OTOKLAV
2
Sıra
1
2
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.3.1
5.
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.4
5.5
5.5.1
5.6
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
11.
Konu
Uyarılar
Giriş
Kapağın açılıp, kapanışı
Sterilize edilen malzemelerden
Beklenen kullanım
Üreticinin sorumluluğu
Montaj
Özellikler
Teknik veriler
Çevre sağlığı açısından çalışma koşulları
Programların önerilen süreleri ve özellikleri
Havalandırma-Havayı boşaltma
Çalışma şekilleri
Genel bilgi
Görüntüleme
Alarm görüntüleme modu
Alarm ve uygunluk kodları
Kullanım talimatları
Kurma tarihi ve printer üzerinde tarih ve zaman ayarı
Printer’ın kullanımı
T.C. 3000 devresinin tarifi
Nakliye ve depolama şartları
Bakım ve temizlik
Bağlantı şeması
Kontrol paneli
Güvenlik kuralları ve dikkat edilecek hususlar
Sembollerin anlamı
Hidrolik devre
Sayfa
3
4
4
5
5
7
7
7
7
7
9
9
90
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
3
1)Uyarılar
Tau Clave 3000 Vacuum bir otoklavdır. Sterilize edilecek aletleri ve sterilizasyon
odasını dikkatle temizleyiniz. YALNIZ DESTİLE SU KULLANINIZ. Doğru bakım
için, lütfen cihaz soğukken aşağıdaki sırayı izleyiniz.
Bakımı, hep etkili ve temiz bir otoklava sahip olmak istiyorsanız, belirli aralıklarla
yapınız.




Sterilizasyon odasını su ve alkol ile temizleyin. Kalıntılar varsa, kaba bir spanc
veya sirke ile temizleyin. Su ve alkol ile yıkayın.
Alkolle temizleyin ve pas olmamasına dikkat edin. Pas varsa alkolle temizleyin.
İçindeki diskle beraber contanın hep doğru yerde olduğuna dikkat edin. (Bu
işlemi hep soğukken yapın).Büzülürse yenisini takın. Conta büzülürse su
sızmalarına yol açar.
Steril odasındaki filtreyi sirke ile iyice yıkayın. Filtre dolmuşsa ve
temizlenmiyorsa, yenisi ile değiştirin.
Dikkatle (15–16. sayfadaki) manual filtre bağlantısı / çözülmesi izleyin.
4
2) Giriş
2.1) Kapağın açılıp, kapanması
Şekil 1
5
2.2) Steril edilecek ürünlerin beklenen kullanımı
Cihaz,
medikal-para medikal sektörde kullanılacak cerrahi aletlerin
sterilizasyonunda kullanılır. Aletler 105oC ile 134o arası sıcaklığa dayanacak özellikte
olmalıdır.
Otoklava toksik maddeler koymayınız. TAU STERIL ve SARP DENTAL bu konuda
hiçbir sorumluluk almaz.
2.3)Üreticinin sorumlulukları
Cihaz Avrupa uygulamalarına uygun üretilmiştir. Cihazın kullanımı, dizayn ve
üretim amaçları ile sınırlıdır. Kullanıcı, otoklavın yanlış kullanımında ortaya
çıkabilecek tüm risk ve tehlikeden sorumludur.
3.Montaj
Otoklavı ambalajından dikkatle çıkarıp, herhangi bir hasar olmadığından ve
topraklamanın doğru yapıldığından emin olunuz. Otoklavı, havalandırmayı
sağlayacak şekilde, düz ve yatay bir zemine koyun. Duvardan en az 10 cm uzak
olmasına gösterin ki sağlıklı havalandırma olsun.
Kapağın çevresine açılıp kapanmayı engelleyecek eşyaları koymayın. Otoklavı kolay
erişilebilen bir fişe takın. Ana düğmeyi “I” e getirin ve otoklavın devreye girdiğinden
emin olun.
Resim 2
6
Otoklav ile normalde otoklavın kilitlenmesini sağlayan iki adet takoz sevk edilir.
ÖNEMLİ: Takozları değiştirmeyin. Otoklavın arkasındaki bir tüp, buhar üretimine
izin verir.
ÖNEMLİ: Tüpü şekil 2 deki gibi yerleştirin.
Resim 3
Makine boş ise:
*Şişeyi 2,5 lt destile su ile doldurun. Uygun bir kapakla kapayın(Şekil 4)
*Küçük kabı otoklavın yükleme girişine yerleştirin. Tıpa yavaşça, dışarı su akana dek
açıldığı zaman ekranda STOP görüntüsü yanında, bip sesi gelince makine dolmuş
olur.
Resim 4
A01 alarmı yine görünürse, su seviyesi düşük demektir,
Şöyle yapın:
*Şişeyi destile suyla doldurun
7
*Küçük kabı otoklavın yükleme girişine koyun ve vidayı açıln. Zaman ekranında
STOP görünürse, dolum tamamlanmıştır.(yaklaşık 1,5 / 2 lt su A01’den sonra
görülür.)
*Tankı nasıl boşaltırız: Zaman ekranında A02 var; Bu cihazın boşaltılması
gerekir, demektir.(Şekil 3).Bunu yapmazsanız, cihaz alarmda kalır ve
kullanılamaz.Otoklavın daha iyi çalışması için, pis su tankını düzenli aralıklarla
boşaltın.
4.Özellikler
4.1)Teknik Özellikler
Ağırlık:50 kg
Dış Boyutlar:En 44 cm-Yükseklik 38 cm-Derinlik 43
İç Boyutlar:Oda çapı 24 m, derinliği 35 cm
Gücü:1250 Watt
Güç kaynağı:220V,50-60 Hz
4.2Çevre sağlığına ilişkin çalışma koşulları
Isı:5o-40oC
Nem (azami T 31o) % 80
Nem(azami T 40 o) % 50
4.3 Ürünler ve programın özellikleri
Otoklavın 5 sterilizasyon devresi ve bir Browie & Dick testi vardır.
Tüm programlarda sterilizasyon öncesi ve kurutma sırasında bir aşamalı vakum
vardır.Bir de havalandırma süresi içerir.
Bowie & Dick test çevrimi için şöyle yapın:
Çevrim ekranı bitmeden (5 sn) süreyi azaltan düğmeye basın.134
testi otomatik olarak görünür.
o
3,5 dk B+D
8
Sıra Program
Bölümlü
Vakum
1
Var
Paketsiz aletler
Sterilizasyon Kurutma
Düşük
süresi Vakum Basınç
Havalandırma
o
134
15 dk
Yok
4 dak
2.11 bar
2
Paketli aletler
Var
134 o
15 dk
Yok
15 dk
Yok
15 dk
Var
18 dak
3
Paket aletleri
Var
2.11 bar
121 o
7 dak
4
İçi boş ve lastik aletler
Var
1.08 bar
121 o
15 dak
4
5
Likidler
(Çift taraflı jelatin)
Özel (İnce aletler için
uygundur)
Var
1.08 bar
121 o
Yok
3,5 dak
Var
2,11 bar
105 o
15 dk
19 dak
2,11 bar
N.:Likit programında kurutma aşaması yoktur ve vakum yavaş boşaltmaya
ayarlıdır böylece ısının kalması ve basıncın -0,40 bara inmesini sağlar.
Bu likit maddelerin kaynamasını önler.
Special programda yine kurutma aşaması yoktur ve 105o seçilirse vakumda
yoktur.
9
4.3.1 Havalandırma süreci antikondenzasyonu
Çevim bitince End çıkar. Şimdi havalandırma başlar.2 dk aralıklarla hava
verir.(vakum pompası yardımı ile).Sterilizasyon odasının iç kısmına ekrandaki
“tempature” yazısı 70oC’nin 1 oC altına inmeyene kadar.Makine her an manuel
şekilde açılır(kapak açma kapama 2.1 sayfa 4)
5.Çalışma modları
5.1 Genel bilgi
Kumanda ve görüntüleme 18. sayfada verilmiştir.Bunlar;
Select
Start/stop
Temparature Decrease
Tempature Increase
Time Decrease
Time Increase
Sterilizasyon programını seçmek için
Başlatma /Bitirme
Özel programda ısıyı düşürmek için (-TEMP)
Özel programda ısıyı yükseltmek için (+TEMP)
Özel programda sterilizasyon süresini kısaltmak için
(-TIME)
Özel programda sterilizasyon süresini uzatmak için
(+TIME)
5.2 Görüntüleme
Basınç : Basıncı BAR cinsinden verir.
Isı
Sağ düğmeye basınca, buhar odasının içindeki ısıyı verir(+ TEMP)
ısıtma ekranın ısısını verir.Ayrıca (-TEMP) sol butona basınca, seçilen çevrim
ısısını görürüz.
Süre
Seçilen programın süresini verir. Uyarılar da sterilizasyon odasına
akan su da “FILL” ile gösterilir.
10
Led indikasyonu işlemi (yeşil)
Program durumunu gösterir.



Led kapalı: Süreç henüz bitmedi.
Led göz kırpıyor: Süreç devam ediyor.
Led açık: Süreç bitti.
Bunlar ;
*READY
*FILL
*VACUMM
*HEATING
*DRY
*END
*PRINT
(Kurulma işlemi)
(Doldurma)
(Vakum)
(Isıtma)
(Kurutma)
(İşlem bitti)
(Baskı işlemi)
Uyarıcı Led’ler (kırmızı)
Muhtemel arızaları bildirir.
Bunlar;
*DOOR(Kapı açık)
*LOW H20 Level (Su az)
*ALARM (Genel alarm-zaman ekrandan görülür)
Ön panel, opsiyonel bir bağlantı ile dış printere bağlanabilir. Ayrıca
sigortalı bir ana switch ile teçhiz edilmiştir.
(2 x 10A
6.3 x 32)
5.3
*Cihaz tüm alarmları aşağıdaki gibi görüntüler:
*Zaman ekranı alarm kodunu verir. (A01 , A02 vs. gibi)
*Uzunca bir bip sesi, peşinden 10 kısa bip (bu istenirse kısaltılabilir)
*A00 alarmında (kapak açık) veya A01’de (az su) bu eşdeğer DOOR ve
LOW H20 LEVEL led’leri de göz kırpar.
11
*Diğer durumlarda, alarm ledi göz kırparsa, alarm nedeni ekran kodu veya
(varsa) printer çıktısından bulunur.
*Cihaz. Alarm nedeni kaldırılmadıkça bu durumda kalır.
5.3.1 Alarmlar ve ilgili kodlar
Alarm
kodu
A00
A01
A02
A04-05
A06
A07
A08
A09
A10
İndikasyonlar
Kapı açık: bir program başlarken kapağın açık oluşunu
denetler.Bir butona basarak veya kapanırsa kaybolur.
Düşük su seviyesi: Bir program başlarsa su seviyesinin az olduğunu
gösterir. Bir butona basarak veya suyu tamamlayarak söner. Azami
su seviyesine gelince “STOP” yanar ve bip sesi alarm gibi öter.Eğer
iki bip susar ve “STOP” sönerse normal işleme geçilir.
Boşaltma tankı dolu: Su verme tankının taştığını kontrol
eder.(Yalnız tank boşalınca söner)
Fazla ısıtma süresi: Bir butona basarak söner.
Yüksek basınç: Bir butona basarak söner.
Yüksek ısı : Bir butona basarak söner.
Anormal basınç: Bir butona basarak söner.
Anormal ısı: Bir butona basarak söner.
Vakum süreci düzgün olarak bitmedi.
*=İşlemi tekrarla sterilizasyon işlemi bitmedi. Steril edilecek ürün steril
edilmedi.Sorun sürerse üreticiyi ara.
12
N.B: A00,01,02 bir basıma yol açmaz.
Ayrıca bazı başka alarmlar elektronik karttan kaynaklanır.
Bunlar :
A20 Veri kaybı
A21 Süre doğru çalışmadı
A22 Problar
A23 Saat pilleri
A24 Software
5.4Çalışma talimatı
1-steril edilecek aleti iyice temizleyip silin.
2-Kapağı aç ve ana switch’e getir.
3-Doldurma tankını doldur (kapasite 2,5 lt, cihaz tüm olarak boşsa) stop işareti sönene
kadar.
LOW 120 alarmı her yandığında 1,5 lt destile su ekle. Bu miktar aşılırsa stop yanar,
tankın dolduğunu gösterir. Küçük hortumu dolum girişinden çıkar.
4-A02 yanınca tankı hemen boşaltın (Daha iyisi alarmı beklemeden boşaltmaktır)
Bunun için uygun küçük bir tüp kullanın.
5-“Select” butonuna basıp programınızı seçin. Butona tek basış programı değiştirmez,
daha çok programın ısısını gösterir. 5 saniye sonra ısı ekranı normal görüntüsünü
verir. “Select” butonuna yine 5 saniye basarsanız program değişir. (Bu LED ile
görülür) Özel programı seçerseniz, ısı göstergesi göz kırpmaya başlar ve (-), (+)
butonları ile 1050C-1340C arası ısı ayarı seçilebilir. Aynı şey zaman için de geçerlidir
6-Kapağı ancak bu işlemlerden sonra kapayınız.
7-“Start” a basını, seçilen süre başlar
8-Kapağın önünü, yanını kaza olmaması için serbest bırakın.
13
UYARI:Otoklavı kullanırken, koruyucu eldiven kullanın.
İşlem ne zaman isterseniz durdurulabilir.(Örn. sterilizasyon veya kurutma
sırasında) STOP’ a basınca birkaç bip sesi çıkar ve içerde basınç varsa
otomatikman boşalır.
Printer’da tarih ve saat ayarı
5.5
Otoklav, istenirse her sterilizasyon işlemini etiketlendirmek için, bir printer
(obsiyonel) ile desteklenebilir.
Ayar:”Time” butonunu basılı tutarak, açık kapak ile, makineyi açınız.Uzun bir
bip duyulur ve butonu bırakınca, ayarlama modu hazırdır.
“Pressure” ekranı istediğiniz gibi ayarlanabilir. Ekrana çıkan görüntü şuan ki
değeri verir.
“+Time” butonu ile gün ve ay seçilir.(saat için 23’ten sonra 00’a, gün için 31’den
sonra 00’a vb.)
“-Time” butonu düzeltilecek bir sonraki değere geçmek için kullanılır. Değer
sırası: Yıl, ay, gün, saat, dakika,
“Unwrapped-special” ledi de aynı sıradadır.”HOUR”(saat) ayarından sonra
“-time” a basarak otomatik yaz/kış saati çalıştırılıp/durdurulabilir. READY
led’i yanar ve pressure (basınç) “on” veya “off” gösterir.
“+Time”a basınca on/off değişir.
On açıksa saat otomatik olarak yaz/kış saatine geçer.
-Time’a basınca saat yine çalışır.
5.5.1 Printer’ın kullanımı




Printer’ı gereken fişe takın.Güç kablosunu yerine takın.
Printeri aç
Printer baskıya hazır olur.
Otoklavı açın,böylece printer baskıya hazır olur.
14
5.6
TAU CLAVE 3000 Vakumunun açıklaması
Değişik devreler şöyle sıralanır:
İşlem başlarsa ilk devre tamamdır.(paketli-paketsiz-grafik) bölümlü vakum
evreleri gelir.(boş-B+d-özel grafik 3) ve su yükleme.
Bu sistemler içi boş aletlerin sterilizasyonu içindir.(türbinler,aspiratör uçları vs.)
Sterilizasyon işlemi, makine sabit basınçtayken yürür.Kurutma işlemi hemen
sonradır.Bu da birçok vakum ve havalandırma aşamasına sahiptir.
Sterilizasyon aşaması bitince END yazısı ısı ekranına gelir, sonra havalandırma
ve-boşaltma başlar.(4.3.1 sayfa 9)
15
6)Taşıma ve Saklama
Kolisinde görüldüğü gibi kırılacak eşya ürünlerinin gerektirdiği şekilde
ambalajlanmıştır. Sonraki taşımalar için ambalajı saklayınız.Saklama için cihazı
nemsiz bir ortama koyunuz.
7)Bakım ve Temizlik
Tüm bakım işleri, cihaz güç kaynağından ayrıldıktan sonra cihaz soğukken
yapılmalıdır.
Otoklav bir bakteriyolojik filtre ile yollanmıştır. Onu her 6 ayda bir değiştirin.
Otoklavın içini alkole batırılmış bir bezle periyodik olarak temizleyin. Güç
kablosunun her bakımda iyi durumda olduğunu kontrol ediniz.
Onarımlarda, cihazı orijinal ambalajı ile yollayın. Tüm aletleri otoklava
koymadan önce iyice temizleyin. Otoklavın içini her zaman sirke ile temizleyin,
su ve alkolle yıkayın.(makine soğukken)
Makineyi pastan korumak için özel bir filtre küçük bir tüp takılmış ve otoklavın
içine giden proba eklenmiştir.
16
De montaj: Makine soğukken; paslanmaz küçük tüpü soldan sağa çevirin
(gerekirse pense kullanın).Yandaki proba dikkat edin.
Parçayı sterilizasyon odasından ayırın, filtreyi açın(vida) sirke ile temizleyin
veya yenisini takın.(çok kirli ise).Tüple filtreyi ayırmanıza gerek yok. Cihaz
soğukken filtrenin üstüne biraz sirke dökün.Suyla iyice yıkayın.
Montaj: Aynı sırayı tersine izleyin,fakat proba çarpmamaya dikkat edin.
ÖNEMLİ: Yeni bir filtreli tüp takılı ise iyi yerleştiğinden emin olun, probtan 2,5
cm uzakta olmasına dikkat edin.
17
8)Kablo şeması
1.Bağlantı filtresi
2.Ekstra hızlı sigorta 5x20 4A
3.Yarı iletken sigorta 5x20 3.15A
4. Yarı iletken sigorta 5x20 3.1.6A
5.Transformer
6.Dahili prop PT 100(buhar harareti)
7.Harici prop PT 100(ısıtıcı harareti)
8.Basınç düğmesi
9.Yazıcı bağlantı girişi
10.Ekran gösterge girişi
11.
12.
13.
14.
15.Kapı mikro düğmesi
16.NO(normal olarak açık) 2 yönlü solenoid valf 24V cc.
17.NC(normal olarak kapalı) 3 yönlü solenoid valf 24V cc.
18. NC 2 yönlü solenoid valf 24V cc.
19. NC 2 yönlü solenoid valf 24V cc.
20.Güç kaynağı 220V (Uzcum pompasını ve normal olarak kapalı 2 yönlü
selonoid valfı destekler.)
21.Bimetalik güvenlik termostatı
22.Güç kaynağı 220V. 50 – 60 Hz
23.Direnç 220V.1250 watt
24.Ana düğme
25.Hızlı sigorta 6.3 x 32 10A
26.Hızlı sigorta 6.3 x 10A
27.Kon dansör 0,1 MF 250 Vca class x 2
28.Besleyici kablo terminali
29.Topraklama
30.Topraklam31.NC 2 yönlü selonoid valf 24V cc
32.Güç kaynağı 220V (su pompasını destekler)
18
Yazıcı ayarlarını güncellemek için 15.5 sayfa 13
no6= Değiştirmek için YIL/AY/GÜN/SAAT/DAKİKA
no7=Değiştirilecek bir sonraki parametreye geçmek için.
19
10) Güvenlik kuralları ve önlemler
Otoklavı kullanırken; olası yanıkları engellemek için koruyucu eldiven
giyin.(önlem göstergesi: DİKKAT YANIK TEHLİKESİ cihazın dış göstergesinde
görünebilir.
Otoklav sadece “sterilizasyon teknikleri” konusunda bilgili, yetkili kişiler
tarafından kullanılmalıdır.(Steril edilebilecek ürünler ve sterilizasyon süresi ve ısısı
mutlaka bilinmelidir.)
Bu ürün sadece üretim sebebi olan amaç için kullanılmalıdır;
Örn.Paramedikal ve medikal alanda kullanılan cerrahi aletlerin sterilizasyonu.
Yetkili kişiler dışında kullanımı engellemek için bütün gerekli önlemler
alınmalıdır. Cihazın üzerinde bulunan ısı ve elektrik korumalarını değiştirmek, devre
dışı bırakmak veya sökmek kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, cihaz üzerinde bir tamirat
yapmamalıdır.
Cihazın temizlenmesi ve bakımı sırasında lütfen fişten çekin. Ayrıca tamamen
soğumuş olmalıdır.
Cerrahi aletlerin (metal alışımlı olanlar) sterilizasyonu sırasında güvenlik
ayakkabısı (altı plastik) giyilmiş olmalıdır.
Periyodik olarak güç kaynağı kablosunun zarar görüp, görmediği kontrol
edilmelidir.
20
10.1)Sembollerin açıklanması
21
11)HİDROLİK DEVRESİ
Açıklama
1 SU GİRİŞİ
2
3 DEMİNARİLİZE SU TANKI
4
5 VALF
6 SU POMPASI
7 SU ÇIKIŞI
8 İki yönlü elektro valf n.c.24V cc
9 BUHAR ÇIKIŞI
10
11
12 PİS SU ÇIKIŞI
Açıklama
13
14 VAKUM POMPASI
15 İki yönlü elektro valf n.o 24V cc
16
17 İki yönlü elektro valf n.c.230V
18 Sterilizasyon Haznesi
19 İki yönlü elektro valf n.c.24V cc
20 Güvenlik valfı
21
22 İki yönlü elektro valf n.c.24V cc
23 Bakteriyel filtre
Download

OTOKLAV 2 Sıra Konu Sayfa 1 Uyarılar 3 2 Giriş 4 2.1