Lely Splendimo
Diskli çayır biçme makineleri
www.lely.com
innovators in agriculture
Zaman içinde
optimum verimi
en yüksek düzeye
çıkarmak
Kirlenme azaltıldı
Akıllı tasarımı, çayır biçme makinesi
için mükemmel zemin kontur takibi
sağlar. Bu çayır biçme makineleri, zemin
basıncı ayarlama özelliği sayesinde her
koşula uygundur.
Hızlı yeniden büyüme garanti
Lely Klips Sistemi sayesinde
bıçakları değiştirmek oldukça
kolay. Bu sistem, pimlerin sağladığı
yararlara, güvenli ve hızlı değişim
sisteminin kolaylığını da ekler.
2
Hektar başına bir litre yakıt
tasarrufu
Kesici disk grubu içindeki merkezi
bir şaft sayesinde eşsiz tahrik
sistemi, oldukça düşük güç
gerektirir. Yapılan testler, hektar
başına bir litre yakıt tasarrufu
sağlandığını ortaya koymuştur!
lely splendimo
Hasattaki enerji, büyük
ölçüde şeker içeriğine
bağlıdır
Biçme işlemini otun en fazla şeker içerdiği
zaman yapmak, yem kalitesini artırarak
ineklerinizin verimliliğini en üst düzeye
çıkarmanızı sağlar.
Mahsule zarar vermeden
optimum kurutma
Çark koşullandırıcılarının naylon
parmakları bulunur; bu parmakları
düzenlemeleri ve şekilleri sayesinde
yaprakların mumsu tabakasını
kırılırken aynı zamanda mahsule
zarar gelmesini önler.
Koşullar izin verdiğinde biçilecek mahsul
miktarı, minimum maliyetle enerji açısından
zengin hasat için önemlidir. Minimum
maliyetle enerji açısından zengin hasat
toplamak için optimum hava koşullarından
yararlanabilecek uygun kapasiteli çayır biçme
makinesi gerekir. Lely Splendimo serisindeki
çayır biçme makineleri arasında, ihtiyaçlarınızı
karşılayan bir makine mutlaka vardır.
Eşsiz Lely kesici disk grubu, daha fazla
ürün biçilmesi için daha az güç kullanır.
Splendimo’nun verimliliği sayesinde, daha
az yakıt kullanımı ya da daha fazla biçilmiş
mahsul seçeneklerinden birini tercih
edebilirsiniz.
Yayarak veya ot namlusu
yaparak biçme
Yayarak veya ot namlusu yaparak
biçme kararı, mevcut koşullara
bağlıdır. Ayarlamaları kolayca
yapabilir ve böylece biçme
işleminizi optimize edebilirsiniz.
3
Ne ekerseniz onu
biçersiniz!
Harvest results
Lely robotik süt sağım sistemleri tarafından günde bir milyon inek sağılmaktadır ve
robotik süt sağımını büyük bir başarı hikayesine dönüştüren yalnızca Astronaut değildir.
Çiftçilerin inekleri ile en iyi sonuçları elde etmelerini sağlayan, çalışanlarımızın sahip
oldukları bilgi ve deneyimdir.
Bu yüzden, kaliteli kaba yemin başarının temelini oluşturduğunu herkesten daha iyi
biliyoruz. Hayvanların sağlıklı olmasını ve maksimum yem alımını sağlarken, konsantre ve
katkılar için oluşan ek maliyetleri ortadan kaldırır...
Hasat toplama, iyi ve verimli süt ve et üretimi için bir başlangıçtır.
4
lely splendimo
5
Splendimo kesici disk grubu enerji dostudur
Tüm Splendimo diskli çayır biçme makineleri, kendine has modüler kesici disk grubuna
sahiptir. Lely buluşu olan bu makine, doğrudan altıgen bir şaft tarafından çalıştırılan, çok
amaçlı kesici disklerden yapılmıştır. Sonuç olarak, diğer kesici disk gruplarından çok daha
az dişliye sahip olan bu kesici disk grubu, yüksek biçilmiş mahsul verim ve yakıt tasarrufu
sağlar.
6
lely splendimo
Modüler ve esnek
Splendimo kesici disk grubu, sağa sola dönen kesici disklerden ve
ara parçalardan oluşur. Tüm bu bileşenler, krom-çelik bir tork çubuğu
üzerine yüksek basınçla bağlanır. Kesici disklerin sayısı, dönme
yönünün değişmesi ve ana tahrik, farklı çalışma genişlikleri ve modelleri
için seçenekler sunar. Düzenli bakım için minimum sayıda bileşen
yeterli olduğundan bu durum, parça temini konusunda da avantajlar
getirir.
Doğrudan tahrik mükemmel sonuçlar üretir
Splendimo kesici disk grubunun en büyük avantajı, benzersiz tahrik
sistemidir. Her kesici diskler, tüm diğer diskli biçme makinelerinin
aksine, dişlilerle değil özel altıgen şaft ile doğrudan hareket ettirilir.
Özel altıgen şaft, en kaliteli çelikten yapılmıştır ve tüm disklerin
merkezinden geçer. Her kesici disk ünitesi gereken gücü şafttan
alır; sürtünme ve ısınmadan kaynaklanan güç kayıpları minimuma
indirgenir.
Yakıt tasarrufu
Lely kesici disk grubu, geleneksel kesici disk gruplarına göre
yüzde 15 ila yüzde 20 arasında daha yüksek verim sağlar ve daha
düşük güç gerektirir. İş genişliği arttıkça, gereken güç farkı da artar.
Azalan yakıt tüketimiyle bunu bizzat fark edeceksiniz!
Ana tahrikin aşırı yüklenmesi önlenmiştir; çünkü esnek şaft darbeleri
etkin biçimde soğurur. Bir diskin ciddi oranda yüke maruz kalması
durumunda altıgen şaft bükülerek, ya da aşırı fazla yükleme söz
konusuysa, kırılarak korur.
Geleneksel dişli ile çalışan kesici disk gruplarında, bitişik iki kesici diski arasında iki
aktarma dişlisi bulunmalıdır. Her aktarım yüzde 5 sürtünme kaybına sebep olur ve
bu kayıp aktarılan güçle orantılı olarak artar.
Kesici diskler ve parçaları, biçme makinesi diskinin “kalbi” olarak
kesici disk grubunun ön kısmına yakın olarak tasarlanmıştır. Sonuç
olarak kesici diskler, hasadın içinde 180 derece döner ve ayrıca diskler
arasında daha aralık vardır. Splendimo çayır biçme makinesinin
120 mm’lik bıçakları arasındaki kesişme, pazardaki diğer biçme
makinelerindeki gibi değildir.
Her kesici disk üniteleri gres yağıyla doludur
ve sürekli olarak sızdırmazlığı sağlanır. En
zorlu çalışma açılarında bile gres, dişlilerin
içinde kalır ve geleneksel kesici disk
gruplarında olduğu gibi grubun bir tarafına
akmaz.
7
Splendimo Klips – Bıçakların kolay değişimi
İyi bir biçme deseni ve düzenli yeniden büyüme elde etmek için, biçme bıçakları vaktinde
değiştirilmelidir. Geçmişte birkaç adet hızlı bıçak değiştirme sistemleri geliştirilse de,
birtakım sorunları vardı. Lely’nin yenilikçi yaklaşımı Splendimo klipsi doğurdu. Bıçakların
zamanında, kolay ve hepsinden önemlisi, güvenle değiştirilmesini sağlayan çok basit bir
icat. Güvenli, sağlam ve basit.
8
lely splendimo
Kesme diski altında yeterli açıklık
Çözüm
Bıçakların pimlerle sabitlemenin en büyük artısı,
Yenilikçi Splendimo Klips aşınmaya karşı direnci
diskin altında azami boşluğun yaratılmasıdır. Alanı
çok sert bir pim tarafından sabitlenmiş çelik yaylı
sınırlayacak ilave bileşenler yoktur; dolayısıyla da
mandalla güvenli hale getirilmiş bıçak – Splendimo
desen, güç gereksinimleri ya da kesici disk grubunun
Klips – ve biçme diski üstündeki bir tırnaktan
sağlamlığı için bir kısıtlama gelmez.
oluşur. Bu bıçak sabitleme yöntemi, pimli ve hızlı
Güvenlik de bir rol oynar: bıçakları değiştirirken
değiştirmeli sistemlerin en iyi özelliklerini bir araya
bıçak pimi daima gözle kontrol edilir.
getirir:
Kolay değişir – bıçaklar asla
körelmez
• Bıçaklar hızla ve kolayca değiştirilir.
Değiştirme sisteminin hızlı olmasının en büyük
• Bıçak pimindeki aşınma kolayca kontrol edilir.
artısı elbette, bıçağın değiştirilmesindeki kolaylıktır.
• Asgari miktarda bileşen.
• Biçme diski altında geniş alan.
Sonuçta, kullanıcılar çayır biçme makinelerindeki
bıçakları daha sık değiştirme eğilimi gösterirler. Bu
iyi bir alışkanlıktır; zira kör bıçaklarla biçmek, otun
yeniden büyümesine ciddi biçimde engel olur.
Söküm
Aşınmış bir bıçağı değiştirmek için, elinizde bulunan özel Lely klips
aletiyle, disk üzerindeki tırnaktan ayrılır; ardından klips bıçak pimi
üstünden kolayca sökülebilir. Sonrasında, aynı aleti kullanarak,
bıçak pimini de biçme diskinden çıkarabilirsiniz.
1.Adım
2.Adım
Sabitleme
Bıçağı değiştirdikten sonra, bıçak pimi ve yeni bıçak, alt taraftan,
biçme diski içinden değiştirilir. Yerine yerleştirilen Splendimo Clip,
bıçak pimi içindeki yive kaydırılır ve biçme diski üstündeki tırnağa
kadar itilir. Lely klips aletiyle bir kez hafifçe vurularak, klipsin biçme
diski üzerindeki tırnağın arkasında güvenle durması sağlanır.
3.Adım
4.Adım
5.Adım
9
Çark koşullandırıcıları – hızlı kurutma ve besin
değerinin korunması
Çark koşullandırıcıları, en iyi kurutmayı, hem yapının hem de besin değerinin korunmasını
sağlamak adına, çok sayıda parmakla donatılmıştır. Geniş rotorlar müthiş mahsul verimini
garanti eder; böylece güçten de tasarruf edilir.
10
lely splendimo
Çark – hızlı kurutma ve mahsul dostu
İlk olarak, bu cihaz kurutma sürecini hızlandırma amacı ile
tasarlanmıştır. Koşullandırma işlemi nedeniyle, yaprakların
mumsu tabakası kırılırken, böylece nem daha kolay uzaklaşır ve
tarla da zaman tasarrufu sağlanır. Koşullandırma işlemi ve yoğunluğu,
uzun yıllardır tartışılıyor. Tartışmalar genel olarak diğer sistemlerin aşırı
güç gereksinimi ve besin değerinin düşmesi üzerine yoğunlaşıyor.
Yüksek mahsul verimi
Ot namlularının havadar olmaları nedeniyle,
güneş ve rüzgar son derece etkili kullanılabilir.
Çark koşullandırıcıları cömertçe boyutlandırılmıştır ve pazardaki en geniş
rotorlara sahiptir. Bu da iyi biçme deseni ve yakıt tasarrufu bakımından
önem taşıyan yüksek mahsul verimini sağlar. Hızlı bir şekilde devridaim
yapamayan mahsul, biçme desenini kötüleştirmekle kalmayıp daha fazla
Uzun kondisyonlama parmakları, engelleri
önlemek için yana doğru esneyebilir.
çekiş gücü gerektirir. Normal ya da geniş ot namlusu seçenekleri kolayca
ayarlanabilir.
Hızlanma, koşullandırma ve verim sağlar
Yeni jenerasyon Lely Çark koşullandırıcıları iki işlevi aynı anda
yürütebilmek için tasarlanmıştır. Impeller, hızlandırıcı anlamına
gelmektedir. Hızlandırma, kondisyonlama süreci ve mahsul akışı için
anahtar kelimedir.
İdeal kondisyonlama için uzun kondisyonlama
parmakları
Spiral olarak monte edilmiş plastik parmaklar mahsul tarafına doğru
döner ve mahsul akışı başlar. Parmakların hızı, mahsulün hızından daha
Daha uzun bir ömür için geliştirilmiş
kondisyonlama parmakları.
fazladır. Uzun kondisyonlama parmakları kullanarak, mahsul rotorun
içine girmektedir. Parmaklar, yaprak ya da dallara zarar vermeden
malzemenin içinden geçer ve mumsu kaplamayı açar. Yüksek kaliteli
plastik kondisyonlama parmakları hafif, dayanıklı ve sığır dostudur.
Koşullandırıcı rotor için mevcut farklı
konumlar
Kondisyonlama yoğunluğunu, kondisyonlama
plakasının araçları ile kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
11
Splendimo – sürdürülebilir teknoloji düşük
maliyet sağlar
Muhasebecilere göre, bir makinenin maliyet bedeli, onun alış fiyatına, takas değerine
ve bakım giderlerine bağlıdır. Bu yüzde 100 doğru olsa da, pratikte bazı farklılıkların
doğduğu bilinir. Neticede, kullanılmış makinenizin yüksek takas değeri sizi şaşırtacak.
Bu broşürde tanıtılan makinelerin kapsamlı testlere tabi tutulması ve birinci sınıf
malzemeleri sayesinde, Lely olarak düşük bakım giderlerini ve yüksek takas değerini
garanti ediyoruz. Ayrıca, makinelerimizin mümkün olduğunca basit tasarlamak ve aşırı
ve/veya gereksiz özelliklerden kaçınmak suretiyle, maliyet bedellerini her zaman düşük
tutmaya çalışıyoruz.
Düşük bakım maliyeti
Her Splendimo biçme diskleri tamamen sızdırmaz hale getirilmiştir ve sürekli yağlamayı sağlamak için tek
tek greslenmiştir. Ayrı birimlerin en önemli artısı, tüm dik açılı küçültme dişlilerinin her koşulda sürekli olarak
yağlanabilmesidir. Ayrı ayrı yağlama sistemi sayesinde, bu üniteler biçilmemiş arazi konumundayken de
yağlanır. Gresle yağlama son derece düşük bakım gerektirir ve çok uzun bakım aralığı sunar.
Hızlı onarım
Kesici disk grubunun onarımı genellikle zaman alan bir
iştir. Çoğu zaman, onarım için tüm kesici disk grubunun
sökülmesi gerekir ve metal parçacıklar grubun her
tarafına dağılır. Splendimo kesici disk grubunun modüler
konstrüksiyonu sayesinde, hasarlar sınırlanır ve arızalı
bileşenin değiştirilmesi ya da onarımı için, kesici disk
grubunun sökülmesi son derece kolay hale gelir. Bunun
anlamı, hızlı ve düşük maliyetli onarımdır. Lely çayır
biçme makinelerinin, arızaların kaçınılmaz olduğu yol
kenarlarındaki başarısı, bunun en büyük kanıtıdır!
Aşırı yükleme
Biçme diskleri arasına giren
bir yabancı maddenin aşırı
yüklenmeye neden olması
durumunda, esnek altıgen
şaft, hiçbir hasara sebebiyet
vermeden bunu yok eder. Aşırı
yükleme çok yüksek seviyede
ise, şaft güvenlik önlemi
olarak kırılır ya da deforme
olur. Kesici disk grubundaki
herhangi bir hasar, şaftla sınırlı
kalır.
Toz kaplama
Doğru koruma, özellikle tarım makineleri için hayati önem taşır.
Lely’de, mümkün olan her yere toz kaplama uygulanır. Toz kaplamada,
parçalar önce kumlanır, yağı alınır ve ön işleme tabi tutulur; ardından
bir toz tabakasıyla kaplanır. Sonra bu toz, bir fırın içinde malzeme
üzerine ‘eritilir’. Bu sayede pasa karşı sağlam, solmaz ve darbe
dayanımlı koruma sağlanır; neticede, makinenin ikinci el değeri yüksek
olur!
Basitlik
Makinenin dayanıklılığı çoğu zaman basitliğine
bağlıdır. Zekice tasarlandığında, bileşen sayısı
asgaride tutulabilir. Bununla birlikte, her makine
kendine has ihtiyaçlara sahiptir; dolayısıyla mümkün
olduğunca az bileşenle donatılmaları zorlu bir iştir.
12
Lely tahrik hatlarının tamamı,
üstün PTO şaftları ve ara
şaftlarla donatılmıştır.
lely splendimo
Deneyimi para ile satın alamazsınız –
bu nedenle biz size sunuyoruz!
Makinelerimizi, toprak, hava ve diğer dış koşullardan fazlasıyla etkilenen büyük açık
alanlarda kullanıyorsunuz. Makineler, her gün yeni zorluklarla karşılaşmaktadır. Bir
sorunla karşılaştığınızda, hasarlı parçalardan kaynaklanan arızaların minimum seviyede
giderilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle bayilerimiz, faaliyetlerinize bir an önce devam
edebilmenizi sağlamak için hızlı bir şekilde cevap verecek niteliktedir. En önemli makine
parçalarını stoklarında bulundurmakla beraber ihtiyaç duyduğunuzda söz konusu
makinenin en ideal şekilde çalıştırılmasını sağlayacak uzmanlığa sahiptirler. Bununla
birlikte Lely tarafından da haftanın yedi günü destek verilmektedir. Dolayısıyla Lely'yi
seçmek, sadece bir makine seçmekten çok daha fazlasıdır. Size sorunsuz bir hasat toplama
dönemi garanti ediyoruz.
13
14
lely splendimo
15
Lely Splendimo
Classic
M
MC
FA/FS/F/FC
P/PC
16
lely splendimo
Lely Splendimo Classic
Teknik özellikler
Yandan tahrik sistemli basit çayır biçme makinesi.
SPLENDIMO
165
205 (HD)
240 (HD)
280
320
İş genişliği (m)
1,65
2,05
2,40
2,80
3,20
Classic 205 ve 240 modellerinin HD versiyonları
Ağırlık (kg)
450
480
555
585
670
bulunmaktadır.
Gereken güç (kW)
29
33
37
40
44
Biçilmemiş arazi ya da taşıma konumuna
ayarlamak için hidrolik silindirle donatılmıştır.
Ot namlusu yapma
genişliği (m)
Bağlantı kategorisi
Lely Splendimo M
0,80 – 1,40 1,20 – 1,80 1,60 – 2,15 1,80 – 2,55 2,00 – 2,95
II
II
II
II
II
Teknik özellikler
Merkezi süspansiyonlu modern ve son derece
sağlam çayır biçme makinesi serisi. Kesici disk
SPLENDIMO
280 M
320 M
360 M
900 M
grubu için bir Top Drive’a, ayrıca taşıma konumuna
İş genişliği (m)
2,80
3,20
3,60
8,85
geçişte ve biçilmemiş arazi konumuna kaldırmada
Ağırlık (kg)
760
815
860
1.940
kullanılmak üzere hidrolik bir silindire sahiptir.
Gereken güç (kW)
48
51
55
99
Ot namlusu yapma
genişliği (m)
1,60 – 2,20
2,10 – 2,60
3,00 – 3,35
2,10 – 2,60
II
II
II
III
Bağlantı kategorisi
Lely Splendimo MC
Teknik özellikler
Merkezi süspansiyon ve kolay ayarlanır yer basıncı
240 MC
240 MCR
280 MC
320 MC
900 MC
İş genişliği (m)
2,40
2,40
2,80
3,20
8,90
getirilebilmesi için katlama ve kaldırma amaçlı
Ağırlık (kg)
880
1.100
925
995
2.460
hidrolik silindire sahiptir. 240 MCR, bir adet
Gereken güç (kW)
44
51
51
66
125
düzenlemeli, başarısı kanıtlanmış çayır biçme
makinesi tasarımı. Biçilmemiş arazi konumuna
lastik merdaneli koşullandırıcıya sahiptir. Diğer
tüm modellerde plastik parmakları olan geniş bir
SPLENDIMO
Ot namlusu yapma
genişliği (m)
Bağlantı kategorisi
0,70 – 2,40 0,70 – 2,40 1,20 – 2,80 1,40 – 3,20 1,40 – 3,20
II
II
II
II
III
240 F HD
260 FA
280 F (HD)
280 FC
300 FS
320 F
koşullandırıcı rotor bulunur.
Lely Splendimo FA/FS/F/FC
Teknik özellikler
Splendimo önden takmalı çayır biçme
makinelerinin, iş genişlikleri 2,40 m ve 3,20 m
SPLENDIMO
320 FC
arasında değişen pek çok versiyonu mevcuttur.
İş genişliği (m)
2,40
2,60
2,80
2,80
3,00
3,20
3,20
FC modeli, bir adet Çark koşullandırıcısına sahiptir.
Ağırlık (kg)
755
465
810
845
630
815
1.035
260 FA dağ koşulları için tasarlanmıştır, 300 FS sıfır
Gereken güç (kW)
37
37
44
51
Ot namlusu yapma
genişliği (m)
1,20 – 2,15
1,00
ISO
I
biçme için idealdir ve HD modelleri yol kenarları ve
nadas ürünler için tasarlanmıştır.
Bağlantı kategorisi
Lely Splendimo P/PC
Teknik özellikler
1,40 – 2,55 1,20 – 2,80
ISO
48
51
59
1,00
2,95
1,20 – 3,20
ISO
ISO
ISO
ISO
Koşullandırıcılı ve koşullandırıcısız modelleri
mevcuttur. Bu seri, dört farklı iş genişliği
SPLENDIMO
PC 330 (S/R)
PC 370 (S/RS)
550 P
3,25
3,65
5,50
içerir. Koşullandırıcılı biçme makineleri çelik
İş genişliği (m)
koşullandırıcıya ya da tip göstergesinin “R” olması
Ağırlık (kg)
1.900 (1.950/2.050)
2.200 (2.260)
2.860
durumunda çelik merdaneli koşullandırıcıya
Gereken güç (kW)
59
70
70
Ot namlusu yapma
genişliği (m)
1,00 – 2,20
1,30 – 2,40
4,90
II
II
II
sahiptir. S (Swing over) modelleri, traktörün her iki
tarafında da biçme işlemi gerçekleştirebilir.
Bağlantı kategorisi
17
Lely Splendimo Classic
Tüm hasat şartlarında mükemmel kesim deseni ile rakipsiz iş kapasite, sağlam ve
kompakt konstrüksiyon, yakıt tasarrufu ve düşük bakım giderleri; tüm bu saydıklarımız
Splendimo Classic çayır biçme makinelerinin temel özellikleridir. V kayışlarının güçlü
yandan tahrik mekanizmasıyla kombinasyonu ve düşük güç gereksinimleri size yüksek
verimi garanti eder. 1,65 m’den 3,20 m’ye değişen iş genişliğiyle Classic, Splendimo ürün
gamının en kapsamlı serisidir.
18
lely splendimo
Her açıda çayır biçme
Modüler kesici disk grubu ve yandan tahrik sistemi sayesinde, zor
açılarda sürekli olarak biçme işlemini gerçekleştirmek mümkündür.
Yandan tahrik sistemi ve V kayışları biçme makinesinin 90 derece
dikey ya da 50 derece düşey açıda çalıştırılmasını sağlar. Modüler
Güvenli yandan tahrik sistemi
Emniyetli yanal tahrik sistemi, tüm Classic
modellerde standarttır ve bir V-kayış
transmisyonu ile yanal bir tahrik sistemini,
kesici disk grubunu süren iç pabuçlar ile
birleştirir. Klasik sistemin başlıca yararı, kesici
disk grubunun katlanmış konumda bile uç
açılarda çalışabilmesidir.
konstrüksiyon sayesinde kesici diskler her daim yağlanır.
Hızlı ve kolay kontrol
Traktörün hidrolik bağlantısı bir kez yapıldığında, çalışma esnasında
sabit konumda kalabilir. Hidrolik manivelasının basit bir hareketiyle
biçme düzeneği kaldırılır ve rahat bir dönüş sağlanır. Bu özellik
arazi sonlarında dönüş yaparken zaman kazandırır ve biçilmemiş
mahsullere zarar vermeyi önler. Biçicinin, kısmen yatay yükseltme
ve alçaltma hareketinden dolayı, mahsullerin zarar görme olasılığı
yoktur.
Yay-destekli süspansiyon sayesinde etkili
zemin yükselti takibi
Minimum toprak kirlenmesiyle yüksek kalitede silaj için, çayır biçme
makinelerinin zemin yükselti-takip özellikleri bilhassa önemlidir.
İlave olarak, düzgün bir şekilde kesilmiş mahsul kökü, mahsulün
tekrar büyümesini tetiklemek adına çok önemlidir. Bu nedenle,
Splendimo çayır biçme makinesinin tüm konstrüksiyonu, zemin
yükseltilerini mümkün mertebe düzgün bir şekilde izleyecek şekilde
tasarlanmıştır. Optimum esneklikte kayar kesici disk grubu, denk
İsteğe bağlı ot namlusu tekerlekleri çeşitleri,
gerekli ot namlusu genişliğini elde etmenizi
sağlar.
taban basıncı sağlar.
Emniyetli, verimli ve istikrarlı taşıma
Splendimo Classic çayır biçme makineleri, kabin içinden kolayca
taşıma konumuna katlanabilir. Makine, biçilmemiş arazi konumu
için de kullanılan kaldırma silindiriyle basitçe yükseltilir. Makine
90 derece eğimli hale gelir ve kendisini bu konuma kilitler; böylece,
emniyetli taşıma sağlanır. Klasik çayır biçme makinesinin kompakt
konstrüksiyonundan dolayı, taşıma genişliği dar şekilde kalır.
Artırılmış biçme yüksekliği için üst
kızakları/yükseltilmiş kızaklar.
19
Profi-kit
Classic HD çayır model biçme makineleri için
ekstra bir Profi-kit sağlanabilir. Bu kit, park
konumunda kalması için ektra destek sağlarken
taşıma konumunda V kayışları muhafazası
için ekstra koruma sağlar. Bir çekme kancası
yerleştirmek de mümkündür.
Ön tip çayır biçme makinesinin her koşul
altında çalışmasını ve eğimler üzerinde
bir örtüşme sağlamak için çayır biçme
makinesini hidrolik olarak 15 cm sola
ve 15 cm sağa kaydırmaya olanak
sağlayan, yan kaydırma özelliği olan bir
hidrolik silindir bulunmaktadır. Hidrolik
silindir, ayar silindiri ve kaldırma sistemi
arasına monte edilmiştir ve çalışması için
çift hareketli vanaya ihtiyaç vardır.
Ağır işlemlere özel
Bunun yanı sıra, yandan tahrike sahip (L) modellere
Classic 205 ve 240 HD (Ağır İş) modelleri, özellikle
ilave olarak, Splendimo 240 F ve 280 F modellerinin
yol kenarlarını biçmek ve nadasa bırakılmış tarlaları
HD sürümleri bulunmaktadır. Önden takmalı çayır
biçmek için tasarlanmıştır. Koruyucu kapak ekstra
biçme makinesinin çekilir süspansiyonun, biçilmemiş
dayanıklı Twaron kumaştan yapılmıştır. Standart
arazi konumuna kaldırılmasını sağlayan silindir ile
kızaklara ilave olarak, HD çayır biçme makinelerinde
olan kombinasyonu, bu makineleri engebeli alanlar
ayrıca 8 mm kalınlığında, sertleştirilmiş aşındırma
üzerinde biçme yapmak için, daha uygun hale getirir.
plakaları bulunur. Modüler kesici disk grubu
kavramından dolayı, makinenin bakımı kolaydır. Tüm
Splendimo çayır biçme makineleri üç-parçalı altıgen
şaft ile donatılmıştır. Tamir masrafları asgari düzeyde
tutulmuştur, çünkü sınırlı olarak kalan herhangi bir
hasar oluştuğunda, kesici disk grubu hızlı ve kolay
bir şekilde yerinde tamir edilebilir.
20
lely splendimo
HD çayır biçme makinelerinde 8 mm
kalınlığında, sertleştirilmiş aşındırma
plakaları bulunur.
21
Lely Splendimo M
Yeni Splendimo M çayır biçme makineleri, birçok yönden geliştirilmiş ve dayanıklılık ve
işlem kolaylığında bugün en üst düzeye çıkmıştır. Koşullandırıcılı olmayan çayır biçme
makineleri, mahsulün devridaimini sağlar; Lely Splendimo kesici disk grubunun biçme
işleminin kalitesi ve kapasitesi dikkat çekmektedir. Kanıtlanmış düşük enerji gereksinimi,
çayır biçme makinesinin hafifliği ile tutarlıdır; böylece, hafif traktörler geniş ot namluları
için de kullanılabilir. Bu yüzden, çayır biçme makinelerinin bu sınıfı, önden takmalı biçme
makinesiyle 2,80 m 3,60 m (7,9 - 11,8 feet) kadar genişliği biçmekte ve hayvan yetiştiricileri
tarafından tercih edilmektedir.
22
lely splendimo
Çift Pivot – merkezi süspansiyonun geldiği son
nokta
Yüksek biçme verimi için, güvenilir bir konstrüksiyon gerekir. Yükselti
takibi ve stabilite, özellikle de büyük iş genişliklerinde, biçme
makinesinin potansiyelini belirleyen unsurlardır. Merkezi süspansiyonu
ve çift pivot sistemiyle, çayır biçme makinesi, traktörün hareketinden
bağımsız olarak tarla sınırlarını sorunsuz biçimde takip etmek adına tam
bir manevra özgürlüğüne sahiptir.
Maksimum performans için doğru yer basıncı
M tipi çayır biçme makineleri, tüm arazi koşullarına uygun ve yüksek
performanslı olmalıdır. Yer basıncı, hidropnömatik sistem basıncının,
biçicinin çalışacağı tüm koşullara göre değiştirilmesiyle belirlenir; bu da
zemin kontur takip sistemi ve stabilitesi konusunda kayda değer etkiye
sahiptir. Bu sistem traktör hidrolikleri aracılığıyla kolayca ayarlanabilir;
ayrıca kapalı bir hidrolik devresi bulunduğundan, istenen basınç düzeni
korunur.
Tam güvenilirlik amaçlayan sağlam
konstrüksiyon
En önemli özelliklerden biri, basit ancak çok güvenilir konstrüksiyondur.
Uygun malzemelerin kullanılması ve minimum bileşen sayısı sayesinde,
M-biçme makinesi son derece hafiftir ve görece hafif traktörler
kullanılabilir.
Kolay kombinasyon – traktörünüzden daha
fazla verim alın
Splendimo M modellerinin Splendimo 280 F ya da 320 F önden tip
Top Drive
Splendimo çayır biçme makineleri
“Top Drive” özelliğine sahiptir. İlk
diskin üzerinde bulunan bu özel tahrik
mekanizması, kesici disk grubunu bakım
gerektirmeyen çok amaçlı çift bağlantıyla
hareket ettirir.
çayır biçme makineleriyle kombinasyonu çok kolaydır; bu sayede düşük
bir maliyet ve güç gereksinimi karşılığında çok yüksek verim alınır.
Önden takmalı makineden yüksek verim almak adına, arka tip çayır
biçme makinesi farklı bir konuma bağlanmak suretiyle 25 cm daha dışa
kaydırılabilir.
Biçilmemiş arazilerde hızlı manevra
Çayır biçme makinesi, hidrolik silindir yardımıyla biçilmemiş arazilerde
hızlı ve kolay bir şekilde indirilip kaldırılabilir. Yerden yüksekliği, ot
namlusu üzerinde manevra yapmaya fazlasıyla yetecek miktardadır.
23
Akıllı çalışma
Sürücü, traktör kabini içindeki bir kordonla,
tek etkili silindirin çeşitli fonksiyonlarını
devreye sokabilir. Silindir üzerindeki sofistike
“başlık”, taşıma konumundayken çayır
biçme makinesini kilitler, biçme konumu için
bir durak görevi görür ve sökme sırasında,
süspansiyonu kilitler.
Tüm engellere karşı yenilikçi
aralıksız koruma.
Katlanabilir kenar muhafazası
Splendimo 360 M modelleri, katlanabilir
standart bir kenar muhafazası ile birlikte gelir.
Bu koruma, taşıma yüksekliğini 3,80 m’ye
düşürür (12,50 feet).
Sağ tarafta bulunan tek bir ot namlusu
tekerleği ile standart uygulama.
TÜM engellere karşı yenilikçi
aralıksız koruma
En uzun kullanım ömrü için
maksimum güvenlik
M tipi çayır biçme makinelerindeki yeni kopmalı
Çayır biçme makinesinin zorlanması halinde, yatak
koruyucu mekanizma, biçme makinesinin yabancı
geriye ve yukarı doğru hareket ederek engellerin
engellerden başka yöne dönmesini sağlamakla
makinenin içinden geçmesini, ya da aşırı durumlarda,
kalmayıp, aşırı koşullarda ya da zorlu arazi
sürücünün durmasını sağlar.
şartlarında aşırı yüklere de cevap verebilen,
benzersiz bir özelliktir. Çayır biçme makinesi, kendi
Yolda konfor
ağırlığının sonucu olarak anında çalışma konumuna
M modelleri 110 derecelik taşıma konumuna
geri döner. Böylece kapasitesi artar ve hem
katlanır. Böylece taşıma işlemindeki boy kısalır ve
makinenin sağlamlığı, hem de sürücü konforu artmış
traktörün arkasında son derece avantajlı bir ağırlık
olur.
merkezi yaratılır. Kompakt taşıma konumu, yol
Eşsiz paralelkenar hareketiyle
daha hafif
Ayarlanabilir ot namlusu genişliği
Çayır biçme makinesinin beşiği, traktöre giden sol
Standart M çayır biçme makineleri, sağ tarafta bir ot
kağlantı üzerindeki döngül nokta ve sağ bağlantı
namlusu tekerleğine sahiptir. Opsiyonel olarak, sol
arkasındaki paralelkenar konstrüksiyon yardımıyla
tarafa da fazladan bir tekerlek ya da her iki taraf için
beşiğe bağlanır. Çayır biçme makinesinin bir
ilave ot namlusu tekerleği seti eklenebilir. Böylece
engel yüzünden zorlandığı anda, paralelkenar
M çayır biçme makineleri daha geniş ya da dar bir ot
konstrüksiyon traktörün arkasındaki şasi bölümünün
namlusu sermeye uygun hale gelir.
geriye ve yukarıya doğru hareketini sağlar. Böyleci
salıncağın döngül noktası yükselir ve hidrolik silindir
içindeki basınç artar; çayır biçme makinesi kısmı çok
daha hafif hale gelir.
24
operasyonu sırasında sürücünün konforunu artırır.
lely splendimo
Çift Pivot – sorunsuz çayır biçme
Biçme makinesini destekleyen kolun
da makinenin performansı üzerinde
önemli bir etkisi vardır. Traktörden
çayır biçme makinesine olacak hareket
aktarımını ya da engebeli zeminde
çayır biçme makinesinin hareketini
sınırlamasını önlemek için kolun döngül
noktası, çayır biçme makinesine yakın
olmalıdır. Splendimo çayır biçme
makineleri, kolun sağ arka tekerleğin
arkasında bulunan üç yönlü bir
beşiğe bağlı olduğu ikiz bir çift pivot
noktası sistemine sahiptir. Yeterli alan
ve mükemmel zemin yükselti takibi
garanti.
25
Lely Splendimo MC
Koşullandırıcılı Splendimo MC gelişmiş çayır biçme makinelerinin kapsamlı ürün gamı,
son derece verimli mahsul hacmi sağlar. En zorlu koşullarda, bu çayır biçme makinesi
koşullandırıcılarının yüksek verimi ve düşük güç gereksinimi sizi şaşırtacak. Splendimo MC
serisinde, sözleşmeli çalışan firmalar ve daha büyük süt hayvancılığı işletmeleri için
2,40 m ila 9 m boyutunda çayır biçme makineleri mevcuttur.
26
lely splendimo
Çift Pivot mükemmel zemin yükselti takibi sağlar
Traktör ve çayır biçme makinesi, çayır biçme makinesi verimi ve yüksek kapasite
sağlamak için en engebeli arazilerde bile birbirinden bağımsız çalışmalıdır.
Bu yüzden Splendimo çayır biçme makineleri, sağ arka lastiğin arkasında
bulunan beşiğe bağlanan pivot noktasına sahip eşsiz Çift Pivot sistemi ile
teçhizatlandırılmıştır. Bu, tam bir hareket serbestliği ve mükemmel zemin
yükselti takibi sağlar!
Ne çok ağır, ne çok hafif...
Çeşitli zemin koşullarında, “ağır” biçme makinesi biçilen zeminine zarar
verebilir, “hafif” biçme makinesi ise yüksek hızda yerden kalkma belirtisi
gösterebilir. Bunu önlemek için, hidro-pnömatik ağırlık dengeleme merkezi,
taban baskısının ideal olduğu merkez pivot kolu yoluyla çayır biçme yatağını
kaldırır. MC çayır biçme makineleri ile, bu basınç, traktörün hidrolik sisteminin
yardımıyla çeşitli konumlara ayarlanabilir.
Çark koşullandırıcıları – yem değerini koruyarak hızlı
kurutma
Çark koşullandırıcıları, birçok sap parçalayıcıya sahiptir ve böylece en yüksek
kurutma derecesi yem değeri ve ürün yapısının muhafaza edilmesi elde edilir.
Geniş rotorlar, güç gereksinimini azaltan ideal ekin akışını sağlar.
Biçilmemiş arazilerde hızlı
Hidrolik silindiri kullanarak, çayır biçme makinesi biçilmemiş arazilerde hızlı
ve kolay bir şekilde çalışabilir. Ulaşılan yükseklik derecesi, alanların üzerinde
manevra yapmak için yeterlidir.
Ağırlığına göre düşük enerji gereksinimi
MC çayır biçme makinelerinin yeni konstrüksiyonu, biçme makinesinin
Top Drive – biçme alanlarını düz bir
çizgide takip eder
Splendimo çayır biçme makineleri
“Top Drive” özelliğine sahiptir. İlk
diskin üzerinde bulunan bu özel tahrik
mekanizması, kesici disk grubunu bakım
gerektirmeyen çok amaçlı çift bağlantıyla
hareket ettirir. İç pabuç gerekmez.
ağırlığında önemli ölçüde azalma sağlar. Gereken kaldırma kuvveti ve düşük
tahrik gücü arasındaki ilişki mükemmeldir. Bu, 280 MC modelini, güç oranları
70 HP’den başlayan traktörler için uygun hale getirmektedir. Küçük traktörlerle
işlem yapan hayvan yetiştiricileri için geniş biçme kapasitesi sunar.
27
Yapraklı mahsuller için kauçuk
makaralar
Splendimo 240 MCR, bir adet
kauçuk merdane koşullandırıcıya
sahiptir. Yonca bitkileri ile kaplı geniş
alanlarda kullanım için geliştirilmiş,
MC’nin arkasında “R” göstergesi
bulunan tipi, biçme makineleri
serisinin en küçük modelidir. Daha
büyük iş genişlikleri, bir merdane
koşullandırıcının ağırlığı nedeniyle,
Splendimo PC çekilir biçme makinesi
koşullandırıcı serisinde bulunur.
Daha geniş daha iyi
kısmının aşağı yukarı dönmesine sebep olur.
Geliştirilmiş geniş alana yayılan cihaz, araziyi
Hidrolik silindirdeki basınç o anda artar ve biçme
yüzde 100 kapsar. Operatör, çayır biçme makinesini
bölümünü hafifletir. Bu da, yabancı cisimlerin
dar alandan geniş alana zahmetsiz bir şekilde
uzaklaşması için daha geniş bir alan sağlar yada
ayarlayabilir.
istisnai durumlarda sürücünün durmasına sebep
olabilir. Çayır biçme makinesi var olan ağırlığıyla o
Yakıttan tasarruf edin
anda çalışma konumuna geçer. Bu kopmalı koruma
MC çayır biçme makineleri, her hektarda bir
aleti, kapasiteyi ve ayrıca biçme makinesinin
litreye kadar yakıt tasarrufu sağlar. Bu sadece
dayanıklılığını ve sürücünün rahatını arttırır.
kesici disk grubu ile değil aynı zamanda geniş çark
koşullandırıcısı ve çayır biçme makinesinin geniş
Taşıma sırasında kompakt boyut
tasarımı sayesinde olur. Etkili ekin akışı, minimum
Gelişmiş modeller hidrolik olarak 110 derece
enerji harcar ve böylece tasarruf sağlar.
katlanarak taşıma konumuna geçmektedir.
Bu, taşıma yüksekliğini azaltıyor ve traktörün
TÜM engellere karşı yenilikçi
aralıksız koruma
28
arkasındaki ağırlık merkezinin avantajlı olmasına
sebep olur. Standart uygulamada, Splendimo 320 MC
Bir engel biçme makinesini döndürdüğünde,
modeli, taşıma yüksekliğini azaltmak için katlanabilir
kopmalı koruyucu mekanizmanın paralelkenar
kenar muhafazasına sahiptir. Bu kompakt taşıma
konstrüksiyonu, merkez süspansiyon kolunun dönüş
konumu, karayolu ulaşımında sürücüye rahatlık
noktasını kaldırarak, traktörün arkasındaki şasi
sağlar.
lely splendimo
Lely Splendimo 900 M/MC
Yem kalitesini etkileyen en büyük faktörlerden biri, dakikliktir. Bu yüzden çiftçiler ve
yükleniciler, Splendimo 900 M ve 900 MC’yi seçer. Bu güvenilir, verimli, sağlam yapılı çayır
biçme makineleri, aynı zamanda ağırlık ve minimum güç gereksinimi gibi avantajlara
sahiptir. Genel olarak, bu makineler en yüksek iş kapasitesi için geliştirilmiştir.
29
Düşük ağırlığın avantajları
Eğimli arazide daha kolay biçme
Daha az kaldırma gücü, daha düşük yer basıncı ve
Bu kombinasyon, hafifliği sayesinde eğimli arazide
daha az yakıt tüketimi anlamına gelir. Yeni geriye
çalışırken dönmeye karşı daha az hassastır. Üstelik,
hareket cihazı, yere uygulanan hidrolik basınç
Splendimo 320 F ya da FC önden biçme makinesinin
kontrolü ve eğimli salıncaklar gibi yenilikçi donanım
2 cm x 35 cm’lik geniş bindirmesi, benzersiz
sayesinde, bu çayır biçme makineleri, iş genişliklerine
temizlikte bir biçme sağlar. Aşırı eğimli arazide
göre son derece hafiftir. Sonuçta, gerekli kaldırma
çalışırken, biçme makinesine hidrolik yan kaydırma
gücü, etkinliği kanıtlanmış düşük beygir gücü
özelliği eklenebilir; böylece çayır biçme makinesi
gereksinimine kusursuz uyum gösterir; böylelikle,
10 cm sola ya da sağa hareket ettirilebilir.
görece daha hafif bir traktörün kullanılması
mümkün olur. Ayrıca bu iki model, dünyadaki en
etkili çayır biçme sistemleridir.
İlave örtüşme
Opsiyonel kaydırma fonksiyonu sayesinde makine, 10 cm sağa veya sola hareket
ettirilebilir.
Bir biçme makinesini kaldırmak her zaman kolay ve hızlı.
Eşsiz geriye hareket cihazı sayesinde makine geniş hareketler yapabilir.
30
lely splendimo
Müthiş makine koruması uzun ömür
demektir
Tuhaf şekilli araziler – sorun değil
Karşısına küçük bir engel çıkması durumunda, çayır
biçme makinesini ayrı ayrı (sol veya sağ) kaldırmak ya
biçme makinesi kendini çabucak yeniden konumlandırır;
da alçaltmak çok iyi bir seçenektir. Biçme makinesindeki
böylece normal biçmeye hemen geri dönülür. Benzersiz
küresel vanayı kapatarak makinenin iki tarafını da aynı
süspansiyonun avantajları bununla sınırlı kalmaz: tüm
anda ya da iki çift yönlü sistem ile ayrı ayrı kontrol
çayır biçme makinesi, paralelkenar konstrüksiyonu
edebilirsiniz. Bu işlem, (isteğe bağlı) elektrik kontrolü ile
sayesinde, traktör hidroliğine ‘esnek bir şekilde’ bağlıdır.
traktör kabininden yapılabilir.
Bu konstrüksiyon, şasinin hem geriye hem de yukarı
Hiçbir tarla tam olarak dümdüz değildir ve genellikle
doğru hızlı manevralar yapabilmesini sağlar. Çayır biçme
Hızlı bağlantı ve sökme
makinesi arkaya doğru yaklaştıkça, kaldırma hidrolik
Biçme makineleri, sabit park konumunda kalabilmek için
silindirindeki baskı artar, böylece makine hafifler ve
üç adet park krikosuna sahiptir. Arka park krikosu, tüm
engeli kolayca aşabilir.
ünitenin yeniden bağlantı için doğru konumda olması
Zemindeki konturları daima takip
eder
Bir çayır biçme makinesinin yere uyguladığı basınç,
için, ayar koluna sahiptir. Bu uygun biçme yüksekliğini
ayarlarken zaman kaybını önler. Bu makine o şekilde
kalabilir veya katlanabilir ya da çalışma konumunda
olabilir.
zemindeki konturları takip edebilme yeteneği üzerinde
büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, değişken tarla
koşullarında ve çalışma şartlarında iş yaparken, yer
basıncının çabuk ayarlanması çok yararlı olabilir.
M ve MC arkadan tip çayır biçme makinelerinin
geleneksel özelliğini koruyan bu modeller, aynı
zamanda traktör koltuğundan ayarlanabilen hidrolik
bir yer basınç kontrolü işlevine sahiptir. Değişmeyen
koşullarda çalışıyorsanız, hidrolik sistemi bir kez doğru
basınca ayarlandıktan sonra, traktörün hidrolik işlevini
rahatça sağlayacak şekilde, bir küresel vana yardımıyla
kapatılabilir.
Daha fazla katlanır – üste doğru daralır
Örneğin sarkan ağaç dalları yolu kapattığında işinize yarayacak kullanışlı bir özellik.
Splendimo 900 M/MC biçme makineleri, taşıma konumundayken 95 derecelik açıdadır. Bu
durumda kombinasyon, alt tarafta yaklaşık 2,85 m, üst tarafta ise sadece 2,20 m genişliğe sahiptir.
Yan üniteler içe doğru katlandığında, tüm makinenin taşıma genişliği 4 m altında kalır.
31
Lely Splendimo FA/FS/F/FC
Günümüzde kullanım kolaylığı konusunda gelişim sağlamak için traktörler genellikle
önden kaldırma sistemi ve pek çok ekstra özellikle donatılmaktadır. Traktörü daha
kullanışlı hale getirmenin en iyi yollarından biri onu, önden ve arkadan takmalı biçme
makineleriyle donatmaktır. Önden takmalı biçme makinesiyle biçme kolaylığı ve biçme
kombinasyonuyla elde edilebilecek ürün artışı, bu tipin son yıllarda rağbet görmesini
sağlamıştır. Splendimo önden takmalı biçme makinesi serisi, büyük düşünen modern
çiftçilerin ve yüklenici firmaların isteklerini ve ihtiyaçlarını bütünüyle karşılar.
32
lely splendimo
Lely Splendimo 260 FA – dağ koşulları için önden
takmalı kompakt biçme makinesi
Kompakt yapısı, hafifliği, alçak ağırlık merkezi ve düşük enerji gereksinimi,
Splendimo 260 FA modelini dik arazilerde çalışmak için ideal hale getirir.
Biçme makinesi neredeyse her traktör ile
uyumludur
Ağırlığı yalnızca 460 kg olan önden takmalı bu biçme makinesi, bağlantı
kategorileri I ve II için uygundur. Dişli kutusunu aşağı ya da yukarı konuma
monte ederek, biçme makinesini hemen hemen her traktöre bağlayabilirsiniz.
Biçme makinesi, 540 rpm ya da 1.000 rpm devirlik bir dişli kutusuna sahiptir.
Dar yollarda iyi bir görüş alanı
Katlanabilir kenar muhafazaları, taşıma genişliğini 2,20 m’ye düşürür. Son
korumaları 90 derece yerine 180 derece çevirebilirsiniz. Bu sayede sürücünün
yol görüşü artar. Yana kaydırma hidrolik silindiri sağ tarafta bulunur, böylece
sol taraftaki kabinde bulunan sürücünün yol görüşü artar. Opsiyonel aynalar,
görüş netliğini daha da artırır.
Her zaman temiz yem
Sarkaç tipi beşik, hem yatay hem dikey yönde manevra için yeterli alan
sağlar. Bu sayede, çimlere zarar vermeden mükemmel zemin yükselti takibi
sağlanır. Yer basıncı, biçme makinesi ve ön kaldırma sistemi arasında bulunan
opsiyonel iki yay aracılığıyla azaltılabilir.
33
Kazalar meydana gelebilir
Bir engele çarpma durumunda hasarı önlemek
için opsiyonel bir darbe emici bulunur.
Optimum çayır biçme düzeni
Eşsiz hizmet konumu
Ot namlularının hızlıca serilmesi sağlamak üzere
Lely Splendimo 260 FA’nın ön kısmının tamamı,
biçme makinesinin merkeze doğru dönen altı
yukarıya doğru kaldırılabilir. Kompakt hale gelen
biçme diskinden oluşan modüler Splendimo kesici
biçme makinesi daha rahat park edilebilir ve kesici
disk grubu bulunur. Bu akıllı dönme hareketi ve
disk grubuna daha kolay ulaşılabilir. Makinenin
120 mm’lik biçme bıçakları, optimum seviyede bir
bakımı, onarımı ve temizliği de oldukça kolaylaşır.
biçme deseni garanti eder. En zor koşullar altında
dahi.
Hassas mahsullerinizin üzerinden
geçmeyin
Dış taraftaki iki kesici diskte bulunan tamburlar
sayesinde Lely Splendimo 260 FA, son derece dar
ot namluları oluşturarak mahsullerinizi ezmenizi
engeller. Opsiyonel yana kaydırma özelliği, biçme
makinesinin hidrolik 20 cm sola ya da sağa hareket
etmesini sağlar. Özellikle eğimli arazilerde yana
kaydırma özelliği, traktörün tekerleklerinin ot
namlularu üzerinden geçmesini engeller.
34
lely splendimo
Lely Splendimo 300 FS – büyük iş genişliği ve dar ot
namluları
Lely Splendimo 300 FS’nin iş genişliği 3 m’dir ve 1 m genişliğinde ot namluları
oluşturur. Dar ot namluları oluşturabilmek için biçme makinesinin merkeze
doğru dönen yedi biçme diskinden oluşan modüler Splendimo kesici disk grubu
bulunur. Dıştaki iki diskte, kılavuzlar ve ot namluları iz tekerleri, bulunan üst
uzatmaları sayesinde bu biçme makinesi, istenen dar ot namlularını namlu
biçimlendiricilerine ihtiyaç duymadan oluşturabilir.
Sıfır biçme ve eğimli araziler için ideal
Bu biçme makinesi, düşük enerji gereksinimi ve dar ot namluları sayesinde sıfır
biçme için oldukça idealdir. Kompakt boyutları ve alçak ağırlık merkezi, eğimli
araziler için ilave avantajlar getirir.
Mükemmel zemin yükselti takibi için yeni sarkaç
beşik
Geliştirilmiş sarkaç beşik özelliği sayesinde bu makine, yatay düzlemde hareket
etmek için zemin konturunu takip etmesine olanak veren bol bir alana
sahiptir. Dikey hareketler, iki büyük yay tarafından desteklenen ön bağlantı
sistemindeki yüzdürme ile sağlanır. Yüzdürme, yaylarda yapılacak bir ayarlama
ile değiştirilebilir. Bağlantı sisteminin dikey hareketi ile biçme makinesinin sarkaç
tipi hareketi arasındaki etkileşim, çimenlere zarar vermeyecek şekilde mükemmel
bir zemin yükselti takibi sağlar.
35
Lely Splendimo F/FC – traktörünüzden
maksimum performans elde edin
Splendimo önden takmalı biçme makinelerinin, iş genişlikleri 2,40 m,
2,80 m ve 3,20 m arasında değişen pek çok versiyonu mevcuttur. Modeller
arasındaki en önemli fark, FC modellerin çark koşullandırıcı ile birlikte
üretilmesidir. Her bir Splendimo önden takmalı biçme makinesi, çekilir
süspansiyonu, biçilmemiş arazi hidrolik silindiri ve benzersiz Lely kesici
disk grupları gibi standart özelliklere sahiptir.
Mükemmel zemin yükselti takibi için çekilir
süspansiyon
Traktörün itme hareketi nedeniyle, önden takmalı biçme makinelerine
yapılan yüklenme oldukça fazladır. Lely, uygun geniş bir süspansiyon
hareketi sağlamakla birlikte itme hareketini gidermek için çekilir bir
sistem meydana getirdi.
Optimum hareket özgürlüğü
Tüm Splendimo önden takmalı biçme makineleri, özel bir beşik bulunan
eşsiz paralelkenar süspansiyon sistemi ile askı konumuna alınabilir. Çekilir
süspansiyon sistemi mükemmel yükselti takibi sağlar ve biçme makinesine
her yönde muazzam hareket özgürlüğü tanır.
Engeller – hiç sorun değil!
Ön tip biçme makinesinin, arka tipte olduğu gibi engel koruyucusu
olmadığından, bu makinenin arkaya kolayca esnemesi oldukça önemlidir.
Yere uygulanan basınç ayarı
Paralelkenar süspansiyona, zemine uygulanan basıncı azaltan bir yay
yerleştirilmiştir. Yay biçme makinesini sürekli çeker ve kaldırma yüksekliği
ya da basit pim deliği ayarı (320 FC) ile yaya az veya çok gerilim verilerek,
biçme makinesinin yere uyguladığı basınç değiştirilebilir.
Biçilmemiş arazilerde kullanım kolaylığı
Biçilmemiş arazilerde kullanım kolaylığı için yaya paralel olarak tek
hareketli kaldırma hidrolik silindiri yerleştirilmiştir. Bu hidrolik silindiri
kullanarak, ön kaldırma sistemini sabit yükseklikte tutup, kısa sürede
büyük bir alt boşluk elde edebilirsiniz. Böylece biçilmiş ot namlularının
üstünden kolaylıkla geçebilirsiniz. Bu silindir hidrolik ön kaldırma
sistemiyle birleştirildiğinde, traktörün ön bağlantı sisteminden önce biçme
makinesi bölümü kaldırılır.
36
lely splendimo
Normal ot namlusundan anında
geniş geniş ot namlusuna
Havalandırma rotoru, ot namlusu
kılavuzları ve koşullandırma
plakasının eşsiz tasarımı sayesinde,
iki modelin bir anda havalandırma
konumundan, ot namlusu
konumuna geçişi mümkündür.
Eğer silaj konumuna geçmek
istiyorsanız ya da daha küçük ot
namlusunun geniş ot dağıtımdan
daha iyi olduğu ıslak bir alanla
karşılaştığınız durumlar için idealdir.
Çeşitli tahrik sistemi seçenekleri
Splendimo FC
Önden takmalı biçme makineleri, standart olarak,
Splendimo FC önden takmalı çayır biçme makineleri
saat yönü dönüşlü 1.000 rpm’lik tahrik sistemi ile
son zamanlarda bir hayli geliştirilmiş ve Çark
teçhizatlandırılmıştır. Fabrika tesliminde, dakikadaki
koşullandırıcılarla donatılmışlardır. Önden takmalı
devir sayısı ve dönüş yönünün farklı kombinasyonları
çayır biçme makinelerinin çoğu için mahsul akış
mevcuttur.
miktarı, traktöre önden monte edilmekten doğan
Lely Splendimo F
sınırlı yerden dolayı sorunludur. Yeni Splendimo
önden takmalı çayır biçme makineleriyle, geniş
Koşullandırıcısı olmayan Splendimo önden takmalı
koşullandırıcı rotorlar mahsulü maksimum seviyede
çayır biçme makinelerinin çok basit bir konsepti
kavrar; böylece biçme makinesinin elde ettiği üretim
vardır ve iş genişlikleri 2,40 m, 2,80 m ve 3,20 m
miktarı kayda değer ölçüde artar. Dahice tasarlanmış
arasında değişen pek çok versiyonu bulunur.
konstrüksiyonu sayesinde önden takmalı çayır biçme
Splendimo F serisi, oldukça değişik uygulamalarla
makinelerinin boyutları da oldukça kompakttır.
kullanılabilir. 280 F modeli, özellikle yeşil ot silajı için
kullanılır.
Ot namlusu şekillendiricileri
Splendimo 320 FC
Yeni model 320 FC, mevcut geniş çayır biçme
makinesini daha dayanıklı yapan daha geniş ve daha
Opsiyonel olarak sunulan, her iki taraftaki iki ya da
yüksek bir beşiğe sahiptir. Yere uygulanan basınç,
üç ot namlusu levhası eklendiğinde, ot namluları
kaldırma yüksekliğini ayarlamaya gerek kalmadan
toplamalı yükleyiciler için ideal şekilde serilir. Ekstra
pim deliği ayarı ile beş konuma ayarlanabilir.
güçlü koruyucu kaplama ve dayanıklı kızaklarla
Biçilmemiş arazi konumuna kaldırma silindiri, biçme
donatılmış 240 F modeli, yol kenarlarındaki çim
makinesini doğruca beşiğin içine doğru kaldırır;
şeritlerinde Ağır İşler için kullanılır. 320 F modelinin
böylece yerden yükseklik artar. Splendimo 320 FC’nin
ot namlusu kılavuzu yoktur; geniş dağıtım yapma
koşullandırma rotoru üç konuma ayarlanabilir.
özelliği vardır. Bu yüzden de biçme işlemi ve çimleri
geniş bir alana dağıtmak için oldukça uygundur.
37
Lely Splendimo 550 P
Splendimo 550 P modelinin iş genişliği, düşük güç gereksinimi ve mükemmel zemin yükselti
takibi gelecekteki kullanıcılar için ilgi çekici bir paket sunmaktadır. Hafif traktörlerle
kullanıldığında en kötü koşullarda mükemmel sonuçlar elde etmek için idealdir. Lely,
bu yeni çayır biçme makinesinin, koşullandırma işlemi gerektirmeyen orta ve geniş arsa
üzerindeki geniş ölçekli çiftlikler için ilgi çekici olacağını umuyor.
38
lely splendimo
İki kesici disk grubu – daha fazla bindirme
Lely Splendimo 550 P modeli, iki adet 2,80 m genişliğinde, denge
konumundaki kesici disk grubuna sahiptir. Bu iki kesici disk grubu,
birbirlerinden bağımsız olarak hareket ederler böylece mükemmel
zemin yükselti takibi serbest hareketli gövde sayesinde sağlanır. Ön ve
arka kesici disk grupları arasında geniş bir üst üste bindirme böylece en
engebeli alanlar bile etkili bir şekilde biçilebilir.
Maksimum açıklık
İki kesici disk grubu da ünlü Top Drive sistemi ile çalışır. İki tahrik sistemi
de gövdenin dışında bulunur, böylece mahsul akışına engel teşkil etmez.
Sonuç olarak, çayır biçme makinesi geniş biçme aralığına sahiptir ve
biçilmiş mahsul tek bir ot namlusunda, makinenin arkasında kalır.
Yüksek iş genişliği – düşük güç gereksinimi
Çekilir çayır biçme makinesinin çok geniş olması sayesinde, geniş
biçme işlemleri hafif bir traktörle mümkün olmaktadır. Lely kesici disk
grubunun eşsiz tahriki sayesinde, güç gereksinimi düşüktür ve böylece
yakıt tüketimini düşük seviyede tutarak yüksek hızlara çıkılabilir. Kesici
disk gruplar, ot namlusu genişliği ve maksimum mahsul biçme genişliği
sağlayarak dış kenarlardan tahriklenir.
Biçilmemiş arazi konumunda yeterli açıklık
Biçilmemiş arazilerde, biçme makinesi daha fazla yerden yükseklik
sağlamak için kaldırılır. Sürücü, sola ve sağa hareketli çeki demirlerini
kullanarak, biçilmemiş arazilerde rahatça manevra yapabilir. Uzun
Dış kenarlardan tahrikle çalışan kesici disk
grupları, biçme makineleri için maksimum
biçme genişliği ve ot namlusu genişliği
sağlar.
çeki demiri sayesinde, Lely Splendimo 550 P modeli traktörün her iki
tarafından da biçebilir. “Yukarı ve aşağı biçme işlemi” geniş alanlarda
çalışırken yüzde 15 verim artışı salar.
Biçme makinesi, biçilmemiş arazilerde
yalnızca iki adımda hızlı ve kolay bir şekilde
kaldırılabilir.
39
Mükemmel zemin basıncı
Kolay bağlantı
Sistem, ayarlanabilir hidro-pnömatik sistem ile
Lely Splendimo P çayır biçme makineleri, hidrolik
deşarj olduktan sonra doğru taban basıncı kolayca
kaldırma sistemine bağlanır. Dişli kutusu, makinenin
ayarlanabilir. Çeki demirinin ön kısmındaki büyük
tahrik sistemi olmasının yanı sıra, çeki demiri için
basınç göstergesi, sistemdeki basıncı gösterir.
döngül nokta görevi görür. Sonuçta, ara şaft daima
aynı uzunlukta kalır ve çayır biçme makinesi sabit
Hızlı iş yüksekliği ayarı
döngül noktanın etrafında rahatça döner.
Biçme makinesini öne doğru eğen hidrolik silindir
ayarlanabilir durdurma özelliğine sahiptir. Pim ve
Akıllı taşıma konumu
geniş delik, biçme makinesinin tamamında kolay ve
Uzun çeki demiri, her iki kesici disk grubunu son
hızlı yükseklik ayarı sağlar.
derece kompakt bir taşıma konumuna uyacak şekilde
öne katlamak için gereken alanı sunar. Taşıma
Kolay kumanda
esnasında makinenin eni sadece 2,60 m’dir. Hatta
Çayır biçme makinesi, çift etkili hidrolik işlevi
sürücü, dar geçitlerden rahat geçmek ya da keskin
aracılığıyla, traktör kabininden kumanda edilebilir.
dönüşleri kolayca alabilmek için, çeki demirini bir
Dönen çeki demiri ile çayır biçme makinesinin yukarı
miktar döndürebilir.
katlanması arasında değişikli yapmak için elektrikli
ön seçim anahtarı kullanılır.
Ön seçim anahtarı
Anahtar, dönme ve yukarı katlama arasında değişikli yapmak
için kullanılır.
Biçme yüksekliği ayarı
Pim ve geniş delik, biçme makinesinin tamamında doğru yükseklik ayarı sağlar.
Alçak taban basıncı için 15.0/55-17 geniş tekerlekler.
40
lely splendimo
Lely Splendimo PC
Engebeli araziler, taşlı araziler ve ağır mahsuller, çekilir bu makinelerin faaliyet alanlarıdır.
Önceden tahmin edilemeyen ve genellikle yağmurlu hava koşulları, verimli hasadı
sınırlayan faktörlerdir. Güvenilirlik, biçilmiş mahsul miktarı ve operasyonel verimlilik,
çekilir biçme makinelerinin test edildiği başlıca faktörlerdir.
41
Daha geniş biçme diskleri
Daha geniş biçme diskleri sayesinde bıçaklar,
360 derece dönme hareketi gerçekleştirebilir.
Düşük bakım maliyeti
Q3 kesici disk grubu, içerdiği sentetik yağ sayesinde
daha uzun sürede değişim gerektirir ve yağlaması
daha uzun çalışma dönemleri için dayanıklı olur.
Kolay erişim
Yeni kesici disk grubuna, iki muhafazanın kaldırılması
ile kolayca erişilebilir. Koruma kapağındaki
mıknatıslar, muhafazayı kaputa bağlı tutar.
Düşük enerji gereksinimi
Biçme makinesinin enerji gereksinimini
belirleyen, yalnızca biçme disklerinin ve rotorun
tahriki değildir. Sistem içindeki mahsul akışı,
çoğunlukla göz ardı edilir. Mahsul akışı ne kadar
etkin ve akıcı ise enerji gereksinimi o kadar
düşük olur.
Geliştirilmiş yeni kesici disk grubu
Mahsul akışı için maksimum alan
Çekilir çayır biçme makinelerinin genellikle
Biçme kalitesini, ot namlusunu yerleştirmeyi ve
zorlu koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları ve
enerji gereksinimlerini en optimum düzeyde
büyütülmüş iş genişliği de dikkate alınarak yeni
gerçekleştirmek için, destek gövdesinin mümkün
bir kesici disk grubu geliştirilmiştir. Geliştirilmiş
olduğunca geniş olması sağlanarak ve tekerlekler
sürdürülebilirlik, kullanıcı dostu özellik, düşük
içeriye yerleştirilerek ideal çalışma alanı oluşturulur.
onarım maliyetleri ve süreleri, Lely Splendimo diskli
Böylece, geniş bir koşullandırıcı rotorun kesici
biçme makinelerinin düşük enerji gereksinimi ile
disk grubundan en üst seviyede mahsul akışını
bir araya getirilmiştir. Yeni nesil bu modüler kesici
sağlayabileceği şekilde bir alan oluşturulmuş olur.
disk grupları, yüzde 30 daha fazla enerji aktarabilir
Quick Switch (Hızlı Geçiş) engel güvenlik cihazı ile
Doğru bir mahsul işleme süreci
sonuçlar üzerinde belirleyicidir
birlikte daha büyük biçme disklerine sahiptir.
Standart koşullandırıcı, çelik sap parçalayıcılara ve
ve biçme disklerinin tahrikine entegre olan yenilikçi
Quick Switch engel güvenlik cihazı
42
Geliştirilmiş mahsul akış kontrolü
Büyük boyutlarda gelen koşullandırıcı kaputlar,
tekerlekler üzerindeki alandan faydalanır.
Sonuç olarak, ot namlusu şekillendiricileri,
geliştirilmiş mahsul akış kontrolü sağlayacak
şekilde rotor ile mükemmel bir hizada çalışır.
Hem dar ot namluları hem de mahsulün
yayılması mümkündür.
uzatılabilir ot namlusu levhalarına sahiptir. Etkin
geniş yayılma sağlamak için kolayca ayarlanabilen
Quick Switch kırılma cıvatalı güvenlik cihazı, kesici
bir geniş yayma kiti mevcuttur. Buna ek olarak,
disk grubunu tahrik hattını engellere karşı korur.
biçme makineleri, iki ot namlusunu birleştiren uzun
Bir engele çarpıldığında biçme diskinin altına
ot namlusu levhaları veya bir ot namlusunu diğerinin
yerleştirilmiş olan pimli halka kırılır. Makineye gelen
üzerine yerleştirmek üzere traktör kabininden
zarar, yalnızca birkaç dakika içinde çok düşük bir
hidrolik olarak kontrol edilebilen bir yan taşıma
maliyetle değiştirilebilen bu halkayla sınırlı kalır.
konveyörü ile donatılmıştır.
lely splendimo
Döner dişli kutusu standart olarak sunulur
Standart dişli kutusuna doğru uzanan kollar, yeni PC çayır biçme
makinesi modellerinde daha uzundur. Sonuç olarak, biçme makinesini
traktöre bağlamak kolaylaşır, manevra kabiliyeti artar ve daha uzun bir
PTO mili kullanılabilir, böylece farklı traktörlerle daha kolay bağlantı
gerçekleştirilir.
Kolay ayarlanan zemin basıncı
Makinenin gövdesi, zemin basıncını kontrol eden ve biçme makinesini
kaldıran iki adet çift etkili silindir içerir. Biçme makinesinin her iki
yanında bulunan piston kolları, bir tarafta kapalı hidrolik devrenin
parçası olan bir adet tek etkili silindire bağlıdır. Operatör, sistem içindeki
basıncı ayarlayarak biçme makinesinin zemin basıncını traktörün
kabininden kontrol edebilir. Bu sayede operatör, değişken arazi
koşullarına kolaylıkla ve hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir.
Her zaman doğru zemin basıncı
Tüm konstrüksiyonun ağırlığını taşıyan
sonsuz ayarlanabilen hidrolik-pnömatik
sistem, her koşulda doğru zemin basıncı
sağlar.
Zemin yükselti takibi – traktör, tekerlekler ve
doğru geometri arasındaki etkileşim
Çekilir çayır biçme makinesi koşullandırıcısının başlıca avantajı,
koşullandırıcının hem arkasında hem de önünde bulunan tekerleklerdir;
bu tekerlekler destek gövdesinin yüksekliğini arazi kesitine göre
ayarlar. Bu sayede makinenin ağırlığı, kesici disk grubunun önünde
bulunan traktör tekerlekleri ve arkasında bulunan çayır biçme makinesi
tekerlekleri arasında eşit bir şekilde dağılır.
Biçilmemiş arazilerde hızlı kaldırma ve alçaltma
Hidrolik sistem ve kaldırma silindiri bağımsız çalıştığından biçilmemiş
arazilerdeki tepki hızları son derece fazladır. Tahliye basıncı yüksek
olduğunda dahi biçme makinesi hızlıca çayır biçme konumuna alçalır.
43
Biçilmemiş arazilerde hız
Şasinin yapısı, tekerlekler ve biçme makinesi
koşullandırıcısının kaldırılmış konumdaki tüm ağırlığı ön
tekerleklerin üzerindedir. Bu sayede mükemmel denge
ve biçilmemiş arazilerde keskin dönüşler esnasında biçme
makinesinin sabit kalması sağlanır.
Sağlam yer tutuşu için gelişmiş
denge
R/H veya L/H ve R/H biçme
Dışa doğru salınan çeki demiri ile keskin dönüşlerdeki
demirinin çayır biçme makinesinin gövdesine
denge problemi, çekilir biçme makinelerinde sıklıkla
bağlantısıdır. S modeller, daha uzun bir çeki demirine
karşılaşılan bir problemdir. Yeni PC çayır biçme
sahiptir ve bu çeki demiri biçme makinesi gövdesinin
makinelerinin destek gövdelerinin, koşullandırıcının
ortasına bağlanmıştır. Bu, S modellerin traktörün sol
mümkün olduğunca tekerleklere yakın kaldırmasını
ya da sağ tarafından biçebildiği anlamına gelir. Diğer
sağlayacak akıllı bir tasarımı vardır. Bu gövde
modeller, traktörün yalnızca sağ tarafından biçebilir.
tasarımı, ağırlığı tekerleklere aktarır. Ağırlık merkezi,
en keskin dönüşlerde bile optimum seviyede denge
sağlayacak şekilde alçak tutulmuştur.
Kompaktlık için sağlam yer tutuşu
Biçilmiş mahsul miktarında
yüzde 15 artış
Biçilmemiş arazideki sürüş mesafesini azaltarak
biçilen mahsul miktarını artırdığı için biçme işleminin
Çayır biçme makinesi kaldırılmış konumda ve döngül
traktörün her iki tarafından da yapılabiliyor
noktası arka taraftan uzaktayken daha iyi bir
olması büyük bir avantaj sağlar. Özellikle daha
dengeye sahiptir. Bu nedenle bu makine, çekilir diğer
büyük arazilerde bu, biçilmiş mahsul miktarında
biçme makinelerininkine göre daha kısa bir çeki
yüzde 15’lik bir artış anlamına gelir!
demirine sahiptir.
44
S modeli ve diğer modeller arasındaki fark, çeki
lely splendimo
Koşullandırıcı çarkın sağlam yapısı
Metal sap parçalayıcıların akıllıca yerleştirilmesi daha fazla güvenliğin
yanı sıra daha uzun bir kullanım ömrü getirir. Cıvata üzerindeki sap
parçalayıcı milin yerine konstrüksiyon, koşullandırıcı rotorun üstüne
kaynakla sağlam sabitleme için geniş alan avantajı sunan iki adet krom
çeliği burç yatağı içerir.
Mahsul dostu koşullandırma için mükemmel bir
aşınma direnci olan çelik merdaneler
Yapraklı mahsul tiplerinde iyi sonuçlar elde etmek için en iyi seçenek,
merdaneler aracılığıyla koşullandırmadır. Lely PC çayır biçme
makinelerinin merdane tipi koşullandırıcısı, kauçuk koşullandırıcı
merdanelerden bildiğimiz profilden daha az “bayağı” olan nervürlü çelik
merdanelere sahiptir. Bu sayede mahsul daha yoğun bir şekilde ezilir ve
ortaya daha kuru bir sonuç çıkar. Yumuşak olan kauçuk makaralarla bu
sonuca ulaşmak daha zordur, ayrıca çelik merdanelerde aşınma direnci
çok daha iyidir.
Koşullandırıcı merdanelerin akıllı ve esnek
tahriki
Yıllar içinde kanıtlanmış tahrik sistemi, her iki çelik koşullandırıcı
merdane için istikrarlı bir tahrik ve zamanlama sağlar. Yaratıcı bu
tasarım, değişken mahsul koşullarında istikrarlı bir zamanlama ile birlikte
etkin bir mahsul çıktısı sağlar.
Maksimum taşıma genişliğinden
yararlanma
Tekerleklerin gövde içindeki konumu,
Lely Splendimo 330 PC’nin taşıma
genişliğini 3 m’ye düşürür. Biçme makinesi
koşullandırıcısı, bu alanı sonuna kadar
kullanır ve 3,25 m’lik bir iş genişliği
gerçekleştirilmiş olur. Buna karşın düzgün
bir koruma sağlamak için biçme makinesinin
dışında bulunan koruma muhafazaları
tamamen katlanabilir. PC 370 modelin
yoldaki genişliği yalnızca 3,50 m’dir.
45
İş genişliği (m)
Disk/bıçak sayısı
Ot namlusu genişliği* (m)
Ağırlık (yaklaşık) (kg)
Enerji gereksinimi (kW/Hp)
Taşıma yüksekliği (m)
Taşıma uzunluğu (m)
Taşıma genişliği (m)
Merkezden itibaren taşıma genişliği (m)
Çeki demiri konumu
Taşıma açısı
Teknik özellikler
165
1,65
4/8
0,80 – 1,40
450
29/40
2,15
–
–
1,45
–
90°
205
2,05
5/10
1,20 – 1,80
480
33/45
2,55
–
–
1,80
–
90°
240
2,40
6/12
1,60 – 2,15
555
37/50
2,90
–
–
1,80
–
90°
280
2,80
7/14
1,80 – 2,55
590
40/55
3,30
–
–
1,80
–
90°
320
3,20
8/16
2,00 – 2,95
670
44/60
3,65
–
–
1,80
–
90°
Classic
M
280 M
2,80
7/14
1,60 – 2,20
750
48/65
3,70
–
–
1,45 – 1,70
–
110°
320 M
3,20
8/16
2,10 – 2,60
805
51/70
4,00
–
–
1,45 – 1,70
–
110°
360 M
3,60
9/18
3,00 – 3,35
850
55/75
3,80
–
–
1,45 – 1,70
–
110°
900 M
8,85
2 x 8/16
2,10 – 2,60
1.690
99/135
3,90
1,80
–
2,25 üst/2,85 alt
–
96°
MC
240 MC
2,40
6/12
0,70 – 2,40
880
44/60
3,30
–
–
1,45 – 1,70
–
110°
240 MCR
2,40
6/12
0,70 – 2,40
1.100
51/70
3,30
–
–
1,45 – 1,70
–
110°
280 MC
2,80
7/14
1,20 – 2,80
950
51/70
3,80
–
–
1,45 – 1,70
–
110°
320 MC
3,20
8/16
1,50 – 3,20
995
66/90
3,90
2,20
–
1,45 – 1,70
–
110°
900 MC
8,90
2 x 8/16
1,40 – 3,20
2.100
125/170
3,90
2,10
–
2,25 üst/2,85 alt
–
95°
260 FA
2,60
6 /12
1,00
465
37/55
–
–
–
–
–
–
300 FS
3,00
7/14
1,00
630
48/65
–
1,46
2,95
–
–
–
280 F
2,80
7/14
1,40 – 2,55
680
44/60
–
–
3,00
–
–
–
FA/FS/F/FC
320 F
3,20
8/16
2,95
815
51/70
–
–
3,00
–
–
–
280 FC
2,80
7/14
1,20 – 2,80
890
51/70
–
–
3,00
–
–
–
320 FC
3,20
8/16
1,20 – 3,20
1.080
59/80
–
–
3,00
–
–
–
5,50
2 x (7 x 2)
4,90
2.860
70/95
1,95
7,50
2,60
–
Merkez
–
PC 330
3,25
7/14
1,00 – 2,20
1.900
59/80
–
5,40
3,00
–
Sol taraf
–
PC 330 R
3,25
7/14
1,00 – 2,20
1.950
59/80
–
5,40
3,00
–
Sol taraf
–
PC 330 S
3,25
7/14
1,00 – 2,20
2.050
59/80
–
7,10
3,00
–
Merkez
–
P
550 P
PC
46
PC 370 S
3,65
8/16
1,30– 2,40
2.200
70/95
–
7,60
3,50
–
Merkez
–
PC 370 RS
3,65
8/16
1,30 – 2,40
2.260
70/95
–
7,60
3,50
–
Merkez
–
S = Standart / O = Opsiyonel / X = Bu makinede bulunmuyor Rotor genişliği (cm)
Rotor çapı (cm)
Rotor hızı (rpm)
Plastik sap parçalayıcıların sayısı
Çelik sap parçalayıcıların sayısı
Koşullandırıcı rotor konumları
Mahsul girişi plaka konumları
Kondisyonlama yoğunluğu konumları
Yere uygulanan basınç ayarı
3 cm ila 7 cm arasında sonsuz
ayarlanabilir
Biçme eğimleri
Bağlantı kategorisi
Hidrolik gereksinimler
lely splendimo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-50°/+90°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-50°/+90°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-50°/+90°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-50°/+90°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-50°/+90°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
III
Yüzer konumlu 2 x DA
(Yere uygulanan basınç ayarı için + 1 x SA)
–
–
–
–
–
–
–
–
180
50
890
97
180
2 x 21
890
97
220
50
890
270
50
890
270
50
890
–
–
–
–
–
S
-20°/+20°
X
–
4
4
Sonsuz
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
Sonsuz
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
97
X
–
4
4
Sonsuz
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
132
X
–
4
4
Sonsuz
S
-20°/+20°
II
Yüzer konumlu 1x SA
2 x 132
X
1
4
4
Sonsuz
S
-20°/+20°
III
Yüzer konumlu 2 x DA
(Yere uygulanan basınç ayarı için + 1 x SA)
–
–
–
–
–
–
Sonsuz
X
–
I
–
–
–
–
–
–
–
–
Sonsuz
X
–
ISO
–
–
–
–
–
–
–
–
Sonsuz
S
–
ISO
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
Sonsuz
S
–
ISO
Yüzer konumlu 1x SA
220
50
900
111
X
1
1
3
5 konum
S
–
ISO
Yüzer konumlu 1x SA
260
50
901
132
X
2
2
6
5 konum
S
–
ISO
Yüzer konumlu 1x SA
–
–
–
–
–
–
–
–
Sonsuz
4 konum
–
II
Yüzer konumlu 2 x DA
259
55
890
–
60
1
1
8
Sonsuz
S
–
II
1 x DA + 1 x SA
259
2 x 23,50
800
–
–
1
1
10
Sonsuz
S
–
II
1 x DA + 1 x SA
259
55
890
–
60
1
1
8
Sonsuz
S
–
II
1 x DA + 1 x SA
299
55
890
–
68
1
1
8
Sonsuz
S
–
II
1 x DA + 1 x SA
299
2 x 23,50
800
–
–
1
1
10
Sonsuz
S
–
II
1 x DA + 1 x SA
* Mahsul koşullarına bağlı
47
PTO hızı (rpm)
Taşıma lastikleri
Süspansiyon
Geriye hareket cihazı
Kaydırmalı beşik
Yayma kiti
Tek yönlü mekanik kavrama
Sağ taraf ot namlusu tekerleği
Sol taraf ot namlusu tekerleği
2. Ot namlusu tekerleği (sol ve sağ taraf)
Dar ot namlusu için kanatçıklar (2+2)
Mahsul ayırıcı
Yana kaydırma
Aydınlatma
Geniş lastikler 15.0/55-17 (10 ply)
lely splendimo
540
–
Sol taraf
S
S
–
S
S
O
O
–
O
X
–
–
540
–
Sol taraf
S
S
–
S
S
O
O
–
O
X
–
–
540
–
Sol taraf
S
S
–
S
S
O
O
–
O
X
–
–
540
–
Sol taraf
S
S
–
S
S
O
O
–
O
X
–
–
540
–
Sol taraf
S
S
–
S
S
O
O
–
O
X
–
–
540/1000
–
Merkez pivot
S
S
–
–
S
O
O
–
O
X
–
–
540/1000
–
Merkez pivot
S
S
–
–
S
O
O
–
O
X
–
–
540/1000
–
Merkez pivot
S
S
–
–
S
O
O
–
O
X
–
–
1000
–
Merkez pivot
S
X
–
–
S
O
O
–
O
O
–
–
540
–
Merkez pivot
S
S
O
–
–
–
–
–
O
X
–
–
540
–
Merkez pivot
S
S
X
–
–
–
–
–
X
X
–
–
540/1000
–
Merkez pivot
S
S
O
–
–
–
–
O
O
X
–
–
1000
–
Merkez pivot
S
S
O
–
–
–
–
O
O
X
–
–
1000
–
Merkez pivot
S
X
O
–
–
–
–
–
O
O
–
–
540
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
1000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
1000
–
Merkez pivot
–
–
–
–
O
O
O
X
O
O
–
–
1000
–
Merkez pivot
–
–
–
–
–
–
–
X
O
O
–
–
1000
–
Merkez pivot
–
–
–
–
–
–
–
S
O
O
–
–
1000
–
Merkez pivot
–
–
–
–
–
–
–
S
O
O
–
–
1000
2 x 15.0/55-17 (10 ply)
Hidrolik akümülatör
–
–
–
S
S
–
–
–
O
–
S
S
540/1000
11.5/80-15.3
Hidrolik akümülatör
–
–
O
S
–
–
–
–
O
–
S
O
540/1000
11.5/80-15.3
Hidrolik akümülatör
–
–
X
S
–
–
–
–
O
–
S
O
540/1000
11.5/80-15.3
Hidrolik akümülatör
–
–
O
S
–
–
–
–
O
–
S
O
540/1000
15.0/55-17
Hidrolik akümülatör
–
–
O
S
–
–
–
–
O
–
S
S
540/1000
15.0/55-17
Hidrolik akümülatör
–
–
X
S
–
–
–
–
O
–
S
S
48
lely splendimo
Splendimo biçme makineleri
farklı opsiyonlarla seçilebilir
Opsiyonel ekipman (tüm modeller için mevcut değil).
4 mm kızak.
8 mm kızak.
Tepe kırma kızağı.
Ot namlusu tekerleği.
Mahsul akış başlığı.
Mahsul ayırıcı.
Üç şeritli alçak başlık.
Silindirik başlık.
Yüksek başlık.
49
Çiftçilik
konusunda
tutkuluyuz
Lely, modern çiftçilerin ihtiyaçları konusunda uzun ve derin
bir geçmişe sahiptir. Ürünlerimiz ilk aşamada inekler için
geliştirilmiştir. Mükemmele ulaşmaya çalışıyor ve hasattan
besleme, koruma, bakım, süt sağma ve enerji sağlamaya
kadar birçok alanda çiftçiler ve yükleniciler için çeşitli ürünler
sağlıyoruz. Ayrıca sahip olduğumuz bilgi ve deneyimle çiftçilere
ekipmanlarından en iyi şekilde faydalanmaları için yardımcı
oluyoruz. Çiftlikteki döngünün tamamına dair sahip olduğumuz
derinlemesine bilgi ile ziraat alanında rakipsiziz.
Çiftçilik için sürdürülebilir, kazançlı ve keyifli bir
gelecek arıyoruz.
LHQ.B01014.TR.A
Lely çevreye gerçekten özen gösterir.
Lely distribütörünüz
Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, Juno, L4C,
Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway ve Welger, Lely Group’a
ait tescilli ticari markalardır. Münhasır kullanım hakkı Lely Group şirketlerine aittir. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış
teklifi değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde bulunmayabilir ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l’nın yazılı izni olmadan bu belge kısmen
veya tamamen kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayımlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene rağmen Lely, bu belgedeki
eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
www.lely.com
Live Life Lely
Download

lely splendımo