2013/14 BAHAR YARIYILI
ÇEVRE KĐMYASI 2
Tarih
DERS KONULARI
1. HAFTA: Giriş – Demir ve Mangan
11.02.2014
2. HAFTA: Sülfür Döngüsü – Sülfat/sülfür parametreleri
18.02.2014
3. HAFTA: Fosfor Döngüsü ve Fosfat parametresi
25.02.2014
4. HAFTA: Karbon döngüsü ve mikrobiyal reaksiyonlar
04.03.2014
5. HAFTA: Azot Döngüsü – TN/TKN/NH4+/NO2-/NO3- parametreleri
11.03.2014
6. HAFTA : KOĐ
18.03.2014
6. HAFTA : 1. ARASINAV
20.03.2014
7. HAFTA :
Ç.O.
ve BOĐ
8. HAFTA :
BOĐ ve TOK
01.04.2014
9. HAFTA :
Katı Madde
08.04.2014
25.03.2014
ARASINAVLAR
12-20.04.2014
10. HAFTA : Yağ-gres ve Uçucu Asitler
22.04.2014
11. HAFTA : Đçme Suyu Arıtımında Đzlenen Parametreler
29.04.2014
12. HAFTA : Atıksularda Đzlenen Parametreler
06.05.2014
13. HAFTA : Atıksu Arıtımında Đzlenen Parametreler
13.05.2014
14. HAFTA : Genel revizyon
20.05.2014
ÇEVRE KĐMYASI LABORATUVARI
2013/14 BAHAR YARIYILI PROGRAMI
Tarih
1. HAFTA: LABORATUAR TANITIMI VE KURALLAR,
14.02.2014
2. HAFTA: ASĐDĐTE/ALKALĐNĐTE
21.02.2014
3. HAFTA: KLORÜR TAYĐNĐ
28.02.2014
4. HAFTA: SO4 TAYĐNĐ
07.03.2014
5. HAFTA: BULANIKLIK TAYĐNĐ
14.03.2014
6. HAFTA : SERTLĐK TAYĐNĐ
21.03.2014
7. HAFTA :
28.03.2014
SÜLFÜR TAYĐNĐ
Sorumlu
8. HAFTA :
FOSFAT TAYĐNĐ
04.04.2014
9. HAFTA :
KOĐ TAYĐNĐ
11.04.2014
ARASINAVLAR
12-20.04.2014
10. HAFTA : ÇO ve BOĐ TAYĐNĐ
25.04.2014
11. HAFTA : AMONYUM AZOTU TAYĐNĐ
02.05.2014
12. HAFTA : KATI MADDE TAYĐNLERĐ
09.05.2014
13. HAFTA : YAĞ-GRES TAYĐNĐ
16.05.2014
GENEL SINAVLAR
26.05-06.06.2014
Ders Notu: Deney föyleri fotokopi olarak dağıtılacaktır. Quizlerde öğrenciler “Çevre Mühendisliği Kimyası” ve
Çevre Kimyası 1 dersinde işlenen teorik ders konularından sorumlu olacaklardır.
Notlandırma: Ders kapsamında 1 ara sınav ve 1 genel sınav yapılmaktadır. Toplam notlandırma aşağıdaki gibi
olmaktadır:
Arasınav notu = %40 vize sınavı notu + %30 quiz notu + %30 rapor notu
Genel Sınav Notu = %40 final sınavı notu + %30 quiz notu + %30 rapor notu
Çevre Kimyası laboratuar dersi kapsamındaki uygulamalar: Ders kapsamında, quiz ve laboratuar
deneyleri yapılmaktadır. Quizler deneyden önce yapılmaktadır. Derse devam zorunluluğu %80’dir.
Quize girmeyenler ve %50’nin altında başarı sağlayan öğrenciler deneyden devamsız
sayılacak ve raporları kabul edilmeyecektir. Öğrenciler laboratuara önlüklü ve laboratuar
gözlükleri ile birlikte gelmek zorundadırlar. Laboratuara geldiği halde gerekli şartları sağlamadığı için
deneye alınmayan öğrenciler devamsızlık yapmış sayılırlar ve bu öğrencilerin getirecekleri olası doktor
raporları kesinlikle kabul edilmez. Telafi deneyi yapılmayacaktır. Ders kapsamında yürütülen deney
programı yukarıda verilmiştir.
Download

Çevre Kimyası 2 Dersi Programı