DENEY #5 RS TUTUCU ve KONTROLLÜ RS TUTUCU Deneyin Amacı : Tutucu devrelerin çalışma prensiplerinin anlaşılması Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Switch ve LED 3) Çeşitli Değerlerde Dirençler ve bağlantı kabloları Deneyle İlgili Teorik Bilgiler: RS Tutucu Tutucular veri saklama yeteneğine sahip olan ardışıl devrelerdir. RS tutucularda iki temel giriş R (reset) S(Set) girişleri vardır. R girişi Q çıkışını 0, ve S girişi Q çıkışını 1 yapmak için kullanılır. Aşağıdaki şekilde RS Tutucu devresi ve doğruluk tablosu verilmektedir. S
Devre 1 RS Tutucu R
Q
Q’
0
0
Q
Q’
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
Geçersiz Giriş
Sayfa | 25 Kontrollü RS Tutucu Kontrollü RS Tutucuların RS tutuculardan farkı R ve S girişlerindeki değişiklikleri C kontrol bitinin izni ile gerçekleştirmesidir. Dolaysıyla Kontrollü RS Tutucular 3 girişlidir (R,S,C) Kontrollü RS Tutucular için devre ve doğruluk tablosu aşağıda verilmiştir. C
Devre 2 Kontrollü RS Tutucu S
R
Q
Q’
0
X
X
Q
Q’
1
0
0
Q
Q’
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
Geçersiz Giriş
Ön Hazırlık Soruları : S.1. RS Tutucu devresini çizerek çalışma prensibini anlatınız. S.2. Kontrollü RS Tutucu devresini NAND'lerle çizerek çalışma prensibini anlatınız. S.3. Multisim’de deneyi gerçekleştirin ve Açık Ders Notu Merkezinden gönderin. Deneyin Yapılışı : 1) Devre 1'deki RS Tutucu devresini breadboardunuza kurun. 2) Deney sonuç raporu ekindeki RS Tutucu doğruluk tablosunu doldurunuz. 3) Ön hazırlık kısmında tasarladığınız NAND'lerle yapılmış Kontrollü RS Tutucu devresini breadboardunuza kurun. 4) Deney sonuç raporu ekindeki Kontrollü RS Tutucu doğruluk tablosunu doldurunuz. Sayfa | 26 DENEY 5 SONUÇ RAPORU EKİ S
R
0
0
0
1
1
0
1
1
Q
Q’
RS Tutucu Doğruluk Tablosu C
S
R
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Q
Kontrollü RS Tutucu Doğruluk Tablosu GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANI ONAYI Deney Sonuç Soruları S.1. Kontrollü RS Tutucu ve RS Tutucu arasındaki farkları belirtiniz. Sayfa | 27 Q’
Download

DENEY #5 RS TUTUCU ve KONTROLLÜ RS TUTUCU Deneyin