HENDEK DEVLET HASTANESİ
2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kodu:YÖN.PL.03
SIRA
NO
1
2
3
4
5
Revizyon Tarihi:
Revizyon No:00
EĞİTİMİN KONUSU
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİMİN
YAPILACA
ĞI YER
EĞİTİM
TARİHİ
Tüberküloz-KOAH
Tanılı Teşhis Tedavi Ve
Hasta Bakımı
Genel Hastane Ve Özel
Alanların Temizliği
Tüberküloz-KOAH tanılı hastaya yaklaşım ve
hastalıktan korunma yolları konusunda
bilgilendirme.
H.D.H
YEMEKHANESİ
OCAK 2014
H.D.H
YEMEKHANESİ
Çalışan Güvenliği
Eğitimi
Kalite Hizmet
Standartları
Bilgilendirme Eğitimi
Komiteler Ve Çalışma
Alanları
Hasta Eğitimi Ve
Hemşirenin Rolü
6
7
Yayın Tarihi:07.01.2014
Etkin ve doğru temizlik sağlamak ve
personelin bilinç durumunu arttırmak.
Çalışanın kendi sağlığı ile ilgili önlemleri
alması ve dikkat edeceği noktalar
konusunda bilgilendirilmesi
Kalite hizmet standartları konusunda bilgi ve
bilinç düzeyini artırmak
Komitelerin Tanıtılması
Hasta eğitimi hastanın istenilen davranışları
kazanarak sağlığına en kısa zamanda
ulaşmasını amaçlar. Hemşirelik
hizmetlerinde hasta eğitimi sürecinde sorun
çözme tekniklerinin hemşirelere
kazandırılması.
Uygun Numune Alımı
Ve Transferi
Numunelerin Uygun Toplanarak
Transferinin Sağlanması
Cpr
EĞİTİMCİ
KATILIMCILAR
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Tüm Hastane
Personeli
OCAK 2014
2 AYDA TEKRAR
Eğitim Hemşiresi
Temzilik Personeli
H.D.H
YEMEKHANESİ
ŞUBAT 2014
EYLÜL 2014
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
H.D.H
YEMEKHANESİ
ŞUBAT 2014
Kalite Yönetim Direktörü
Tüm Hastane
Personeli
H.D.H
YEMEKHANESİ
ŞUBAT 2014
Kalite Yönetim Direktörü
Tüm Hastane
Personeli
H.D.H
YEMEKHANESİ
H.D.H
YEMEKHANESİ
ŞUBAT 2014
ŞUBAT 2014
9
Tıbbı Atıkların Kontrolü
Eğitimi
Tıbbı atıklarla ilgili uygulamalar konusunda
personelin bilgilendirilmesi.
H.D.H
YEMEKHANESİ
10
Hasta Hakları Ve Etik
Personelin hasta hakları konusunda
bilgilenmelerini sağlamak.
H.D.H
YEMEKHANESİ
ŞUBAT2014
AĞUSTOS 2014
11
Hasta Memnuniyeti
Hasta memnuniyetini arttırmak ve
sürekliliğini sağlamak.
H.D.H
YEMEKHANESİ
MART 2014
Cpr tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak
güncellemek
EĞİTİM
SÜRESİ
60 DK
60 DK
60 DK
60 DK
60 DK
60DK
OCAK 2014
ŞUBAT 2014
EKİM 2014
MART 2014
EYLÜL 2014
8
Sayfa No:1/1
H.D.H
YEMEKHANESİ
Eğitim Hemşiresi
Ebe-Hemşire –ATT
Biyokimya Uzmanı
Ebe-Hemşire-Sağlık
Memuru-ATTTemizlik PersoneliLab.Personeli
Anestezi Uzmanı
Dr.Ceren GUNT
Tüm Sağlık
Personeli
Danışman Firma
Tüm Hastane
Personeli
60 DK
Hasta Hakları Sorumlusu
Tüm Hastane
Personeli
40 DK
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
40 DK
60 DK
60DK
12
Hasta Kabul Personeli
Eğitim Programı
Konu ile ilgili farkındalık yaratarak hasta ve
çalışan risk düzeyini azaltmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Eğitim Hemşiresi
Hasta Bakım
Personeli
180 DK
13
Hastane Enfeksiyonları
Ve Dezenfeksiyon
Personelde farkındalık yaratarak bilgi
düzeyini arttırmak.
Hastane enfeksiyonlarına karşı koruyucu
önlemler ve personelin buna bağlı risk
düzeyini azaltmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
MART 2014
EYLÜL 2014
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
40 DK
H.D.H
YEMEKHANESİ
MART 2014
EYLÜL 2014
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
MART 2014
EYLÜL 2014
Eğitim Hemşiresi
14
15
16
El Hijyeni Ve Kişisel
Koruyucu Ekipmanların
Kullanımı
İletişim Becerileri -Öfke
Kontrolü-Zor İnsanlarla
Başa Çıkabilme
HBTC KulanımıTemizliği Ve Bakımı
Etkin İletişlim Yöntemlerini Kullanarak
Çalışan Ve Hasta Memnuniyetini Arttırmak
Hbtc Larının Kullanımı ve Bakımının Uygun
Şekilde Yapılmasının Sağlanması
H.D.H
YEMEKHANESİ
H.D.H
YEMEKHANESİ
MART2014
EYLÜL 2014
H.D.H
YEMEKHANESİ
MART2014
EYLÜL 2014
Kesici Delici Alet
Yaralanmaları Ve
Alınması Gereken
Önlemler
Acil Durum Ve Afet
Eğitimleri
Konu ile ilgili bilinç düzeyini arttırarak
personelin risk düzeyini azaltmak
Konu ile ilgili bilinç düzeyini artırarak gerekli
önlemlerin alınmasını sağlamak
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
ARALIK 2014
19
Ulusal Renkli Kod
Eğitimleri
Konu ile ilgili farkındalık t-yartarak bilinç
düzeyini arttırmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
ARALIK 2014
20
İzolasyon Önlemleri
Konu ile ilgili farkındalık yaratarak hasta ve
çalışan risk düzeyini azaltmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
21
Sözel İstem
Uygulamaları
17
18
22
23
24
Hasta Kimliklendirme
Ve Güvenli Cerrahi
Uygulamaları
Uygun Antibiyotik
Kullanımı Ve Akılcı İlaç
Uygulamaları
Güvenli Kan Ve Kan
Ürünleri Transfüzyonu
Labr.Tekn. Zarife KAYA
Tüm Hastane
Personeli
Ebe-Hemşire-Sağlık
Memuru-ATTTemizlik PersoneliLab.Personeli
60 DK
120 DK
40 DK
40 DK
Çalışanların konu ilgili bilgi düzeyini
arttırmak
Konu ile ilgili farkındalık yaratarak hasta ve
çalışan risk düzeyini azaltmak
Akılcı ilaç kullnımı bilincini arttırarak
gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının önüne
geçmek
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
Tüm Hastane
Personeli
120 DK
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
60 DK
NİSAN 2014
ARALIK 2014
Eğitim Hemşiresi
40 DK
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
ARALIK 2014
Eğitim Hemşiresi
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
AĞUSTOS 2014
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
Hekim-EbeHemşire-Sağlık
Memuru-ATT
Hekim-EbeHemşire-Sağlık
Memuru-ATT
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
Ecz.Sevcan İNCE
Sivil Savunma Amiri
Tüm Hastane
Personeli
40 DK
60 DK
60 DK
Konu ile ilgili prosedür ve kanıta dayalı
uygulamalar hakkında bilgilendirme .
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
Biyokimya Uzmanı
Tüm Sağlık
Personeli
60 DK
60 DK
25
Hap Eğitimleri
Konu ile ilgili bilinç durumunu artırarak
farkındalık yaratmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Sivil Savunma Amiri
Tüm Hastane
Personeli
26
Acil Hastaya Yaklaşım
Ve İlk Yardım
H.D.H
YEMEKHANESİ
NİSAN 2014
Acil Sorumlu Hekimi
Acil Personeli
27
Güvenlik Raporlama Ve
Bildirimler
Konu ile ilgili bilinç düzeyini artırarak
farkındalık yaratmak
Konu ile ilgili bilgi düzeyini arttırarak
bildirimler konusunda farkındalık yaratmak
hasta güvenliğini sağlamak
H.D.H
YEMEKHANESİ
MAYIS 2014
KASIM 2014
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
40 DK
40 DK
28
29
30
31
32
33
Yeterli - Dengeli
Beslenme Ve Hareketli
Yaşam
Bilgi Güvenliği
Laboratuvarda Panik
Değer Ve Panik Değer
Bildirimleri
Hasta Bakım Personeli
Eğitim Programı
Hasta Karşılama Ve
Yönlendirme Personeli
Eğitim Programı
Hasta Kabul Personeli
Eğitim Programı
34
Temel Ekg Eğitimi
35
Yota Farkındalık Eğitimi
36
Anne Sütü Ve Emzirme
Eğitimi
37
Güvenli Taşıma
Teknikleri
38
Mobing Eğitimi
39
Diyabet Ve Diyabetik
Hastaya Yaklaşım
40
Organ Bağışı
HAZIRLAYAN
EĞİTİM BİRİMİ
Hemş.Gönül GEL
Konu ile ilgili farkındalık yaratarak spor ve
hareketi yaşam tarzı haline getirmek
Konu ile ilgili bilinç düzeyini arttırarak bilgi
güvenliğini üst düzeyde tutmak
Konu ile ilgili farkındalık yaratarak
bildirimlerin düzenli yapılmasını sağlamak
Konu ile ilgili bilgi düzeyini artırarak yanlış
uygulamların önüne geçmek
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Eğitim Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
ARALIK 2014
Bilgi İşlem Sorumlusu
Tüm Hastane
Personeli
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Biyokimya Uzmanı
Laboratuvar
Çalışanları
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Eğitim Hemşiresi
Hasta Bakım
Personeli
60 DK
60 DK
40 DK
180 DK
180 DK
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Eğitim Hemşiresi
Hasta Bakım
Personeli
Konu ile ilgili farkındalık yaratarak hasta ve
çalışan risk düzeyini azaltmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Eğitim Hemşiresi
Hasta Bakım
Personeli
180 DK
EKG yorumlaması konusunda bilgi düzeyini
arttırmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
HAZİRAN 2014
Anestezi Uzmanı
Dr.Ceren GUNT
Tüm Sağlık
Personeli
40 DK
TEMMUZ 2014
Sivil Savunma Amiri
Tüm Hastane
Personeli
60 DK
Konu ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
Konu ile bilgi düzeyini arttırarak anne
sütünün önemini vurgulamak
H.D.H
YEMEKHANESİ
TEMMUZ 2014
Sorumlu Ebe
40 DK
H.D.H
YEMEKHANESİ
TEMMUZ 2014
Eğitim Hemşiresi
Konu ile ilgili farkındalık yaratrak mobing
uygulamalarının önüne geçmek.
H.D.H
YEMEKHANESİ
TEMMUZ 2014
Psikolog
Tüm Hastane
Personeli
Ebe-Hemşire-Sağlık
Memuru-ATTTemizlik Personeli
Tüm hastane
personeli
EKİM 2014
İç Hastalıkları Uzmanı
Ebe-Hemşire-Sağlık
Memuru-ATT
40 DK
Konu ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak
H.D.H
YEMEKHANESİ
KASIM 2014
Organ Bağışı Sorumlu
Hemşiresi
Tüm Hastane
Personeli
50 DK
Konu ile ilgili farkındalık yaratmak.
H.D.H
YEMEKHANESİ
Konu ile ilgili bilgi düzeyini artırarak yanlış
uygulamların önüne geçmek
Konu ile ilgili bilgi düzeyini arttırarak hasta
ve çalışan güvenliğini sağlamak
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
Op.Dr.Akın KAYA
50 DK
60 DK
Download

HDH Eğitim PROGRAMI 2014 - Hendek Devlet Hastanesi