250
200
Milyon kha
150
100
50
0
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
Kişi başına kha
3,5
3
Türkiye’de tüketimin Ayak İzi
2,5
2
Türkiye’de üretimin Ayak İzi
1,5
1
0,5
Türkiye’de biyolojik kapasite
0
250
Milyon kha
200
150
100
50
0



250
150
100
50
Yapılaşmış Alan Ayak İzi
Otlak Ayak İzi
Orman Ayak İzi
Tarım Arazisi Ayak İzi
Karbon Tutma Ayak izi
Toplam Biyolojik Kapasite
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
0
1961
Milyon kha
200
Balıkçılık Sahası Ayak İzi


0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Yapılaşmış Alan
0,3
Orman
0,2
Balıkçılık Sahası
0,1
Otlak
0
Gıda
Tarım Arazisi
Konut
Ulaşım
Ürünler
Hizmetler
Karbon Tutma
Toplumsal
Yatırım
Amaçlı
5
4,5
4
Kişi başına kha
3,5
Yapılaşmış Alan
3
Orman Alanı
2,5
Balıkçılık Sahası
2
Otlak
1,5
Tarım Arazisi
1
Karbon Tutma
0,5
0
1
2
3
4
5
6
Ondalık Grup
7
8
9
10
1,800
1,800
2,000
1,600
1,600
1,800
1,400
1,400
1,600
1,200
1,200
1,000
1,000
,800
,800
,600
,600
,400
,400
,400
,200
,200
,200
,000
,000
,000
1,400
1,200
1,000
,800
,600


04
03
03
03
Ekolojik Ayak İzi/kişi
Yüksek talep – Yüksek karbon yoğunluğu
03
Düşük talep – Yüksek karbon yoğunluğu
02
Yüksek talep – Düşük karbon yoğunluğu
02
Düşük talep – Düşük karbon yoğunluğu
02
02
2023
2021
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
02
1961
Kişi başına kha
03
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Ayak İzi- Mevcut durumun devamı senaryosu
Ayak İzi- En iyi koşullar senaryosu
Biyolojik kapasite- En iyi koşullar senaryosu
Biyolojik kapasite- Mevcut durumun devamı senaryosu
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Ayak İzi- Mevcut durumun devamı senaryosu
Ayak İzi- En iyi koşullar senaryosu
Biyolojik kapasite- En iyi koşullar senaryosu
Biyolojik kapasite- Mevcut durumun devamı senaryosu
Download

PowerPoint Sunusu