ETKİLİ İLETİŞİM
YRD. DOÇ. DR. GÜLGÜN KARAHALİL
EN BÜYÜK MUTLULUK
MUTSUZLUĞUMUZUN
KAYNAĞINI
BİLMEKTİR
Dostoyevski
İLETİŞİM
İletişim en yalın anlamı ile iki birim
arasındaki bilgi, duygu, düşünce
alışverişidir. Kişiler arası iletişim ise, bir
kişinin bir başkasına ya da başkalarını
niyetli ya da niyetsiz olarak etkilemeyi
amaçlayarak mesajlarını iletmesi ve
onların mesajlarını alması biçiminde
tanımlanabilir.
ETKİLİ İLETİŞİM
İnsanlar iletişim kurma yollarını
öğrenirler ve birbirleri ile iletişim
aracılığıyla ilişki kurabilirler. Ancak
bazen işe yaramayan iletişim yollarını
da öğrenirler. Etkili iletişim yollarını
çok az öğrenmiş, hatta öğrenmemiş
olabilirler.
ETKİLİ İLETİŞİM
 İletişim, kişilerin teknik olarak bilmesi
ve becerilerini geliştirmesi gereken bir
süreç haline gelmiştir.
 Sağlıklı iletişim, kişilerin birbirlerini
doğru olarak anlayıp, bunu birbirlerine
iletmeleri, birbirlerine saygıyla
davranmaları, anladıkları ve
anlaşıldıklarını hissetmeleri ile
olasıdır.
ETKİLİ İLETİŞİM
 Aileyle, arkadaşlarıyla, yakın ve uzak
çevreleriyle sağlıklı, doyurucu ilişkiler
kurabilen kişiler kendilerinden ve
yaşamdan daha memnun olurlar.
İLETİŞİMİ GÜÇLEŞTİRENLER









GENELLEME
BU ÜLKEDE HERŞEY KÖTÜ !
KADINLAR YUFKA YÜREKLİDİR
YAYGIN TUTUMLAR
ANKARALILAR RESMİYETİ SEVER
KAYSERİLİLER TÜCCAR OLUR
NEDEN SONUÇ İLİŞKİLERNDE HATA
SENİN YÜZÜNDEN ELİMİ KESTİM
BAKIN ANNENİZİ HASTA ETTİNİZ
SAĞLIKLI İLETİŞİMİN
İLKELERİ
Her birey biriciktir.
İnsanların kendine özgü ayrıcalıkları
vardır.Tüm insanlar saygı değerdir.
Her birey karar verebilme gücüne ve
hakkına sahiptir.
İlişkilerde gönüllülük esastır.
Gizlilik kişi kendine ya da başkasına zarar
vermediği sürece korunmalıdır.
ETKİLİ DAVRANAN KİŞİNİN
ÖZELLİKLERİ
 Başkalarını küçük görmez.
 Kendi haklarını koruduğu gibi başkalarının
haklarını da yadsımaz.
 Kendine güvenir.
 Başkalarına saygı duyar.
 Duygu, düşünce, inançlarını doğrudan,
içtenlikle anlatır.
 Tutarlı ve kararlıdır.
 Çevresiyle uyumludur.
 Kendisine uymayan görüşleri
karşısındakileri kırmadan reddeder.
İLETİŞİMİN İKİ BOYUTU
Sözel Olan İletişim (konuşmalardaki sözcükler)
Sözel Olmayan İletişim (sözcükler dışındaki
tüm davranışlar )
Sese Duyarlı Olanlar
Ses Dışındakiler
Duraksamalar
Göz İlişkisi
Sesin Tonu
Yüz İfadeleri
Sesin Yüksekliği
Vücut Duruşu
Eee, ıhm Sözcükleri
Kişisel alan
Duygu Tonu
Kıyafetler
Tekrarlar
Aksesuarlar
Söze yanlış başlamalar
Mekanı Kullanma
Gereksiz Sözcükler
Dokunma
Akıcılık
El ve Kol Duruşu
Seçilen Sözcükler
Beden Yönelimi
Doğallık
Oturma Biçimleri
KENDİNİ TANIMA
Kendilerini tek başına kalmış
bulmaktan korkan insanlar,
kendilerini hiç bulamazlar.
Andre Gide
KENDİNi TANIMA
İletişim, ‘ ben’den başlar, ötekine
uzanır. Bu nedenle, kişinin kendini
tanıması, kendine ilişkin
farkındalılığının yüksek olması
iletişimin kalitesini
belirlemektedir.
Herkes bir başkasıdır.
KENDİNİ TANIMA
Beni en iyi tanımlayan sözcükler
Benim en güçlü özelliğim
Gurur duyduğum şeyler
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim
özelliğim
İstediğim şeyler
İstemediğim şeyler
Arkadaşlarımın gözünde ben
Yapmam gereken şeyler
Hayattaki amacım
DUYGULAR
Duyguları birbirinden ayırdetmek ve duygu
iletmeyi öğrenmek önemli bir iletişim
becerisidir. Duyguları anlamaya ve iletmeye
gelişim süreci içinde hazır olsak bile bunu
gerçekleştirmek olanaklı olmayabilir.
Hislerin açıkça konuşulduğu, bireylerin
duygularını ifade becerisine göre kabul
gördükleri bir ortamda büyümüş isek
duygularımızı ifade edebilecek geniş bir
sözcük dağarcığına ve beceriye sahip
olmamız olasılığı yüksektir.
DUYGULAR
Duyguları ifade etmenin engellendiği,
hoşgörülmediği ortamlarda büyüyen
bireyler duyguların dilini iyi
öğrenemezler. Duygusal dili kullanma
becerileri geliştirebilirler ancak buna
küçük yaştan başlamış ise birey
kendini ifade etmede çok daha başarılı
olabilir.
Bu durumda kişi ne hisseder?
Ben işe yaramazın tekiyim.
Off. Sana laf anlatmak ne kadar zor!
Arabamı fena halde duvara çarptım. Tamir
için kimbilir ne kadar isterler!
Yıllardır onun için saçımı süpürge ettiğimi
düşününce,onu affedemiyorum.
Tartışırken korkarım söylememem gereken
pek çok şey ağzımdan çıktı.
O kim oluyor da bana sormadan kendi başına
karar alıyor?
İnanılmaz bir şey, patron bana zam yapmış!
HEP ONUN YÜZÜNDEN
Bu çocuk beni deli edecek
Senin yüzünden yemeği yaktım
Bu havalar beni hasta ediyor
Beni çok mutlu ettin
Yağmur yüzünden her yanım ıslandı
Onu üzdün
Tatilimi berbat etti
Beni çok kızdırıyorsun
İlkbahar beni hep neşelendirir
Arkadaşları yüzünden ders çalışmadı
Bu iş beni çok yoruyor
İLETİŞİM ENGELLERİ
HADİ, ASMA SURATINI, OLUR BÖYLE ŞEYLER
BÖYLE DAVRANIRSAN BAŞARILI OLACAĞINI NASIL
DÜŞÜNÜRSÜN?
EĞER EVE GEÇ KALIRSAN HAFTASONU ÇIKAMAZSIN
BURADA SORUN ÇIKARAN SENSİN
KAFANA BU FİKRİ KİM SOKTU
BUNA ÜZÜLECEĞİNE OTUR DA NEREDE HATA YAPTIĞINI DÜŞÜN
O SİGARAYI HEMEN AĞZINDAN ÇIKAR
SENİN YAŞINDA BİRİ DOĞRUYU YANLIŞTAN AYIRABİLMELİ
ASLINDA SENİN SORUNUN BAŞKA
SEN ŞIMARIK BİR ÇOCUKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLSİN
BUNU DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPIYORSUN
ÇABA GÖSTERİNCE İYİ İŞLER ÇIKARIYORSUN
SEN MUTLAKA HALLEDERSİN, SENİ BİLMEZ MİYİZ
İLETİŞİM ENGELLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
EMREDİCİ, YÖNETİCİ, BUYURUCU
UYARICI, GÖZDAĞI VERİCİ
TEŞVİK EDİCİ, AKIL VERİCİ
ÇÖZÜM ÖNERİCİ, ÖĞÜT VERİCİ
ÖĞRETİCİ, DERS VERİCİ,TARTIŞMACI
YARGILAYICI, ELEŞTİRİCİ, SUÇLAYICI
ÖVÜCÜ, OLUMLU DEĞERLENDİRMELER YAPICI
AD TAKICI, UTANDIRICI, DALGA GEÇİCİ
ANALİZ EDİCİ, TANI KOYUCU, YORUMLAYICI
TESELİ EDİCİ, DESTEKLEYİCİ, RAHATLATICI
SORU SORUCU, SINAYICI
KONU SAPTIRICI, OYALAYICI,ŞAKAYA BOĞUCU
ETKİLİ DİNLEME
İki şey ruhumuzu karartır :
Konuşacakken susmak,
Susacakken konuşmak.
Sadi
ETKİLİ DİNLEME
Etkili iletişimin temeli etkili dinleme
becerileridir.
Dinleme hem içsel (psikolojik) hem
fizikseldir. İçsel dinlemede
önkoşulsuz, dürüst, içten ve sessiz bir
dinleme tutumu etkilidir, fiziksel
dilemede ise, göz teması, vücut
duruşu, onaylama tutumları önemlidir.
ETKİLİ SORU SORMA
Konuşmayı sürdürmek için,
Yargılayıcı, sorgulayıcı bir izlenim bırakmaktan kaçınarak,
Nereden, niçin, nasıl olur gibi sözcükler yerine,
‘ne’ ve ‘nasıl’ soru sözcüklerini kullanarak
Açık uçlu sorular
BEN DİLİ- SEN DİLİ
BEN DİLİ
Özellikle olumsuz duyguların yaşandığı durumlarda,
Olumsuz duyguların yaşandığı kişiye önce davranış ya da durum
tanımlayarak,
Bu davranış veya durumdan nasıl etkilenildiği belirtildikten sonra,
Ne hissedildiğinin söylenmesine dayalıdır.
BEDEN DİLİNİN YARARLARI
Kişiler savunmaya geçmezler.
Neden o duygunun yaşandığı açıklandığı
için önyargılar oluşmaz.
Yakınlıklar artar.
Konuşan kişi duygularını biriktirmediği,
etkili olarak dile getirdiği için
rahatlar.
Ben dili, başkalarını düşünmeyi öğretir.
Dünyada kiracı gibi değil
Yazlığına gelmiş gibi de değil
Yaşa dünyada babanın eviymiş gibi
Tohuma toprağa denize inan
İnsana hepsinden önce
Bulutu makineyi kitabı sev
İnsanı hepsinden önce
Kuruyan dalın, sönen yıldızın,sakat hayvanın
Duy kederini
Sevindirsin seni cümlesi nimetlerin
Sevindirsin seni ve karanlık ve aydınlık
Sevindirsin seni dört mevsim
Ama hepsinden önce
İnsan sevindirsin seni…
İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Download

ETKİLİ İLETİŞİM