BEK-1
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Genel Biyoloji
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat AKTS Kredisi
MNT 205
Dersin
Koordinatörü
3
0
0
Öğretim
Elemanları
Yardımcı
Öğretim
Elemanları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Dili
4
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR
Öğrencilere, hücre, hücre biyolojisi ve moleküler biyolojinin temel
konularını vererek, malzeme bilimi ve nanoteknolojinin bu alanla ilgili olan
diğer derslere hazırlamak, moleküler biyolojinin çalışma alanlarını ve
kullandığı yöntemleri tanıtmak.
Kimyasal Elementler ve Bileşikler, Hücre, Metabolizma, Hayvan ve
Hücresel Fizyoloji, Genetik, Evrim ve Çeşitlilik, Moleküler Biyoloji ve
Ekoloji
İngilizce
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program yeterlilikleri
A
Temel Bilimleri Mühendislik Sistemlerinin Analizi için Kullanabilme
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
No
A10
A5
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)*
Biyoloji ile ilgili tüm problemleri tanıyabilmeli,
modelleme ve çözüm yollarını üretebilmeli
Canlılığın kimyasal ve hücresel temelini bilmeli,
Karşılama Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program*
Yeterlilikleri Ölçme**
ile İlişkisi
Yöntemi
Temel matematik bilgi ve teoremlerinin mühendislik
A2
1-3
uygulamalarını bilir
Mühendislik sistemlerinin matematik modellerini
2
A5
1-3
kurabilmeli, bilgisayarda benzetimini yapabilir
*Yeterlilik kazanımları için bir üst tabloda bulunan yeterlilik no’su yazılacaktır.
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem
Ödevi:6
1
BEK-1
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Sıra No
Detaylı İçerik
1
Giriş
2-3
Kimyasal Elementler ve Bileşikler
4
Hücre
5
Metabolizma
6
Hayvan ve Hücresel Fizyoloji
7
Genetik
8
Vize
9
Evrim
10
Çeşitlilik
11-12
Moleküler Biyoloji
13
Ekoloji
14
Final
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
3
Kaynak
J.M.Berg, J.L.Tymosczko and L.Sryer. “Biochemistry”, W.H. Freeman
Publications.
“STUDENT COMPANION to accompany Biochemistry”, Fifth Edition -Richard I.
Gumport
Frank H. Deis, Nancy Counts Gerber, Roger E. Koeppe, II, “Molecular motors “.
4
Alberts, 2003, “Molecular Biology of the cell” Garland Science.
5
Lodish, 2004, “Molecular cell biology” FREEMAN.
1
2
BEK-1
Etkinlikler
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Çalışma
Çalışma Süresi
Sayısı Süresi
(Dakika)
(Saat)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
Toplam
(Çalışma Yükü)
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane,
Pekiştirme)
Ara Sınav
14
3
0
42.00
1
10
0
10.00
Kısa Sınav
2
4
0
8.00
Ödev
4
4
0
16.00
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
128
Toplam Yük / 30
4,26
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

İndir