Bilgisayar Programlama
Dilleri
Ömer YÜCEL
13253072
1/32
Sunum İçeriği
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Program ve Programlama Dili Nedir?
Programlama Dillerinin Tarihçesi
Programlama Dillerinin Sınıflandırılması
Programlama Ortamı
Emulatör Nedir?
UML (Unified Modelling Language ) Nedir?
2/32
1. Program ve Programlama Dili
PROGRAM
• Bir hesaplamanın yapılabilmesini sağlayan
ardışık simgeler dizisidir.
• Bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen
bir dizi komuttur.
3/32
PROGRAMLAMA DİLİ
• Bir makinenin davranışını kontrol etmek için
kullanılabilen ve ardışık simgelerden oluşan
yapay bir dildir.
4/32
Makine Dili
Dönüştürme
Kullanım
Program
Programlama Dili
5/32
2. Programlama Dillerinin Tarihçesi
• Analitik Makine (1822) - Charles Babbage
6/32
• Bir programlama dili ilk olarak ABD hükümeti
tarafından geliştirilen ENIAC bilgisayarında
kullanılmıştır (1942).
7/32
• John Von Neumann Mimarisi (1945)
Birinci kavram; basit bir donanımın, karmaşık
komutlar ile kontrol edilmesini öngören ve
yeniden
programlamayı
basitleştirerek,
programa göre donanım değişikliğini ortadan
kaldıran paylaşımlı programlama tekniğidir.
İkinci kavram ise programlama dilleri
açısından oldukça önemli olan, koşullu
denetim transferi kavramıdır.
8/32
• Short Code (1949)
Bu programlama dili elektronik cihazları
programlamaya yarayan ilk programlama
dilidir.
• 1951'de Grace Hopper ilk derleyiciyi
yazmıştır.
9/32
• FORTRAN (1957)
İlk gelişmiş programlama dili ortaya çıkmıştır.
• LISP (1958)
Yapay zeka araştırmaları için geliştirilmiştir.
• COBOL (1959)
10/32
• ALGOL (1958)
Bir araştırma grubu tarafından bilimsel amaçlı
kullanım için geliştirilmiştir. Aynı zamanda
BNF (Backus-Naar Form) olarak bilinen bir
formal dilbilgisine sahip ilk programlama
dilidir.
11/32
• PASCAL (1968)
Düzenli bir yaklaşım izlenerek, o dönem
kullanımda olan COBOL, FORTRAN ve
ALGOL gibi dillerin en iyi özellikleri
birleştirilerek
Niklaus Wirth
tarafından
geliştirilmiştir.
• C (1972)
New Jersey'deki Bell Laboratuarları'nda
Dennis Ritchie tarafından geliştirilmiştir.
12/32
13/32
• Nesneye
Yönelik Programlamada, verinin
parçaları programcı tarafından paketlenebilen
ve yönlendirilebilen birer nesne olarak ele
alınmıştır.
V
R
E
V
E
R
İ
PAKETLEME
İ
14/32
• C++ dili 1983 yılında kullanıma sunulmuştur.
C++ dili, C dilinin gücünü nesneye yönelik
programlama kullanılarak organize etmek için
geliştirilmiştir.
• Java (1994)
15/32
16/32
17/32
3. Programlama Dillerinin
Sınıflandırılması
• 3.1 Genel Sınıflandırma
• 3.2 Uygulama Alanlarına Göre Sınıflandırma
• 3.3 Seviyelerine Göre Sınıflandırma
18/32
3.1 Genel Sınıflandırma
Temel (Imperative)
Programlama Dilleri
Fortran
C
Cobol
Basic
Pascal
Veriye Yönelik
(Data Oriented)
Programlama Dilleri
Nesneye Yönelik
(Object Oriented)
Programlama Dilleri
Lisp
Apl
Snobol
Icon
Simula
C++
Ada 95,
Java
Visual Basic
19/32
3.2 Uygulama Alanlarına Göre
Sınıflandırma
Bilimsel ve
Sistem
Genel Amaçlı
Veri Tabanı Yapay Zeka
Mühendislik Programlama
Programlama
Dilleri
Dilleri
Dilleri
Dilleri
Dilleri
Fortran
C
Pascal
C
Assembler
Dbase
Clipper
Prolog
Lisp
C
Pascal
Basic
20/32
3.3 Seviyelerine Göre Sınıflandırma
Çok Yüksek
Makine Dilleri Düşük Seviye Orta Seviye Yüksek Seviye
Seviye
Assembler
C
C++
C#
Fortran
Basic
Pascal
Cobol
Fortran
Clipper
Visual Basic
Paradox
Access
21/32
4. Programlama Ortamı
• Kaynak
EDİTÖR
kodu oluşturmak ve
gerektiğinde değişiklik yapmak
için gerekli olan araçtır. Editörde
yazılanlar,
seçilen
dilin
komutlarından oluşan metinlerdir.
• Editör
DERLEYİCİ
tarafından bir bilgisayar
dilinde yazılmış olan kaynak kodu,
makine koduna çeviren bir
bilgisayar programıdır.
22/32
Ön Uç
Kaynak
Sözdizimi
Çözümleme
Anlam
Çözümleme
Arka Kod
Arka Uç
Makineden
Bağımsız
Eniyileme
Kod Üretimi
Makine
Bağımlı
Eniyileme
Makine Kodu
Bir Derleyicinin Genel Yapısı
23/32
• Programın
HATA AYIKLAYICI
hatalarını
anlayabilmek için programın
yürütülmesini,
adım
adım
kontrol edilebilmesini sağlar.
• Bir programın kaynak kodunu
YORUMLAYICI
doğrudan satır satır yürüten
bir programdır.
24/32
KÜTÜPHANE
• Nesne dosyalarının tutulduğu
yerlerdir.
• Programın içerdiği tüm nesne
BAĞLAYICI
YÜKLEYİCİ
dosyalarını birleştirerek tek
bir yürütülebilir dosya haline
getirir.
• Yürütülebilir dosyayı, diskten
belleğe kopyalar.
25/32
5. EMULATÖR NEDİR?
• Öykünme
işini gerçekleştiren
emulatör veya öykünücü adı verilir.
yazılıma
26/32
27/32
6. UML NEDİR?
• UML (Unified Modelling Language)
yazılım
sistemlerinin
olgularını
tanımlamak,
görselleştirmek, oluşturmak ve kayıt altına
almak için kullanılan bir standartlar dilidir.
28/32
29/32
SORULAR ?
30/32
TEŞEKKÜR EDERİM.
31/32
HAZIRLAYAN ve SUNAN:
ÖMER YÜCEL
13253072
32/32
Download

Bilgisayar Programlama Dilleri Sunu