PROBLEMLER
1. Günde 5 ekmek satan bakkal, 4 günde
kaç ekmek satar?
2. Bir tavuğun 2 ayağı vardır. 6 tavuğun
kaç ayağı vardır?
6. Sınıfımızda 9 sıra vardır. Her sırada
3 öğrenci oturduğuna göre, sınıfımızda
kaç öğrenci vardır?
7. Günde bir deste kalem satan satıcı 8
günde kaç tane kalem satar?
3. 5 keçinin kaç ayağı vardır?
8. 7 hindinin kaç ayağı vardır?
4. Bir haftada 5 gün okula gidiyoruz. 6
haftada kaç gün okula gideriz?
9. Bir otomobilde 4 tekerlek vardır. 8
otomobilde kaç tekerlek olur?
5. Bir koyunun 4 ayağı vardır. 7 koyunun
kaç ayağı vardır?
10. Tanesi 6 YTL olan kitaptan 3 tane
alırsam kaç lira veririm?
1_ 4 sayısının 5 katının 8 fazlası kaçtır?
6- Özcan tanesi 2 liradan 6 defter alınca 5
lirası kalıyor. Özcan’ın başlangıçta ne kadar
parası vardır?
2- 3 sayısının 4 katı ile, 5 sayısının 3 katının
toplamı kaçtır?
7- Kitaplıkta 5 sıra raf var. 3 rafta 8’er
kitap, 2 rafta ise 6’şar kitap vardır. Bu
3- 4 tavuk, 5 inek ve 8 kuzunun ayakları
kitaplıkta kaç tane kitap vardır?
toplamı kaçtır?
8- Bir sınıfta öğrenciler sıralara 2’şerli
4- Bir sınıfta öğrenciler üçerli oturunca 7
sıra doluyor. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
5- Doğa, 42 sayfalık bir masal kitabını
okumaya başlıyor. Günde 10 sayfa kitap
okuyor. 3 gün kitap okuduktan sonra
okuyacağı kaç sayfa kalır?
oturduklarında 3 öğrenci ayakta kalıyor.
Sınıfta 10 sıra olduğuna göre bu sınıfta kaç
öğrenci vardır?
9- Her birinde 10’ar tane muz olan 5 kutu
muz vardır. Her kutudan 3’er muz yendiğinde
toplam kaç tane muz kalır?
Sınıfımızda 9 sıra var,
her sırada 3 öğrenci
oturuyor.
1.)Yukarıdaki yumurta kolisinde 4 sıra, her sırada 5
yumurta var. Buna göre 2 kolide kaç yumurta olur?
Ben 8
yaşındayım.
5.)Buna göre, sınıf kaç kişiliktir?
Benim yaşım,
oğlumun yaşının 5
katından 3 eksiktir.
Benim 7
TL param
var.
2.)
Benim senden 2
kat fazla var.
6.)Buna göre, ikisinin parasının toplamı kaç TL eder?
Buna göre, anne ile oğlunun yaşlarının toplamı kaçtır?
4 kalem
aldım.
3.)
Ben 6 tane.
Ben de
3 tane
Günde 8 sayfa okuduğuma göre, bir haftada kaç sayfa
7.) Emel, Zeynep ve Ümran tanesi 5 tane olan
okurum?
kalemlerden almışlar. Buna göre toplam kaç TL
ödemişlerdir?
4.)
Otobüste 9 koltuk vardır. Her koltukta ikişer kişi
oturduğuna göre otobüste kaç yolcu vardır?
8 8.) Günde 6sayfa yazı yazan Ali, 4 günde kaç sayfa
y
yazı yazar?
TABLOYU DOLDURUNUZ VE DE ÇARPMA İŞLEMLERİNİ YAPINIZ
x
3
8
6
1
9
3
7
4
2
0
5
10
12
2
0
4
24
5
20
9
x 3
3
x 5
4
x 3
4
x 4
0
x 4
7
x 2
6
x 3
8
x 3
2
x 5
3
x 4
9
x 5
2
x 0
9
x 6
3
x 6
5
x 5
7
x 6
6
x 4
7
x 4
9
x 5
8
x 4
9
x 4
8
x 6
2
x 5
6
x 5
8
x 1
5
x 4
9
x 8
7
x 7
8
x 0
6
x 6
Download