Konu: Tam Sayılar
www.yusufbas.net
1. Aşağıdaki tabloda dört farklı şehirdeki gece sıcaklıkları
YBT
4. Aşağıdaki sayı doğrusu eş aralıklarla bölünmüştür.
gösterilmiştir.
Sıcaklık oC
Şehir
İstanbul
3
Mardin
-2
Ordu
Ş
A
U
S
YU
-3
A)
Gece sıcaklık değeri en düşük olan şehir hangisidir?
YU
A) İstanbul
B) Mardin
C) Ordu
D) Rize
G
U
S
Ş
A
B
F
10
Bu sayı doğrusu üzerindeki “G” ile gösterilen
sayı kaçtır?
B
F
-1
Rize
-5
1
B) -1
C) -2
o
5.
Ş
A
D) -3
A köyü ( 5 C)
2. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayı
A) 102
U
Y
C) -987
U
S
o
B
F
aşağıdakilerden hangisidir?
D köyü ( 2 C)
o
B köyü ( 0 C)
B) -978
o
C köyü (-3 C)
D) -999
Yukarıda bir dağ , bu dağ üzerindeki köyler ile bu
köylerin hava sıcaklık değerleri gösterilmiştir.Her
biri farklı köyde oturan dört arkadaştan,
B
F
U
Y
Selin;En sıcak köyde
Bukle; Sıcaklığın nötr olduğu köyde
Selen;En soğuk köyde oturduğuna göre
Ş
A
Kerem’in oturduğu köy hangisidir?
3. -3 ile 5 arasında kaç tam sayı vardır?
A) 6
U
Y
C) 8
U
S
U
S
Ş
A
B
F
B) 7
A) A
B) B
D) 9
C) C
D) D
1
Konu: Tam Sayılar
6. -4
www.yusufbas.net
o
C ‘den soğuk ,6 oC’den sıcak sularda yaşayamayan bir balık türü aşağıdaki tabloda gösterilen
ırmakların hangisinde yaşayamaz?
K
U
S
L
YU
Ş
A
A) -4
0
N
-5
A) K
B) L
C) M
D) N
U
S
U
D) -1
Y
-3
L
B) -3
C) -2
B
F
3
Ş
A
B
F
8. -3,99 ‘ dan büyük en küçük tam sayı kaçtır?
Sıcaklık o C
Irmak
YBT
Ş
A
9. En büyük negatif tam sayı kaçtır?
A) -1
U
Y
C) -100
7.
-5
6
2
-6
0
-1
10
-4
F
U
Ş
A
B
12
Y
S
U
C) 5
B) -10
D) Sonsuz
Ş
A
B
F
10. Rakamları farklı dört basamaklı en büyük
negatif tam sayı kaçtır?
Yukarıdaki tablodaki sayılardan kaç tanesi pozitif
değildir?
A) 3
U
S
B
F
U
S
U
B) 4
D) 6
A) -1000
B) -1234
Y
D) -9876
C) -1023
2
Download

Tam Sayılar (6. sınıf)