T.C. MENDERES İCRA DAİRESİ
2013/1311 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür
Mahallesi, Büyükalan Mevkii, 2431 ada 2 parsel sayılı 20/1980 arsa paylı 5
bağımsız bölüm sayılı daire vasıflı taşınmaz Menderes Adalet Sarayı, Menderes
İcra Müdürlüğü Dairesi, Menderes, İzmir adresinde aşağıda yazılı gün ve
saatlerde ve aşağıda yazılı koşullarda satılarak paraya çevrilecektir.
Özellikleri
: Söz konusu taşınmaz İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür,
İnönü Mahallesi, Meryemana Caddesi N: G-1 Blok D: 5 açık adresinde
bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde betonarme tarzında ayapılmış iki katlı bir yapı
mevcuttur. Satışa sunulan taşınmaz binanın zemin katındaki dairedir. Giriş kapısı
çelik kapı, dış cephe doğramaları plastik doğramadan yapılmıştır. Salon-açık
mutfak-iki oda banyo ve wc den ibarettir. Bina faydalı net alanı 65,00 m2 'dir.
Taşınmaz Seferihisar-Kuşadası karayolunun deniz tarafında denize sıfır bir site
içerisinde bulunmaktadır. Alt yapı hizmetleri yapılmıştır. Belediyenin tüm
hizmetlerinden yararlanmaktadır.
İmar Durumu
: Söz konusu taşınmaz 1/250000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge
Nazım İmar Planı içerisinde, Termal Turizm Tesis alanında mevcut 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü
: 30/03/2015 günü 11:20 -11:30 arası
2. Satış Günü
: 30/04/2015 günü 11:20 -11:30 arası
Kıymeti
: Taşınmaza 175.000,00 TL değer takdir edilmiştir.
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, % 1 oranında KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1311 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur
B.: 20820 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Örnek No: 25*
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
2014/2490 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o
gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen
gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; su kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka
paraya çevirme ve paylann paylaştırma giderlerini geçmesinin sart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli
üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1
: 13/03/2015 günü, saat 10:55 - 11.00 arası
: 31/03/2015 günü, saat 10:55 - 11:00 arası
: Hedef Antrepo Çakmaklı Mah. 561. Sok.No:2-A
Esenyurt/İST.
Takdir Edilen
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
920.000,00
7488
%18
7488 Adet Buharlı temizleyici
3744 koli Alf marka her kolide
2 adet toplam?488 adet
(millileştirilmemiş)
1.İhale Tarihi
2 .İhale Tarihi
İhale Yeri
No
2
3
4
5
6
7
: 13/03/2015 günü, saat 11:35 - 11:40 arası.
: 31/03/2015 günü, saat 11:35 - 11:40 arası.
: Akçaburgaz Man. 2. Cad. No:72 K:2 Esenyurt/İST.
Takdir Edilen
Değeri TL.
50.850,00
25.000.00
23.800,00
110.000,00
11.220.00 66
5.400,00 30
Adedi
339
100
238
1000
%18
%18
KDV
%18
%18
%18
%18
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
339 Adet Vatilatör 150x339
100 Adet Vantilatör 100x250
AJf marka
238 Adet Ütü Masası 100x238
1000 Adet Buharlı Temizleyici
1000x110 Alf marka
66 Adet Vantilatör Kule tipi Alf
66x 170
30 Adet Vantilatör 30x180 Kule
tipi Ufo marka
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
gelmektedir.
B.: 21889 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No:2015/73 Esas
Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mevlüt
Can, Songül Yılmaz, Durdane Saraç, Davut Can aleyhine açılan mahkememizin
2015/73 Esas sayılı dava dosyası ile TCDD Yönetim Kurulu'nun 06/12/2012 tarih
ve 25/279 sayılı kararı ile kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar
verilen dava konusu Konya ili, Meram ilçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi,
27888 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan 8422,42 m2,lik taşınmazın 67,81 m2'lik
bölümüne ve üzerindeki muhdesatların 4650 sayılı yasanın değişik 2942 sayılı
kanunun 5. ve 6. mad. göre kamulaştırma işlemlerine başlanılmasına, kıymet
takdir komisyonu başkanlığınca dava konusu taşınmaz ve üzerindeki
muhdesatlar için tespit edilen miktarın davalılar hissesine düşen ayrı ayrı
3.860,61 TL olduğu, davalılar ile yapılan yazışmalar neticesinde anlaşma
sağlanamaması nedeni ile davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından
2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesine istinaden bu dava açılmış
olup duruşma gününün 19/02/2015 günü saat 09:50 olduğu İLAN olunur.
B.: 20660 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
BİR NEFES DUMAN BİN “AMAN” GETİRİR.
SİGARAYI BIRAKIN.
TÜRK KALP VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL
Tel : (0212) 212 07 07 (pbx)
Faks : (0212) 212 68 35
İnternet: http://www.tkv.org.tr
E-Mail: [email protected]
T.C. KONYA ASLİYE 4. HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/80 Esas
Davacı TCDD tarafından davalılar Mustafa KOÇAK, Yaşar KOÇAK,
Orhan GÜLAĞACI, Miyase TAŞÇI ve Mustafa KİRİŞ aleyhine açılan
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TCDD tarafından davalılar Mustafa KOÇAK, Yaşar KOÇAK,
Orhan GÜLAĞACI, Miyase TAŞÇI ve Mustafa KİRİŞ aleyhine açılan
Mahkememizin 2015/80 Esas sayılı dava dosyası ile kamulaştırılmasına karar
verilen dava konusu Konya ili Meram ilçesi, Loras mahallesi 27904 ada 3
parselde kayıtlı 11278,76 m2'lik taşınmazın 842,37 m2,lik bölümünün 4650 sayılı
yasanın değişik 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. mad. göre kamulaştırma işlemlerine
başlanılmasına, kıymet takdir komisyonu başkanlığınca dava konusu taşınmaz
ve üzerindeki muhdesatlar için tespit edilen miktarın 58.965,90 TL olduğu, davalı
ile yapılan yazışmalar neticesinde anlaşma sağlanamaması nedeni ile davacı
TCDD tarafından 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10.maddesine istinaden bu
daya açıldığı ilanen tebliğ olunur.
B.: 20767 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

ilan konya 2. asliye hukuk mahkemesinden esi bir nefes