İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
1
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
ADJECTIVES (SIFATLAR)
Sıfatlar isimleri niteler. Tek başlarına kullanıldıkları gibi
isimlerden önce de getirilirler.
Jack is clever .
adjective
Jack is a clever student.
adjective noun
2
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
EXAMPLES
Jane is happy.
3
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
EXAMPLES
Turtles are slow animals.
4
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
EXAMPLES
Andy is angry today.
5
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
ADVERBS (ZARFLAR)
Zarflar fiilleri niteler. Genellikle sıfata –ly takısı getirilerek zarf
yapılır. Sıfata –ly getirilerek yapılan zarflara regular adverbs
(düzenli zarflar) denir.
ADJECTIVES ADVERBS
carefully
careful
quietly
quiet
happily
happy
quickly
quick
slowly
slow
6
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
EXAMPLES
Liz is a careful driver.
adjective
noun
Liz drives carefully.
verb
adverb
7
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
EXAMPLES
8
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
IRREGULAR ADVERBS
Bazı zarflar, sıfatlara “-ly” takısı getirilerek yapılmaz.
ADJECTIVE
good
fast
hard
late
early
ADVERB
well
fast
hard
late
early
He is a good teacher.
He teaches well.
She is a fast runner.
She runs fast.
9
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
EXERCISES
Cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri getirelim.
good singer.
1. Tom is a ………
good / well
badly
2. Jane plays tennis ………..
bad / badly
quietly
3. Sandy speaks …………..
quiet / quietly
happy
4. The children are ………...
happy / happily
10
İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)
11
Download

İNGİLİZCE ADJECTIVES (SIFATLAR) / ADVERBS (ZARFLAR)