İLETİŞİM
Psikolojik Danışman
Gökan ARSLAN-İbrahim ELÇİ
En uzak mesafe ne Afrika’dır
Ne Çin, ne Hindistan,
Ne seyyareler,
Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan…
En uzak mesafe;
iki kafa arasındaki mesafedir
Birbirini anlamayan...
Can YÜCEL
• İletişim Nedir?
o İnsanlar neden iletişim kurmaya ihtiyaç duyar?
o Hayatımızdaki önemi nedir?
•
•
•
•
•
•
Neden önemlidir?
Etkili iletişim nedir?
İletişim çeşitleri nelerdir?
İletişimin engelleri
Sen ve ben dili
İletişimi nasıl geliştirebilirim
o İyi bir dinleyici olmak
• Sonuç
İletişim Nedir?
İletişim bizim başkalarını anlamamıza,
başkalarının da bizi anlamasına yardımcı
olan bir süreçtir.
İki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini
paylaşarak birbirlerini anlama sürecidir.
İletişim sadece konuşma değildir.
İletişim aynı zamanda:
 Ne söyleyeceğimizi bilmek,
 Bunu ne zaman söylemenin uygun
olacağına karar vermek,
 Nerede söylemenin doğru olduğuna
karar vermek,
 En iyi nasıl söyleneceği konusunda
fikir yürütmek
,(müneccim hikayesi)
İletişim sadece konuşma değildir.
İletişim aynı zamanda:
 Akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz
teması kurarak konuşabilmek,
 Dikkati yoğunlaştırabilmek,
 Karşımızdaki
kişinin
mesajı
anlayıp
anlayamadığını kontrol etmektir.(komutan hikayesi)
NEDEN İLETİŞİM
KURMAYA
İHTİYAÇ DUYARIZ
Neden iletişim kurarız?
Temelde…
Umursanmak
Kabul
görmek
Yeterlilik
Var olmak
için…
Değerli
olmak
Sevilmek
vb.
İletişim Önemlidir Çünkü;
• İletişim kurma becerimiz hayatımızı her
alanda etkilemektedir.
• Birbirimizi anlamak,sevmeyi öğrenmek için
vazgeçilmez bir unsurdur.
• Sosyal bireyler olarak iletişim becerilerimiz
geliştirmemiz hayatımıza büyük kolaylıklar
sağlayacaktır.
İletişim Önemlidir Çünkü;
• Doğru ve etkili iletişim yaşamımızı sağlıklı ve
mutlu kılacaktır.
• İletişimin sağlıklı kurulduğu ortamlarda kişiler
huzurlu olmaktadır.
• İletişim kurma becerimiz hayatımızın her
alanında, evimizde, okulumuzda, sosyal
yaşantımızda bizi çok etkiler
Etkili bir iletişim bireylere
ne kazandırır??
• Başkalarını daha iyi anlayabilir, kendinizi daha
iyi ifade edebilirsiniz.
• İnsanlarla içten ilişkiler kurabilirsiniz.
• Doğru bilgilere daha çabuk ulaşabilirsiniz.
Etkili bir iletişim bireylere
ne kazandırır??
• Yaratıcılığınız gelişir.
• Gereksiz tartışmaları önlersiniz.
• Başkalarını daha az incitirsiniz.
Etkili bir iletişim bireylere
ne kazandırır??
• Öfke, korku ya da çekingenliği
önleyebilirsiniz.
• Karşıdakine saldırmadan fikirlerinizi
savunabilirsiniz.
• Karşıdaki kişiyle onu kırmadan
tartışabilirsiniz.
Etkili bir iletişim bireylere
ne kazandırır??
• Fikir ve önerilerinize daha kolay destek
bulabilirsiniz.
• İnsanlarla daha rahat işbirliği yapabilirsiniz.
• Başkalarının fikir, deneyim, alışkanlık ve
tutumlarından daha çok yarar sağlayabilirsiniz
Kişiler Arası İletişimde
Beden Dili
%60
Ses Tonu
%30
Kelimeler
%10
İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
Sözlü iletişim
-Dil
Sözsüz iletişim
-Jest,Mimik
-Mekan kullanımı
-Ses tonu
-Temas
SÖZLÜ İLETİŞİM
Dil aracılığıyla yapılan iletişimdir
SÖZSÜZ İLETİŞİM
Beden dili; Duygu düşüncelerimizin yansımasıdır.
İnsanlar beden dili
sayesinde duygularını,
düşüncelerini, isteklerini
ve kendisiyle ilgili hemen
her şeyi başka insanlarla
paylaşabilirler.
Beden Dilinin Öğeleri
•
•
•
•
•
Beden duruşu
Mesafe
Mimikler
Başın kullanımı
Giyim
Beden Dilinin Öğeleri
•
•
•
•
Jestler
Göz teması
Kolların kullanımı
Oturma biçimi
Özel bölge: 50 cm
Kişisel bölge: 120 cm
Sosyal bölge: 360 cm
Ortak bölge: =
İletişim
Neden Bu Kadar Zor?
Çünkü hayatımızda iletişim
kurmamızı zorlaştıran çeşitli
engeller bulunmaktadır
PEKİ BU ENGELLER
NELERDİR???
İletişim Engelleri
Önyargılar
Soru sormak
Emretmek
Tehdit etmek
Tartışmaya girmek
Suçlamak
Alay etmek
İletişim Engelleri
Teşhis Koymak
Ad takmak
Utandırmak
Konuyu değiştirmek
Kişileri karar vermeye, yorum yapmaya zorlamak
Konuşmaları yarıda kesmek
Öğüt Vermek
• ” Hasta ne konuşuyor, ne de söylenenleri anlıyor.
Bazen saatlerce anlaşılmaz şeyler geveliyor Zaman,
yer ya da kişi kavramı yok. Yalnız, nasıl oluyorsa, kendi
adı söylendiğinde tepki veriyor.
• Son altı aydır onun yanındayım, ne görünüşü için bir
çaba sarf ediyor ne de bakım yapılırken yardımcı
oluyor. Onu hep başkaları besliyor, yıkıyor ve
giydiriyor. Dişleri yok, yiyeceklerin püre halinde
verilmesi gerekiyor. Gömleği salyalarından dolayı
sürekli leke içinde ve yürümüyor. Uykusu sürekli
düzensiz ve gece yarısı uyanıp çığlıklarıyla herkesi
uyandırıyor Çoğu zaman mutlu ve sevecen, fakat bazen
ortada bir sebep yokken sinirleniyor. Biri gelip onu
yatıştırana kadar da feryat figan bağırıyor.”
İLETİŞİM
ENGELİ -1
Önyargılı
davranmayın
İnsanların önyargılarını kırmak atomu parçalamaktan
daha zordur…
EİNSTEİN
Bakıcı hikayesi
İLETİŞİM
ENGELİ -2
Gereksiz soru sormayın
İLETİŞİM
ENGELİ -3
Emretmeyin
“…yapacaksın”
İLETİŞİM
ENGELİ -4
Tehdit etmeyin
“…ya yaparsın, ya da”
İLETİŞİM
ENGELİ -5
Tartışmayın
“…evet ama,…”
İLETİŞİM
ENGELİ -6
Suçlamayın
“sen zaten tembelsin…”
İLETİŞİM
ENGELİ -7
Alay etmeyin
“Saçların Kirpi Gibi”
İLETİŞİM
ENGELİ -8
Ad takmayın
“Sarı kafa napıyon?”
İLETİŞİM
ENGELİ -9
Utandırmayın
“Senin kulaklarında kocaman”
İLETİŞİM
ENGELİ -10
Konuyu değiştirmeyin
“Daha güzel şeylerden konuşalım”
“Şimdi zamanı değil”
İLETİŞİM
ENGELİ -11
Kişileri karar vermeye, yorum
yapmaya zorlamayın
“Sen de söylesene ne kadar çirkin bir kız
değil mi ?”
İLETİŞİM
ENGELİ -12
Konuşmaları yarıda
kesmeyin
İLETİŞİM
ENGELİ -13
Öğüt Vermeyin
Yapmalısın… etmelisin…
İLETİŞİM
ENGELİ -14
Teşhis Koymayın
Bence sen...(bu konuyu 3 kere de
ancak anlarsın)
SEN DİLİ
-
Sen dili insanları suçlarcasına konuşmaktır
Bunu yapmamalısın. Çocuk gibisin
Senin yüzünden azar işittim.
Bütün günümü berbat ettin.
Yaramazsın.
Sınıfta senden başkası yok mu?
Dikkat çekmek için mi bunları yapıyorsun?
SEN DİLİ
 Kişiye yöneliktir
 Kişiye kendi ile ilgili bir şeyler
söyler
 Benlik Saygısını zedeler ya da
tümden yok eder
 Öfke ve nefret duyguları
oluşturur
 Çekingen ya da saldırgan
insanlar yaratır
BEN DİLİ
 Davranışa yöneliktir
 Öğrenciye öğretmen ile ilgili
bilgi söyler
 Benlik saygısına olumlu katkısı
vardır
 Gönderende yardım isteği
doğurur
 Atılgan insanlar yaratır
İletişimimi Nasıl Geliştirebilirim?
İletişim becerisi, insanlara doğuştan verilen bir yetenek değildir.
Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir Becerilerdir.
EMPATİ
EMPATİ
• Günlük hayatta sıkça kullandığımız empati
sözcüğü ,belki de ilişkilerimizde en çok ihmal
ettiğimiz bir durum…
• Nedir empati?
•
Bir insanın kendisini başkasının yerine
koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini
doğru olarak anlayabilmesi ve anladığını o
kişiye yansıtabilmesidir.
Etkili İletişimde;
TEMEL İlke
Kabul Etme
ve
Dinleme’dir.
Nasıl İyi Bir Dinleyici
Olabilirim
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
1. Susabilirim ;
•İyi
bir
dinleyici
olmanın
becerebilmeye dayanır.
temeli
“susma”yı
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
2. Konuşanı Rahatlabilirim;
Karşınızdaki kişide konuşabileceği
duygusunu uyandıran bir atmosfer yaratın.
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
3. Dinlemek İstediğimi gösterebilirim;
İlgi duyduğunuzu gösterin.
Karşı çıkmak yerine anlamak için dinleyin.
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
4.Dikkat Dağıtıcı Öğeleri Uzaklaştırabilrim;
Elinizde anahtarlık sallamak, kağıtları
karıştırmak gibi dikkat dağıtıcı davranışlardan
kaçının.
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
5. Karşımdaki Kişiye Empati Gösterebilrim;
(Duygusunu anlayın ve kabul edin.)
Kendinizi karşınızdakinin yerin koyun ve onun ne
hissettiğini anlamaya çalışın.
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
6. Zaman Tanıyabilirim;
Karşınızdakinin sözünü kesmeyin,
Kendisini ifade etmesine imkan verin.
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
7. Öfke ve Olumsuz Duygumu Kontrol edebilirim;
Kızgın bir insan çoğunlukla karşısındakini yanlış
anlar ve kendini güç durumda bırakacak tepkiler
verir.
Bu sebeple hemen karşılık vermeyin.
Nasıl İyi Bir Dinleyici Olabilirim
8. Soru Sorabilrim;
Soru sormak konuşan kişiye ilgi duyduğunuzu
gösterir ve onu konuşmayı sürdürmek konusunda
cesaretlendirir.
İyi Bir Dinleyici Olmak
Biliyoruz ki

İki kulağımız, bir ağzımız vardır.
Bu da dinlemenin konuşmadan daha önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.
«Gülümseyen bir yüz, bir kalbin kapısını
herhangi bir anahtarın bir kapıyı
açmasından daha çabuk açar»
İspanyol atasözü
Gülümsemek İçin
: 12 Kas
Kaşımızı Çatmak İçin : 103 Kas
kullanırız.
KAYNAKÇA
• Cüceloğlu Doğan,Yeniden İnsan İnsana,İstanbul:Remzi
Kitabevi,1995.
• Çağlar İrfan,Genel İletişim,İstanbul:Nobel Yayım
Dağıtım,2010.
• Acar Ali,Pozitif İletişim,Kütahya,Vizyon
Yayınları,2005.
• Kuzucu Yaşar,Küçükler İçin Büyüklere,Ankara:Nobel
Yayın Dağıtım,2008.
• Işık Metin;Sizinle İletişebilir Miyiz?,Konya:Eğitim
Kitabevi,2005.
•
•
•
•
•
Baltaş Zuhal,Bedenin Dili,İstanbul:Remzi
Kitabevi,1992.
Dökmen Üstün,İletişim Çatışmaları ve
Empati,İstanbul:Sistem Yayınları,1994.
Köknal Özcan,İnsanı Anlamak,İstanbul:Altın
Kitaplar,1993
Kayaalp İsa,Eğitimde İletişim Dili,İstanbul:Bilge
Kültür Sanat,2002
Resim ve karikatürler için çeşitli web siteleri
Download

İletişim