esaslar anlatılacaktır.

Uygulama kısmında ise laboratuvarlarda ilgili deneylerin uygulaması yapılacaktır. Ayrıca
uygulamadan önce ya da sonra ilgili deneylerin kısa sınavları yapılacak olup, derse gelmeden önce
öğrencilerin teorik esaslara çalışması gerekmektedir. Bu sınav deney föyünde yer alan bilgiler
ve/veya deney konusuyla ilgili temel mühendislik bilgilerinden olacaktır.
3. Her deneyden bir hafta sonra deneyle ilgili rapor hazırlanacaktır (Deneye gelmeyenlerin raporları
kabul edilmeyecektir).
4. İlan edilen deney grubuyla ve ilan edilen gün ve saatte deneye girilecektir.
5. Her öğrenci deneye ilgili deney föyü ile gelecektir. Deney föyü olmayan öğrenci deneye alınmayacaktır.
Föyler, deney grupları ve deneylerle ilgili diğer bilgiler Bölüm internet sitesinden temin edilmeli ve
deney föylerinin çıktısı önceden alınıp deneylere getirilmelidir.
6. Deney sırasında sorumlu Öğretim Eleman’ının uygulayacağı kurallara tam olarak uyulacaktır.
7. Deney sonrası Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Rapor Yazım Kurallarına göre Deney
Raporu hazırlanacak
8. Öğrenciler vize sınavında o ana kadar girmiş oldukları dört deneyden, final ve bütünleme sınavlarında
ise tüm deneylerden sorumlu olacaklardır.
9. Derse devam zorunluluğu uygulamalı derslerde olduğu gibi %80’dir ve bu kurala uymayanlar girmiş
olduğu deneylerden başarılı olsalar dahi dersi tekrar almaları gerekecektir bu yüzden devem
zorunluluğuna dikkat edilmesi çok önemlidir (2 deneye katılmayanlar devamdan kalacaklardır).
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR RAPOR YAZIM KURALLARI
Bir raporda bulunması gereken bölümler şunlardır:

KAPAK

AMAÇ

TEORİ

DENEY TESİSATI

DENEYİN YAPILIŞI

ÖLÇÜLEN DEĞERLER VE HESAPLAMALAR

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

KAYNAKLAR
 EKLER
1. Şekil yazıları şeklin altında, çizelge yazıları çizelgelerin üzerinde olmalıdır.
2. Şekil ve çizelgelerden hemen önceki paragrafta şekil veya çizelgeye atıfta bulunulmalıdır.
3. Kaynaklar kullanıldığı yerlerde köşeli parantez içinde belirtilmelidir.
4. Deney raporunun yazılışında anlaşılır bir dil, üçüncü şahıs edilgen çatı fiiller kullanılmalıdır. Raporun
sunuluşundaki tertip ve düzen dikkatle değerlendirilecektir.
5. Raporda bilimsel dil kullanılmalıdır. Yabancı kelimeler Türkçeleştirilmelidir. Bu, kaynaklardan alınan
tüm şekil ve çizelgelere de uygulanmalıdır.
6. Kesinlikle kopya çekilmemelidir. Raporlar özgün olmalıdır. Özellikle Giriş, Amaç, Teori, Sonuçlar ve
Değerlendirme bölümlerinde aynı cümle ya da cümleler yazan kişilerin raporları kopya muamelesi
görecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Rapor yazmak için değil, anlamak için hazırlanmalıdır.
Download

Makine Lab. Kuralları - K.Ü. Makine Mühendisliği Bölümü