ONDALIK KESİRLER KONU ANLATIMI
Paydaları 10 , 100 , 1.000 olan kesirlere ondalık kesir deriz.
4 ,
10
5 ,
8
100
1000
gibi paydası 10 , 100 , 1000 olan kesirler ondalık kesirlerdir.
Ondalık kesirlerde tam kısımları virgülün soluna, kesir kısımları virgülün sağına yazarız.
Ondalık
Kesir
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
0,3
sıfır tam
onda üç
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
7
10
1,7
bir tam
onda yedi
Ondalık Kesir
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
8
100
0,08
sıfır tam
yüzde sekiz
Ondalık Kesir
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
2,35
İki tam
yüzde otuz beş
3
10
Ondalık
Kesir
1
2
35
100
ONDALIK KESİRLER KONU ANLATIMI
Şimdi sıra sende, aşağıdaki boşlukları dolduralım.
Okunuşları verilen ondalık kesirleri şekil üzerinde gösterelim ve virgülle yazalım.
Paydaları ……………………………………………………………………. olan kesirlere ondalık kesir deriz.
… , … ,
……
gibi paydası ……………………………………………….. olan kesirler ondalık kesirlerdir.
…
………
…………
Ondalık kesirlerde tam kısımları virgülün …………………., kesir kısımları virgülün ………………… yazarız.
Ondalık
Kesir
Ondalık
Kesir
Ondalık Kesir
Ondalık Kesir
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
,
sıfır tam
onda dokuz
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
,
iki tam
onda iki
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
,
sıfır tam
yüzde altı
Virgülle Yazılışı
Okunuşu
,
İki tam
yüzde yetmiş
beş
ONDALIK KESİRLER KONU ANLATIMI
Ondalık kesirlerde tam kısımlar virgülün soluna,
kesir kısımları virgülün sağına yazılır.
Virgül, tam kısım ile kesir kısımlarını birbirinden ayırır.
Tam kısmı
3
6
Kesir kısmı
3 , 6
10
üç tam
7
7
onda altı
Tam kısmı
sıfır tam
1
0
bir tam
yedi tam
yüzde otuz yedi
Kesir kısmı
0 , 09
9
100
Kesir kısmı
sıfır tam
yüzde dokuz
Tam kısmı
1 , 1
10
100
Tam kısmı
onda yedi
Tam kısmı
Kesir kısmı
7 , 37
37
Kesir kısmı
0 , 7
10
1
Tam kısmı
4
onda bir
Kesir kısmı
4 , 04
4
100
dört tam
yüzde dört
Ondalık kesirlerin sağından sıfır silmek veya sağına sıfır yazmak,
ondalık kesrin değerini değiştirmez.
0,7
=
0,9 = 0,90
0,3 = 0,300
2,5 = 2,500
4,4 = 4,400
10,2 = 10,20
1,8 = 1,8000
0,70
Her doğal sayı ondalık kesir şeklinde yazılabilir
0 = 0,0
1 = 1,0
2 = 2,0
15 = 15,0
28 = 28,0
100 = 100,0
177 = 177,0
356 = 356,0
678 = 678,0
0,5 =
0,25
=
1
2
yarım
1
4
çeyrek
ONDALIK KESİRLER KONU ANLATIMI
Ondalık kesirlerde tam kısımlar virgülün ……………….,
kesir kısımları virgülün ………………… yazılır.
Virgül, ……………………………………………………………………………….. birbirinden ayırır.
Tam kısmı
2
3
Kesir kısmı
,
4
10
Tam kısmı
8
6
10
Tam kısmı
3
9
Kesir kısmı
Tam kısmı
Kesir kısmı
1
100
Kesir kısmı
,
Tam kısmı
,
60
100
Kesir kısmı
Tam kısmı
,
9
10
Kesir kısmı
,
95
100
Ondalık kesirlerin ……………………… sıfır silmek veya …………………. sıfır yazmak,
ondalık kesrin değerini değiştirmez.
,
…, …
=
, = , 0
,
= , 00
, = , 00
,
= , 00
,
= , 000
=
, 00
…,…
Her ……………………………… ondalık kesir şeklinde yazılabilir
… = …,0
.. = …,0
… = …..,0
… = ……,0
.. = ……,0
… = ……,0
… = ……,0
.. = ……,0
… = …,0
,
=
,
yarım
=
çeyrek
Download

ondalık kesirler