ZEKA OYUNLARIMIZ
SATRANÇ
Satranç siyah ve beyaz olarak adlandırılacak iki oyuncu arasında
oynanan bir oyundur. Satranç 64 karelik bir satranç tahtası üzerinde
oynanır. Bu kareler boş veya bir taş tarafından doldurulmuş olabilir.
Oyunun başlangıcında 16 beyaz ve 16 siyah taş bulunmaktadır. Taraflar
sırayla hamle yaparlar. Oyuna hep beyaz başlar. Beyaz bir taşı seçer ve
başka bir kareye götürür. Gideceği ya boş olmalı ya da rakip taş
tarafından işgal edilmiş olmalıdır. Karede rakip taş varsa alma (yeme)
işlemi gerçekleşmiş olur. Yenen taş oyun sahasından dışarı çıkartılır.
Artık çıkartılan taşın bir fonksiyonu kalmaz. Satranç oyunun amacı rakip
şahı tutsak etmektir. Şah rakip taşla tehdit edildiği zaman buna "Şah"
altında olmak denir. Şah kendini bu tehditten korumak zorundadır. Eğer
tehditten kurtulamazsa oyun "mat" ile sonuçlanmış olur.
TÜRK DAMASI
64 kareden oluşan 8x8 bir tahta üzerinde 16'sı siyah, 16'sı beyaz
olarak 32 taş ile oynanır. İkinci ve üçüncü sıraya beyaz taşlar, altıncı ve
yedinci sıraya siyah taşlar dizilir ve oyuna beyaz taraf başlar. Taşlar,
klasik damanın aksine çapraz hareket etmez, komşu kareler boş ise
sağa, sola ve ileri hareket edebilir fakat geri gidemez. Bütün taşların
amacı en ileri sıradaki kareye ulaşıp "dama" olmaktır. Dama olarak
güçlenen taş geri hareket kabiliyeti kazanır, ayrıca karşı tarafın bir
veya birkaç taşını almak şartıyla birden fazla karede hareket edebilir.
Taşlar arasında en kıymetli taş dama olarak adlandırılan bu taştır.
Damaya ulaşamamış taşlar "yoz" olarak adlandırılır. Türk damasında
amaç karşı tarafın taşlarını tüketip oyunu kazanmaktır. Her iki
oyuncunun da bir hamle hakkı vardır. Bir taraf hamlesini yaptıktan sonra
sıra karşı tarafa geçer. Oyun sonunda her iki tarafın da bir taşı
kalmışsa (taşlardan biri dama olsa bile), oyun beraberlikle sonuçlanır ve
bu durum "gayyım" olarak adlandırılır.
Türk damasının en önemli özellikleri:
Oyuncu, yerinden kaldırdığı taşı oynamak zorundadır, asla
hamlesinden vazgeçemez.Her iki taraf da; rakibin taşını alma
imkânı varsa bunu ilk hamlesinde yapmak zorundadır.Birkaç yönde
taş alma durumunda çok olan taşları almak mecburidir.
ÇİN DAMASI
Klasik satranç veya dama
tahtasında oynanan Çin
daması için toplam on
sekiz taşa ihtiyaç
vardır.Her rakibin dokuz
taşı vardır. Tahtanın
oyunculara göre sağ
köşesine üç kareye
gelecek şekilde sırayla
dizilir.3+3+3=9 şeklinde
dizilir.






Çin damasında taşlar eğer önünde atlayacağı taş yoksa
ileri,yan ve çapraz olarak tek kare ilerleyebilir.
Bu oyunda ki amaç rakibinin köşesine dokuz taşınızı ilk
dizilişte ki gibi karşıya taşıyan oyunu kazanmış olur.
Oyun kuralına göre arkası boş olan taşların üzerinden
atlanarak öbür köşeye gidilir.
Rakip taşın üzerinden de atlayarak taşı ilerletebiliriz.
Oyunda takip edilecek strateji kendinize merdiven tabir
edilen araları boş atlanabilecek şekilde taşlarınızı ileriye
veya yana sürmeniz gerekir.
Rakibinizin de taşların üzerinden atlamasını önlemek için
taşların arkasında ki boşlukları doldurmanız gerekir.
ÜÇ TAŞ
3'er taş yardımıyla 2 oyuncu arasında
oynanır.
Amaç, yatay, dikey yada çapraz olarak
3 taşı yan yana getirmektir.
Oyuncular sırayla taşları istedikleri
noktalara yerleştirirler.
Oyuna önce beyaz hamle yaparak
başlar. Yatay ya da dikey olarak boş
olan komşu bir noktaya taşlar hareket
ettirilerek oynanır.
9 TAŞ
9 'ar taş yardımıyla 2 oyuncu arasında
oynanır.
Sırayla taşlar istenilen noktalara
yerleştirilir.
Taşları yerleştirirken de dahil olmak
üzere 3 taşını bir çizgi üzerinde dizen
oyuncu istediği bir rakip taşı alır. Rakibin
üçlü dizi halindeki taşları alınamaz. Şayet
bütün taşlar üçlü oluşturuyor durumda ise
bir taş alınabilir.
Tüm taşlar oyun alanına yerleştirmeden
taşlar hareket ettirilmez.
Boş bir noktaya bir birim hakeret etme
kuralıyla oyun oynanır.
3 taşı kalan oyuncu taşını istediği noktaya
yerleştirebilir. Rakibin taşını 2'ye indiren
yada rakibini hareketsiz bırakan oyunu
kazanır.
ALQUERQUE
Damanın atası olarak bilinir.
12'şer taş yardımıyla 2 oyuncu
arasında oynanır. Orta nokta boştur.
Oyuncu taşını boş olan komşu noktaya
giderek oyunu başlatır.
Eğer rakip taşın üzerinden atlayacak
hamlesi varsa zorunlu olarak taşın
üzerinden atlar ve üzerinden atladığı
taşı oyun dışına çıkartır. Bu hamle
birden fazla taş alma imkanı
sağlıyorsa hamle sonuna kadar devam
ettirilir.
Taşı kalmayan oyuncu oyunu kaybeder.
FOUR STONES
10'ar taşla oynanır. Amaç rakibin tüm
taşlarını oyun dışına çıkarmaktır. İlerigeri, sağa-sola bir birim ilerleme imkanı
vardır. 4'er taş belirtilen yerleştirilir.
Yeme kuralı taşın üzerinden atlayarak
arkasındaki boş kareye giderek yapılır.
Ele geçirilen taş oyundan çıkar. Oyundan
çıkan taş tekrar kullanılmaz. Fakat
kenarda bekleyen 6 taştan biri oyuna
girer. Oyunda her zaman 4'er taş
bulunmak zorundadır.
Yeni taş oyuna girdikten sonra hamle
diğğer oyuncuya geçer.
En fazla 1 taş ele geçirilebilir. 3 kere
git-gel yapan yada tüm taşları biten oyunu
kaybeder.
KO NO
7'şer taş yardımıyla 2 oyuncu
arasında oynanır.
Amaç taşları rakibin pozisyonuna
yerleştirmektir.
Taşlar ileri yada geri hareket edebilir.
Her hamlede komşu bir noktaya yada
çapraz kesişme noktasına gidilebilir.
Taşlarını önce rakibin başlangıç
konumuna getiren oyunu kazanır.
FIVE PATH
Amaç rakibin taş sayısını 1'e indirmektir.
Sırayla taşlar oyun alanına yerleştirilir.
5'er taşla oynanır. Taşlar yan yana olacak
şekilde 1. ve 5. yataya yerleştirilir.
Taşlar yatay ve dikey olarak 1 birim
hareket edebilir.
2 taşını diğer oyuncunun bir taşı ile komşu
ve geriye kalan iki kare boş olacak şekilde
dizebilirse rakibin taşını ele geçirir.
Duruma göre iki taş aynı anda ele
geçirilebilir.
-
S S B
-
-
-
S S B
-
-
B S S
B S S
-
-
S S B
-
-
-
B S S
Örnekteki dizilimler
beyaz taşın oyun dışı
kalma durumlarına
örnektir. Aynı konumlar
dikey olarakta
geçerlidir.
SURAKARTA
12'şer taş yardımıyla 2 oyuncu
arasında oynanır.
Eğer rakibin taşını ele
geçiremiyorsak, taşı çevreleyen 8
noktaya boş olmak şartıyla gidilebilir.
Eğer rakibin taşını ele geçireceksek,
en az bir dolambaçlı yoldan geçerek
ilerlenen yolun boş olması şartıyla
rakip taşın yerine geçilebilir.
Dolambaçlı yollardan birden fazla kez
geçilebilir.
Taşı kalmayan oyuncu oyunu kaybeder.
PETTEIA
8'er taşla oynanır.
Amaç, rakip taşları bitirmek yada rakibi
tek bırakmaktır.
Yatay veya dikey olarak taşlar önü boş
olmak şartıyla istediği kadar ilerleyebilir.
Taşlar birbirinin üzerinden atlayamaz.
Oyuncu, rakibin taşlarını arada boşluk
olmamak şartıyla kendi taşları arasına
alırsa arada kalan rakip taşları oyun dışına
çıkartır.
Çapraz olarak arada kalan taşlar oyundan
çıkartılmaz.
Özel bir hamle olarak oyunda sadece
köşedeki taşın komşu iki karesine hamle
yapılarak köşedeki taş oyundan
çıkartılabilir.
CONQUER
Başlangıçta 14'er taş yardımıyla 2 oyuncu
arasında oyuna başlanır.
Amaç rakibin tüm taşlarını ele geçirmek veya oyun
alanının yarısından fazlasını kontrol etmektir.
Taşlar yatay veya dikey olarak önü boş olmak
kaydıyla istedikleri kadar ilerleyebilirler.
Rakibin bir veya birden fazla taşını aralarında
boşluk olmamak şartıyla iki taşı arasına sıkıştıran
rakibin taşlarını oyundan çıkarır, yerine kendi
taşlarını yerleştirir.
Rakibin taşları arasına kendi isteğiyle yerleşen taş
değişmez. İki oyuncu da pas derse oyun biter.
REVERSI
2'şer taş oyun tahtası ortasına yerleştirilerek
oyuna başlanır.
Her hamlede rakibin bir taşını ele geçirmek
amaçlanır. Taş ele geçirilemiyorsa oynama sırası
rakibe geçer.
Tüm kareler doduğunda yada hamle yapılamaz hale
geldiğinde oyun biter. Rakipten daha fazla taşı olan
oyuncu oyunu kazanır.
Amaç taşını her hamlede öyle bir yere
yerleştirmelisin ki rakibin sadece bir taşını yatay,
dikey yada çapraz olarak araya sıkıştırmalısın.
Sıkıştırdığın taş senin taşının rengine dönüşür.
Bazı durumlarda iki farklı açıdan taş sıkıştırma
imkanı doğarsa birden fazla taş renk değiştirebilir.
FANORONA
22'şer taş yardımıyla 2 oyuncu arasında oynanır.
Amaç oyun alanı üzerinde belirtilen yollar
üzerindeki rakip taşlara doğrusal bir yol izlemek
şartıyla yakınlaştığı yada uzaklaştığı rakip taşların
tamamını el geçirmektir.
Bir hamle ile aynı yol üzerindeki birden fazla taş
ele geçirilebilir.
Yakınlaşma veya uzaklaşma ihtimali son bulana
kadar oyuncu hamlesini sürdürür.
Rakip taşların tamamı el geçirildiğinde yada
yakınlaşma veya uzaklaşma imkanı her iki oyuncu
içinde kalmadığında oyun sona erer.
Oyun alanında daha fazla taşı olan oyuncu oyunu
kazanır.
HEXXAGON
Üçgen şeklinde köşelere yerleştirilmiş 3'er
taşla oyun başlar.
Oynadığı taşın komşusundaki rakip taşları ele
geçirmek amaçlanır. Rakip taşın rengi
değişerek oyun oynanır. En çok pula sahip olan
pyunu kazanır. Eğer hamle yapılamaz ise boş
kalan petekler rakibin olur.
2 şekilde hareket mantığı vardır.
1. Kendi rengindeki taşın komşusundaki bir
peteğe oyun dışından kendi rengindeki bir taş
yerleştirilir.
2. Bir taşını çevreleyen komşu bir peteği
atlayarak ikinci sırada yer alan rakibe bitişik
bir peteğe taş yerleştirilir ve rakip renk
değiştirir.
TRAP
28'er taş yardımıyla 2 oyuncu arasında oynanır.
Amaç oyun alanı üzerinde belirtilen köşe noktalara
kare oluşturacak şekilde taşlarımızı sırayla
yerleştirmeye çalışmaktır.
Tüm taşlar oyun alanına yerleştirilmeden oyuna
başlanılmaz. Tüm taşlar yerleştirildikten sonra
oluşturulan kare sayısı kadar kare oluşturulmuş
taşlar hariç olmak üzere rakip oyuncunun istenilen
taşları oyundan çıkartılır. Kare oluşturulamamışsa
karşılıklı birer taş oyundan çıkartılır.
Daha sonra taşlar yatay yada dikey olarak yolu boş
olmak şartıyla istenildiği kadar hareket ettirilerek
yeni kareler oluşturmak amaçlanır. Oyuna ilk
başlayan taş hareket ettirmeye başlayamaz.
Taş sayısı 3'e inen oyuncu oyunu kaybeder.
VICTOURIOUS
Tüm kareler çapraz olarak bir sıra beyaz bir
sıra siyah olacak şekilde doldurulur. Sonra
belirtilen karelerdeki herhangi bir beyaz taş
ile o taşın bitişiğindeki syah bir taş oyuncular
tarafından oyundan çıkartılır.
Yatay yada dikey olarak aynı doğrultuda
taşların üzerinden atlama mantığı ile rakip
taşlar ele geçirilir.
Hamle sırasında taşlar yön değiştiremezler.
Rakibin taşlarını bitiren yada rakibi hamlesiz
bırakan kazanır. Beraberlik şansı yoktur.
Mutlaka rakip taş alınmalıdır. Yoksa oyun
kaybedilir.
MANGALA
Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki
kisi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde
karsılıklı 6'sar adet olmak üzere 12 küçük
kuyu ve her oyuncunun taslarını
toplayacağı birer büyük hazine
bulunmaktadır. Mangala Oyunu 48 tas ile
oynanır. Oyuncular 48 tası her bir kuyuya
4'er adet olmak üzere dağıtırlar. Oyunda
her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6
küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir.
Karsısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin
bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en
fazla tası biriktirmeye çalısırlar. Oyun
sonunda en çok tası toplayan oyuncu oyun
setini kazanmıs olur. Oyuna kura ile
baslanır. Oyunda 4 ana temel kural vardır.
1. TEMEL KURAL: Kura neticesinde baslama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde
istediği kuyudan 4 adet tası alır. Bir adet tası aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi
yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet tas bırakarak elindeki taslar
bitene kadar dağıtır. Elindeki son tas hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama
hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek tas varsa, sırası geldiğinde bu tası
sağındaki kuyuya tasıyabilir. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son tas önem taşır.
2. TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı tasları
dağıtırken elinde tas kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da tas bırakmaya
devam eder. Oyuncunun elindeki son tas, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki
tasların sayısını çift sayı yaparsa (2,4,6,8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm tasların
sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
3. TEMEL KURAL: Oyuncu tasları dağıtırken elinde kalan son tas, yine kendi
bölgesinde yer alan bos bir kuyuya denk gelirse ve bos kuyunun karsısındaki kuyuda da
rakibine ait tas varsa hem rakibinin kuyusundaki tasları alır, hem de kendi bos
kuyusuna bıraktığı tası alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
4. TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taslar bittiğinde
oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taslarını ilk bitiren oyuncu,
rakibininbölgesinde bulunan tüm tasları da kazanır.
Mangala Oyunu 5 set olarak oynanır. Oyunu kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0)
puan ve berabere bitiren oyuncular yarım (0,5) puan alır.
10 X 10
ÇAPRAZ
DAMA
(ULUSLARARASI POLONYA DAMASI)
Uluslararası olarak dünyada resmi turnuvalarda oynanan dama
türüdür. 10 X 10 oyun tahtası üzerinde 20'şer taş ile oynanır.
Siyah çapraz kareler üzerinde taşlar hareket edebilirler.
Taşlar 1. veya 8. yataya ulaştıklarında dama olurlar. Taşlar ileri
doğru hareket edebilirler. Ancak sadece taş ele geçirilirken
geriye doğru hamle yapma şansı vardır. Taş ele geçirme
rakibin üzerinden atlayarak gerçekleştirilir. Taş alma
mecburiyeti, çok olan yerden taş alma, "Türk Vuruşu"(taş
yerken geçilen yerden bir daha geçememe) oyun kuralları
arasındadır.
Download

Proje Broşürümüz