EĞİTİMDE VELİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
(TÜRKÇE YARDIMCI KILAVUZ)
temel eğitim
Bu Türkçe yardımcı kılavuz, Hollandaca araştırma anketinin (ouder tevredenheidspeiling) doldurulmasında anne
ve babalara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle, anket cevaplarınızı üzerinde belirtmek
amacıyla bu kılavuzu kullanmayınız. Bu kılavuzu Hollandaca olan anket sorularını anlayabilmek ve
cevaplayabilmek amacıyla kullanabilirsiniz.
Anket formunu doldururken dikkate alınması gereken hususlar:
Lütfen her soruda sadece bir hanenin içini tamamen işaretleyiniz ■ anket formunu siyah veya mavi mürekkepli
bir kalemle ya da bir kurşun kalemle doldurunuz.
Hata düzeltimi: Yanlış şıkkı cevapladığınızda seçmiş olduğunuz cevabın üzerinden bir çizgi çekiniz ve yeni
cevabınızı belirtiniz.
Anket işaretlerine ilişkin açıklama:
-işareti hiç memnun değilim demektir
memnun değilim demektir
+
memnunum demektir
++
çok memnunum demektir
?
bilmiyorum ya da bu soru benim için geçerli değildir demektir
1.
2.
0.GENEL
Onun için anketi doldurduğum çocuğun yaşı:
[] 4 veya 5 yaş [] 6 veya 7 yaş [] 8 veya 9 yaş [] 10 veya 11 yaş
Anketi doldurduğunuz çocuğunuzun cinsiyeti nedir?
□ Erkek
[] 12 veya daha büyük
□ Kız
3.
4.
5.
6.
1.OKUL BİNASI
Okul binasının ortamından ve iç düzeninden ne kadar memnunsunuz?
Okulun temizliği ve düzenliliği konularında ne kadar memnunsunuz?
Okul binasının dış görünüşünden ne kadar memnunsunuz?
Bir okulun eğitim sağladığı mekânı olan okul binası sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
7.
8.
9.
10.
2.OKULUN ÇEVRESİ
Okul bahçesindeki oyun oynama olanaklarından ne kadar memnunsunuz?
Okul bahçesinin çocuklar açısından güvenliliği konusunda ne kadar memnunsunuz?
Okulun çevresinin güvenliği hakkında ne kadar memnunsunuz?
Bir okulun çevresi sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
3.REHBERLİK
Çocuğunuzun aldığı rehberlik hakkında ne kadar memnunsunuz?
Bağımsızlığı arttırmaya yönelik ilgi hakkında nen kadar memnunsunuz?
Çocukların başka çocuklar tarafından rahatsız edilmelerine karşı okulun takındığı tutumdan ne kadar
memnunsunuz?
Öğretmenin çocuklarla olan iletişimi ve onlara olan yaklaşımı konusunda ne kadar memnunsunuz?
Bir okulda rehberlik hizmetlerinin sunulması sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
4.ORTAM
Sınıftaki ortamdan ne kadar memnunsunuz?
Sınıftaki huzur ve düzenden ne kadar memnunsunuz?
Çocuklar arasındaki geçimden ne kadar memnunsunuz?
Toplumsal değer ve ölçülere gösterilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Bir okulun içinde bulunduğu ortam sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
21.
22.
23.
24.
25.
26.
5.BİLGİ GELİŞİMİ
Matematik dersine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Dil (okuma ve yazma) dersine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Dünya bilgisi (coğrafya/tarih) dersine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Bilgisayar dersine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Derslerde başarı elde edilmesi için verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Bir okulda bilgi gelişiminin sağlanması sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
27.
28.
29.
30.
31.
32.
6.KİŞİSEL GELİŞİM
Yaratıcılık derslerine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Din/hayat görüşü dersine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Beden eğitimi dersine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Sosyal-duygusal gelişim konusuna verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Okul gezilerine ve ziyaretlerine verilen ilgiden ne kadar memnunsunuz?
Bir okulda kişisel eğitim sağlanması sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
33.
34.
35.
36.
□ Çok önemli
7.OKUL SAATLERİ
Şu anda uygulanan okul saatlerinden ne kadar memnunsunuz?
Öğrencilerin öğlen paydosunda okulda kalma olanaklarından ne kadar memnunsunuz?
Çocuklara okul sonrası sunulan bakım ve barınma olanaklarından ne kadar memnunsunuz
Bir okulda uygulanan okul saatleri sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
EĞİTİMDE VELİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI
temel eğitim – sayfa 2
37.
38.
39.
40.
8. OKULDAKİ KURALLAR, HUZUR VE DÜZEN
Öğretmenin olmadığı zamanlarda öğrencilere sunulan hizmet ve bakımdan ne kadar memnunsunuz?
Okulda uygulanan kuralların belirginliği konusunda ne kadar memnunsunuz?
Okuldaki huzur ve düzenden ne kadar memnunsunuz?
Bir okulda uygulanan kurallar ile okulda mevcut huzur ve düzen sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
41.
42.
43.
44.
9.ÖĞRETMEN (çocuğunuza en çok ders veren öğretmen için soruları yanıtlayınız)
Öğretmenin sizi ciddiyetle dinlemesi konusunda ne kadar memnunsunuz?
Öğretmenin uzmanlığı konusunda ne kadar memnunsunuz?
Öğretmenin sarfettiği gayret ve sahip olduğu motivasyondan ne kadar memnunsunuz?
Bir okul için öğretmen sizce ne kadar önemlidir?
□ Önemli değil
□ Biraz önemli
□ Önemli
□ Çok önemli
45.
46.
47.
48.
49.
10.OKUL İLE OLAN İLETİŞİM
Sözhakkı Kurulu’nun (medezeggenschapsraad) faaliyetlerinden ne kadar memnunsunuz?
Okulun sizi çocuğunuz hakkında bilgilendirmesi konusunda ne kadar memnunsunuz?
Okulun size okulda olup bitenler hakkında bilgilendirmesi konusunda ne kadar memnunsunuz?
Okul müdüriyeti ile görüşebilme imkânlarınızdan ne kadar memnunsunuz?
Okul ile olan iletişim sizce ne kadar önemlidir?
11.KATILIM
Hayır
50.
51
52.
53.
Bazen
Okulda yardımcı veli ya da okul aile birliği üyesi olarak etkin misiniz?
Okuldaki veli toplantılarına veya okulun tanıtım günlerine katılıyor musunuz?
Okulun bülteni veya okul gazetesini okuyor musunuz?
Evde çocuğunuza ödevlerinde veya yazılı çalışmalarında yardımcı oluyor musunuz?
Sık sık
12.İMAJ
Hayır
54.
55.
56.
57.
58.
Evet
Bilmiyorum
Okul sizce iyi bir özel ilkokul olarak tanınıyor mu?
Okulun çocuklara sunabildikleri sizce dışarıya iyi bir şekilde yansıtılıyor mu?
Okulun yazılı bilgilendirmeleri sizce yeterli derecede cazip mi?
Öğretmenler çocuğunuzun okulundan bahsederken genelde olumlu bir izlenim bırakıyorlar mı?
Veliler çocuğunuzun okulundan bahsederken genelde olumlu bir izlenim bırakıyorlar mı?
13. Özel ilkokula doğru etaplar
Hayır
59.
60.
61.
62.
Evet
Bilmiyorum
Özel ilkokula geçtiğinizden dolayı memnun musunuz?
Öğrenci Bakımı Daimi Komisyonu (PCL, Permanente Commissie Leerlingenzorg) için hazırlanan
dosyasının oluşumu hakkında memnun musunuz (o.a. psikolojik araştırma ve dahası)?
PCL’nin işlevselliği hakkında memnun musunuz?
Başvuru için girişim veli olarak sizden mi geldi?
14.GENEL MEMNUNİYET
Hayır
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Evet
Bilmiyorum
Okulun iyi sonuçlar aldığına inanıyor musunuz?
Okulun yeterince uzmanlaştığına inanıyor musnuz?
Çocuğunuz okula giderken genelde memnun bir şekilde mi okula gider?
Çocuğunuzun sergilediği ilerlemeden memnun musunuz?
Bu okulda kendinizi rahat hissediyor musunuz?
Çocuğunuzun okuluna bir karne notu vemeniz gerekse, hangi notu verirdiniz?
(en düşük not olarak 1 ve en yüksek not olarak 10 verebilirsiniz)
15.ÖZGEÇMİŞİNİZE İLİŞKİN BİLGİLER
Çocuğun ebeveynleri hangi halk grubundanlar/gruplarındanlar?
(En fazla 2 cevap şıkkını işaretleyebilirsiniz)
□ Hollandalı
□ Antilyalı
□ Sürinam
□ Türk
□ Faslı
□ Başka bir ülke
Ebeveynlerin/velilerin tamamlamış oldukları en yüksek eğitim nedir?
(Lütfen sadece 1 cevap şıkkını işaretleyiniz)
□ İlkokul/temel eğitim
□ MAVO, VBO (LBO, LTS, LEAO, vs.)
□ MBO (MTS, MEAO, vs.)
□ HBO, üniversite
□ Başka bir eğitim
Anketi doldurduktan sonra lütfen enlemesine bir kez katlayınız ve ilişikteki zarfın içine koyup okula teslim
etmek üzere çocuğunuza veriniz.
KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Download

EĞİTİMDE VELİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI