POSSESSIVE ADJECTIVES
Sahiplik (İyelik) Sıfatları
Sahiplik Sıfatları bir varlığa sahip olan kişiyi, nesneyi ve ya
hayvanı belirtmek amacıyla TAMLAMA yapmak için kullanılan
kelimelerdir. Sahiplik sıfatları ASLA tek başına kullanılamazlar.
Arkalarından mutlaka bir isim gelmelidir.
my name its colour
her desk
our school
our class
their pencils
their TV
his bike
your book
What is
Your name?
My name
İs Miray.
WHAT IS HIS NAME?
His name is Tunahan.
Prepared by TT © :)
WHAT IS HER NAME?
Her name is Yaren.
Prepared by TT © :)
WHAT IS HIS NAME?
His name is Aytekin.
Prepared by TT © :)
FUNNY
WHAT IS ITS NAME?
ITS NAME IS FUNNY
Prepared by TT © :)
WHAT IS HER NAME?
Her name is Ayşenur.
Prepared by TT © :)
PAMUK
WHAT IS ITS NAME?
Its name is Pamuk.
Prepared by TT © :)
• This is my mother.----- name is Ayşe.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my father.----- name is Ali.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my teacher.----- name is Raziye.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my English teacher.----- name is Yunus.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my teacher.----- name is Serap.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my uncle.----- name is Tom.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my grandfather.----- name is Cemil.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my friend.-----name is Bilal.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my bird.-------- name is Fıstık.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my teacher.----- name is Sulbiye.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
a) Your/my
b) My/your
-------name is Selin.
What is ------name?
This is my sister. -----name is Zahide.
a)
b)
c)
d)
His
Her
My
Its
This is my cat.------ name is Boncuk.
a)
b)
c)
d)
Its
His
Her
My
• This is my teacher.----- name is Cevdiye.
a) My
b) His
c) Her
d) Its
• This is my brother.-------- name is Efe.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my friend.-------- name is Nehir.
a) His
b) Her
c) My
d) Its
• This is my friend.------- name is Yusuf.
a) My
b) Her
c) His
d) Its
• This is my brother.-------name is Kerem.
a) Her
b) Its
c) My
d) His
Download

POSSESSIVE ADJECTIVES Sahiplik (İyelik) Sıfatları