Subject Pronouns and Possessive Adjectives (Kişi Zamirleri ve Sahiplik Sıfatları) Herhangi bir dilde kişilerle ilgili cümleler kurmak istediğimizde kişi zamirleri ve sahiplik sıfatları bize isimleri tekrarlamaktan ve daha anlaşılır ve doğal cümleler kurmamızı sağlar. Aşağıdaki tabloda İngilizce’de kullanılan kişi zamirleri ve sahiplik sıfatlarını örneklerle görebilirsiniz. Bu tabloyu sonradan kullanmak üzere referans belge olarak saklayabilirsiniz. Subject Pronoun Posessive adjective I am a teacher This is my car. You are a teacher This is your car. He is a teacher This is his car. She is a teacher This is her car. It is a cat. This is its milk. You are teachers. These are your cars We are teachers. These are our cars. They are teachers. These are their cars. 
Download

Subject Pronouns and Possessive Adjectives Subject Pronoun