21. Yüzyılın Baş Aktörü
Bilgisayar
BİLGİSAYAR NEDİR?
Bilgisayar; verileri kabul eden, saklayabilen, değerlendiren
ve sonuçları kullanıcının istediği biçimde verebilen elektronik
cihazlardır.
Verileri, program adı verilen bir dizi komuta göre işleyip
bunun sonucunda insanlara bilgi üretir.
İnsanoğlu, M.Ö. 3000 yıllarında paralı alışverişin başlaması
ile sayma işlemine ihtiyaç duydu. M.Ö. 2600 yıllarında ise bu
işlemlerde kullanılmak üzere Abaküs adı verilen
hesaplayıcılar bulundu.
İngiliz Matematikçisi Charles Babbage 1812 yıllarında fark
makinesi üzerinde çalışmaya başladı. 1871 yılında öldüğünde,
bu Analitik makinesi istenilen seviyeye gelememişti.
Babbage'ın yaptığı hesaplar ve çizimleri, hesap makinelerinin
ve bilgisayarların temelini oluşturur.
BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ
ENIAC
ORDVAC
brlescII1
vax780
BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ
İlk Kuşak: Vakum Tüpleri(1942-1956)
ENIAC gibi ilk elektronik bilgisayarlar vakumlu tüp olarak bilinen teknolojiye
dayanmaktadır. Bu kuşakta yazılım diye bir şey yoktu. Teknolojinin çoğu donanıma
dayanıyordu.
İkinci Kuşak: Transistörler(1956-1963)
İkinci kuşak bilgisayarlarda vakum tüplerinin yerine yarı iletken materyallerden yapılan
transistorlar kullanıldı. Bu kuşak yazılım kavramını ortaya çıkarmıştır.
Üçüncü Kuşak: Entegre Devreler (1964-1971)
Bu kuşakta transistörlerden yonga (chip) adı verilen entegre devrelere geçildi. Yongalar
içinde elektronik devreleri içeren küçük kare parçalardır. Genellikle silikondan ve ileri
teknoloji kullanılarak üretilirler.
Dördüncü Kuşak: Mikro Devreler (1971-?)
1970'li yıllarda entegre devreler iyice küçülmeye devam etmiştir. Bu işlem büyük çapta
tümleşme (VLSI: Very Large Scale Integration) olarak adlandırılmıştır.
Beşinci (Ve Gelecek) Kuşak
Beşinci kuşak bilgisayarlar özellikle yeni teknolojilerin kullanıldığı ve buna bağlı olarak
hızlı çalışan ve daha akıllı bilgisayarlar geliştirilecek. Yapay zekaya sahip olan bu bilgisayarlar
yaşamımıza daha çok girecekler.
BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ
Süper Bilgisayarlar
Süper bilgisayarlar önemli kuruluşların elinde bulunan ve özellikle çok büyük
hesaplama işlemlerini yapan bilgisayarlardır. Genellikle uzman kişiler tarafından
programlanan bu bilgisayarlar araştırma işlerinde kullanılır.
Ana Bilgisayarlar
Büyük bilgisayarlar ya da ana bilgisayarlar olarak adlandırabileceğimiz bu
bilgisayarlar özellikle kurumsal alan kullanılır. Ana bilgisayar bir ana bilgisayar ve ona
bağlı istemci bilgisayarlardan oluşan bir bilgisayar ağı şeklinde çalışırlar. Örneğin bir
üniversite içinde kullanılan bilgisayar sistemi. IBM sistemlerini örnek gösterebiliriz.
Mini Bilgisayarlar
Ana bilgisayarlar ile aynı kapsamda ancak daha küçük olan bilgisayar sistemleridir.
Kişisel Bilgisayarlar/Mikro Bilgisayarlar
Genelde tek kişi tarafından kullanılırlar. Bu sebepten daha çok “kişisel bilgisayar”
(Personal Computer/PC) olarak adlandırılırlar. Her biçim ve boyutta üretilirler.
Masaüstü bilgisayarlar (desktop computers), dizüstü bilgisayarlar (laptop computers)
gibi...
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Bugün bilgisayarlar ikili sayı sistemine göre çalışmaktadır.
İkili sistemi ise 1854 yılında Matematikçi George Boole
tarafından bulunmuştur.
VERİ: Kullanıcı veya bilgisayar tarafından sağlanırlar. Sayılar,
harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır.
Veriler bilgisayarın giriş birimleri tarafından toplanırlar.
BİLGİSAYARDA VERİ AKIŞI
GİRİŞ
İŞLEM
ÇIKIŞ
ANA BELLEK
(RAM)
GİRİŞ
BİRİMİ
MERKEZİ İŞLEM
BİRİMİ (MİB)
Klavye
Fare, vb.
ÇIKIŞ
BİRİMİ
Ekran,
Yazıcı, vb.
YARDIMCI
BELLEK
Hard Disk, CD Sürücü, vb.
BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANLARI
Fiziksel olarak bir bilgisayarı oluşturan tüm
birimlerdir.
Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle
donanımı, elle tutulur, gözle görülür tüm
parçaları olarak da tanımlayabiliriz.
Ana Kart
Ana kart, diğer donanım
elemanlarının üzerine takıldığı
elektronik devre kartıdır. Ana
kart üzerinde belli işlemleri
düzenleyici ve hızlandırıcı
birleşik devreler, donanım
birimlerinin
takılabileceği
genişleme yuvaları ve bazı
donanım
birimlerinin
takılabileceği giriş- çıkış uçları
bulunur.
Mikroişlemci (CPU)
Bilgisayarda yapılan işlemler mikroişlemci (CPU)
tarafından yönetilir ve bu birimde işlenir.
Bilgisayarın tanımında belirtilen aritmetik ve
mantık işlemleri bu birimde yapılır.
Ana Bellek(RAM)
Ana bellekteki bilgiler, bilgisayar
kapandığında
ya
da
elektrik
kesildiğinde yok olur. Bilgisayar
açıkken üzerinde çalışılan programlar
ya da bilgiler RAM üzerinde tutulur.
ROM Bellek
ROM bellek, bilgisayardaki bir takım
temel bilgileri içeren ve hiç silinmeyen
bellektir. Üretici firmalar tarafından
programlanırlar. ROM’da bilgisayarın
temel bilgileri saklanır.
Güç Kaynağı (Power Supply)
Bilgisayarın çalışması için
gerekli olan elektrik gücünü
sağlayan birimdir. Bir kişisel
bilgisayarın güç kaynağı 200300 watt’dır.
Klavye
Klavye, üzerinde rakam, harf
ve
özel
işaretlerden
oluşturulmuş tuş takımı
bulunan ve kullanıcının
bilgisayara veri girmesini
sağlayan birimdir.
Ekran(Monitor)
Klavyeden girilen verilerin,
bilgisayarın ürettiği sonuçların
görüntülendiği ve bilgisayar
açıkken her şeyi görüntüleyen
birimdir. Ekran bir çıkış
birimidir.
Sabit Disk (Hard Disk)
Sabit diskler, verileri geçici
olarak saklamak için kullanılır.
Sabit diske binlerce diskete
sığacak bilgi kaydedilebilir.
Depolayabileceği
bellek
miktarına göre isimlendirilir.
HARD DİSKİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
• Disk üzerine kaydedilen bilgilerin daha sonra gerektiğinde
bulunabilmesi için bir takım düzenlemeler vardır.
• Veriler disk üzerinde byte grupları halinde saklanır. 512 byte’ın bir
araya gelmesiyle sektör oluşur.
KÜME (SEKTÖR)
• Disk üzerinde 512 byte bilginin bir araya gelmesiyle oluşur.
• Sektör, üzerine veri yazabileceğiniz yada veri okuyabileceğiniz en
küçük birimdir.
İZ (TRACK)
• Yan yana dizilen sektörler izleri oluştururlar.
İZ0
İZ1
İZ2
KÜME
SİLİNDİR
• Üst üste gelen izler silindirleri oluşturur.
İZ1 İZ0
DİSK1
DİSK2
İZ1 İZ0
KAFA (HEAD)
KAFA
DİSK
KAFA
Bir diskin iki yüzü vardır. Bu iki yüzeyden
Veri okumak/yazmak için iki kafa bulunur.
BİLGİLERİN BULUNMASI
Herhangi bir veri okunacağı zaman önce verinin olduğu sektör
kafanın altına gelecek şekilde disk döndürülür, daha sonra kafa ilerigeri hareket ederek ilgili sektör bulunur ve okunur.
KAFA HAREKETİ
DİSK HAREKETİ
KAFA
DİSK
KAFA
Fare (Mouse)
Grafik tabanlı işletim sistemleri
ve programlarda komut verme
işlemi fare ile yapılır. Bir giriş
elemanıdır. Farenin tuşlarına
basılarak bu simgelere ait
programların veya düğmelere ait
komutların çalışması sağlanır.
Yazıcı (Printer)
Yazıcı, bilgisayardaki bilgilerin
kağıda aktarılmasını sağlayan
birimdir. Yazıcıların baskı hızı
dakikada yazdıkları karakter
sayısı ile ölçülür.
Tarayıcı (Scanner)
Tarayıcı, kağıt üzerinde bulunan
resimleri, fotoğrafları, yazıları
bilgisayarın belleğine aktarır.
Kağıt
üzerindeki
bilgiler
sayısallaştırılır ve bilgisayarda
kullanılabilir hale gelir.
CD-ROM Sürücü
Bir veri saklama birimidir. Görüntü
veya
ses
kayıtları
gibi
kaydedicilerle yüklenmiş bilgilerin
sadece okunabildiği disk birimidir.
CD-ROM
sürücüleri,
CDROM’lardaki
sayısal
bilgileri
okuyan bir araçtır.
Ağ Kartı (Network Card)
Bilgisayarların
kablolarla
birbirine bağlanmasında ağ
kartları kullanılır. Sayısal verileri
elektrik
sinyallerine
dönüştürüp kablolarla diğer
bilgisayarlardaki ağ kartlarına
iletirler. O da bu sinyalleri
sayısal veriye dönüştürüp
bilgisayara iletir.
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan ve meslek
hemen hemen yoktur. Bilgisayarların bu kullanım alanları
aşağıda özet olarak verilmiştir:
Evlerde: Ev bütçesinin hazırlanması (gelir-giderler), telefon,
fiyatlar, vergiler vs girilerek sonradan tekrar kullanılması ve
diğer bilgilerin kaydı.
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
Eğitimde: Eğitimin (yabancı dil öğreniminden, astronomi, fizik,
tıp'tan bilimsel araştırmalara kadar) bilgisayar destekli
yapılması.
Ekonomik araştırmalarda: Ekonomik verilerinin hesaplanması,
yorumlanması vs.
Trafik kontrolünde: Trafik ışıklarının zamanlaması ve diğer
trafik işlemlerinin tamamlanması vs.
Askeri alanda: Nükleer silahların kontrolü ve uzay
çalışmalarında.
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
İmalatta: Üretim esnasında kalite kontrol ve otomatik üretim
amacıyla (robotik üretim).
Kamusal hizmetlerde: Devlet hizmetleri, sağlık hizmetleri,
banka hizmetleri, planlama hizmetleri vs.
İletişimde (internet): Uzak mesafeler arasında bilgi alış
verişinde.
Ticaret ve yönetimde: Muhasebe, bordro, satış, rezervasyon,
stok kontrolü vs.
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
Masa üstü yayıncılıkta:(Desktop, Publishing, DTP) Bilgisayarın
daktilo gibi kullanılmasıdır. Böylece; yazılan yazı ekrandan
takip edilebilir, yanlış yazılan yazı düzeltilebilir, üzerinde
istenilen değişiklikler yapılabilir, saklanabilir ve çıktısı alınabilir.
Ofis otomasyonunda: Bir işletmenin veya işletmeler arası ofis
hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla yürütülmesidir. Başlıca
türleri;
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
Kelime işlem: Yazı yazmak ve bununla ilgili işlemler için
kullanılır. Yaygın kullanılan kelime iş;lem programlar; Word
For Windows, Ami Pro, Windows Write, PW, WS
Hesap tablosu: Aritmetik işlemler yapmak ve hesaplama
yöntemlerini (formülleri) belirleyerek sonuca ulaşmak için
kullanılır. Yaygın kullanılan hesap tablosu programları MSExcel, Lotus I-23,Quatro Pro, Improve, Moonstar vs.
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
Elektronik-posta (e-mail): Mesaj gönderilmesi ve doküman
iletimi amacıyla kullanılır. Bilgisayarlı konferans: İki uzak
mesafe arasında görüntülü konferans (Tele konferans)
düzenlenebilmektedir.
Görüntüler,
büyük
ekranlara
yansıtılarak daha rahat görünmesi sağlanır.
Veri tabanı yönetimi: Her türlü bilginin istenildiğinde ve
istenildiği şekilde ulaşılmak üzere düzenlendiği veri
koleksiyonudur. Yaygın olarak kullanılan programlar; MS
Access, Windows Kart dosyası, Paradox, dBase.
BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI
Sunum: Toplantı ve konferanslarda anlatılanların daha etkili
olması için görsel ve işitsel sunumlara imkan verilebilir.
Böylece sunucu, anlattıklarını bilgisayar vasıtasıyla daha
anlaşılır ve düzenli yapabilir.
Mühendislik Uygulamaları: Mühendislerin ve mimarların
çizim ve tasarımlar için, elektrik mühendislerinin
endüstriyel tasarımları için bilgisayar yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Buna Bilgisayar destekli dizayn (Computer
Aided Desigrı- CAD) denmektedir. En yaygın kullanılan
program ise AutoCAD yazılımıdır.
SIFIR VE BİR
• Sinyal Var ya da Yok durumudur.
V
0
0
YOK
1
1
0
1
0
0
0
1
VAR
0
0
t
BİT
İKİLİ SAYILAR
• 0 ve 1 oluşan, pc’lerin iletişim
kurmasında kullanılan sayı
sistemidir.
• Örneğin; 00100011
BİT
•En Küçük Bilgi Birimidir. 0
Veya Bir (Sinyal Var Yada
Yok) Olabilir.
BYTE
• 8 bitlik bilgi grubudur.
• Bir karakteri temsil etmek için bir byte
kullanılır.
• Örneğin klavyeden a tuşuna bastığınızda
aslında klavyeden işlemciye 01000001
şeklinde ikili bir kod gönderilir.
Download

1. Hafta