Bilgisayar ve Programlama 2
Dersi
Ödev2
20 Öğrencinin notlarının ortalaması hesaplanacaktır. Klavyeden bu öğrencilerin
notlarını tek tek alıp, notlarının ortalamasını bulan programın algoritmasını yazıp, akış
diyagramını çiziniz.
Download

Bilgisayar ve Programlama 2 Dersi Ödev2