Bilgisayar Uygulamaları II
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Büyük Harf Küçük Harf Değiştirme
• Word’de Shift + F3 ile yaptığımız işlemi
• Biçim Menüsü Büyük harf küçük harf değiştir
şeklinde de gerçekleştirebiliriz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Gizli Karakterleri Gösterme
• Bir Word belgesi içerisinde kullanılan enter, tab,
sayfa sonu vb. karakterler belge içinde
görünmezler. Bunlara gizli karakterler denir.
• Gizli karakterleri görünür kılmak için yapmamız
gereken,
▫ Ctrl + Shift + 8
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Bölünemez Boşluk Kullanımı
• Bazen belgelerimizde arka arkaya gelen
kelimelerin satır sonlarına bile gelseler
ayrılmamalarını isteriz.
• Ayrılmasını istemediğimiz bu kelimeleri
yazarken aralarında space (boşluk) tuşuna
basmak yerine,
▫ Ctrl + shift + Space
Tuş kombinasyonunu kullanıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Üslü Sayıları Kısa Yoldan Yazma
• Üslü sayı yazmak istediğimizde,
▫ Biçim menüsü  yazı tipi üst simge  tamam
komutlarını takip ederek bunu yapabiliyoruz. Aynı
işlemleri tekrarlayarak normal karakter boyutuna
geri dönüyoruz.
• Bu işlemi kısa yoldan yapmak için,
▫ Ctrl + shift + 4
Tuş kombinasyonundan faydalanıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Blok Halinde Seçim Yapma
• Bloklardan oluşan bir metinde sadece tek bir
bloğu seçmek istediğimizde ya hepsi birden
seçilir ya da ctrl ile beraber hepsini tek tek
seçmek zorunda kalabiliriz ki bu durum da
oldukça zaman alıcıdır.
• Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak için
alt tuşuna basılıyken, seçmek istenilen sütun
seçilmelidir.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Hızlı Hesaplama Aracı
• Hızlı hesaplama aracını Word’de
kullanabilmemiz için önce araçlara eklememiz
gerekiyor.
• Araçlarözelleştirkategorilertüm
komutlararaçlar hesaplafare sol tuş basılı
tut araç çubuğunda boş bir bölgeye sürükle ve
bırak kapat
• Belge içinde hesaplanmasını istediğimiz işlemi
seçtikten sonra hızlı hesaplama aracına tıklarız
ve sonuç sayfanın sol alt köşesinde belirir.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Yatay ve Dikey Sayfaları Bir Arada
Kullanma
• Çalıştığımız belgenin 4. ve 7. sayfaları arası yatay
diğer kısımları dikey olsun istiyoruz . Bunun
için,
▫ İmleç 4. sayfanın başına getirilirdosya sayfa
yapısıyönlendirme yatayuygulama yeri bu
noktadan ileriyetamam
• Daha sonra imleç 8. sayfanın başına getirilir aynı
işlem yönlendirme dikey olacak şekilde
tekrarlanır.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Dosya Birleştirme
•
Birden fazla dosyada çalıştığımızda belgeler
arası bilgileri kopyala-yapıştır yapmak yerine
dosya birleştirme yapabiliriz.
Bunun için,
•
▫
Ekledosya eklemek istediğimiz belge ekle
komutlarını uygulayabiliriz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Dosyaları Açmadan Öce içeriğini
Görme
• Word belgesi açıkken,
▫ DosyaAç Görünümler Önizleme komutları
takip edilmelidir.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Varsayılan Kayıt Yerinin Değiştirilmesi
• Üzerinde çalıştığımız belgeleri kaydetmek
istediğimizde genellikle önceden tanımlanan
konum hangisiyse belgeyi doğrudan o konuma
kaydederiz.
• Ancak biz masa üstünde oluşturduğumuz bir
klasörün içerisine kaydedilmesini istiyor ve her
seferinde o klasörü aramak istemiyorsak,
▫ AraçlarSeçeneklerkonumkaydetmek istediğimiz
yer
Komutlarını sırasıyla yerine getiriyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Açık Olan Bütün Belgeleri Tek Seferde
Kaydetme
• Aynı anda birden fazla word belgesi üzerinde
çalışabilir, her biri üzerinde çeşitli değişiklikler
yapmış olabiliriz. Bu belgelerin hepsini aynı
anda kaydetmek istediğimizde,
▫ Shift tuşuna basarak dosya menüsünü açıyoruz.
“Tümünü kaydet”’e tıklayıp açık olan tüm belgelerin
aynı anda kaydedilmesini sağlıyoruz.
▫ Tüm belgeleri aynı anda kapatmak istediğimizde de
aynı işlemi tekrarlayıp, “tümünü kapat”a tıklıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
Belgeyi Klavyeden Kapatmak
• Belgeyi kalvye kısayolu yardımıyla kapatmak
istediğimizde,
▫ Ctrl + W
Komutundan faydalanıyoruz.
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
İçindekiler Tablosu Oluşturma
Öğr. Gör. Feyza
TEKİNBAŞ
13.12.2015
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
13.12.2015
Öğr. Gör. Feyza TEKİNBAŞ
Download

Word ile İlgili İpuçları