20 Ekim 2014
2014-2015 GÜZ YARIYILI
İLERİ YAPI STATİĞİ - ÖDEV 1
1.
Aşağıdaki çerçevede, kolonun iki ucunda yer alan (A) ve (B) kesitlerinde M-
bünye denkleminin geçerli olduğu diğer kesitlerde ise eğilme rijitliğinin
sonsuz olduğu (EI ->∞) varsayılmaktadır. İstediğiniz bir lineerleştirme
tekniğini kullanarak;
a. M eğilme momenti diyagramını çiziniz.
b. A ve B göreli dönmeleri ile  yatay ötelenmesini belirleyiniz.
(A)
60 kN
EI ->∞

EI ->∞
5m
(B)
3m
M
100 kNm
-0.02
M=5000 
M=500 + 90
M=500 + 90
M=5000 
0.02

-100 kNm
Sayfa 1/2
2. Aşağıdaki çerçevede yük artımı yöntemini kullanarak limit yük değerini
saptayınız. Sistemin yük-yerdeğiştirme diyagramını çiziniz. ( Mp=100 kNm
olarak verilmiştir. )
0.60 P
I, Mp
I, Mp
0.40 P
2I, 2Mp
2I, 2Mp
2I, 2Mp
3m
3m
4m
3m
Ödev 1 Teslim Tarihi : 04 Kasım 2014
Vize 1 Tarihi : 04 Kasım 2014
Ödev 2 Teslim Tarihi : 02 Aralık 2014
Vize 2 Tarihi : 02 Aralık 2014
Sayfa 2/2
Download

21.10.2014 Odev 1