İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE
ÇİN'DE İHRACATA HAZIR MISINIZ?
1 1 6 . C A N T O N F U A R I 1 . F A Z TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ
ÖN BAŞVURU FORMU
KATILIMCI BİLGİLERİ
T ica ri Un va n
Tale p e di len Sta nd A lan ı ( min. 9 m2)
L ü t f e n t e rc i h e t t i ğ i n i z a l a n ı d a i re i ç i n e a l ı n ı z
9m²
18 m²
27 m²
Po sta Adre si
T ele fon
90-
F aks
90-
Firma E- po sta
We b Si tes i
T am Ye tk il i İ si m v e So ya dı
GS M
E- p os ta
İlg il i Ki ş i İ sim v e So yad ı
GS M
E- p os ta
F u ar a k atı lım ın ız iç in F i r m an ız ü rü n l er in in ek li lis tede ye r a lan konu l a ra u ygun olm ası ge re km e kte dir .
Organizasyonun Kapasitesi:
 5. en büyük ülke katılımı: Türkiye
 214 ülkeden 188.119 ziyaretçi
 Uluslararası katılımlar bölümüne 43 ülkeden 539
katılımcı ve 89.982 ziyaretçi
 395.000 m2’lik sergileme alanı
Ödeme:
 Paket fiyat katılım bedeli: 1.000 ABD$/ m2
 Başvuru ile birlikte:
2.000 ABD$
 Bakiye bedel:
22 Eylül 2014
Paket fiyat katılım bedeline dahil hizmetler:






Banka Bilgileri:
 Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam – İstanbul Şubesi 
 İstanbul Ticaret Odası Hesabı – Şube Kodu: 055

 ABD Dolar Hesap No: 60635877
 IBAN No : TR64 0006 7010 0000 0060 6358 77
Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri,
Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma,
Ürünlerin İstanbul–Guangzhou-İstanbul nakliye ve
gümrükleme organizasyonu, sigortalanması
Fuar kataloğunda ve internette firma bilgilerinin yer
alması,
Odamızca hazırlanan katalogda firma bilgilerinin yer
alması,
Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ve ikram
hizmetlerinden faydalanma imkanı,
Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş
kartı temini,
Fuar desteği başvuru ücreti ve takip işlemleri
Katılım bedelinin %70’i ve bir firmadan 2 temsilcinin ekonomi sınıf uçak bedelinin %70’i T.C. Ekonomi Bakanlığı teşviki kapsamında
olup, işlemler Odamızca takip edilecektir.
Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, iştirakten
vazgeçmemiz halinde, firmamızca ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, İstanbul Ticaret Odası tarafından
belirlenecek stand konseptini kesinlikle kabul edeceğimizi, nakliyede 9 m2 için 1 m3 limitine uyacağımızı, bedelsiz ürünlere ilişkin kati
gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini taahhüt ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının
uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen
tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme
eksiksiz iade edilecektir.
* % 70 devlet desteğinden faydalanmak için, www.ekonomi.gov.tr'den "Destek Programları"nın incelenmesi önemlidir.
Tarih
__ / __ / ____
Yetkili İsim Soyadı
…………………………..….
Firma Kaşesi ve İmza
ORG ANİZ ATÖR: İSTANBUL Tİ C ARET OD ASI
İ R T İ B A T:
FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tel
: 0212 455 6105 - 0212 455 6103 Faks: 0212 520 15 26
E-posta : [email protected]/ [email protected]
Web: www.ito.org.tr
1 1 6 . C A N T O N F U A R I 1 . F A Z TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ
ÖN BAŞVURU FORMU EKİ
Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri
Tüketici Elektroniği
Ses-video Ürünler: Ev Sineması Sistemi, VCD, DVD, CD, LD,
Mikrofonlar, Karaoke Ekipmanları, Televizyon, Set-top Box Cihazı,
Video Kayıt Cihazları, Ses Kayıt Cihazları, Re-reader, Radyo, Megafon,
Hoparlör, Oto Ses Sistemi, Kişisel Dijital Eğlence Ürünleri: MP3, MP4,
MD, Taşınabilir Müzik Çalar, Dijital Fotoğraf Makinesi, Elektronik Oyun
Ürünleri, Kişisel İletişim: Cep Telefonu, Çağrı Cihazı, Dâhili Telefonlar,
PDA
Elektronik ve Elektrik Ürünleri
Elektronik Güvenlik Ekipmanları: Monitör, Siren, Otomatik Güvenlik
Ürünleri, Detektör, Sensör, Kanal Kontrol Sistemi, Ev Güvenlik
Ürünleri, Ofis Güvenlik Ürünleri, Otomatik Güvenlik Ürünleri,
Elektronik Kilit Sistemleri, Akıllı Kartlar, İş Otomasyon Ekipmanları:
Fotokopi, Elektronik Bülten, Projeksiyon, Kağıt Öğütücü, Kayıt
Makineleri, Video Konferans Toplantı Ekipmanları, Elektronik Kasa,
ATM, Kart Makineleri, Sayaçlar, Barkot Yazıcılar, Barkot Okuyucular,
Veri Toplayıcılar, IC Kartları, Elektronik ve Elektrikli Ürünler:
Optoelektronik Cihazlar, Redresör, İnvertör, Yükselteç, Transdüser,
Frekans Bölücü, Güç Röleleri, Adaptörler, Pil, Gerilim Trafosu, Gerilim
Stabilizatörü, Güç Bobin, Reaktör, Devre Kesici, Mültimetre, Konektör,
Ölçüm Cihazları, Şarj, Elektronik Test Cihazları, Elektronik Bileşenler
(Kapasite, Direnç, Transistorlar, Diyot, Dynatron, Piezoelektrik,
Endüktans Bileşenleri, Kapalı devre, Duy, Elektrik Anahtarı, Tel, Kablo,
Devre Kartı), Elektrik Ekipmanları: Kalorifer Ocağı, İletim Hattı
Donanımı, Elektrikli Karbon Ürünleri, Tel, Kablo, Elektrik Porselen,
Yalıtım Malzemeleri, Elektrikli Aletler, Pil, Akü, vb, Yeni ve
Yenilenebilir Enerji: Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Bio-enerji, Gel-Git
Enerjisi, Nükleer Enerji: Nükleer Mühendislik, Nükleer Enerji Santrali
ve İlgili Teknolojileri ve Ekipmanları, Geri Dönüşüm Sistemleri: Katı,
Sıvı, Buhar, Çevre ve Enerji Tüketimi İzleme Sistemi
Bilgisayar ve İletişim Ürünleri
Bilgisayar ve Parçaları: Büyük ve Orta Büyüklükteki Bilgisayarlar, Mini
Bilgisayar, Mikro Bilgisayar, Masaüstü ve Dizüstü bilgisayarlar, CDsürücü, Disket Sürücü, Bellek, Sabit Diskler, CPU, Ses Kartları, Video
Kartlar, Ana Klavyeler, Klavye, Mouse, Monitör, Bilgisayar Yedek
Parçaları, Kelime İşlemcileri ve diğer Bilgisayarlar, Bilgisayar Ek
Ürünleri: Yazıcı, Disk, CD, Kayıt cihazları, Tarayıcı, Web-kamerası, CDyazacı, UPS, ve diğer ürünler, Bilgisayar Ağ Donanımları: Sunucu,
Modem, Router, Hub, Ağ Kartları, Word Station vb. Bilgisayar
Yazılımı: Operasyon Yazılımı, Ofis Yazılımı, Muhasebe Yazılımı,
Yönetim Yazılımı, Görüntü Tasarım Yazılımı, Bilgisayar Güvenlik
Yazılımı, Ağ Aracı Yazılımı, Oyun yazılımı, Eğitim Yazılımı, Multi-medya
Yazılımı, Geliştirme ve Programlama Yazılımı, Çeviri ve Sözlük Yazılımı,
İletişim Ürünleri: Telefonlar, Faks Makineleri, Dahili telefon,
Haberleşme Kabloları, Anten ve Alıcıları, Çağrı Cihazı, Radyo Setleri,
Radar Navigasyon cihazı, Uydu Haberleşme Cihazları, Uydu Alıcıları ve
diğer Haberleşme Ürünleri.
Elektrikli Ev Aletleri
Elektrikli Mutfak Aletleri: Mikrodalga Fırın, Elektrikli Çay Makinesi,
Elektrikli Pirinç Pişiricisi, Elektrikli Fırın, Ocak, Gazlı Ocak, Mutfak
Vantilatörü, Aspiratör, Bulaşık Makinesi, Dezenfeksiyon Cihazları,
Mutfak Robotu, Meyve Sıkacağı, Mutfak Mikseri, Temizleme Filtresi,
Buzdolabı ve Soğutma Ekipmanı: Buzdolabı, Derin Dondurucu,
Klimalar ve Havalandırma Ekipmanları: Klima, Vantilatör, Hava
Nemlendiricisi, Hava Kurutucusu, Hava Temizleyicisi, Yıkama ve
Makine Kurutma: Çamaşır makinesi, Kurutma makinesi, Elektrikli Ütü,
Diğer Küçük Elektrikli Ev Aletleri: Hesap makinesi , Su Isıtıcısı, Saç
Kurutma Makinesi, Oksijen Makinesi, Elektrikli Tıraş Makinesi,
Elektrikli El Aletleri, Fener, Elektrikli Süpürge, Soba, Sivrisinek
Öldürücü.
Aydınlatma Ekipmanları
Aydınlatma Sistemleri: Sanayi Aydınlatması, Dekoratif Aydınlatma,
Acil Durum ve Güvenlik Aydınlatması, Eğlence ve Sahne Aydınlatması,
Ofis, Reklam ve Sergi Aydınlatması, Dış Aydınlatma, Elektrikli
Aydınlatma Kaynakları: Floresan Lamba, Enerji Tasarruflu Ampul,
Elektrik Ampulü, Neon Lamba, Neon Işık, Iodine Tungsten Lamba,
Magnesia Lamba, Brom Tungsten Lamba
Aydınlatma Aksesuarları: Abajur, Lamba Direği, Optik Fiber, Lamba
Plakası, Lamba Duyu, Lamba Başlığı, Balast, Voltaj Stabilizatörü, Voltaj
Trafosu, Starter, Adaptör, Dönüştürücü, Sensör.
Yapı Malzemeleri ve Donanım
Yapı ve Dekoratif Malzeme
İnşaat Malzemeleri: Genel Yapı Malzemeleri, Metal Yapı Malzemeleri,
Kimyasal Yapı Malzemeleri, Cam Yapı Malzemeleri, Çimento Ürünleri,
Yanmaz Malzemeler, Isı Yalıtım Malzemeleri, Kaplama/Kimyasal: Duvar
Yüzeyi / Su Geçirmez / Yer Kaplama, Kaplama Yardımcıları, Kaplama
Paketleme Materyalleri, Kuru Harç, Yapıştırıcı, Katkı Maddeleri, Yardımcı
Maddeler, İnşaat Yapıştırıcıları, Yapıştırıcı Bantlar, Dolgu Bileşimleri, Pas
Önleyici, Su geçirmez İnşaat Malzemeleri, Su Geçirmez Katkı Maddeleri,
Sızıntı Önleyici Materyaller, Su geçirmez Teknolojiler ve ilgili ekipmanlar,
Boru Donanımları, Dekorasyon Malzemeleri, Fayans-Karo: : Duvar
Karosu, Yer Karosu, Dekorasyon Fayansları,
Ahşap Zemin: Masif Zemin, Masif Bileşik Döşeme, Lamine Ahşap Kaplama,
Yumuşak Zemin, Bambu Zemin, Tavan / Perde Duvar / Duvar Kağıdı ve İç
Dekorasyon: Tavan, Asma Tavan, Duvar Kağıdı, Alüminyum Levha /
Kurşun Levha / Metal Perde Duvar, Perde Duvar Donanımları ve İşleme
Ekipmanları, Güneş ışığı Levhaları, Alçı Ürünleri, Çelik Yapılar, Kapılar ve
Pencereler: Ahşap Kapı, Plastik Çelik / Alüminyum Alaşımlı / Çelik Kapı ve
Pencere; Otomatik Kapılar, Kapı Kontrol Sistemleri ve Ek Parçaları,
Elektronik Kapı Sistemleri, Taş Malzemeler: Taş Döşeme, Bahçe için
Taşlar, Özel şekilli Taş, Taş Malzeme, Taş Dekorasyon Malzemeleri, Cam:
Sanatsal Cam, Yapı / Dekoratif Cam, Mutfak Ekipmanları: Mutfak
Üniteleri, Dolaplar, Lavabo, Mutfak Askıları, Sıhhi ve Banyo Ekipmanları:
Sıhhi Seramik, Banyo Ünitesi, Buhar Odaları, Duş, Musluk, Banyo Aynası,
Banyo Mobilyası, Su Isıtıcı, Banyo Isıtıcısı, Banyo Dolabı, Bölmeler, Yüzme
Havuzu Ekipmanları, Donanım: Mobilya Malzemeleri, İnşaat Malzemeleri,
Dekoratif Malzemeler, Kapı ve Pencere Malzemeleri, Donanım Parçaları,
Demir Ürünleri, Banyo Donanım ve Ek Parçaları, Kilitler ve Ek Parçaları, Tel
Ağlar, Kaynak Malzemeleri, Düşük Basınçlı Vana, Su Isıtma Ekipmanları,
Döküm Ürünleri, Döküm ve Dövme, Bağlantı Elemanları, Muhtelif
Donanım (Kasnak, Metalik hortumlar, Çiviler, Zincirler), diğer Donanım
Ürünleri, Araçlar: Ölçü Aletleri, Taşlama Araçları, Kesici Takımları, El
Aletleri, Elektrikli Araçlar, Havalı El Aletleri, Hidrolik Araçlar, Kaynak
Araçlar, Mekanik Aletler, Tarım Araçları
Makine Ekipmanları
Cihazlar: Elektronik Cihazlar, Elektrikli Aletler, Mikroskoplar, Arazi Ölçme
ve Haritalama Aletleri, Gözlem Aletleri, Fiziksel Optik Aletler, Diğer Optik
Aletler, Malzeme Test Makineleri, Jeoloji Arama Ekipmanları ve Araçları,
Termodinamik Aletleri, Otomasyon Aletleri, İnşaat Test Cihazları,
Hidrolojik Aletler ve İnşaat Mühendislik Aletleri, Laboratuar Cihazları, Özel
Araçlar, Diğer Fiziksel ve Kimyasal Cihazları, Kamera Araçları:
Sinematografik Cihazlar, Fotoğrafik Aletler, Diğer fotomekanik &
Sinematografik Araçlar, Baskı Aparatı, İşleme Makine ve Aksesuarlar:
Makine Aksesuarları, Matkap Tezgahı, Taşlama ve Taşlama Malzemeleri,
Elmas ve Elmas Ürünleri, Diğer Küçük Makineler, Ev Dikiş Makineleri ve
Yedek Parçaları, Dokuma Malzemeleri, Genel Makineler, Mekanik Temel
Parçalar: Rulman, Sert Kütle, Zincir, Yay, Vanalar, Döküm Ürünleri, Dövme
Ürünler, Kalıplar, Dişli Çark, Toz Metalürjisi, Pnömatik Bileşenleri, Mühür
Bileşenleri, Hidrolik Bileşenleri ve Parçaları, diğer Yedek Parçalar, Sıvı
Taşıma Makineleri: Pompalar, Güç Makineleri: Güç Üreten Setler, Dizel
Motorlar, Elektrik Kaynak Makineleri, Yarı-otomatik Gaz Kesme
Makineleri, Kesme Makineleri, vb, Elektrik Ekipmanları: Güç Jeneratörler,
Jeneratör, İletim Tesisleri, Senkron Kondansatörler, vb, Bahçe Makineleri:
Biçme Makineleri, Güç ile çalıştırılan / Manuel Püskürtücüler, Tarım ve
Yan Ürün İşleme Makineleri: (Harmanlayıcı, Öğütücü, Petrol Presleri),
Tahıl ve Yağ İşleme Makineleri, Pamuk İşleme Makineleri, Hayvancılık ve
Veterinerliğe ait Makineler, Ekipman Bakımı: Yağlama Borusu Yıkama ve
Sterilizasyon Makineleri, Araç Asansörleri, Kullanılmış Yağ Çıkarma
Makineleri, Lastik Değiştirme, Dengeleme Makineleri, Dört Rot Ayarı
Ekipmanları, Küçük İnşaat Araçları: Titreşimli Çekiç, Küçük Asma
Platformlar
CANTON 1. FAZ’DA SERGİLEYECEĞİNİZ ÜRÜNLERİ LİSTEDE BELİRTİLEN ÜRÜNLER ARASINDAN SEÇEREK YAZINIZ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tarih
__ / __ / ____
Yetkili İsim Soyadı
…………………………..….
Firma Kaşesi ve İmza
İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE
ÇİN'DE İHRACATA HAZIR MISINIZ?
1 1 6 . C A N T O N F U A R I 3 . F A Z TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ
KATILIM SÖZLEŞMESİ
KATILIMCI BİLGİLERİ
T ica ri Un va n
Tale p e di len Sta nd A lan ı ( min. 9 m2)
L ü t f e n t e rc i h e t t i ğ i n i z a l a n ı d a i re i ç i n e a l ı n ı z
9m²
18 m²
27 m²
36 m²
45 m²
Po sta Adre si
T ele fon
90-
F aks
90-
Firma E- po sta
We b Si tes i
T am Ye tk il i İ si m v e So ya dı
GS M
E- p os ta
İlg il i Ki ş i İ sim v e So yad ı
GS M
E- p os ta
F u ar a k atı lım ın ız iç in F i r m an ız ü rü n l er in in ek li lis tede ye r a lan konu l a ra u ygun olm ası ge re km e kte dir .
Organizasyonun Kapasitesi:
 5. en büyük ülke katılımı: Türkiye
 214 ülkeden 188.119 ziyaretçi
 Uluslararası katılımlar bölümüne 43 ülkeden 539
katılımcı ve 89.982 ziyaretçi
 395.000 m2’lik sergileme alanı
Ödeme:
 Paket fiyat katılım bedeli: 850 ABD$/ m2
 Başvuru ile birlikte:
1.700 ABD$
 Bakiye bedel:
09 Ekim 2014
Paket fiyat katılım bedeline dahil hizmetler:






Banka Bilgileri:
 Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam – İstanbul Şubesi 
 İstanbul Ticaret Odası Hesabı – Şube Kodu: 055

 ABD Dolar Hesap No: 60635877
 IBAN No : TR64 0006 7010 0000 0060 6358 77
Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri,
Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma,
Ürünlerin İstanbul–Guangzhou-İstanbul nakliye ve
gümrükleme organizasyonu, sigortalanması
Fuar kataloğunda ve internette firma bilgilerinin yer
alması,
Odamızca hazırlanan katalogda firma bilgilerinin yer
alması,
Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ve ikram
hizmetlerinden faydalanma imkanı,
Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş
kartı temini,
Fuar desteği başvuru ücreti ve takip işlemleri
Katılım bedelinin %70’i ve bir firmadan 2 temsilcinin ekonomi sınıf uçak bedelinin %70’i T.C. Ekonomi Bakanlığı teşviki kapsamında
olup, işlemler Odamızca takip edilecektir.
Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, iştirakten
vazgeçmemiz halinde, firmamızca ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, İstanbul Ticaret Odası tarafından
belirlenecek stand konseptini kesinlikle kabul edeceğimizi, nakliyede 9 m2 için 1 m3 limitine uyacağımızı, bedelsiz ürünlere ilişkin kati
gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini taahhüt ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının
uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen
tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme
eksiksiz iade edilecektir.
* % 70 devlet desteğinden faydalanmak için, www.ekonomi.gov.tr'den "Destek Programları"nın incelenmesi önemlidir.
Tarih
__ / __ / ____
Yetkili İsim Soyadı
…………………………..….
Firma Kaşesi ve İmza
ORG ANİZ ATÖR: İSTANBUL Tİ C ARET OD ASI
İ R T İ B A T:
FUARLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tel
: 0212 455 6105 - 0212 455 6103 Faks: 0212 520 15 26
E-posta : [email protected]/ [email protected]
Web: www.ito.org.tr
1 1 6 . C A N T O N F U A R I 3 . F A Z TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ
KATILIM SÖZLEŞMESİ EKİ
Gıda ve İçecek Ürünleri
Gıda: Hububat ve Yağlar, Et ve Et Ürünleri, Yumurta ve Süt Ürünleri,
Su Ürünleri, Meyve ve Meyve Ürünleri, Sebze ve Sebze Ürünleri,
Baharat, Şekerleme Ürünleri, Pasta ve Bisküvi, Gıda Katkı Maddeleri,
Arı Ürünleri ve diğerleri,
İçecekler: Kahve, Meyve Suyu, İçme Suyu, Siyah Çay ve Yarıfermente Çay, Yeşil Çay, Oolong Çay, Kokulu Çay, Pu'er Çay, Diğer
Çay ve İlgili Ürünler (Sağlık Çayı, Çay Poşeti, Filtre Kağıdı / Kokulu
Çiçekler vb),
Tarım Ürünleri, Gıda Ambalajlama ve Diğer İlgili Ürünler, Sağlıklı
Gıda: Balık Yağı, Vitamin, Ginseng, Bird’s nest, Hashima
Açık Hava Eğlence Ürünleri: Salıncaklar, Hamak, Güneş Şemsiyesi,
Müzik Ekipmanları, Sırtçantaları, Hava Yastığı, Uyku Setleri, Çadır,
Battaniye, Kamp Malzemeleri ve Aksesuarları
Çantalar:
Günlük ofis çantaları; Deri çantalar, PVC Deri Çantalar, Plastik
Yünlü Çantalar, Evrak çantası; Deri Evrak Çantası, Plastik Yünlü
Evrak Çantası, PVC Deri Evrak Çantası, Çantalar; Deri Çanta, PVC
Deri Çanta, Pamuklu Çanta, Plastik yünlü Çanta, Diğer Çantalar ve
aksesuarları
Mobilyalar:
İç Alan Mobilyaları: Oturma Odası, Restoran, Yatak Odası, Çalışma
Odası, Mutfak ve Banyo Mobilyaları, Açık Hava Mobilyaları: Bahçe,
Veranda, Plaj ve Kamp Mobilyası
Saatler, Saat & Optik Aletler:
Saatler: Kuvars Saatler, Mekanik Saatler, Radyo Saatleri, Vitrin
Saatleri, Duvar Saatleri, Masa Saatleri, LCD Ekranlı Saatler,
Zamanlayıcılar, Spor Saatler, Moda Saatler, Cep Saatleri, Kolye
Saatler, Saat & Saat Parçaları: Kadran, Mekanizma, Kılıf, , Zincir,
Kayış, Saat Camı, Suya Dayanıklı Parçalar, Gözlük: Gözlük, Presbit
Gözlük, Kontakt Lens, Güneş Gözlüğü, Gözlük Aksesuarlar:
Çerçeveler, Lens, Gözlük Kutuları
Ev Dekorasyon Ürünleri:
Cam Sanat Eşyası, Zücaciye, Cam Süsleme, Diğer Cam Sanat Eşyası,
Sanatsal Seramikler, El Sanatları Seramiği, Bahçe ve Bahçe
Seramikleri, Masaüstü Ürünleri
Kırtasiye:
Kalemler: Kurşun kalem, Tükenmez Kalem, Dolma Kalem, Fosforlu
Kalem, Keçeli, Boyama Kalemleri, Tekrar Doldurulan Kalemler,
Mürekkepler ve diğer Kalem çeşitleri, Dosya Depolama: Ciltli
Dosya, Kağıt Dosya, Poşet Dosya, Konferans Dosya Kapakları,
Bilgisayar Baskılı Dosya, Telli Klasör, Pano Tutucu, Rapor Dosyası,
Kartvizitlik, Seperatör, Ofis Malzemeleri: Zımba, Zımba Teli, Ataç,
Zımba Sökücü, Makas, Kağıt Kesici, Kalemlik, Ataçlık, Bantlık, Cetvel,
Seloteyp, Kalemtıraş, Tipeks, Silgi, Tutkal, Yapıştırıcı, Çift Taraflı
Bant, Mühür ve Kaşe, Hesap Makinesi, Kartlık, Gazetelik, Kağıt
Ürün: Defter, Not Kağıdı, Faks Kağıdı, Bilgisayar Kağıdı, Renkli
Mürekkepli Baskı Kağıdı, Fotokopi Kağıdı, Fotoğraf Kağıdı, Yazı
Kağıdı, Finansal işlemler için Kullanılan Kağıt, Etiketler: El yazımı
Etiketler, Yaka kartı, İşaretli Etiketler
Ev Eşyaları ve Gereçleri
Bebek Ürünleri: Bebek Arabaları ve Yedek Parçaları, Bebek Güvenlik
Koltukları, Bebek Ev Eşyaları, Bebek Oyuncakları
Evcil Hayvan Ürünleri: Evcil Hayvan Maması, Evcil Hayvan Aletleri,
Evcil Hayvan Dekorasyon Ürünleri, Evcil Hayvan Bakım ve Sağlık
Ürünleri,
Ev Sağlık Ekipmanları: Masaj Ekipmanları, Masaj Koltukları, Ev
Rehabilitasyon Ekipmanları
Mutfak ve Sofra Ürünleri: Paslanmaz Kaplar, Emaye Kaplar, Diğer
Malzemelerden yapılmış Kaplar, Yemek Masası ve Dekorasyon
Ürünleri: Tabak, Çatal, Bıçak, Kaşık, Masa Mumları, Masa
Dekorasyon Malzemeleri, Mutfak Eşyaları: Şişe Açacağı, Tirbuşon,
Kavanoz Açacağı, Güveç, Su Isıtıcısı, Mutfak ve Profesyonel Bıçak,
Mutfak Kağıdı, Soyma Bıçağı, Alüminyum Folyo, Terazi, Bıçak Bileyici,
Bıçak Temizleyici, Tencere, Fındık Kıracağı
Banyo Ürünleri: Sabun, Duş Jelleri, Gargara, Banyo Tuzu / Banyo
Yağı, Diş Macunları / Diş Fırçaları, Banyo Gereçleri: Banyo Süngerleri,
Banyo Paspasları, Banyo Aynaları, Sıvı Sabunluk, Sabunluk, Stoper,
Islak Havlu, Duş Boneleri, Duş Perdeleri, Havlu, Havlu Rafları, Tuvalet
Kağıdı ve Yüz Kağıtları,
Temizlik Ürünleri: Temizlik Ürünleri ve Çamaşırhane Aletleri,
Deterjan, Temizlik Ürünleri, Buzdolabı Kokuları, Pencere Temizlik
Ürünleri, Süpürgeler, Fırçalar, Temizlik Bezleri, Paspas, Parlatma
Gereçleri, Çöp Kovası, Çöp Küreği
Genel Ev Gereçleri: Şemsiye, Güneş Şemsiyesi, Sivil Kullanım
Eldiveni, İşçi Koruma Eldiveni, Lavabo, Küvet, Kovalar, Çamaşır
İğneler, Vestiyer ve Çamaşır Rafları, Çamaşır Sepetleri, Giyim Askıları,
Kancalar, Ütü Masası, Ayakkabı Rafları, Ayakkabı Kutuları, Ayakkabı
Dolapları, Termometreler, CD Rafları, Kağıt Kovaları, Alışveriş
Kumaş ve Ev Tekstili:
Arabası, Takı, Diğer Ev Ürünleri
Kumaş:
Kişisel Bakım Ürünleri:
Kumaş: Pamuk ve Karışımları, Polyester ve Karışımları, Keten ve
Kozmetik ve Aksesuarlar: Kozmetik, Ruj, Makyaj Çantası, Makyaj Karışımları, İpek ve Nitroselüloz İpek, Yün ve Polar, Özel Dokuma
Fırçası, Makyaj Aynası, Cilt Bakım Ürünleri: Güzellik Kremi, Cilt Kumaş, Dokuma Dışı Kumaş, Endüstriyel Kumaş, Elyaf ve İplik:
Bakımı Kremi, El Kremi, Güneş kremi, Masaj Ürünleri, Parfüm, Saç Bitkisel İplik, Hayvansal İplik, El Yapımı İplik, Sentetik, İnorganik ya
Bakım Ürünleri ve Aksesuarlar: Şampuan ve Saç Şekillendiricileri, da Mineral İplik, Kimyasal İplik, Pamuk ve Karışımları, Polyester ve
Tarak, Makas, Başlık, Tırnak Bakım Malzemeleri, Ayak Bakım Karışımları, Keten ve Karışımları, Yün ve Karışımları, Diğer: Giyim
Ürünleri, Tıraş Malzemeleri, Diş Bakım Ürünleri: Diş Macunu / Diş Aksesuarları
Fırçası
Ev Tekstili:
Spor, Seyahat ve Eğlence ürünleri
Yatak Ürünleri: Yatak Örtüsü, Battaniye, Çarşaf, Nevresim, Yorgan,
Kapalı ve Açık Alan Spor Ürünleri: Top ve Aksesuarları, Boks Yastık, Yastık Kılıfı, Minder, Sineklik, Döşemelik Kumaş: Dekorasyon
Ekipmanları, Kaykay, Fitness Ürünleri, Ev içi Spor Malzemeleri, Spor Kumaşı, Perde Kumaşı, Güneş Engelleyici Kumaş, Mobilya Kumaşı,
Ağları, Trampolin, Okçuluk, Bisiklet ve Aksesuarları, Bilardo, Avcılık Kanape Örtüsü, Banyo Tekstili: Duş Perdesi, Havlu, Yüz Havlusu,
Ekipmanları, İp, Tırmanma Halatı, Binicilik Ekipmanları, Sahil için Banyo ve Plaj Havluları, Masa ve Mutfak Tekstili: Masaörtüsü,
Sportif Ürünler, Spor Gözlükleri, Spor Çantalar, Su Sporları ve Dalgıç Peçete, Önlük, Fırın Eldiveni, Mutfak Bezi, Diğer Mutfak Tekstil
Malzemeleri, Dürbünler, Dalgıç Maskesi, Dalgıç Giysileri, Şnorkel, Ürünleri, Diğer: Hasır, Paspas, Temizlik Tekstili, Bayrak, Makrame,
Yüzme Ekipmanları ve Aksesuarları, Su Kayağı Ekipmanları, Sportif Aksesuarlar: Şapka, Eldiven, Atkı, Mendil, Şal, Kravat, Fermuar vb.
Hediyelik Eşyalar vb, Seyahat ve Eğlence Ürünleri: Balık Tutma Halılar:
Malzemeleri, Olta, Balık Ağları, Balık Çantası, Bobinler
ve Makine Yapımı Halılar, El Yapımı Halılar: İpek halı, El Dokuması
Aksesuarları, Barbekü Malzemeleri: Elektrikli Barbekü, Gazlı Yünlü Halı, Diğer el Yapımı Halılar, Diğer: Bambu ve Hasır Halı
Barbekü, Karbon Tuğlalı Barbekü, Izgaralar, Ateşleme Ekipmanları,
CANTON 3. FAZ’DA SERGİLEYECEĞİNİZ ÜRÜNLERİ LİSTEDE BELİRTİLEN ÜRÜNLER ARASINDAN SEÇEREK YAZINIZ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tarih
__ / __ / ____
Yetkili İsim Soyadı
…………………………..….
Firma Kaşesi ve İmza
Download

CANTON FUARI 1. FAZ