Ar tık İnkılap Dersinde Daha Çok Eğleneceksiniz!
AKILLI İNKILAP TARİHİ DEFTERİ
Artık
İnkılap Tarihi
dersini
seviyorum.
Artık
İnkılap Tarihi
dersinden
korkmuyorum.
8
Artık
İnkılap Tarihi
dersini
ezberlemiyorum.
Artık
az yazarak
çok soru
çözüyorum.
Artık
İnkılap Tarihi
dersinden
sıkılmıyorum.
Artık
İnkılap Tarihi
dersinde
eğleniyorum.
Artık
İnkılap Tarihi
sorularını
çözüyorum.
Artık
daha fazla
İnkılap Tarihi
etkinliği
yapıyorum.
Bu kitabın her hakkı Arı Defter ve Dağıtım’a aittir. İçindeki şekil, yazı, resim ve grafiklerin
yayınevinin izni olmaksızın, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile
çoğaltılması, yayımlanması ve depolanması yasaktır.
L
İNCE
Dr.
EPE
ÇÜKT
Ü
K
un
i
revlis
Coşk
Öğre
YAZAR
Erkan İSANMAZ - Şeyhmus YÜCE
KAPAK TASARIM
İhsan SONDOĞAN
GRAFİK-TASARIM
Murat BÜLBÜL - Fatma BÜLBÜL
BASIM YERİ
Prizma Press (0212 771 46 36)
Arı Defter ve Dağıtım İnternet Bilişim Hizmetleri
Güneşli Yolu Cad. İkebana Evleri H Blok D:26 Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0212 879 20 60 - Faks: 0212 879 20 70
www.ariyayin.com - [email protected]
/ariyayin
/ariyayin
2
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
ENDİ
tim G
ö
Merhabalar,
Hazırlamış olduğumuz Akıllı İnkılap Tarihi Defteri ile siz saygıdeğer öğretmenlerimizin işlerini biraz daha kolaylaştırırken, sevgili öğrencilerimizin de İnkılap Tarihi dersini eğlenerek öğrenmelerini
istedik.
Akıllı defterlerin amacı, not tutma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin ve konu yetiştirme telaşına giren
öğretmenlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır.
Tarihini bilmeyen bir millet geleceğinden emin olamaz. Asırlardan ve çağlardan beri çeşitli milletler ve uygarlıklar tarihe katkı sağlamışlardır. Bu katkılar içerisinde tabiiki Türk tarihinin de büyük
bir önemi bulunmaktadır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihini bilmemiz önem arz
etmektedir.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2 saatle sınırlı olmasının yanında müfredatın yoğun
olması konu yetiştirmede sıkıntı oluşturmakta ya da konular hızla geçilmektedir. Bu yüzden müfredatı yetiştirmek neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Mevcut ders kitaplarının konuları detaylı olarak anlatmaları öğrencilerin tek başlarına bu dersin önemli noktalarını öğrenmelerinde maalesef
sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Bu durumda öğretmenin ders esnasında konunun önemli noktalarını
vurgulaması ve bunun yanında not tutturması gerekiyordu. Not tutturmak ise az olan ders saatinin daha da azalması demekti.
Akıllı İnkılap Tarihi Defteri öğretmen ve öğrencinin bu sıkıntıları düşünülerek hazırlandı. Sayfa
kenarlarındaki kutucuklarda konunun özeti ve önemli noktaları anlatıldı. Sayfa ortalarında konuyu görsel olarak (renkli, kavram haritaları, fotoğraflar, çizimler, haritalarla destekli) ön plana
çıkaran bölümler hazırlandı. Alt bölümlere ise öğrencinin not tutması ve kendi düşüncelerini yazabilmesi için bölümler hazırlandı. Sosyalimo’da ayrıca ünite sonlarında etkinlikler ve testler de
bulabileceksiniz.
Akıllı İnkılap Tarihi Defteri’nin ek bir kaynak olarak algılanmasını istemeyiz. Çünkü bu defter ile
öğrenciye ek kaynak aldırmıyoruz, DEFTER İHTİYACINI karşılıyoruz. Bu defteri alan bir öğrencinin
başka bir defter almasına gerek kalmayacaktır.
Başarılarınızın sürekli olması dileğiyle…
Erkan İSANMAZ - Şeyhmus YÜCE
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
3
İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Batıya Erken Açılan Kent: Selanik ...................................................................................................... 8
Osmanlıyı Dağılmaktan Kurtarmak: Akımlar ...................................................................................... 9
Mustafa’da Çocuktu ....................................................................................................................... 10
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal .................................................................................................. 11
31 Mart Olayı ............................................................................................................................... 12
Trablusgarp Savaşı ........................................................................................................................ 13
Dört Şehir ve Mustafa Kemal .......................................................................................................... 14
Atatürk’ün Eserleri ........................................................................................................................ 15
1.Ünite Testi .................................................................................................................................. 16
1.Ünite Etkinlikleri .......................................................................................................................... 20
2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ
1.Dünya Savaşının Nedenleri ..........................................................................................................
Savaş Öncesi ve Savaştaki Bloklar ..................................................................................................
Almanya’nın Osmanlı’yı Yanında İstemesinin Nedenleri ....................................................................
Osmanlı’nın Almanya’nın Yanında Savaşa Girmesinin Nedenleri ........................................................
Osmanlı’nın Savaşa Girmesi ...........................................................................................................
1. Dünya Savaşındaki Cephelerimiz .................................................................................................
Kafkas Cephesi ..............................................................................................................................
Çanakkale Cephesi ........................................................................................................................
Kanal Cephesi ...............................................................................................................................
Suriye, Filistin, Irak Cepheleri .........................................................................................................
ABD’nin Savaşa Girmesi – Wilson İlkeleri .........................................................................................
Osmanlı’nın Savaştan Çekilmesinin Nedenleri ..................................................................................
Mondros Ateşkes Anlaşması ............................................................................................................
Mondros Ateşkes Anlaşması ............................................................................................................
Paris Barış Konferansı ....................................................................................................................
İzmir’in İşgali, Kuvay-i Milliye'nin Kurulması ....................................................................................
Kurtuluş Savaşındaki Cemiyetler .....................................................................................................
Yararlı ve Zararlı Cemiyetlerin Harita Üzerinde Gösterilmesi ..............................................................
Samsun’a Çıkış ..............................................................................................................................
Havza Genelgesi ............................................................................................................................
Amasya Genelgesi (Tamimi) ...........................................................................................................
Erzurum Kongresi ..........................................................................................................................
Sivas Kongresi ...............................................................................................................................
Amasya Görüşmeleri (Protokolleri) .................................................................................................
Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelişi ...................................................................................................
Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli Kararları .....................................................................
TBMM’nin Kurulması ......................................................................................................................
TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar .........................................................................................................
Sevr Barış Anlaşması .....................................................................................................................
Sevr Barış Anlaşması .....................................................................................................................
2.Ünite Testi ..................................................................................................................................
2.Ünite Etkinlikleri ..........................................................................................................................
4
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
58
3. ÜNİTE: YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM
Kurtuluş Savaşındaki Cepheler –Doğu Cephesi .................................................................................
Güney Cephesi ..............................................................................................................................
Batı Cephesi Savaşları ...................................................................................................................
1. İnönü Savaşı ve Sonrası Gelişmeler ..............................................................................................
Londra Konferansı - Moskova Anlaşması ..........................................................................................
2. İnönü Savaşı, Kütahya - Eskişehir Muharebeleri ............................................................................
Tekâlif - i Milliye, Sakarya Savaşı ....................................................................................................
Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi) ........................................................................
Mudanya Ateşkes Anlaşması ...........................................................................................................
Kurtuluş Savaşındaki Cephelerin Genel Özellikleri .............................................................................
3.Ünite Testi ..................................................................................................................................
3.Ünite Etkinlikleri .........................................................................................................................
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
76
4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR
Saltanatın Kaldırılması ................................................................................................................... 80
Lozan Barış Anlaşması ................................................................................................................... 81
İzmir İktisat Kongresi ..................................................................................................................... 84
Ankara’nın Başkent Olması ............................................................................................................ 85
Cumhuriyetin İlanı ......................................................................................................................... 86
Halifeliğin Kaldırılması ................................................................................................................... 87
3 Mart 1924 Diğer Önemli Gelişmeler .............................................................................................. 88
Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ................................................................................................ 89
Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar ................................................................................................... 90
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması ..................................................................................................... 91
Hukuk ve Aile (Medeni Kanun) ........................................................................................................ 92
Rejim Karşıtı Bir İsyan (Şeyh Sait Ayaklanması) ............................................................................... 93
Kabotaj Kanunu - M.Kemal’e Suikast ............................................................................................... 94
Bir Devrin Analizi = Nutuk - Harf İnkılâbından Millet Mekteplerine ..................................................... 95
Milli Kültür İçin Kurumlar: Türk Tarih Kurumu – Türk Dil Kurumu ....................................................... 96
Kubilay Olayı - Üniversite Reformu .................................................................................................. 97
Devlet Toplum El Ele ...................................................................................................................... 98
Modern Tarıma Geçiş - Aşar Vergisinin Kaldırılması ........................................................................... 99
Sanat ve Spor - Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi ........................................................................ 100
Soyadı Kanunu ............................................................................................................................ 101
İnkılâpların Yapıldığı Alanlar ........................................................................................................ 102
4.Ünite Testi ................................................................................................................................. 104
4.Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 108
5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK
Atatürkçülüğün Genel Özellikleri ................................................................................................... 112
Atatürk’ü Etkileyen Olaylar, Kişiler ve Fikir Akımları ....................................................................... 113
Milli Güç Unsurları - Atatürk’ün İlkelerine Genel Bakış .................................................................... 114
Atatürk’ün İlkeleri: Cumhuriyetçilik ............................................................................................... 115
Atatürk’ün İlkeleri: Milliyetçilik ..................................................................................................... 116
Atatürk’ün İlkeleri: Hakçılık .......................................................................................................... 117
Atatürk’ün İlkeleri: Laiklik ............................................................................................................ 118
Atatürk’ün İlkeleri: Devletçilik ........................................................................................................ 118
Atatürk’ün İlkeleri: İnkılâpçılık (Devrimcilik) .................................................................................. 119
Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri ............................................................................................... 120
Atatürk İlkeleri İle Bütünleyici İlkelerin İlişkisi ................................................................................ 121
5.Ünite Testi ................................................................................................................................ 122
5.Ünite Etkinlikleri ....................................................................................................................... 126
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
5
6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Türk Dış Politikasının Genel İlkeleri ...............................................................................................
Yabancı Okullar ve Nüfus Mübadelesi Sorunları ..............................................................................
Musul Sorunu ..............................................................................................................................
Boğazlar Sorunu (Montrö Boğazlar Sözleşmesi) .............................................................................
Hatay’ın Anavatana Katılması ......................................................................................................
Milletler Cemiyetine Giriş .............................................................................................................
Balkan Antantı – Sadabat Paktı ....................................................................................................
Atatürk Bizimle ...........................................................................................................................
6.Ünite Testi ................................................................................................................................
6.Ünite Etkinlikleri .......................................................................................................................
130
131
132
133
134
135
136
137
138
142
7. ÜNİTE: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE
2. Dünya Savaşı ..........................................................................................................................
Çok Partili Hayata Geçiş ...............................................................................................................
Soğuk Savaş Yılları – Kore Savaşı ve Nato’ya Giriş ..........................................................................
Türkiye’ye Yönelik Tehditler ..........................................................................................................
TİKA - KEİ ...................................................................................................................................
Körfez Savaşları – Avrupa Birliği ...................................................................................................
Savaşta ve Barışta Türk Ordusu ....................................................................................................
Kıbrıs Sorunu ..............................................................................................................................
7.Ünite Testi ................................................................................................................................
7.Ünite Etkinlikleri .......................................................................................................................
1. Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı ............................................................................................
Genel Değerlendirme Sınavı ..........................................................................................................
146
147
148
149
150
151
152
153
154
158
160
164
Cevap Anahtarı ........................................................................................................................... 168
Etkinlik Cevap Anahtarı ............................................................................................................... 169
İnkılâp Tarihi Kronolojisi ................................................................................................................ 170
6
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
1. ÜNİTE KAZANIMLARI
Bir Kahraman Doğuyor;
• Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını öğreneceğim.
• Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları öğreneceğim.
• Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları öğreneceğim.
• Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini öğreneceğim.
• Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü öğreneceğim.
• Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevleri ve yaptığı hizmetleri milli mücadele liderliği açısından öğreneceğim.
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
7
1. ÜNiT E
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
BATI YA ERKEN AÇILAN KENT SELANİK
Selanik, Mustafa
Kemal’in doğduğu
şehirdir. Selanik
günümüzde,
Yunanistan
topraklarındadır.
Selanik şehri, Mustafa Kemal’in doğduğu şehirdir.
Günümüzde Yunanistan topraklarında yer almaktadır. Osmanlı
zamanında doğu ile batı arasında köprü konumunda olan
Selanik, önemli bir limana, demiryoluna sahip olan, birçok
milletin bir arada yaşadığı kozmopolit (farklı din ve ırklardan
oluşan) bir şehirdi.
Çok uluslu devletler,
Fransız İhtilalı’nın
yaydığı MİLLİYETÇİLİK
akımından dolayı
parçalanmışlardır.
Balkanlarda;
İlk ayaklanan Sırplar,
İlk bağımsız olanlar
Yunanlılar,
En son ayrılan ise
Arnavutluktur.
8
1789 yılında meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan
Fransız İhtilali, özellikle çok uluslu (imparatorluk) devletleri
etkiledi. Osmanlı da çok uluslu bir yapıya sahip olduğundan
Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu MİLLİYETÇİLİK akımından
oldukça etkilendi. Bundan dolayı, ilk olarak Sırplar bağımsız
devlet kurmak için ayaklandı, ancak ilk Sırplar ayaklanmış
olmasına rağmen ilk bağımsızlığını kazanacak olan
Yunanlılardır. Milliyetçiliğin en son darbesi Balkan savaşları
sonrasında Arnavutluk’un elimizden çıkmasıdır.
Notlar ve Düşünceler
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
OSMANLI YI DAĞILMAK TAN KURTARMAK:
AKIMLAR
Bunca sorun arasında Osmanlı
Devleti, sınırlarını korumak
istiyordu. Bunun için bazı
Osmanlı aydınları, dağılmaktan
kurtulmanın yollarını aramaya
başladı. Bu arayışlar sonrasında
şu fikir akımları ortaya çıktı.
Osmanlıcılık
İslamcılık
Türkçülük
Batıcılık
OSMANLICILIK
İSLAMCILIK
Osmanlı sınırlarında yaşayan
herkesi dini,dili,ırkı ne olursa
olsun OSMANLI sayan, yani
herkesi EŞİT kabul eden düşünce
akımıdır.
Bu akıma göre devletin
parçalanmasını önlemek için
sadece müslümanları bir çatı
altında toplamak gereklidir.
Bazı kaynaklarda
İslamcılık
(Ümmetçilik
Panislamizm)
Türkçülük
(Turancılık
Pantürkizm)
Batıcılık
(Garpçılık)
diye geçebilmektedir.
Fikir Akımları
TÜRKÇÜLÜK
Diğer milletlerin isyanları
engellenemeyeceğinden, bunun
için Türkler'i bir arada
bulundurmanın öneminden
bahsetmiştir. Amacı ,büyük bir
Türk dünyası oluşturmaktır.
BATICILIK
Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun
tek yolunun, batıya ayak
uydurmaktan geçtiğini savunan
fikir akımıdır.
NOT: Bu fikir akımlarından hiçbiri, Osmanlıyı
dağılmaktan kurtaramamıştır.
Notlar ve Düşünceler
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
UNUTMA
Osmanlıcılık, dini
dili ne olursa
olsun herkesi,
İslamcılık, sadece
Müslümanları,
Türkçülük, sadece
Türkleri kapsayan,
Batıcılık ise batıya
ayak uydurmakla
dağılmayacağını
söyleyen
aydınların ortaya
attığı düşünce
akımlarındandır.
9
MUSTAFA’DA ÇOCUK TU
Rüştiye, ortaokul
anlamındadır.
Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde
Hanım, Babası Ali Rıza Efendi’dir.
İdadi, günümüzdeki
liselerin karşılığındaki
Osmanlı okullarıdır.
Mustafa Kemal, askerlik
mesleğini sevdiğinden
annesinden gizlice
sınavlara katılıp, sınavları
kazanmıştır.
Mustafa, okul
kul yaşına geldiğinde annesi ve babası fikir ayrılığına
düştü. Babası, Mustafa’yı daha modern eğitim veren Şemsi
Efendi okuluna göndermek isterken, annesi ise Mustafa’nın dini
ektebine göndermekten yanaydı.
eğitim veren Mahalle Mektebine
Zübeyde Hanım’ı üzmek istemeyen Ali Rıza Efendi oğlunu
Mahalle Mektebi’ne
ne yazdırdı.
Mustafa Kemal sırasıyla şu okullara gitti
Mahalle Mektebi
Kemal adını Askeri
Rüştiye’de matematik
öğretmeni vermiştir.
Manastır’dayken Fransız
yazarlarını, Türk
Milliyetçiliği üzerine de
Namık Kemal, Mehmet
Emin Yurdakul gibi
yazarları okumuştur.
Harp Okulu’ndan Teğmen;
Harp
Akademisinden de
Kurmay Yüzbaşı olarak
mezun oldu.
10
Şemsi Efendi Mektebi
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi
İstanbul Harp Okulu
İstanbul Harp Akademisi
Notlar ve Düşünceler
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
Mustafa Kemal'in Görev Yerleri
(Kurtuluş Savaşına Kadar)
•Şam = Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir. (5. Ordu Komutanlığı)
•Manastır
•Selanik = 31 Mart Olayını bastırmak için buradan hareket etmiştir.
•Trablusgarp = İlk askeri başarısıdır.
•Sofya Ataşeliği
•Çanakkale = Tüm dünya tarafından tanındı ve Kurtuluş Savaşı'nın
lideri oldu.
•Kafkasya = 1. Dünya Savaşı sırasında Muş ve Bitlis'i aldı.
•Suriye = Yıldırım Orduları komutanıyken savaş bitti ve İstanbul'a
çağrıldı.
Mustafa Kemal, öğrencilik yıllarında olduğu gibi askerlik
görevindeyken de devletin içinde bulunduğu kötü durumun farkında
ve çözüm arayışları içindeydi. Hatta ilk görev yeri olan Şam’da Vatan
ve Hürriyet adlı gizli bir cemiyet bile kurmuştu. Sonra bu cemiyeti
İttihat ve Terakki bünyesine dâhil eden Mustafa Kemal, İttihat ve
Terakki’den ayrılacaktır.
Ayrılmasının Nedeni: Mustafa Kemal’e göre ordu ve
siyaset birbirinden ayrı olmalıdır.
Notlar ve Düşünceler
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
Dikkat: Mustafa
Kemal’in ilk görev yeri
5. Ordu (Suriye)
Şam’dır.
İlk Askeri zaferi:
Trablusgarp Savaşı'dır.
Dünyaca tanındığı
savaş: Çanakkale
Savaşı'dır.
Sofya Askeri
Ataşesiyken katıldığı
bir baloya
İstanbul’dan getirttiği
Yeniçeri kıyafetiyle
katılması Mustafa
Kemal’in kültürüne
olan bağlılığını
gösterir.
Çanakkale Savaşı’nda
düşmanın önceden
hangi noktadan
çıkacağını tahmin
etmesi ileri görüşlü
biri olduğunu
gösterir.
Ayrıca tüm görev
yerlerinde işini iyi
yapması ve canı
pahasına ülkesini
kurtarmak istemesi
“Vatansever“
olduğunu gösterir.
11
31 MART OLAYI
*1876  1. Meşrutiyet  Padişah 2. Abdülhamit  İlan Ettiren
Grup  Genç Osmanlılar (Jön Türkler) (Kanun-u Esasi = Türk
tarihinin ilk Anayasasıdır.)
2. Meşrutiyeti ilan ettiren
grup İttihat ve Terakki’dir.
31 Mart Olayı’nın
sonunda 2. Abdülhamit
tahttan indirilmiştir.
13 Nisan'da olan bir
olayın, 31 Mart diye
adlandırılmasının nedeni:
Osmanlıda farklı
takvimlerin
kullanılmasıdır.
31 Mart Olayı’nı bastıran
ordunun komutanı
Mustafa Kemal değildir.
Mustafa Kemal, bu orduya
isim veren kişidir. Bu
ordunun başında bulunan
kişi Mahmut Şevket
Paşa’dır.
*********************
Bu olaydan sonra Kanun-u
Esasi’de bazı değişiklikler
yapıldı.
(1909 değişiklikleri)
*1908 2. Meşrutiyet Padişah 2. Abdülhamit İlan Ettiren
Grup  İttihat ve Terakki (Ordu mensubu subayların oluşturduğu
ve Mustafa Kemal’in de içinde yer aldığı ancak “Ordu ve siyaset
birbirinden ayrı olmalıdır.” dediği ve bundan dolayı ayrıldığı
cemiyettir.)
2. Meşrutiyet’i, İttihat ve Terakki’nin zoruyla
kabul eden padişah 2. Abdülhamit, kısıtlanan
yetkilerini geri almak ve Monarşi yönetimine geri
dönmek istiyordu. Halk, İstanbul’da 1909 yılında
bir isyan başlattı. (13 Nisan 1909)
Bunun üzerine İttihat ve Terakki,
Selanik’te bulunan ve başında Mahmut
Şevket Paşa’nın olduğu ve içinde Kurmay
Başkanı olan Mustafa Kemal’in yer aldığı
HAREKET ORDUSU İstanbul’a gelip isyanı
bastırır. Olaylardan sorumlu tutulan 2.
Abdülhamit tahttan indirilir, yerine
V.Mehmet Reşat tahta geçirilir.
NOT: 31 Mart Olayı mevcut düzene karşı
olanların çıkarttığı bir isyandır. Türk
tarihinde ilk kez mevcut rejime karşı bir
ayaklanma çıkmıştır.
Notlar ve Düşünceler
*********************
Türk tarihinde mevcut
rejime karşı çıkan ilk isyan,
31 Mart Olayı'dır.
12
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
TRABLUSGARP SAVAŞI
TRABLUSGARP SAVAŞI
1911-1912
OSMANLI
DEVLETİ
İTALYA
SAVAŞIN NEDENİ
Sanayi Devrimi sonrasında dünyanın neredeyse tüm
sömürgelerini ve pazarlarını İngiltere, Fransa ve Rusya almıştı.
Sanayisini geç tamamlayan ve birliğini geç kuran İTALYA
kendisine en yakın olan ve sömürülmemiş bir toprak olan
Osmanlının Trablusgarp topraklarına göz dikti.
Osmanlı Devleti, karadan ordu gönderemedi. Nedeni ise Trablusgarp’a
karadan gitmek için İngiliz sömürgesi olan Mısır’dan geçememeleriydi. Deniz
gücü neredeyse olmayan Osmanlı denizden de yardım götüremedi. Bunun
üzerine, M.Kemal ve Enver Paşa gibi gönüllü subaylar halkı örgütlemek üzere
gizli yollarla, kıyafet değiştirerek Trablusgarp’a gitti. Derne, Tobruk, Bingazi ve
Trablusgarp’taki yerel direnişe dayanamayan İtalya yönünü 12 Ada’ya
çevirdi. Osmanlı hem deniz gücünün olmayışı hem de o sıralarda başlayan
Balkan Savaşları nedeniyle İtalya ile barış yapmak zorunda kaldı. Savaş
imzalanan UŞİ ANTLAŞMASI ile sona erdi.
Notlar ve Düşünceler
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
Unutma
Trablusgarp Savaşı’nın
temel nedeni İtalya’nın
sömürge elde etmek
istemesidir.
Osmanlı Mısır üzerinden
gidemediği için karadan
yardım götüremedi.
Ayrıca deniz gücü
olmadığından denizden
de gidemedi.
DİKKAT
İtalya 12 Adaya saldırdı.
Ege Adaları ile karıştırma.
Savaş
UŞİ ANTLAŞMASI
ile sona erdi
--------------------------Bu antlaşmaya göre;
Afrika’daki son
toprağımız elimizden
çıktı.
--------------------------12 Ada, Yunan
tehlikesine karşı geçici
olarak İtalya’ya bırakıldı.
--------------------------Mustafa Kemal’in buraya
gelip halkı örgütlemesi,
onun iyi bir örgütleme ve
lider özelliğine sahip
olduğunu gösterir.
--------------------------Bu savaş Mustafa
Kemal’in ilk askeri
başarısıdır.
--------------------------Osmanlı üç kıtada toprak
sahibi olma özelliğini
kaybetti.
13
DÖRT ŞEHİR ve MUSTAFA KEMAL
SELANİK
MANASTIR
İSTANBUL
SOFYA
Ataşelik görevini
Sofya’dayken yapmıştır.
ATAŞE: Elçiliğin, askeri
konularında çalışan ve o
ülke ilgili istihbarat
bilgileri toplayan görevli
memurudur.
31 Mart Olayı’nı
bastırmak için Hareket
Ordusu’yla Selanik’ten
hareket etmiştir.
Çocukluk yıllarının
geçtiği Selanik, fikir
hayatında önemli
etkiye sahiptir.
*******************
Bu şehirler günümüzde
Selanik: Mustafa Kemal’in doğduğu ve büyüdüğü şehirdir. Bu şehirde
azınlıklarla iç içe yaşamış, farklı kültürleri öğrenmiştir. Ayrıca
Osmanlının son zamanlarında Milliyetçilikten etkilendiğini ve buradaki
Rumların ayaklanmalarına şahit olmuştur. Askerlik görevinin bir
bölümünü burada yaparken 31 Mart Olayı’nı bastırmak üzere Hareket
Ordusu ile birlikte bu şehirden hareket etmiştir.
Manastır: Lise
Manastır:
Lise hayatını
hayatını bu
bu şehirde
şehirde geçirmiştir.
geçirmiştir. Bugün
Bugün Makedonya
Makedonya
bir şehirdir.
şehirdir. Mustafa
Mustafa Kemal,
Kemal burada Fransız
topraklarında kalana
kalan bir
yazarları okuyarak Eşitlik,
eşitlik, Demokrasi
demokrasi ve Adalet
adalet gibi kavramları;
kavramları, Namık
Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk Milliyetçisi yazarları
okuyarak
okuyarak da
da Milliyetçilik
Milliyetçilik kavramlarını
kavramlarını öğrenmiştir.
öğrenmiştir.
İstanbul: M.Kemal’in başkente ilk gelişi aslında eğitim amaçlıdır. Daha
İstanbul:
sonraki
yıllardagörevi
görevi
gereği
burada
bulunmuş
ve çalışmıştır.
sonraki yıllarda
gereği
burada
bulunmuş
ve çalışmıştır.
Örneğin
Selanik’ten
31
Mart
Olayı’nı
bastırmak
üzere
buraya
gelmesi
buna
Selanik’ten 31 Mart Olayını bastırmak üzere buraya gelmesi.
örnektir.
Sofya: Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913'te Sofya Askeri Ataşeliği’ne
atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, BalkanSofya: Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913'te, Sofya Askeri Ataşeliği’ne
ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış
atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkangüçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük
ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış
karışıklık ortamında kendini geliştirme fırsatı bulmuştur.
güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük
karışıklık ortamında kendini geliştirme fırsatı bulmuştur.
Selanik: Yunanistan
Manastır: Makedonya
İstanbul: Türkiye
Notlar ve Düşünceler
Sofya: Bulgaristan
sınırları içerisinde
kalmaktadır.
14
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
ATATÜRK’ÜN ESERLERİ
Geometri
Vatandaş İçin
Medeni
Bilgiler
Cumalı
Ordugâhı
Nutuk
Tâbiye ve
Tatbikat
Seyahati
Zabit ve
Kumandan ile
Hasbihal
Bunlar dışında Almancadan çeviri yaptığı bazı
eserler ve cephelerdeyken yazdığı anılar
bulunmaktadır.
Notlar ve Düşünceler
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
Unutma
Mustafa Kemal’in
değişik alanlarda
eserleri bulunması
onun çok yönlü biri
olduğunu ve kültürel
gelişmeleri yakından
takip ettiğini gösterir.
DİKKAT
Nutuk, Atatürk’ün
Samsun’a
çıkışından, 1927
yılları arasındaki
olayları
kapsamaktadır.
-------------------Bazen “Atatürk’ün
en büyük eseri
nedir?” tarzında
sorular
çıkabilmektedir.
Öğrencilerin
genellikle hata
yaptıkları nokta
“eser” kelimesi.
Oysaki Mustafa
Kemal’e göre
“Benim en büyük
eserim Türkiye
Cumhuriyeti’dir.”
15
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
1. ÜNİT E
1)
Aşağıdakilerden hangisi
Atatürk’ün doğduğu
yer olan Selanik ile ilgili
yanlış bir bilgidir?
A) Batı ve Doğu arasında bir köprü konumunda
olması
B) Birçok ulusun bir arada yaşadığı kozmopolit bir
şehir olması
C) Milliyetçilik akımından hiç etkilenmemesi
D) Avrupa ile demiryolu ve denizyolu ağının olduğu
işlek bir liman olması
T EST: 1
4) Öğretmen sınıftaki öğrencilere Atatürk’ün hayatı
hakkında bazı sorular sormuştur.
Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan Selanik günümüzde
Yunanistan sınırları içerisindedir.
Annesi istediği için Şemsi Efendi Mektebine gitmiştir.
Selanik Mülkiye Rüştiyesindeyken Matematik öğretmeni
tarafından “Kemal” adını almıştır.
Manastır Askeri İdadisi öğrencisiyken memleket, vatan
sorunları ile yakından ilgilenmiştir.
Bu soruların doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y”
yazmalarını istemiştir. Sınıfta sadece Melis tüm soruları
doğru cevapladığına göre;
Sizce Melis’in cevapları sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
D
Y
D
D
Y
Y
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
Y
Y
2) Atatürk’ün gittiği okullar aşağıda sembollerle
verilmiştir.
Mahalle Mektebi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi
Yukarıda verilen sembollerden hangilerinin yerleri
değişirse sıralama doğru olacaktır.
A)
B)
C)
D)
5)
Aşağıdaki diyagramdaki sorulara doğru cevap
verdiğimizde en son hangi renk kutudan
çıkmamız gerekir?
Mustafa Kemal'i tüm dünyada tanıtan
savaşın adıdır?
3)
İstanbul
Sofya
Yukarıdaki diyagramda
gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
16
Selanik
?
Manastır
Çanakkale Savaşındaki
savaştığı cephelerdendir?
Anafartalar
Trablusgarp Savaşındaki
savaştığı cephelerdendir?
Derne
Tobruk
? olan yere en uygun hangi başlık
Mustafa Kemal’in gittiği okullar
Balkan Savaşlarında Osmanlı’dan ayrılan topraklar
Dört şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal’in çocukluğu
A)
Anafartalar
B)
Derne
C)
Tobruk
D)
Bingazi
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
Bingazi
6) Aşağıdaki diyagramda M.Kemal’in kişiliğinin oluşmasında
etkili olan Türk yazarlar gösterilmiştir.
Mehmet Emin
Yurdakul
M. Kemal'in
etkilendiği yazarlar
Irkı, dini ve mezhebi ne olursa olsun herkes eşittir.
Namık Kemal
Kurutuluş sadece Türkleri bir çatı altında
toplamakla olur.
Ziya Gökalp
Gelişmiş milletlerin ilminden, fenninden
yararlanarak kurtulabiliriz.
Tevfik Fikret
Sizce bu yazarlar Mustafa Kemal’in kişiliğinin hangi
yönünü daha çok etkilemişlerdir?
A) Halkçı
C) İnkılâpçı
B) Teşkilatçı
D) Milliyetçi
7) Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Olayının sonuçlarından
birisi değildir?
A)
2.Abdülhamit tahttan indirildi.
B)
Rejime yönelik bir isyan engellendi
C)
M.Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
D)
Kanunu Esaside değişiklikler oldu.
8))
Açık Sözlülüğü
9) Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında içinde
bulunduğu durumdan yani parçalanmaktan kurtulmak
için bir takım fikir akımları ileri sürülmüştür.
Gerçek bir Müslüman birliği kurarak eski
gücümüze kavuşabiliriz.
Yukarıda sembollerle açıklanmaya çalışılan fikir
akımları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Osmanlıcılık
B) Osmanlıcılık
C) Ümmetçilik
D) Ümmetçilik
Garpçılık
Türkçülük
Türkçülük
Turancılık
Batıcılık
Garpçılık
Batıcılık
Türkçülük
İslamcılık
Ümmetçilik
Osmanlıcılık
Osmanlıcılık
10) Aşağıdaki şehirlerden hangisi M.Kemal’in fikir
hayatının oluşmasında diğerlerinden daha az paya
sahiptir?
•İster felaket getirsin, ister saadet
getirsin, iyi veya fena olsun, daima
hakikattten ayrılmayacağız.
A) Trablusgarp
B) Manastır
C) Selanik
D) İstanbul
••Yurtta Sulh Cihanda Sulh
Barışa verdiği önem
Vatanseverliği
?
•Ufku görmek yeterli değildir. Ufkun
ötesini de görmek gerekir
M.Kemal’in bazı kişilik özellikleri verilmiştir. Sizce
yere hangi kişilik özelliği gelmelidir?
A) Dürüstlüğü
C) İleri Görüşlülüğü
11) Mustafa Kemal ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
•Vatanın her karışı kan ile
sulanmadıkça terkedilemez.
? olan
B) Teşkilatçılığı
D) Bilime verdiği önem
 İlk görev yeridir
 İlk askeri başarıdır.
 Türk halkının lideri olmasını sağlayan savaştır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla M.Kemal’in hangi
görev yerleri ile ilgilidir?
A) İstanbul – Trablusgarp – Çanakkale
B) Şam – Trablusgarp – Çanakkale
C) Şam – Çanakkale – Trablusgarp
D) Selanik – Şam - Çanakkale
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
17
14)
12)
2
İYİ BİR LİDER
BİR KOMUTAN BAŞÖĞRETMEN
Mustafa Kemal ile ilgili yukarıda verilmiş olan resim ve
yazıların bütününe bakılarak onun hangi kişilik özelliği
üzerinde durulduğu söylenebilir?
A) Demokratiktir
C) Çok Yönlüdür
Yukarıdaki çiçekte Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri yer
almaktadır.
Buna göre ? olan yere hangi özelliği yazılamaz?
A) Çok Yönlülüğü
C) Yaratıcılığı
13)
13)
15)
B) İleri Görüşlülüğü
D) Statükoculuğu
Trablusgarp
Çanakkale
II
III
Trablusgarp
Savaşı
31 Mart
Olayı
Anafartalar
Komutanlığı
A) I – II – III
C) III – II – I
ÇINAR
İDİL
Şam
16)
B) II – I – III
D) III – I – II
Cepheden Cepheye M.Kemal
EFE
Mustafa Kemal’in tüm Türk halkı ve dünya tarafından
tanınmasını sağlayan savaştır.
Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni
kurduğu yerdir.
Mustafa Kemal’in Hareket Ordusu ile gittiği yerdir.
Yukarıda öğrencilerin verdiği cevaplarla sembollerin
karşılarındaki soruları eşleştirdiğimizde hangi seçenek
doğru olur?
ÇINAR
İDİL
EYMEN
EFE
----------------------------------------------------------------------------A)
B)
C)
D)
18
I
Mustafa Kemal’in hayatında önemli yer tutan yukarıdaki
olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
İstanbul
EYMEN
B) Milliyetçidir
D) Moderndir
I
II
Meşrutiyeti istemeyenlerin
İstanbul’da çıkarttığı
ayaklanmayı bastıran
Hareket ordusunda Kurmay
Yüzbaşı olarak görev almıştır.
Osmanlının karadan ve
denizden yardım
gönderememesi üzerine
arkadaşlarıyla gizli yollardan
giderek halkı örgütlediği
cephedir.
III
Bu cephedeki başarılarından dolayı Albay rütbesine terfi
edilmiştir.
Yukarıda verilen kutucukların başlıkları sırasıyla aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
I
--------------------A) 31 Mart Olayı
B) Trablusgarp S
C) Balkan Savaşı
D) 31 Mart Olayı
II
--------------------Trablusgarp S.
31 Mart Olayı
Kurtuluş Savaşı
Kurtuluş Savaşı
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
III
-------------------Çanakkale Savaşı
Çanakkale Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı
17
19) I – Lise hayatını geçirdiği şehirdir. Bugün Makedonya
sınırları içerisinde yer alır.
II – Teğmen ve Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olduğu
şehirdir.
III – Ataşelik görevi yaptığı şehirdir.
Sanayisini geç tamamlayan İtalya gözünü
sömürülmemiş ve topraklarına en yakın yer olan
Trablusgarp’a çevirdi. Osmanlı ise Afrika’da kalan bu son
toprağını koruyacak durumda değildi. Denizden ordu
gönderecek kadar bir donanması yoktu. Karadan ise
İngiltere’nin himayesindeki Mısır’dan geçmek gerekiyordu.
Lakin İngilizler Mısır kapılarını sonuna kadar bizim için
kapatmıştı. Mustafa Kemal ise Trablusgarp’a gizli yollarla
giderek halkı örgütlemeye çalıştı.
Yukarıda verilen metin ve resmi karşılaştırdığımızda
hangi seçenekle ilgili bir eşleştirme yapamayız?
A)
B)
C)
D)
İtalya’nın neden Trablusgarp’a saldırdığına
Denizden neden bir güç gönderemediğimize
Mustafa Kemal’in halkı nasıl örgütlediğine
Karadan neden yardım götüremediğimize
18)
A)
B)
C)
D)
I
Çanakkale
Manastır
Manastır
İstanbul
II
İstanbul
İstanbul
Sofya
Selanik
III
Manastır
Sofya
İstanbul
Sofya
Geometri
Vatandaş İçin
Medeni
Bilgiler
Cumalı
Ordugâhı
Nutuk
Tâbiye ve
Tatbikat
Seyahati
Zabit ve
Kumandan
ile Hasbihal
Mustafa Kemal’in yazmış olduğu bazı eserler yukarıda
verilmiştir. Sadece yukarıda verilen bu eserlere bakarak
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)
Hatice Öğretmen öğrencilere Mustafa Kemal’in
hayatını anlatmış ve ardından onlara bazı sorular
sormuştur. Sizce sorduğu soruların cevapları aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
En büyük eserinin Türkiye Cumhuriyeti olduğuna
Yaşadığı dönemin olaylarını anlattığı eser yazdığına
Ordu ve Askerlik üzerine eserlerinin olduğuna
Çeşitli alanlar üzerine eserler yazdığına
20)
Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu M.Kemal içinde her
zaman ………?……….. olan ve bu
başarısı sayesinde büyük
başarılar kazanan eşsiz bir
kahramandır.
Öğretmen tarafından yukarıda anlatılan ve ……….?......
ile gösterilen Mustafa Kemal’in kişisel özelliği
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Anadolu sevgisi
Askerlik sevgisi
Yöneticilik
Vatan – Millet sevgisi
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
19
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Etkinlik: 1
Aşağıdaki labirentte, Mustafa Kemal’in gittiği okulları, sırasıyla bulmak için hangi yoldan gitmemiz gerekir?
1
2
Mahalle
Mektebi
Şemsi
Efendi
Mektebi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
Selanik
Mülkiye
Rüştiyesi
Manastır
Askeri
İdadisi
İstanbul
Harp
Okulu
İstanbul
Harp
Akademisi
A
Mahalle
Mektebi
Şemsi
Efendi
Mektebi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
Manastır
Askeri
İdadisi
Selanik
Mülkiye
Rüştiyesi
İstanbul
Harp
Akademisi
İstanbul
Harp
Okulu
B
Şemsi
Efendi
Mektebi
Mahalle
Mektebi
Selanik
Mülkiye
Rüştiyesi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
Manastır
Askeri
İdadisi
İstanbul
Harp
Okulu
İstanbul
Harp
Akademisi
C
Mahalle
Mektebi
Şemsi
Efendi
Mektebi
Manastır
Askeri
İdadisi
Selanik
Mülkiye
Rüştiyesi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
İstanbul
Harp
Okulu
İstanbul
Harp
Akademisi
D
Mahalle
Mektebi
Şemsi
Efendi
Mektebi
Selanik
Mülkiye
Rüştiyesi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
Manastır
Askeri
İdadisi
İstanbul
Harp
Okulu
İstanbul
Harp
Akademisi
E
Mustafa Kemal’in doğduğu şehrin bağlı
olduğu ülkeyim?
Mustafa Kemal’e öğretmeni tarafından
Kemal adının verildiği okulum?
1
2
Mustafa Kemal, İstanbul Harp Okulundan
mezun olduktan sonra, Şam’daki 5.orduya atanmıştır.
3
II. Abdülhamit, 31 Mart Ayaklanmasından
sonra, tahttan indirilmiştir.
4
Trablusgarp Savaşının nedeni, İtalya’da
başlayan Milliyetçilik akımıdır.
Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıyım?
3
4
5
20
Türk tarihinde ilk kez mevcut düzene karşı
çıkan ayaklanmayım?
Osmanlının dağılmaması için; din, dil, ırk
ayrımı yapmadan herkesi “Osmanlı” sayan
düşünceyim?
Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan
Selanik, birçok kültürün bir arada yaşadı-ğı kozmopolit bir şehirdi.
5
Mustafa Kemal iyi bir asker olduğu kadar,,
iyi bir devlet adamı olması, onun çok
yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
Etkinlik: 2
2
2
2
2 Etkinliğe 1. sorudan başlayınız. Cevapladığınız sorunun doğru cevabının sağındaki rakamlar bir sonraki
çözmeniz gereken soruyu belirtmektedir. Solundaki harfler ise en aşağıdaki şifre bölümündeki kutucuklara
sırasıyla
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer cevabının
soruyu cevapladığınızda
1. Soruya
geri
Etkinliğe
1.
sorudan
başlayınız.
Cevapladığınız
sorunun
doğru
sağındaki
rakamlar
bir
sonraki
Etkinliğe
1.
sorudan
başlayınız.
Cevapladığınız
sorunun
doğru
cevabının
sağındaki
rakamlar
bir
sonraki
Etkinliğe
1.
sorudan
başlayınız.
Cevapladığınız
sorunun
doğru
cevabının
sağındaki
rakamlar
bir
sonraki
dönerseniz
ya
şifre
bulunmuştur
ya
da
hata
yapılmıştır.
çözmeniz
gereken
soruyu
belirtmektedir.
Solundaki
harfler
ise
en
aşağıdaki
şifre
bölümündeki
kutucuklara
çözmeniz
gereken
soruyu
belirtmektedir.
Solundaki
harfler
ise
en
aşağıdaki
şifre
bölümündeki
kutucuklara
çözmeniz
gereken
soruyu
belirtmektedir.
Solundaki
harfler
ise
en
aşağıdaki
şifre
bölümündeki
kutucuklara
sırasıyla
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer
soruyu
cevapladığınızda
1.
Soruya
geri
sırasıyla
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer
soruyu
cevapladığınızda
1.
Soruya
geri
sırasıyla
yazacağınız
harfleri
göstermektedir.
Unutmayın
eğer
soruyu
cevapladığınızda
1.
Soruya
geri
dönerseniz
ya
şifre
bulunmuştur
ya
da
hata
yapılmıştır.
dönerseniz
ya
şifre
bulunmuştur
ya
da
hata
yapılmıştır.
1
2
3
4
dönerseniz ya şifre bulunmuştur ya da hata yapılmıştır.
Mustafa Kemal’in
1
1
annesinin
1 adıdır?
Mustafa Kemal’in
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in
annesinin adıdır?
annesinin
annesinin adıdır?
adıdır?
Z
Makbule
2
Mustafa Kemal’in
2
2
annesinin
2 isteği
Mustafa
Kemal’in
üzerine
gittiği
okuldur?
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in
annesinin isteği
annesinin
annesinin isteği
isteği
üzerine gittiği okuldur?
Mahalle
gittiği
Süzerine
üzerine gittiği okuldur?
okuldur?4
Mektebi
ZYZ
Z
Zübeyde
Makbule
Makbule
Makbule
3
2
2
2
STS
S
YY
Y
Zübeyde
Zübeyde
Zübeyde
3
3
3
TT
T
Şemsi
Efendi
Mahalle
Mahalle
Mahalle
Mektebi
Mektebi
Mektebi
Şemsi
Efendi
Şemsi
Efendi
Şemsi
Efendi
Mektebi
Mektebi
Mektebi
31 Mart Olayı’nı
3
bastıran3
3ordunun
31 Mart
Olayı’nı
adıdır?
31
31 Mart
Mart Olayı’nı
Olayı’nı
bastıran ordunun
bastıran
ordunun
bastıran ordunun
adıdır?
Hareket
1
adıdır?
U
adıdır?
Ordusu
1
5
4
4
4
Z
U
U
U
5
5
5
ZZ
Z
Meşrutiyet
Hareket
Hareket
Hareket
Ordusu
Ordusu
Ordusu
Meşrutiyet
Meşrutiyet
Meşrutiyet
Ordusu
Ordusu
Ordusu
1
7
1
1
1
1
7
7
7
Temelinde İslam
4
âlemini 4
4bir arada
Temelinde
toplamak
olan İslam
düşünce
Temelinde
Temelinde İslam
İslam
âlemini
bir arada
sistemdir?
âlemini
âlemini bir
bir arada
arada
toplamak olan düşünce
olan
Ttoplamak
Ümmetçilik
toplamak olan düşünce
düşünce1
sistemdir?
2
sistemdir?
sistemdir?
1
Turancılık
9
TD
Ümmetçilik
1
TT
Ümmetçilik
1
2
Ümmetçilik
2
2
D
Turancılık
9
D
Turancılık
9
D
Turancılık
9
5
6
7
8
31 Mart Olayı’ndan
5
5
sonra tahttan
5 indirilen
31 Mart
Olayı’ndan
padişahtır?
31
31 Mart
Mart Olayı’ndan
Olayı’ndan
sonra tahttan indirilen
sonra
tahttan
sonra tahttan indirilen
indirilen
padişahtır?
padişahtır?
A
II.
Mahmut
1
padişahtır?
Mustafa Kemal’in en
6
6
büyük eseridir?
6
Mustafa Kemal’in en
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in en
en
büyük eseridir?
büyük
eseridir?
büyük eseridir?
İ
Cumhuriyet
2
Mustafa Kemal’in ilk
8
8
askeri başarısıdır?
8
Mustafa Kemal’in ilk
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in ilk
ilk
askeri başarısıdır?
başarısıdır?
askeri
askeri başarısıdır?
Çanakkale
Ş
9
Savaşı
N
A
A
A
II.II.Abdülhamit
Mahmut
II.
II. Mahmut
Mahmut
6
1
1
1
İK
İİ
Nutuk
Cumhuriyet
Cumhuriyet
Cumhuriyet
1
2
2
2
N
N
N
II.
Abdülhamit
II.
II. Abdülhamit
Abdülhamit
6
6
6
K
K
K
Nutuk
Nutuk
Nutuk
1
1
1
Mustafa Kemal’in
7
7
Kurmay Yüzbaşı
7 rütbesi
Mustafa
ile mezunKemal’in
olduğu
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in
Kurmayokuldur?
Yüzbaşı rütbesi
Kurmay
Kurmay Yüzbaşı
Yüzbaşı rütbesi
rütbesi
ile
mezun
olduğu
mezun
olduğu
İstanbul
Harp
Y ile
ile mezun olduğu 1
okuldur?
Akademisi
0
okuldur?
okuldur?
İstanbul Harp
1
4
YB
1
YY İstanbul
OkuluHarp
İstanbul
Harp
1
Akademisi
0
Akademisi
0
Akademisi
0
İstanbul
Harp
B
4
İstanbul
Harp
B
4
Harp
Okulu
B İstanbul
4
Okulu
Okulu
ŞA
ŞŞ
A
A
A
Trablusgarp
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Savaşı
Savaşı
Savaşı
Trablusgarp
Trablusgarp
Trablusgarp
Savaşı
Savaşı
Savaşı
5
9
9
9
5
5
5
9
10
11
12
Atatürk, Kemal adını
9
9
hangi okulda
9 okurken
Atatürk,
Kemal adını
almıştır?
Atatürk,
Atatürk, Kemal
Kemal adını
adını
hangi
okulda
okurken
hangi
okulda
okurken
hangi okulda okurken
almıştır?
Askeri
almıştır?
N Selanik
1
almıştır?
Rüştiyesi
Mustafa Kemal’in ilk
10
10
görev yerinde
10 kurduğu
Mustafa
Kemal’in
gizli cemiyetin
adıilk
Mustafa
Mustafa Kemal’in
Kemal’in ilk
ilk
görev
yerinde
nedir?kurduğu
görev
yerinde
kurduğu
görev yerinde kurduğu
gizli cemiyetin adı
Felah-ı
Vatanadı
cemiyetin
A gizli
gizli
cemiyetin
adı 1
nedir?
1
nedir?
nedir?
VatanVatan
ve
Felah-ı
1
F
9
A
Felah-ı
Vatan
1
A
Hürriyet
Felah-ı
Vatan
1
A
1
1
Vatan
ve
F
9
Vatan
ve
FF
9
Vatan
ve
Hürriyet
9
Hürriyet
Hürriyet
II. Meşrutiyeti kabul
11
11
ettiren grubun
adı
11
II.
Meşrutiyeti
nedir? kabul
II.
II. Meşrutiyeti
Meşrutiyeti kabul
kabul
ettiren
grubun
adı
ettiren
grubun
ettiren grubun adı
adı
nedir?
Genç
nedir?
R
1
nedir?
Osmanlılar
8
1
1
1
Osmanlı üç kıtada
12
12
toprak sahibi
12 olma
Osmanlı
üçhangi
kıtada
özelliğini
Osmanlı
Osmanlı üç
üç kıtada
kıtada
toprak
sahibi
olma
antlaşma
ile kaybetti?
toprak
sahibi
toprak sahibi olma
olma
özelliğini
hangi
özelliğini
hangi
Uşi
Antlaşması
A özelliğini hangi 9
antlaşma
ile kaybetti?
antlaşma
antlaşma ile
ile kaybetti?
kaybetti?
Yaş
B Uşi Antlaşması 9
7
A
Antlaşması
A
Antlaşması
Uşi
Antlaşması 9
A Uşi
9
8
8
8
B
B
B
M
N
N
N
M
M
M
Manastır
Selanik
Askeri
Selanik
Askeri
Askeri
İdadisi
Selanik
Askeri
Rüştiyesi
Rüştiyesi
Rüştiyesi
Manastır
Manastır
Manastır
Askeri
İdadisi
Askeri
Askeri İdadisi
İdadisi
ŞİFRE
ŞİFRE
ŞİFRE
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
N
R
R
R
N
N
N
İttihat
ve
Genç
Genç
Terakki
Genç
Osmanlılar
Osmanlılar
Osmanlılar
İttihat
ve
İttihat
ve
İttihat
ve
Terakki
Terakki
Terakki
Ar tık İnkılap Tarihini Daha İyi Öğreneceksiniz!
Yaş
Yaş
Yaş
Antlaşması
Antlaşması
Antlaşması
7
7
7
21
Download

Örnek sayfalar için tıklayınız