DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
1
Deney Adı
Çimento - Beyaz portland
çimentosu - Bileşim, özellikler
ve uygunluk kriterleri
TS 21/ Nisan 2008
Basınç Dayanımı
Piriz Süresi
*
TS EN 196-1/
Mart 2009
--
*
TS EN 196-3+A1:Ocak
2010
--
*
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
--
Beyazlık Tayini
Laboratuvar İçi
Metod
--
*
Doğal puzolan (tras)-Çimento ve
betonda kullanılan-Tarifler, gerekler
ve uygunluk kriterleri
TS 25/Aralık 2008
(TS 25/T1:Temmuz
2011)
TS EN 196-1/
Mart 2009
--
*
--
*
Puzolanik Aktivite
3
Ücret
(YTL)
--
Hacim Genleşme
2
Deney
Aralığı
Standard No
*
Elek Analizi
TS EN 196-6/Kasım
2010
--
*
Özgül Yüzey
TS EN 196-6/ Kasım
2010
--
*
Yoğunluk
TS EN 196-6/ Kasım
2010
--
*
Çimento- Bölüm 1: Genel
Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve TS EN 197-1 / Nisan 2012 -Uygunluk Kriterleri
*
Sayfa 1/98
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
5 kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
28 gün
1 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 gün
1 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
2 gün
0,5 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
1 gün
200 gr
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
15 gün
5 kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
7 gün
1 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 gün
0,5 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 gün
0,5 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 gün
0,5 Kg
TS EN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
5 kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
28 gün
28 gün
0
No
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
VAR
VAR
VAR
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Basınç Dayanımı
Piriz Süresi
Hacim Genleşme
4
Piriz Süresi ( Başlangıç ve Bitiş)
Hacim Genleşme
Basınç Dayanımı
5
TS EN 196-1/Mart 2009
--
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
--
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
--
Çimento- Harç çimentosu- Bölüm 1:
Bileşim, özellikler ve uygunluk
TS EN 413-1/Kasım
kriterleri
2011
İncelik
Deney
Aralığı
Standard No
*
*
*
--
*
TS EN 413-2/ Kasım
2010
--
*
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
--
TS EN 196-6/ Kasım
2010
TS EN 196-1/Mart 2009
--
EN 451-2
Mart 2008
Deney
Süresi
*
1 Kg
1 gün
1 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
2 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
5 kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
1 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
1 gün
1 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
2 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
*
28 gün
--
Sayfa 2/98
*
*
TSEN 196-7
Şubat 2010
28 gün
28 gün
1 Kg
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
*
--
Uçucu kül – Betonda kullanım için –
Bölüm 1: Tarifler, özellikler ve
TS EN 450-1/Nisan 2013 -uygunluk kriteri
İncelik
Ücret
(YTL)
Doküman No
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
90 gün
5 kg
1 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
VAR
VAR
VAR
Çimento Bölümü
TSEN 196-7
Şubat 2010
TSEN 196-7
Şubat 2010
0
No
YOK
VAR
VAR
VAR
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Aktivite İndeksi
Genleşme
Piriz Süresi
Tanecik Yoğunluk
6
Uçucu Kül-Çimentoda Kullanılan
Basınç Dayanımı
Puzolanik Aktivite
Özgül Ağırlık Tayini
7
TS EN 196-1/Mart 2009
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
TS EN 196-6/ Kasım
2013
TS 639/ Nisan 1975
TS EN 196-1/Mart 2009
TS EN 196-1/Mart 2009
TS EN 196-6/ Kasım
2013
Klinkerler-Sorel Çimentosu Klinkeri TS 1769 / Nisan
(MgO)
1994
İncelik
Piriz Süresi
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 196-6/ Kasım
2013
TS EN 196-3+ A1:Ocak
2010
--
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
*
*
-*
Sayfa 3/98
15.08.2014
TSEN 196-7
Şubat 2010
15.08.2014
Çimento Bölümü
2 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 gün
1 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
28 gün
5 kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
1 Kg
28 gün
1 Kg
1 gün
0,5 Kg
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
2 Kg
---
Yayın Tarihi
90 gün
28 gün
*
LAB-D-11-LS-001
Revizyon Tarihi
Numune
*
Doküman No
VAR
VAR
VAR
YOK
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
VAR
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
YOK
TSEN 196-7
Şubat 2010
TS EN 196-7
Şubat 2010
28 gün
5 kg
1 gün
0,5 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
1 gün
1 Kg
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
YOK
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
Çimento Bölümü
YOK
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Eğilmede Çekme Mukavemeti
9
TS EN 196-1/Mart 2009
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
28 gün
1 Kg
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
Boyut Sapmaları
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
--
*
1 gün
8 adet
Kenarların Doğrultudan Sapması
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
--
*
1 gün
8 adet
Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
--
*
1 gün
8 adet
Kırılma Dayanımının Ve Kırılma
Yükünün Ölçülmesi
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
Su Emme
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
---
*
Kayma Direnci
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
--
*
TS 213-1 EN 13748-1/
Eylül 2005
--
*
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
Terrazo Karolar - Dış Mekanlarda
Kullanım İçin
--
--
Sayfa 4/98
*
*
10 gün
3 gün
7 gün
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
-*
LAB-D-11-LS-001
Numune
Terrazo Karolar - İç Mekanlarda
Kullanım İçin
Aşınmaya Direnç (Böhme Deney
Metodu)
10
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
19 adet
4 adet
3 adet en az 100 cm2
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TSEN 196-7
Şubat 2010
Çimento Bölümü
TS 213-1
EN 13748-1/ Eylül
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS 213-1
EN 13748-1/ Eylül
2005
TS 213-1
EN 13748-1/ Eylül
2005
TS 213-1
EN 13748-1/ Eylül
2005
0
No
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 213-1
EN 13748-1/ Eylül
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 213-1
EN 13748-1/ Eylül
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
5 Adet 100x200 mm
TS 213-1 EN 137481/Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
1 gün
3 Adet 71x71 mm
TS 213-1 EN 137481/Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
45 gün
19 adet
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
1 gün
8 adet
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Kenarların Doğrultudan Sapması
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
1 gün
8 adet
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Üst Yüzeyin Düzlükten Sapması
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
1 gün
8 adet
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
3 gün
4 adet
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Su Emme
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
7 gün
3 adet
en az 100 cm2
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Donma Çözünme Deneyi
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
39 gün
3 adet
90x90 mm
TS 213-2
EN 13748-2/ Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
2 gün
5 Adet 100x200 mm
TS 213-2 EN 137482/Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 213-2 EN 13748-2/
Eylül 2005
--
*
1 gün
3 Adet 71x71 mm
TS 213-2 EN 137482/Eylül 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
45 gün
11 adet anma
boyutunda
TS 436 EN 1340/ Nisan
2005
3 adet 71x71 mm
3 adet 90x90 mm
5 adet 100x200x50 mm
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
7 gün
3 adet
TS 436 EN 1340/ Nisan
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Boyut Sapmaları
Kırılma Dayanımının ve Kırılma
Yükünün Ölçülmesi
Kayma Direnci
Terrazo Karolar
Aşınmaya Direnç (Böhme Deney
Metodu)
11
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Zemin Döşemesi İçin Beton Bordür
Taşları - Gerekli
Şartlar Ve Deney Metotları
TS 436 EN 1340/
Nisan 2005
Hava Etkileri Nedeniyle Yıpranmaya
TS 436 EN 1340/
Karşı Direnç
Nisan 2005 EK-E
(Su Emme)
--
*
--
*
Sayfa 5/98
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
TS 436 EN 1340-EK C
Yüzey Tabakasının Kalınlığı
Zemin Döşemesi İçin Beton Bordür Nisan 2005
EN 1340
Taşları
TS 436 EN 1340- EK
Eğilme Dayanımı
F
Zemin Döşemesi İçin Beton Bordür
Nisan 2005
Taşları
EN 1340
Kayma/ Kızaklamaya Karşı Direnç
Zemin Döşemesi İçin Beton Bordür
Taşları
Aşınmaya Karşı Direnç(Böhme
Metodu)
Zemin Döşemesi İçin Beton Bordür
Taşları
Hava Etkileri Nedeniyle Yıpranmaya
Karşı Direnç
TS 436 EN 1340- EK
I
Nisan 2005
EN 1340
TS 436 EN 1340-EK H
Nisan 2005
EN 1340
--
Ücret
(YTL)
*
Revizyon Tarihi
Numune
1 gün
8 adet
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS 436 EN 1340- EK
C/Nisan 2005 EN 1340
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS 436 EN 1340- EK
F/Nisan 2005
EN 1340
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
--
*
2 gün
5 adet 100x
200 mm
TS 436 EN 1340- EK
I/Nisan 2005 EN 1340
2 gün
3 adet
71x71 mm
TS 436 EN 1340- EK H
Nisan 2005
EN 1340
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
--
*
TS 436 EN 1340/
Nisan 2005 EK-C
--
*
Aşınmaya Karşı Direnç –Geniş diskli TS 436 EN 1340/
Nisan 2005 EK-G
Aşınma EK-G
--
*
TS 706 EN 12620+A1 /
Nisan 2009
--
Çok İnce Malzeme Muhtevası
15.08.2014
*
TS 436 EN 1340/
Nisan 2005 EK-D
Tane Büyüklüğü Dağılımı
Yayın Tarihi
8 adet
*
Beton Agregaları
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
--
--
Biçim ve Boyutlar
12
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
TS EN 933-1/Nisan 2012
EN 933-1
-ISO 6274
TS EN 933-1/Nisan 2012
EN 933-1
-ISO 6274
Sayfa 6/98
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
39 gün
3 adet
TS 436 EN 1340/ Nisan
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
1 gün
10 adet
TS 436 EN 1340/ EK
CNisan 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
1 gün
3 adet
TS 436 EN 1340/ Nisan
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
*
33 gün
Her bir sınıftan 30 kg
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
*
3 gün
En az
5 kg
3 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
*
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Tane Şekli Tayini-Yassıllık Endeksi TS EN 933-3/Nisan 2012
-EN 933-3
İnce Tanelerin Tayini-Kum Eşdeğeri TS EN 933-8/Nisan 2012
-EN 933-8
İnce Tanelerin Tayini-Metilen
Mavisi
TS EN 933-9/Ocak 2010 -EN 933-9
TS EN 1097-2/Temmuz
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı
2010
-Direncinin Tayini ( Los Angeles
EN 1097-2
Tane Yoğunluğu Ve Su Emme
Oranının Tayini
Gevşek Yığın Yoğunluğu
Hacim Kararlılığı-Kuruma
Büzülmesi
Tane Şeklinin Tayini-Şekil İndisi
Hafif agregalar da dahil olmak
üzere tabii ve suni agregalar
Alkali Silika Reaktifliği-Harç
Çubuğu Metodu
Beton Agregaları
Harç Yapımı İçin Agregalar
Harç Deney Numunelerinin Basınç
Dayanım
TS EN 1097-6/Mart 2002
EN 1097-6
-TS EN 1097-3/Nisan
1999
EN 1097-3
TS EN 1367-4/Nisan
2009
EN 1367-4
TS EN 933-4/Nisan
2009
EN 933-4
CSA A23.2-25A
ASTM C 1260
Ücret
(YTL)
*
*
Deney
Süresi
*
4 gün
Revizyon Tarihi
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
En az
10 kg
3 gün
15.08.2014
En az
20 kg
3 gün
*
Yayın Tarihi
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
3 gün
3 gün
LAB-D-11-LS-001
Numune
En az
10 kg
*
Doküman No
En az
10 kg
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
*
2 gün
--
*
10 gün
En az
10 kg
--
*
3 gün
En az
5 kg
*
17 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
30 gün
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
--
TS EN 1744-1/Mart 2011
-EN 1744-1
Sayfa 7/98
*
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
En az
10 kg
--
0
No
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Sertleşme Zamanının Ölçülmesi
Agregaların Termal ve Atmosferik
Etkilere Karşı Özellikleri İçin
Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve
Çözülmeye Karşı Direncin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için
Deneyler -Bölüm 2: Magnezyum
Sülfat Deneyi
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 1:
Aşınmaya Karşı Direncin Tayini
(Mikro-Deval)
TS EN 1744-1/Mart 2011
-EN 1744-1
TS EN 1367-1/Haziran
2009
TS EN 1367-2/Nisan
2011
EN 1367-2
TS EN 1097-1/Nisan
2011
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
TS EN 1097-8/Ocak
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 8:
2010
Taş Parlatma Değerinin Tayini
13
Deney
Aralığı
Standard No
--
--
--
--
Agrega Aşınma Değerinin
(AAD)Tayini
TS EN 1097-8 EK-A
/Ocak 2010
İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin
Tayini-Kavkı Yüzdesi
TS EN 933-7/Nisan 2000 --
Agregalarda Donma ve Çözülmeye
Karşı Direnç
TS EN 1367-1/Haziran
2009
Yollar, havaalanları ve trafiğe açık
diğer alanlardaki bitümlü karışımlar
TS EN 13043 Aralık
ve yüzey uygulamalarında kullanılan
2004
agregalar
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
*
*
Deney
Süresi
1 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
10 kg
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
10 gün
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
20 gün
2 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
3 gün
2kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
6 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 932-1/Şubat 1997
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
2 gün
2 gün
--
*
10 gün
--
*
21 gün
Sayfa 8/98
Doküman No
Her bir sınıftan 30 kg
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Tane Büyüklüğü Dağılımı
Çok İnce Malzeme Muhtevası
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 933-1/Nisan 2012
EN 933-1
-ISO 6274
TS EN 933-1/Nisan 2012
EN 933-1
-ISO 6274
Tane Şekli Tayini-Yassıllık Endeksi TS EN 933-3/Nisan 2012
-EN 933-3
İnce Tanelerin Tayini-Kum Eşdeğeri TS EN 933-8/Nisan 2012
-EN 933-8
İnce Tanelerin Tayini-Metilen
Mavisi
TS EN 933-9 /Ocak 2010
Ocak 2010
-EN 933-9
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı
Direncinin Tayini ( Los Angeles
TS EN 1097-2/
Temmuz 2010
EN 1097-2
Tane Yoğunluğu Ve Su Emme
Oranının Tayini
TS EN 1097-6
Mart 2002
EN 1097-6
Gevşek Yığın Yoğunluğu
TS EN 1097-3
Nisan 1999
EN 1097-3
TS EN 933-4
Nisan 2009
EN 933-4
Tane Şeklinin Tayini-Şekil İndisi
Hafif agregalar da dahil olmak
üzere tabii ve suni agregalar
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 1: TS EN 1097-1/Nisan
Aşınmaya Karşı Direncin Tayini
2011
(Mikro-Deval)
--
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
*
*
--
*
--
*
--
Sayfa 9/98
*
Deney
Süresi
3 gün
3 gün
En az
5 kg
3 gün
En az
10 kg
3 gün
En az
10 kg
3 gün
4 gün
2 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
En az
5 kg
3 gün
Doküman No
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
En az
20 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
En az
10 kg
3 gün
En az
5 kg
3 gün
2kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Agregaların Termal ve Atmosferik
Etkilere Karşı Özellikleri İçin
Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve
Çözülmeye Karşı Direncin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için
Deneyler -Bölüm 2: Magnezyum
Sülfat Deneyi
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 8:
Taş Parlatma Değerinin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 3:
“Sonnenbrand Bazalt” için Kaynatma
Deneyi
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için Deneyler Bölüm 5:
Termal şoka direncin tayini
Bitümlü Karışımlarda Dolgu
Malzemesi olarak Kullanılan
Agregalar için Deneyler - Bölüm 2:
Bitüm Sayısı
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 1367-1/
Haziran 2009
TS EN 1367-2
Nisan 2011
EN 1367-2
TS EN 1097-8/Ocak
2010
EN 1367-3/Ocak 2003
TS EN 1367-5/Nisan
2011
TS EN 13179-2/Mart
2002
İnce Agregaların Köşeliliği
TS EN 933-6/Ocak 2003
Donma Çözülmeye Karşı Direnci
değerlendirmek için su emme
değeri
TS EN 1097-6/Mart 2002
İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış
Yüzeylerin Yüzdesi
TS EN 933-5/Nisan 2000
Agrega Aşınma Değerinin
(AAD)Tayini
TS EN 1097-8 EK-A
/Ocak 2010
--
--
--
--
--
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
*
--
*
--
*
--
*
--
*
Sayfa 10/98
Deney
Süresi
10 gün
20 gün
2 gün
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
5 kg
2 kg
2 kg
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
YOK
3 gün
En az
40 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
En az
40 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
3 gün
En az
2 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
En az
2 kg
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
En az
2 kg
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
En az
6 kg
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
2 gün
2 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
14
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Agregalarda Termal Şoka Direncin
Tayini
TS EN 1367-5/Nisan
2011
--
*
Demiryolu Balastları İçin Agregalar
TS 7043 EN 13450/Nisan
-2004
*
Tane Büyüklüğü Dağılımı
TS EN 933-1/Nisan 2012
EN 933-1
-ISO 6274
Tane Şekli Tayini-Yassıllık Endeksi TS EN 933-3/Nisan 2012
-EN 933-3
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı
Direncinin Tayini ( Los Angeles
Tane Yoğunluğu Ve Su Emme
Oranının Tayini
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 1:
Aşınmaya Karşı Direncin Tayini
(Mikro-Deval)
Agregaların Termal ve Atmosferik
Etkilere Karşı Özellikleri İçin
Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve
Çözülmeye Karşı Direncin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için
Deneyler -Bölüm 2: Magnezyum
Sülfat Deneyi
TS EN 1097-2/
Temmuz 2010
EN 1097-2
TS EN 1097-6
Mart 2002
EN 1097-6
TS EN 1097-1/Nisan
2011
TS EN 1367-1/
Haziran 2009
TS EN 1367-2
Nisan 2011
EN 1367-2
*
*
--
*
--
*
--
--
--
Sayfa 11/98
*
*
*
Deney
Süresi
2 gün
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
2 kg
28 gün
Her bir sınıftan 30 kg
3 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
En az
20 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
4 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
3 gün
2kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
10 gün
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
3 gün
3 gün
20 gün
2 kg
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 3: TS EN 1367-3/Ocak
“Sonnenbrand Bazalt” için Kaynatma 2003
Deneyi
15
Deney
Aralığı
Standard No
--
Ücret
(YTL)
*
Tane Uzunluğu
TS 7043 EN 13450/Nisan
-2004
*
İnce Tane Muhtevası
TS 7043 EN 13450/Nisan
-2004
*
Tane Şeklinin Tayini-Şekil İndeksi
Hafif agregalar da dahil olmak
üzere tabii ve suni agregalar
İnşaat Mühendisliği İşleri ve Yol
Yapımında Kullanılan Bağlayıcısız
ve Bidrolik Bağlayıcılı Malzemeler
için Agregalar
TS EN 933-4
Nisan 2009
EN 933-4
Tane Büyüklüğü Dağılımı
--
TS EN
13242+A1/Haziran 2009 -TS EN 933-1/Nisan 2012
EN 933-1
-ISO 6274
Tane Şekli Tayini-Yassıllık Endeksi TS EN 933-3/Nisan 2012
-EN 933-3
Agregaların geometrik özellikleri
TS EN 933-5 EN 933için deneyler-Kısım 5: İri agregalarda
5/Nisan 2000
-ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin
yüzdesinin tayini
TS EN 933-8/Nisan 2012
İnce Tanelerin Tayini-Kum Eşdeğeri
-EN 933-8
İnce Tanelerin Tayini-Metilen
Mavisi
TS EN 933-9
Ocak 2010
EN 933-9
--
Sayfa 12/98
*
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
3 gün
En az
40 kg
2 gün
2 kg
2 gün
2 kg
3 gün
Doküman No
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
33 gün
Her bir sınıftan 30 kg
*
3 gün
En az
5 kg
*
3 gün
En az
10 kg
2 gün
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
3 gün
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
*
*
*
*
3 gün
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
0
No
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
İri Agregaların Parçalanmaya Karşı
Direncinin Tayini ( Los Angeles
TS EN 1097-2/
Temmuz 2010
EN 1097-2
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
TS EN 1097-1/Nisan
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 1:
2011
Aşınmaya Karşı Direncin Tayini
(Mikro-Deval)
Tane Yoğunluğu Ve Su Emme
Oranının Tayini
Agregaların Termal ve Atmosferik
Etkilere Karşı Özellikleri İçin
Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve
Çözülmeye Karşı Direncin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için
Deneyler -Bölüm 2: Magnezyum
Sülfat Deneyi
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için Deneyler - Bölüm 3:
“Sonnenbrand Bazalt” için Kaynatma
Deneyi
Tane Şeklinin Tayini-Şekil İndeksi
Hafif agregalar da dahil olmak
üzere tabii ve suni agregalar
Harç Deney Numunelerinin Basınç
Dayanım
Sertleşme Zamanının Ölçülmesi
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 1097-6
Mart 2002
EN 1097-6
TS EN 1367-1/
Haziran 2009
TS EN 1367-2
Nisan 2011
EN 1367-2
--
--
--
--
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
EN 1367-3/Ocak 2003
-TS EN 933-4
Nisan 2009
EN 933-4
TS EN 1744-1
Mart 2011
EN 1744-1
TS EN 1744-1
Mart 2011
EN 1744-1
*
--
*
--
*
--
*
Sayfa 13/98
Deney
Süresi
3 gün
3 gün
4 gün
10 gün
20 gün
3 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
En az
20 kg
2kg
En az
5 kg
5 kg
2 kg
En az
40 kg
3 gün
En az
5 kg
30 gün
10 kg
1 gün
Doküman No
10 kg
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
16
Deney Adı
Harç Yapımı İçin Agregalar
Deney
Aralığı
Standard No
TS 2717 EN 13139 Mart
-2005
TS EN 933-1/ Nisan
2012
EN 933-1
ISO 6274
Ücret
(YTL)
*
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
33 gün
Her bir sınıftan 30 kg
TS EN 932-1/Şubat 1997
EN 932-1
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
--
*
3 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997 EN 932-1
Tane Şekli Tayini-Yassıllık Endeksi TS EN 933-3/Nisan 2012
-EN 933-3
*
3 gün
En az
10 kg
2gün
2 kg
3 gün
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
4 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
10 gün
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Tane Büyüklüğü Dağılımı
Agregaların Geometrik Özellikleri
İçin Deneyler - Kısım 7: İri
Agregalarda Kavkıların İçeriğinin
Tayini – Kavkı Yüzdesi
TS EN 933-7/Nisan 2000
--
İnce Tanelerin Tayini-Kum Eşdeğeri TS EN 933-8/Nisan 2012
-EN 933-8
İnce Tanelerin Tayini-Metilen
Mavisi
TS EN 933-9
Ocak 2010
EN 933-9
Tane Yoğunluğu Ve Su Emme
Oranının Tayini
TS EN 1097-6
Mart 2002
EN 1097-6
Agregaların Termal ve Atmosferik
Etkilere Karşı Özellikleri İçin
Deneyler - Bölüm 1: Donmaya ve
Çözülmeye Karşı Direncin Tayini
Agregaların Termal ve Bozunma
Özellikleri için Deneyler -Bölüm 2:
Magnezyum Sülfat Deneyi
Harç Deney Numunelerinin Basınç
Dayanım
TS EN 1367-1/
Haziran 2009
TS EN 1367-2
Nisan 2011
EN 1367-2
TS EN 1744-1
Mart 2011
EN 1744-1
--
--
--
*
*
*
*
*
--
*
--
*
Sayfa 14/98
3 gün
20 gün
30 gün
2 kg
10 kg
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997 EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Sertleşme Zamanının Ölçülmesi
Alkali Silika Reaktifliği-Harç
Çubuğu Metodu
Beton Agregaları
Harç Yapımı İçin Agregalar
17
Hafif Agregalar Bölüm : 1 Beton
Harç Ve Şerbette
Kullanılan
Tane Büyüklüğü Dağılımı
TS EN 1744-1
Mart 2011
EN 1744-1
CSA A23.2-25A
ASTM C 1260
TS 1114
EN 13055-1/
Nisan 2004
TS EN 933-1/ Nisan
2012
EN 933-1
ISO 6274
Agregaların geometrik özellikleri
TS EN 933-5 EN 933için deneyler-Kısım 5: İri agregalarda
5/Nisan 2000
ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin
yüzdesinin tayini
TS EN 1097-3
Gevşek Yığın Yoğunluğu
Nisan 1999
EN 1097-3
Agregaların fiziksel ve mekanik
özellikleri için deneyler - Bölüm 5: TS EN 1097-5
Hava dolaşımlı etüvde kurutma ile su /Nisan 2009
EN 1097-5
muhtevasının tayini
Tane Yoğunluğu Ve Su Emme
Oranının Tayini
Hafif Agregaların Donma ve
Çözülmeye Karşı Direncinin Tayini
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 1097-6
Mart 2002
EN 1097-6
--
Ücret
(YTL)
*
Deney
Süresi
1 gün
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
10 kg
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
17 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
--
*
--
*
28 gün
30 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
--
*
3 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
En az
10 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
4 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
25 gün
En az
5 kg
TS EN 932-1/Şubat
1997
EN 932-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
--
--
--
--
TS 1114
EN 13055-1/ Nisan 2004 --
Sayfa 15/98
*
*
*
*
*
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
18
Deney Adı
Zemin Döşemesi İçin Beton Kaplama
TS 2824
Blokları - Gerekli Şartlar Ve Deney
EN 1338/ Nisan 2005
Metotları
TS 2824 EN 1338- EK
Hava Etkileri Nedeniyle Yıpranmaya D
Karşı Direnç
Nisan 2005
EN 1338
Aşınmaya Karşı Direnç(Böhme
TS 2824 EN 1338- EK
Metodu)
H
Zemin Döşemesi için Beton
Nisan 2005
EN 1338
Kaplama Blokları
TS 2824 EN 1338- EK I
Kayma/ Kızaklamaya Karşı Direnç
Zemin Döşemesi için Beton Kaplama Nisan 2005
EN 1338
Blokları
TS 2824 EN 1338- EK F/
Yarmada Çekme Dayanımı
Zemin Döşemesi için Beton Kaplama Nisan 2005
EN 1338
Blokları
TS 2824 EN 1338- EK C/
Biçim ve Boyutlar
Nisan 2005
EN 1338
Hava Etkileri Nedeniyle Yıpranmaya TS 2824 EN 1338/
Karşı Direnç
Nisan 2005 EK-E
Aşınmaya Karşı Direnç(Geniş Diskli TS 2824 EN 1338- EK
Aşınma)
G
Zemin Döşemesi için Beton
Nisan 2005
EN 1338
Kaplama Blokları
19
Dış Zemin Döşemeleri İçin Tabii
Parke Taşları - Özellikler Ve Deney
Metotları
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 1342/ Nisan
2013
--
--
--
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
Deney
Süresi
45 gün
39 gün
2 gün
2 gün
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 2824 EN 1338- EK H
Nisan 2005 EN
1338
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS 2824 EN 1338- EK I
Nisan 2005
EN 1338
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
3 adet 71x71 mm
5 adet
100x200 mm
1 gün
8 adet
--
*
7 gün
3 adet
Sayfa 16/98
0
No
TS 2824
EN 1338/ NİSAN 2005
*
78 gün
15.08.2014
3 adet
--
*
Revizyon Tarihi
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
8 adet
--
15.08.2014
TS 2824
EN 1338/ NİSAN 2005
2 gün
2 gün
Yayın Tarihi
16 adet anma
boyutunda
3 adet 71x71 mm
3 adet 90x90 mm
*
*
LAB-D-11-LS-001
Numune
--
--
Doküman No
3 adet 71x71 mm
TS 2824 EN 1338- EK F
Nisan 2005
EN 1338
TS 2824 EN 1338- EK C
Nisan 2005
EN 1338
TS 2824 EN 1338/ Nisan
2005
TS 2824 EN 1338- EK G
Nisan 2005 EN
1338
TS 2809
8 adet anma boyutunda
EN 1342/ Mart
26 adet 50x50x50 mm
2004
12 adet 100x200 mm
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Kaymaya Karşı Direnç
Dış Zemin Döşemeleri için Tabii
Parke Taşları
TS EN 1342- EK C/
Nisan 2013
EN 1342
Boyutlar
Dış Zemin Döşemeleri için Tabii
Parke Taşları
TS EN 1342- EK A/
Nisan 2013
EN 1342
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık(Ek-B)
Doğal Taşlar Kullanım için
TS EN 1342/ Nisan 2013
Donma Çözülmeye Karşı
Dayanıklılık
Basınç Dayanumı
Atmosfer Basıncında Su Emme
Tayini
20
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 12371
/Nisan 2011
EN 12371
TS EN 1926/Temmuz
2007
Ücret
(YTL)
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
TS EN 13755/Nisan 2009
--
*
Deney
Süresi
2 gün
1 gün
1 gün
48 gün
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
4 adet
TS 2809 EN 1342- EK
A/Mart2004
EN 1342
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
6 Adet 100x200 mm
TS 2809 EN 1342/Mart
2004 EK-D
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 12371
10 adet
50x50x50 mm veya 21 /Nisan 2011
adet 50x150x300 mm EN 12371
6Adet
50x50x50 mm
TS EN 13381-1
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
7 gün
6Adet
50x50x50 mm
TS 2809 EN 1342/Mart2004
EN 1342
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 1341EK D/ Nisan 2013
EN 1341
--
*
2 gün
TS EN 1341- EK A
Nisan 2013EN 1341
--
*
1 gün
4 adet
Plan Boyutları( Sadece Kenarları
Kesilmiş Kaplama
Taşları İçin )
Dış Zemin Döşemeleri için Tabii
Kaplama Taşları
Sayfa 17/98
VAR
1 gün
*
Kaymaya Karşı Direnç
Dış Zemin Döşemeleri için Tabii
Kaplama Taşları
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS 2809 EN 1342- EK
C/Mart 2004
EN 1342
--
TS EN 1341/ Nisan 2013
0
No
6 adet
100x200 mm
8 adet anma boyutunda
31 adet 50x150x300
TS EN 1341/ Mart 2004
mm
EK-E
12 adet 100x200 mm
6 adet 50x50x50 mm
TS EN 13416 adet
EK D/ Mart 2004
100x200 mm
EN 1341
Dış Cepheler İçin Tabii Kaplama
Taşları-Özellikler Ve
Deney Metotları
15.08.2014
78 gün
TS EN 1341EK A/ Mart 2004
EN 1341
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
21
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Kalınlık ( Pürüzlü Kaplama Taşları
İçin)
Dış Zemin Döşemeleri için Tabii
Kaplama Taşları
TS EN 1341- EK A
Nisan 2013 EN 1341
--
*
Yüzey Düzensizliği
Dış Zemin Döşemeleri için Tabii
Kaplama Taşları
TS EN 1341- EK A
Nisan 2013 EN 1341
--
*
Eğilme Dayanımı
TS EN 12372
Temmuz 2007
EN 12372
--
*
--
*
Aşınmaya Karşı Dayanıklılık(Ek-C)
Doğal Taşlar
TS EN 1341 / Nisan
2013
Donma Çözülmeye Karşı
Dayanıklılık
TS EN 12371
/Nisan 2011
EN 12371
Doğal Taş Mamulleri-Kaplamada
Kullanılan Plakalar- Özellikler
TS EN 1469/ Nisan
2006
TS EN 13755
Doğal taşlar - Deney metotları Nisan 2009
Atmosfer basıncında su emme tayini
EN 13755
TS EN 12371
Donma Çözülmeye Karşı
Dayanıklılık
/Nisan 2011
EN 12371
TS EN 14231
Kayma Direncinin Tayini
Nisan 2004
EN 14231
TS EN 12372
Eğilme Dayanımı
Temmuz 2007
EN 12372
---
*
*
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
4 adet
TS EN 1341EK A/ Mart 2004
EN 1341
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
1 gün
4 adet
TS EN 1341EK A/ Mart 2004
EN 1341
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
10 adet 50x150x300
mm
1 gün
6 Adet 100x200 mm
48 gün
78 gün
*
7 gün
--
*
48 gün
--
*
2 gün
*
2 gün
Sayfa 18/98
LAB-D-11-LS-001
1 gün
--
--
Doküman No
10 adet
50x50x50 mm veya 21
adet 50x150x300 mm
8 adet anma boyutunda
31 adet 50x150x300
mm
12 adet 50x50x50 mm
TS EN 12372
Temmuz 2007 EN
12372
TS EN 1341 /Mart 2004
EK - E
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 12371
/Nisan 2011
EN 12371
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 1469
Nisan 2006
EK-A
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS EN 13755
Nisan 2009
6 adet 50x50x50 mm EN 13755
TS EN 12371
10 adet
50x50x50 mm veya 21 /Nisan 2011
adet 50x150x300 mm EN 12371
TS EN 14231
6 adet
Nisan 2004
100x200 mm
EN 14231
TS EN 12372
10 adet 50x150x300 Temmuz 2007 EN
mm
12372
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
22
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
--
*
1 gün
Kapiler Etkiyle Su Emme
TS EN 1925/Nisan2000
--
*
7 gün
6 adet
Saplama Deliğinde Kırılma Yükü
TS EN 13364/Ocak 2003 --
*
4 gün
TS EN 12372
10 adet 200 mm x 200 Temmuz 2007 EN
mm
12372
Su Buharı Geçirgenliğinin
Belirlenmesi
TS EN ISO12572/Kasım
2001
*
14 gün
5 adet 92 mm x92x20
mm
Termal Şok Etkisiyle Yıpranmaya
Direncin Tayini
TS EN 14066/Nisan 2004 --
7 gün
Dış Döşemeler İçin Tabii Bordür
Taşları Özellikler Ve
Deney Metotları
TS EN 1343/ Nisan
2013
TS EN 13755
Doğal taşlar - Deney metotları Atmosfer basıncında su emme tayini Nisan 2009
EN 13755
TS EN 12371
Donma Çözülmeye Karşı
Dayanıklılık
/Nisan 2011
EN 12371
TS EN 12372
Eğilme Dayanımı
Temmuz 2007
EN 12372
Boyutlar ve Yüzey Düzgünlüğü
TS EN 1343-EK A/
Nisan 2013
--
--
--Sayfa 19/98
*
78 gün
*
7 gün
*
48 gün
*
2 gün
*
1 gün
Yayın Tarihi
15.08.2014
Numune
TS EN 13373
Aralık 2004
EN 13373
*
LAB-D-11-LS-001
Revizyon Tarihi
Perdahlanmış Mamullerin
Boyutlarının Ölçülmesi
--
Doküman No
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 13373
Aralık 2004 EN
13373
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 1925/Nisan2000
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
7 adet
200 mm x 200 mm x 20 TS EN 14066/Nisan 2004
mm
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
8 adet anma boyutunda
31 adet 50x150x300
TS EN 1343
mm
Mart 2004
12 adet 100x200 mm EK C
6 adet 50x50x50 mm
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
4 adet
TS EN ISO12572/Kasım
2001
TS EN 13755
Nisan 2009
6 adet 50x50x50 mm EN 13755
TS EN 12371
10 adet
50x50x50 mm veya 21 /Nisan 2011
adet 50x150x300 mm EN 12371
TS EN 12372
10 adet 50x150x300 Temmuz 2007 EN
12372
mm
10 adet
TS EN 1343-EK A/ Mart
2004
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Atmosfer Basıncında Su Emme
Tayini
23
TS EN 13755/Nisan 2009
Kagir Birimler - Özellikler Bölüm 1 : TS EN 771-1/ /Haziran
Kil Kagir
2012
Birimler
TS EN 772-1 EN 772Kagir Birimler- Deney Metotları1/Haziran 2012
Bölüm 1: Basınç Dayanımının Tayini
Döşeme yüzlerinin düzlüğü
Deney
Aralığı
Standard No
--
--
--
Boyutlar
Konfigürasyon
Brüt kuru birim hacim kütlesi
Net kuru birim hacim kütlesi
Isıl direnç
24
Kagir Birimler-Özellikler-Bölüm:2
Kireç kumtaşı
Deney
Süresi
*
7 gün
*
*
TS EN 772-20 EN 77220/Nisan 2002
--
Döşeme yüzlerinin düzlemsel
paralelliği
Ücret
(YTL)
TS EN 772-16 /Aralık
2011
EN 772-16
TS EN 772-16 /Aralık
2011
EN 772-16
TS EN 772-3, TS EN
772-9, TS EN 772-16
TS EN 772-13 /Nisan
2002
EN 772-13
TS EN 772-13/Nisan
2002 EN 772-13
TS EN 1745 EN
1745/Aralık 2012
TS EN 771-2/ Aralık
2005
--
-------
Sayfa 20/98
*
*
*
*
*
*
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
10 adet
TS EN 772-3, TS EN 772- Beton ve Taş-Toprak
9, TS EN 772-16
Bölümü
YOK
10 adet
TS EN 772-13 /Nisan 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-13
Bölümü
YOK
10 adet
TS EN 772-13 /Nisan 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-13
Bölümü
YOK
10 adet
TS EN 1745 EN
1745/Haziran 2002
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 771-2
Aralık 2005
EK-A
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
3 adet
3 adet
1 gün
10 adet
31 gün
0
No
TS EN 772-1 EN 7721/Haziran 2012
*
*
15.08.2014
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
1 gün
3 gün
Revizyon Tarihi
TS EN 771-1 /Haziran
2012
10 adet
3 gün
15.08.2014
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
3 gün
Yayın Tarihi
TS 2809 EN 1342/Mart2004
EN 1342
6Adet
50x50x50 mm
20 adet
2 gün
LAB-D-11-LS-001
Numune
31 gün
1 gün
Doküman No
16 adet
TS EN 772-20 EN 77220/Nisan 2002
TS EN 772-16 /Aralık
2011
EN 772-16
TS EN 772-16 /Aralık
2011
EN 772-16
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Boyutlar
Konfigürasyon
TS EN 772-3, TS EN
772-9, TS EN 772-16
TS EN 772-20/Nisan
2002 EN 772-20
Oturma yüzeylerinin düzlemsel
paralellikten sapması
TS EN 772-16 /Aralık
2011 EN 772-16
Basınç dayanımı
Isıl özellikler
Su emme
25
TS EN 772-16/Aralık
2011 EN 772-16
Oturma yüzeylerinin düzlükten
sapması
Kuru birim hacim kütlesi
Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm
3: Beton KâgirBirimler (Yoğun Ve
Hafif Agregalı)
Boyutlar
Döşeme yüzlerinin düzlüğü
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 772-9 EN 772-9
TS EN 772-13 EN 77213
TS EN 772-1:2000 EN
772-1:2000 /Haziran
2012
TS EN 1745 /Haziran
2002 EN 1745
Ücret
(YTL)
--
*
--
*
---
*
--
*
TS EN 771-2 EN 771-2/
-Aralık 2005
*
TS EN 7713/Aralık 2012
*
TS EN 772-20 /Nisan
2002 EN 772-20
--
--Sayfa 21/98
Revizyon Tarihi
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
YOK
10 adet
TS EN 772-3, TS EN 772- Beton ve Taş-Toprak
9, TS EN 772-16
Bölümü
YOK
1 gün
3 adet
TS EN 772-20/Nisan 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-20
Bölümü
YOK
1 gün
3 adet
TS EN 772-16 /Aralık
2011 EN 772-16
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
6 (3) adet
TS EN 772-9 EN 772-9
TS EN 772-13 EN 772-13 Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 772-1:2000 EN
Beton ve Taş-Toprak
772-1:2000 /Haziran 2012 Bölümü
YOK
2 gün
3 gün
2 gün
6 (3) 10(5)
adet
3 gün
3 adet
6 (3) adet
TS EN 1745 /Haziran 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 1745
Bölümü
TS EN 771-2 EN 771-2/
Beton ve Taş-Toprak
Aralık 2005
Bölümü
YOK
YOK
31 gün
20 adet
TS EN 771-3
/Aralık 2011 EK-A
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
1 gün
6 adet
TS EN 772-16 /Aralık
2011 EN 772-16
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
1 gün
3 adet
TS EN 772-20 /Nisan 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-20
Bölümü
YOK
*
*
15.08.2014
TS EN 772-16/Aralık 2011 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-16
Bölümü
*
*
Yayın Tarihi
Numune
*
--
LAB-D-11-LS-001
6 adet
1 gün
--
TS EN 772-16 /Aralık
2011 EN 772-16
Deney
Süresi
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Döşeme yüzlerinin düzlemsel
paralelliği
TS EN 772-16/Aralık
2011 EN 772-16
Konfigürasyon
TS EN 772-16, EN 7722, EN 772-20
Brüt kuru birim hacim kütlesi
TS EN 772-13/Nisan
2002 EN 772-13
Mekanik dayanım
TS EN 772-1, EN 772-6
Kapiler yolla su emme
TS EN 772-11/Temmuz
2012 EN 772-11
Isıl özellikler
26
Deney
Aralığı
Standard No
--
--
Ücret
(YTL)
*
*
--
*
--
*
--
*
TS EN 1745/Haziran
2002 EN 1745
--
*
Kâgir Birimler - Özellikler - Bölüm
4: Gaz Beton
Kâgir Birimler
Oturma yüzeylerinin düzlükten
sapması
TS EN 771-4/
/Aralık 2012
--
*
TS EN 772-20/Nisan
2002 EN 772-20
--
*
Oturma yüzeylerinin düzlemsel
paralellikten sapması
TS EN 772-16/Aralık
2011 EN 772-16
Kuru birim hacim kütlesi
Basınç dayanımı
Kuruma Büzülmesi
TS EN 772-9 EN 772-9
TS EN 772-13 EN 77213
TS EN 7721:2000/Haziran 2012
EN 772-1:2000
TS EN 680 /Temmuz
2006 EN 680
---
*
*
--
*
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
TS EN 772-16/Aralık
2011 EN 772-16
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
6 adet
TS EN 772-16, EN 772-2, Beton ve Taş-Toprak
EN 772-20
Bölümü
YOK
10 adet
TS EN 772-13/Nisan 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-13
Bölümü
YOK
2 gün
6 adet
TS EN 772-1, EN 772-6
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
3 adet
TS EN 772-11/Temmuz
2012 EN 772-11
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
3 adet
TS EN 1745 /Haziran 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 1745
Bölümü
YOK
31 gün
20adet
TS EN 771-4
/Aralık 2011
1 gün
3 adet
TS EN 772-20/Nisan 2002 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-20
Bölümü
YOK
1 gün
3 adet
TS EN 772-16/Aralık 2011 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-16
Bölümü
YOK
6 (3) adet
TS EN 772-9 EN 772-9
TS EN 772-13 EN 772-13 Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
2 gün
6 (3) 10(5)
adet
TS EN 7721:2000/Haziran 2012 EN Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
772-1:2000
10 gün
3 adet
TS EN 680 /Temmuz 2006 Beton ve Taş-Toprak
EN 680
Bölümü
1 gün
2 gün
3 gün
3 adet
*
--
Sayfa 22/98
Deney
Süresi
Doküman No
3 gün
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
27
Deney Adı
Boyutlar
Doğal Taş Mamuller - Modüler
Karolar - Gerekler
TS EN 772-16/Aralık
2011 EN 772-16
Eğilme Dayanımı
Perdahlanmış Mamullerin
Boyutlarının Ölçülmesi
28
--
Ücret
(YTL)
*
TS EN 12057/ Şubat
2007
TS EN 13755
Atmosfer basıncında su emme tayini Nisan 2009
EN 13755
Donma Çözülmeye Karşı
TS EN 12371
Dayanıklılık
/Nisan 2011 EN 12371
Kayma Direncinin Tayini
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 14231
Nisan 2004
EN 14231
TS EN 12372
Temmuz 2007
EN 12372
TS EN 13373
Aralık 2004
EN 13373
Deney
Süresi
6 adet 50x50x50 mm
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
--
*
2 gün
--
*
2 gün
--
*
1 gün
--
*
TS EN 1936/Ocak 2010
-
Termal Şok Etkisiyle Yıpranmaya
Direncin Tayini
TS EN 14066/Nisan 2004 --
Doğal Taş Mamuller - Döşeme Ve
Merdiven Kaplama
Plâkları - Gerekler
TS EN 12058/ Şubat
2007
--
Sayfa 23/98
TS EN 772-16/Aralık 2011 Beton ve Taş-Toprak
EN 772-16
Bölümü
TS EN 12371
10 adet
50x50x50 mm veya 21 /Nisan 2011 EN 12371
adet 50x150x300 mm
TS EN 14231
6 adet
Nisan 2004
100x200 mm
EN 14231
TS EN 12372
10 adet 50x150x300 Temmuz 2007 EN
12372
mm
TS EN 13373
4 adet
Aralık 2004 EN
13373
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
48 gün
Görünür Birim Hacim Kütlesi ve
Gözeneklilik
Numune
15.08.2014
TS EN 12057/Şubat
2007
*
-
Revizyon Tarihi
80 adet
--
TS EN 1925/Nisan2000
15.08.2014
78 gün
7 gün
Kapiler Etkiyle Su Emme
Yayın Tarihi
6 adet
*
TS EN 14157/Mart 2005
LAB-D-11-LS-001
1 gün
--
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
Doküman No
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
VAR
VAR
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
*
7 gün
6 adet
TS EN 1925/Nisan2000
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
*
3 gün
10 adet
TS EN 1936/Ocak 2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
*
7 gün
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
*
78 gün
7 adet
200 mm x 200 mm x 20 TS EN 14066/Nisan 2004
mm
TS EN 12058
Şubat 2007
80 adet
EK-A
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
TS EN 13755
Atmosfer basıncında su emme tayini Nisan 2009
EN 13755
TS EN 12371
Donma Çözülmeye Karşı
Dayanıklılık
/Nisan 2011
EN 12371
TS EN 14231
Kayma Direncinin Tayini
Nisan 2004
EN 14231
TS EN 12372
Eğilme Dayanımı
Temmuz 2007
EN 12372
TS EN 13373
Perdahlanmış mamullerin
Aralık 2004
boyutlarının ölçülmesi
EN 13373
Sürtünme İle aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
29
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
--
*
7 gün
--
*
48 gün
--
*
2 gün
--
*
2 gün
--
*
1 gün
--
*
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
TS EN 13755
Nisan 2009
6 adet 50x50x50 mm EN 13755
TS EN 12371
10 adet
50x50x50 mm veya 21 /Nisan 2011
adet 50x150x300 mm EN 12371
TS EN 14231
6 adet
Nisan 2004
100x200 mm
EN 14231
TS EN 12372
10 adet 50x150x300 Temmuz 2007 EN
mm
12372
TS EN 13373
4 adet
Aralık 2004 EN
13373
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Kapiler etkiyle su emme
TS EN 1925/Nisan2000
--
*
7 gün
6 adet
TS EN 1925/Nisan2000
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Görünür birim hacim kütlesi ve
gözeneklilik
TS EN 1936/Ocak 2010
--
*
3 gün
10 adet
TS EN 1936/Ocak 2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Termal Şok Etkisiyle Yıpranmaya
Direncin Tayini
TS EN 14066/Nisan 2004 --
*
7 gün
7 adet
200 mm x 200 mm x 20 TS EN 14066/Nisan 2004
mm
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
--
*
35 gün
38 adet
--
*
2 gün
6 adet
TS 10449/ Kasım
1992
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
10 adet
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Mermer
Basınç Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
TS 10449/
KASIM 1992
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
Sayfa 24/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Kütlece Su Emme Tayini
Donma Dayanımı Deneyi
Dondan Sonra Basınç Dayanımı
Deneyi
30
TS EN 13755
Nisan 2009
-EN 13755
TS EN 12371/Nisan 2011
-EN 12371
TS 699/ Mart 2009
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Doluluk Oranı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Asitlere Karşı Mukavemet Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Gabro-Yapı Ve Kaplama Taşı Olarak TS 10834/
Nisan 1993
Kullanılan
Birim Hacim Kütlesi tayini
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Kütlece Su Emme Tayini
Basınç Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
Deney
Aralığı
Standard No
TS 699/ Mart 2009
TS 699/ Mart 2009
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 13755
Beton ve Taş-Toprak
Nisan 2009
Bölümü
EN 13755
TS EN 12371/Nisan 2011
Beton ve Taş-Toprak
EN 12371
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
TS EN 1926
Bölümü
/Temmuz 2007
Beton ve Taş-Toprak
TS EN 14157/Mart 2005 Bölümü
VAR
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
33 gün
7 adet
34 gün
7 adet
2 gün
6 adet
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
4 gün
3 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
28 gün
3 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
35 gün
38 adet
TS 10834/ Nisan
1993
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
34 gün
7 adet
TS EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
--
*
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
10 adet
Sayfa 25/98
Doküman No
VAR
VAR
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
31
Deney Adı
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Andezit-Yapı Ve Kaplama Taşı
Olarak Kullanılan
TS 10835/
Nisan 1993
Birim Hacim Kütlesi tayini
TS 699/ Mart 2009
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Kütlece Su Emme Tayini
Basınç Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
32
TS 699/ Mart 2009
Ücret
(YTL)
--
*
--
*
--
*
--
*
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
35 gün
38 adet
TS 10835/ Nisan
1993
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
7 adet
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN
1926/Temmuz
2007
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
--
*
34 gün
--
*
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
10 adet
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS 11135/ Kasım
1993
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Trakit-Yapı Ve Kaplama Taşı Olarak TS 11135/ Kasım
Kullanılan
1993
Birim Hacim Kütlesi tayini
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
TS 699/ Mart 2009
--
*
--
*
--
*
--
*
Sayfa 26/98
35 gün
2 gün
38 adet
6 adet
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Atmosfer Basıncında Su Emme
(Kaynar Suda)
Basınç Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
33
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
10 adet
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
35 gün
38 adet
TS 11143/ Aralık
1993
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
7 adet
TS EN
1926/Temmuz
2007
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
Traverten-Yapı Ve Kaplama Taşı
Olarak Kullanılan
TS 11143/
Aralık 1993
Birim Hacim Kütlesi tayini
TS 699/ Mart 2009
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
VAR
6 adet 50x50x50 mm
TS 699/ Mart 2009
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
TS EN 14157/Mart 2005
--
*
--
*
--
*
--
*
34 gün
--
*
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
--
*
2 gün
6 adet
--
*
2 gün
6 adet
Sayfa 27/98
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
7 gün
TS 699/ Mart 2009
0
No
VAR
*
*
15.08.2014
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
--
--
15.08.2014
TS EN
1926/Temmuz
2007 EN 1926
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
7 adet
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Yayın Tarihi
Numune
34 gün
Darbe Dayanımı Deneyi
Basınç Dayanımı Deneyi
Deney
Süresi
*
TS EN 14157/Mart 2005
Atmosfer Basıncında Su Emme
(Kaynar Suda)
Ücret
(YTL)
LAB-D-11-LS-001
Revizyon Tarihi
--
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
34
Deney Adı
Standard No
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Konglomera-Yapı Ve Kaplama Taşı TS 11145/ Aralık
1993
Olarak Kullanılan
Birim Hacim Kütlesi tayini
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Atmosfer Basıncında Su Emme
(Kaynar Suda)
Basınç Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
35
TS 699/ Mart 2009
TS 699/ Mart 2009
Ücret
(YTL)
--
*
--
*
--
*
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
35 gün
38 adet
TS 11145/ Aralık
1993
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
7 adet
TS EN
1926/Temmuz
2007
EN 1926
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007
EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
YOK
--
*
34 gün
--
*
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
10 adet
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
35 gün
38 adet
TS 11553/ Şubat
1995
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
34 gün
7 adet
TS EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Kireç Taşı ( Kalker ) - Yapı Ve
Kaplama Taşı Olarak
Kullanılan
TS 11553/
Şubat 1995
Birim Hacim Kütlesi tayini
TS 699/ Mart 2009
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Deney
Aralığı
Doküman No
TS 699/ Mart 2009
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
Sayfa 28/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Atmosfer Basıncında Su Emme
(Kaynar Suda)
Basınç Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
36
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
10 adet
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
35 gün
10 adet
TS 699/ Ocak
1987
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
34 gün
7 adet
TS EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Dolomit-Yapı Ve Kaplama Taşı
Olarak Kullanılan
TS 11444/
Kasım 1994
Birim Hacim Kütlesi tayini
TS 699/ Mart 2009
Basınç Dayanımı Deneyi
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
*
TS EN 14157/Mart 2005
Atmosfer Basıncında Su Emme
(Kaynar Suda)
Ücret
(YTL)
LAB-D-11-LS-001
--
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
Tabii Dona Karşı Mukavemet Tayini
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
TS 699/ Mart 2009
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007 EN 1926
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
TS EN 13755
Nisan 2009
EN 13755
TS EN 1926/Temmuz
2007
EN 1926
VAR
VAR
--
*
7 gün
6 adet 50x50x50 mm
--
*
2 gün
6 adet
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart 2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
--
*
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Sayfa 29/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
37
TS
Tavanlar İçin Boşluklu Hafif Beton 407/Temmuz
Bloklar Ve Plaklar
2012
--
*
21 gün
en az
13 adet
TS 407/Temmuz
2012
38
Gaz Ve Köpük Beton Yapı Malzeme TS 453/ Temmuz
2006
Ve Elemanları
---
*
21 gün
en az
15 adet
TS 453/ Temmuz
2006
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
---
*
2 gün
en az
7 adet
TS EN 678/Kasım 1995
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
---
*
2 gün
en az
7 adet
TS EN 679/Ocak 2008
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
10 gün
en az
5 adet
TS EN 680/Temmuz 2006
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
2 gün
en az
2 adet
TS 453/ Temmuz
2006
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
en az
2 adet
TS 453/ Temmuz
2006
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
15 gün
20 adet
TS EN 14843/
Nisan 2008
**
3 gün
10 adet
TS EN 13369/Ocak 2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
5 adet
TS EN 13369/Ocak 2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
3 gün
5 adet
TS EN 13369/Ocak 2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
35 gün
15 adet
TS 699/ Ocak
1987
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
39
Kuru yoğunluk tayini deneyi
TS EN 678/Kasım 1995
Basınç dayanımının tayini deneyi
TS EN 679/Ocak 2008
Kuruma büzülmesi (rötre) deneyi
TS EN 680/Temmuz
2006
---
*
Emniyet katsayısı deneyi
TS 453/ Temmuz
2006
---
*
Rutubet miktarının tayini deneyi
TS 453/ Temmuz
2006
---
*
Öndökümlü Beton Mamuller –
Merdivenler
TS EN 14843/Nisan2008 --
Boyutların ve yüzey özelliklerinin
ölçülmesi
TS EN 13369/Ocak 2010
Mamullerin ağırlığı
Mekanik Direnç
40
Granit-Yapı Ve Kaplama Taşı
Olarak Kullanılan
TS EN 13369/Ocak 2010
TS EN 13369/Ocak 2010
TS 6234/ Aralık
1988
*
--
*
--
*
--
*
--
*
Sayfa 30/98
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Birim Hacim Kütlesi Tayini
Donmaya Karşı Mukavemet Deneyi
42
TS 699/ Mart 2009
TS 699/ Mart 2009
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
*
34 gün
7 adet
TS EN
1926/Temmuz
2007
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
TS EN 1936/Ocak
2010
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
--
*
--
Gözenek Suyu Deneyi
TS EN 1936/Ocak 2010
--
*
3 gün
3 adet
Basınç Dayanımı Deneyi
TS EN 1926 /Temmuz
2007 EN 1926
--
*
2 gün
6 adet
TS EN 12372 EN 12372,
TS EN 13161 EN 13161 --
*
2 gün
10 adet
TS EN 12372 ,TS EN
13161
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart
2005
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
2 gün
6 adet
TS 699/ Mart 2009
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
Eğilme Dayanımı Deneyi
41
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Sürtünme İle Aşınma Dayanımı
Deneyi
TS EN 14157/Mart 2005
Darbe Dayanımı Deneyi
TS 699/ Mart 2009
Porozite Deneyi
TS EN 1936/Ocak 2010
Kil mamuller - Döşeme sistemleri - TS
Statik çalışmaya katılmayan asmolen 1261/Temmuz
kil blok
2012
Kilden Mamül Esnek Döşeme
Kaplama Elemanları Ve
Tamamlayıcı Parçalar-Özellikler
TS EN 1344/
Mart 2004
Boyutlar ve boyutlardan sapmalar
TS EN 1344/Mart 2004
EK B
--
*
--
*
--
*
3 gün
3 adet
TS EN 1936/Ocak
2010
--
*
15 gün
en az
20 adet
TS 1261/Temmuz
2012
--
--
Sayfa 31/98
*
*
78 gün
1 gün
25 adet anma
boyutunda
5 adet 136x86 mm
5 adet
TS EN 1344/ Mart
2004
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
TS EN 1344/Mart 2004 EK
Beton ve Taş-Toprak
B
Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
43
Deney Adı
Standard No
Deney
Aralığı
Ücret
(YTL)
Donma / çözülme dayanıklılığı,
TS EN 1344/Mart 2004
EK C
--
*
Enine kırılma yükü,
TS EN 1344/Mart 2004
EK D
--
*
Aşınma dayanıklılığı,
TS EN 1344/Mart 2004
EK E
--
*
Kayma Kızaklamaya Karşı Direnç
TS EN 1344/Mart 2004
EK F
--
*
Zemin Döşemesi İçin Beton Kaplama
TS EN 1339/ Eylül 2005 --Plâkları – Gerekler ve Deney
Metotları,
TS EN 1339/ Eylül 2005
Görünüş
-Ek J
*
Biçim ve boyutlar
TS EN 1339/ Eylül 2005
-Ek C
*
Yüzey tabakasının kalınlığı
TS EN 1339/ Eylül 2005
--Madde C.62)
*
Eğilme dayanımı
TS EN 1339/ Eylül 2005
-Ek F
*
Kırılma yükü
TS EN 1339/ Eylül 2005
-Ek F
*
TS EN 1339/ Eylül 2005
--Ek G veya Ek H
*
TS EN 1339/ Eylül 2005
-Ek I
*
Aşınmaya direnç
(sadece Sınıf 2, Sınıf 3 ve Sınıf 4
için)
Kaymaya/kızaklamaya karşı direnç
(sadece özelliğin deneyle tayini
gerektiğinde)
Sayfa 32/98
*
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
75 gün
5 adet
5 gün
5 adet
2 gün
5 adet
2 gün
5 adet
45 gün
20 adet
2 gün
10 adet
2 gün
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1344/Mart 2004 EK Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
C
TS EN 1344/Mart 2004 EK Beton ve Taş-Toprak
D
Bölümü
TS EN 1344/Mart 2004 EK Beton ve Taş-Toprak
E
Bölümü
TS EN 1344/Mart 2004 EK Beton ve Taş-Toprak
F
Bölümü
YOK
YOK
YOK
YOK
TS EN 1339
Eylül 2005
EK-B
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek J
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
8 adet
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek C
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
8 adet
TS EN 1339/ Eylül 2005
Madde C.62)
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
2 gün
8 adet
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek F
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
2 gün
8 adet
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek F
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
2 gün
3 adet
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek G veya Ek H
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
2 gün
5 adet
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek I
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
YOK
YOK
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Hava etkileri nedeniyle yıpranmaya
karşı direnç
44
Beton-Bölüm 1:Özellik,
Performans, İmalat ve
Uygunluk
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 1339/ Eylül 2005
-Ek E ve Ek D
*
TS EN 206-1/Nisan
2005
*
---
TS EN 12390-3/ Nisan
Sertleşmiş Betonda Basınç Dayanımı
2010
Beton
45
46
Ücret
(YTL)
Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun
Tayini
TS EN 12390-7/ Nisan
2010
Sertleşmiş Beton Deney
Numunelerinde Yarmada Çekme
Dayanımının Tayini
TS EN 12390-6/Mart
2010
Beton Borular ve Bağlantı ParçalarıTS 821 EN 1916/Mart
Donatısız,Çelik
2005
Lifli ve Donatılı
TS 821 EN 1916/Mart
Su Emme
2005 EK-F
---
*
--
*
*
--
*
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1339/ Eylül 2005
Ek E ve Ek D
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
28 gün
9 adet
TS EN 2061/Nisan 2002
**
28 gün
3 Adet 150x150x150
mm
TS EN 12350-1/Ocak
2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
TS EN 12350-1/ Ocak
2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
VAR
VAR
28 gün
3 Adet 150x150x150
mm
28 gün
3 Adet 150x150x150
mm
TS EN 12350-1/ Ocak
2010
Beton ve Taş-Toprak
Bölümü
3 gün
12 adet
TS 821 EN 1916/ Mart
2005
**
3 gün
en 2 kg
TS 821 EN1916/ Mart
2005 EK-F
Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)Yüksek Basınçta SıkıştırılmışTermoset Reçine Esaslı Bölüm 2:
Özelliklerinin Tayini
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
5-40 gün
1 adet levha
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Görünüş değerlendirmesi
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
1 gün
1 adet levha
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Sayfa 33/98
15.08.2014
6 adet
2 gün
*
--
Deney
Süresi
Doküman No
YOK
Beton ve Taş-toprak
YOK
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
(Madde 10-11-13-1416-25-26-30 akredite)
(Madde 27-29 belirtilen
deneyler laboratuvarımızda
yapılamamaktadır.)
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Boyut ve toleranslar
(Kalınlık,uzunluk ve genişlik,kenar
düzgünlüğü ve kenar dikliği,düzlük
tayini)
Yüzey aşınmasına dayanım
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 438-2 / Aralık
2007
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Aşınmaya dayanım (yer döşemesi tipi TS EN 438-2 / Aralık
lâminatlar)
2007
--
---
Kaynar suya dayanım
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Ana malzemenin su buharına karşı
korunması
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Su buharına dayanım
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
TS EN 438-2 / Aralık
Islak şartlara dayanım (haricî
amaçlarda kullanılan lâminatlar için) 2007
--
Kuru sıcaklığa dayanım
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Yüksek sıcaklıkta boyutsal kararlılık
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Ortam sıcaklığında boyutsal kararlılık
TS EN 438-2 / Aralık
2007
TS EN 438-2 / Aralık
İklimsel şoka dayanım (haricî
amaçlarda kullanılan lâminatlar için) 2007
--
--
Sayfa 34/98
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
*
10 gün
1 adet levha veya
TS EN 438-2 / Aralık
250x50mm-4 adet
2007
enine yönde ,4 adet
boyuna yönde numune
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
*
1 adet levha veya
TS EN 438-2 / Aralık
18-20 gün 250x50mm-4 adet
2007
enine yönde ,4 adet
boyuna yönde numune
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
*
25 gün
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
*
*
*
*
*
*
*
*
1 gün
1 adet levha
TS EN 438-2 / Aralık
2007
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
5 gün
1 adet levha veya
50x50mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
2 gün
1 adet levha veya
100x100mm-2 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
2 gün
1 adet levha veya
100x100mm-2 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
6 gün
1 adet levha veya
150x150mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
1 adet levha veya
120x15mm-8 adet
enine yönde numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Küçük çaplı bilye ile darbe
mukavemeti
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Büyük çaplı bilye ile darbe
mukavemeti
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Büyük çaplı bilye ile darbe
mukavemeti (yer döşemesi tipi
lâminatlar için)
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Gerilme altında çatlamaya dayanım
(kalınlığı ≤ 2 mm olan lâminatlar
için)
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sır çatlamasına dayanım (sıkıştırılmış TS EN 438-2 / Aralık
2007
lâminatlar için)
--
Çizilmeye dayanım
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Leke oluşumuna dayanım
TS EN 438-2 / Aralık
2007
UV ışınına dayanım (haricî
TS EN 438-2 / Aralık
amaçlarda kullanılan lâminatlar için)
2007
Sigara yakmasına dayanım
Şekillendirilebilirlik (Metot A)
--
--
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sayfa 35/98
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
6 gün
1 adet levha veya
1500x50mm-4 adet
enine yönde numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
5 gün
1 adet levha veya
250x250mm-2 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
5 gün
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
3 gün
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
64
gün(1500
saatlik
süreye
göre)
1 adet levha veya
500x500mm-1 adet
numune
*
*
*
*
*
1 adet levha veya
TS EN 438-2 / Aralık
140x70mm-kalınlık en
2007
fazla 7mm,2 adet
numune
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
6 gün
1 adet levha veya
200x50mm,4 enine,4
boyuna numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Kabarcık oluşumuna dayanım (Metot
TS EN 438-2 / Aralık
A)
2007
47
--
TS 64-1 EN 622-1 / Mart
Lif Levhalar - Özellikler – Bölüm 1:
-2005
Genel özellikler
Boyut ve toleranslar
(uzunluk,genişlik,kalınlık, Gönyeden TS EN 324-1-2/Nisan
sapma toleransı, Yan düzgünlüğü
1999
toleransı)
48
Deney
Aralığı
Standard No
--
Rutubet muhtevası
TS EN 322 / Nisan 1999 --
Bir levhadaki ortalama birim hacim
ağırlığı toleransı
TS EN 323 / Nisan 1999 --
Ücret
(YTL)
*
Deney
Süresi
6 gün
1 adet levha veya
200x50mm,2 enine,2
boyuna numune
Anma boyutnda
6 adet levha
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
*
1 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
3-5 gün
TS EN 326-1 /
En az 20 gram
numune,her levhadan 4 Nisan 1999
adet
3-5 gün
50x50mm-,her
levhadan 6 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
*
18 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
--
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
İç yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999 --
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
4-6 gün
Kalınlığın 20 katı
+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 310 / Nisan 1999 --
Sayfa 36/98
*
15.08.2014
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Lif levhalar - Özellikler – Bölüm 2: TS 64-2 EN 622-2 / Mart
-Sert levhaların özellikleri
2005
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
Yayın Tarihi
Numune
10 gün
*
LAB-D-11-LS-001
Revizyon Tarihi
*
*
Doküman No
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 322,TS EN 323,
TS EN 324-1 Stan.
Akretite) (TS4894 EN 120
gebze
yap.malz.lab.yapılıyor)
Ahşap ve
VAR
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 310,TS EN317, TS
EN 325,TS EN 326-1,TS
EN 319 Stan. Akretite)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Kaynatma deneyinden sonra iç
yapışma
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 319 / Nisan 1999
ve TS EN 1087-1/Mart
1999
--
TS EN 310 / Nisan 1999
Kaynatma deneyinden sonra Eğilme
ve TS EN 1087-1/Mart
mukavemeti
-1999
49
Ücret
(YTL)
*
*
Lif Levhalar - Özellikler Bölüm 3: Orta sert levhaların
özellikleri
TS 64-3 EN 622-3 / Mart
-2005
*
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
*
İç yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999 --
--
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
TS EN 310 / Nisan 1999 --
Kaynatma deneyinden sonra iç
yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999
ve TS EN 1087-1/Mart -1999
Sayfa 37/98
*
*
*
Deney
Süresi
4-6 gün
Numune
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
18 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Kalınlığın 20
katı+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
4-6 gün
4-6 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Kalınlığın 20 katı
+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
4-6 gün
Doküman No
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 310,TS EN 317,
TS EN 325,TS EN 326-1,
TS EN 319 Stan. Akretite)
Ahşap ve
VAR
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 310 / Nisan 1999
Kaynatma deneyinden sonra Eğilme
ve TS EN 1087-1/Mart -mukavemeti
1999
50
51
Lif Levhalar- Özellikler- Bölüm 4:
Yumuşak
Levhaların Özellikleri
TS 64-4 EN 622-4 /
Nisan 2011
--
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
--
Ücret
(YTL)
*
Deney
Süresi
4-6 gün
Numune
Kalınlığın 20
katı+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
*
18 gün
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
4-6 gün
Kalınlığın 20 katı
+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
TS EN 310 / Nisan 1999 --
Lif Levhalar- Özellikler Bölüm:
5 Kuru İşlemli
Levhalar (MDF) için Gerekler
TS EN 622-5 / Nisan
2011
--
*
Anma boyutunda
14-35 gün 6 adet levha
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
--
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
İç yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999 --
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Sayfa 38/98
*
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Anma boyutnda
6 adet levha
*
Doküman No
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
(TS EN 310,TS EN 317,
TS EN 325,TS EN 326-1,
TS EN 319 Stan. Akretite)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 310,TS EN 317,
TS EN 325,TS EN 326-1,
TS EN 319 Stan. Akretite)
Ahşap ve
VAR
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Eğilme mukavemeti ve eğilme
esneklik modülü
Deney
Aralığı
Standard No
Deney
Süresi
Numune
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
*
4-6 gün
Kaynatma deneyinden sonra iç
yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999
ve TS EN 1087-1/Mart -1999
Yıpratma deneyinden sonra
kalınlığına şişme
TS EN 317/Nisan 1999
ve TS EN 321/Mart 2005 --
*
50x50mm-,her
25-30 gün levhadan 8 adet
Yıpratma deneyinden sonra iç
yapışma
TS EN 319/Nisan 1999
ve TS EN 321/Mart 2005 --
*
50x50mm-,her
25-30 gün levhadan 8 adet
Yonga levhalar - Özellikler
TS EN 312 / Haziran
2012
Boyut ve toleranslar
(uzunluk,genişlik,kalınlık, Gönyeden TS EN 324-1-2/Nisan
sapma toleransı, Yan düzgünlüğü
1999
toleransı)
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
--
*
Anma boyutnda 6
14-36 gün adet levha
--
*
1 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
3-5 gün
TS EN 326-1 /
En az 20 gram
numune,her levhadan 4 Nisan 1999
adet
3-5 gün
50x50mm-,her
levhadan 6 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Rutubet muhtevası
TS EN 322 / Nisan 1999 --
Bir levhadaki ortalama birim hacim
ağırlığı toleransı
TS EN 323 / Nisan 1999 --
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
--
Sayfa 39/98
*
*
*
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Kalınlığın 20
katı+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 310 / Nisan 1999
--
52
Ücret
(YTL)
Doküman No
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 322,TS EN 323,
TS EN 324-1 ,TS EN 310,
TS EN311,TS EN 317,TS
EN 325,TS EN 326-1,
TS EN 319 Stan. Akretite)
Ahşap ve
VAR
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
İç yapışma
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 319 / Nisan 1999 --
*
Deney
Süresi
4-6 gün
TS EN 310 / Nisan 1999
--
53
Ücret
(YTL)
*
4-6 gün
Numune
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Kalınlığın 20 katı
+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 311 / Mart 2005
--
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
Kaynatma deneyinden sonra iç
yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999
ve TS EN 1087-1/Mart -1999
*
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Yıpratma deneyinden sonra
kalınlığına şişme
TS EN 317/Nisan 1999
ve TS EN 321/Mart 2005 --
*
50x50mm-,her
25-30 gün levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Yıpratma deneyinden sonra iç
yapışma
TS EN 319/Nisan 1999
ve TS EN 321/Mart 2005 --
*
50x50mm-,her
25-30 gün levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Rutubet muhtevası
--
*
5 gün
Anma boyutnda 6
adet levha
--
*
1 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
3-5 gün
TS EN 326-1 /
En az 20 gram
numune,her levhadan 4 Nisan 1999
adet
TS EN 322 / Nisan 1999 --
Sayfa 40/98
*
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Yüzey sağlamlığı
Çimentolu Yonga LevhalarTS EN 634-1 / Nisan
Özellikler- Bölüm 1: Genel Özellikler 1999
Boyut ve toleranslar
(uzunluk,genişlik,kalınlık, Gönyeden TS EN 324-1-2/Nisan
sapma toleransı, Yan düzgünlüğü
1999
toleransı)
Doküman No
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 322,TS EN 324-1
Stan. Akretite)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
54
55
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Çimentolu Yonga LevhalarÖzellikler-Bölüm 2: Kuru , Nemli ve
Açık Hava Şartlarında Kullanılan
TS EN 634-2 / Mart
Pordland Çimentosu (PÇ) İle
2009
Yapıştırılmış Yonga Levhaların
Özellikleri
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Anma boyutnda 6
adet levha
Rutubet muhtevası
TS EN 322 / Nisan 1999 --
*
3-5 gün
TS EN 326-1 /
En az 20 gram
numune,her levhadan 4 Nisan 1999
adet
Yoğunluk
TS EN 323 / Nisan 1999 --
3-5 gün
50x50mm-,her
levhadan 6 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
İç yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999 --
4-6 gün
50x50mm-,her
levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
*
4-6 gün
Kalınlığın 20 katı
+50mmx50mm
genişliğinde-,her
levhadan 6 adet enine
yönde+6 adet boyuna
yönde(levhanın yönü
biliniyor ise sadece
enine yönde)
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
*
50x50mm-,her
25-30 gün levhadan 8 adet
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
*
15.08.2014
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
39 gün
*
Yayın Tarihi
Numune
*
--
LAB-D-11-LS-001
Revizyon Tarihi
--
*
Doküman No
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 310,TS EN 317,
TS EN 325,TS EN 323, TS
EN 326-1,TS EN 319 Stan.
Akretite)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
TS EN 310 / Nisan 1999 --
Yıpratma deneyinden sonra
kalınlığına şişme
TS EN 317/Nisan 1999
ve TS EN 321/Mart 2005 --
Yıpratma deneyinden sonra iç
yapışma
TS EN 319/Nisan 1999
ve TS EN 321/Mart 2005 --
*
50x50mm-,her
25-30 gün levhadan 8 adet
Prese Ahşap Kapı Kanatları
TS 675 / Şubat 1978
--
*
8 gün
3 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Boyut Muayenesi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
1 gün
3 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Sayfa 41/98
0
No
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
56
Deney Adı
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Genel Düzgünlük Muayenesi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
1 gün
3 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Rutubet Miktarı Tayini Deneyi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
1 gün
1 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Suya ve Rutubete Dayanıklılık
Deneyi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
4 gün
1 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Düşey Yüklere Dayanıklılık Deneyi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
1 gün
1 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Yatay Yüklere Dayanıklılık Deneyi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
1 gün
1 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Kaplamanın Tutkallanma Hatası
Deneyi
TS 675 / Şubat 1978
--
*
1 gün
1 adet kapı
TS 675 / Şubat 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap İç Kapı Kasaları
TS 806/ Kasım 1981
--
*
4 gün
5 adet kasa
TS 806/ Kasım 1981
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
TS 806/ Kasım 1981
--
*
1 gün
5 adet kasa
TS 806/ Kasım 1981
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 806/ Kasım 1981
--
*
1 gün
5 adet kasa
TS 806/ Kasım 1981
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 806/ Kasım 1981
--
*
1 gün
1 adet kasa
TS 806/ Kasım 1981
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Kaplamanın Tutkallanma Hatası
Deneyi
TS 806/ Kasım 1981
--
*
1 gün
1adet kasa
TS 806/ Kasım 1981
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Kontrtablalar-Genel Amaçlar İçinSoyma Plakalı
TS 1047 / Ocak 1982
--
*
18 gün
2 adet levha
TS 1047 / Ocak 1982
TS 1047 / Ocak 1982
--
*
1 gün
2 adet levha
TS 1047 / Ocak 1982
Boyut Muayenesi
Genel Düzgünlük (Düzlemden
Sapma) Muayenesi
Rutubet Miktarı Tayini
57
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Gözle Muayene
Sayfa 42/98
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Biçim ve Boyut Muayenesi
Rutubet Miktarı
Kusurların Muayenesi
Yapışma Dayanımı
58
Ağaç Kaplama Levhaları-Kesme
Kaplama
Ücret
(YTL)
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
2 adet levha
TS 1047 / Ocak 1982
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1047 / Ocak 1982
--
*
5 gün
2 adet levha
TS 1047 / Ocak 1982
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1047 / Ocak 1982
--
*
1 gün
2 adet levha
TS 1047 / Ocak 1982
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1047 / Ocak 1982
--
*
4 gün
2 adet levha
TS 1047 / Ocak 1982
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
BOYUTLARIN ÖLÇÜLMESİ VE
BİÇİMİ
TS 1250 / Temmuz
1986
RUTUBET MİKTARI
TS 53 / Aralık 1981
Eğilme Dayanımı
Revizyon Tarihi
1 gün
--
Biçim ve Boyut
15.08.2014
*
--
Gözle Muayene
Yayın Tarihi
--
*
Odunlifi ve Yonga Levhaları
(Sentetik Reçinelerle
Kaplanmış)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
TS 1047 / Ocak 1982
TS 1250 / Temmuz
1986
TS 1250 / Temmuz
1986
GÖZLE MUAYENE
59
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
9 gün
10 adet
*
1 gün
10 adet
TS 1250 / Temmuz
1986
TS 1250 / Temmuz
1986
--
*
1 gün
10 adet
TS 1250 / Temmuz
1986
--
*
5 gün
10 adet
TS 1250 / Temmuz
1986
TS 1770 / Haziran 2012
--
*
38 gün
3 adet
TS 1770 / Haziran 2012
TS 1770 / Haziran 2012
--
*
21 gün
3 adet
TS 1770 / Haziran 2012
TS 1770 / Haziran 2012
--
TS EN 310 / Nisan 1999 --
Sayfa 43/98
*
*
21 gün
21 gün
3 adet
3 adet
TS 1770 / Haziran 2012
TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 310,TS EN 319
Stan. Akretite) (solma
deneyi kimya lab. yapılıyor)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
YOK
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Levha Yüzüne Dik Çekme
TS EN 319 / Nisan 1999 --
Çatlamaya Karşı Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
Sıcak Kaplara Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
--
Su Buharına Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
--
Sigara Ateşine Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
--
Lekelenmeye Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
--
Çarpmaya Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
Aşınmaya Dayanıklılık
TS 1770 / Haziran 2012
Ölçülerini Koruma Yeteneği
TS 1770 / Haziran 2012
--
--
--
--
Sayfa 44/98
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
21 gün
3 adet
3 gün
Her levhadan
270x270mm-2’şer adet TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
8 gün
Her levhadan
200x200mm-1’er adet TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
2 gün
Her levhadan
100x100mm-2’şer adet TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
*
2 gün
Her levhadan
100x100mm-4’er adet TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
*
Her levhadan
140x700mm-4’er adet TS 1770 / Haziran 2012
19 gün
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
*
1 gün
Her levhadan
225x225mm-1’er adet TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
4 gün
Her levhadan
100x100mm-3’er adet TS 1770 / Haziran 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Her levhadan
250x50mm-2adet
enine,2 adet boyuna
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
*
*
*
*
*
*
21 gün
TS 1770 / Haziran 2012
TS 1770 / Haziran 2012
0
No
VAR
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
VAR
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
60
Deney Adı
Hazır (Prefabrike) Ahşap Kapılar
Görünüş Muayenesi
Boyut Muayenesi
Genel Düzgünlük Muayenesi
Rutubet Miktarı Deneyi
Suya ve Rutubete Dayanıklılık
Deneyi
Yatay Yüklere Dayanıklılık Deneyi
Ağır-Yumuşak Çarpma Deneyi
Hafif-Sert Çarpma Deneyi
Düşey Yüklere Dayanıklılık Deneyi
61
Deney
Aralığı
Standard No
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
8 gün
3 adet
TS 1905 / Ocak 1978
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
3 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
3 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
3 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
3 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
3 gün
2 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
2 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
2 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
2 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 1905 / Ocak 1978
--
*
1 gün
2 adet
TS 1905 / Ocak 1978
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Dekoratif lâmine levhalar (HPL) Yüksek basınçta sıkıştırılmış Termoset reçine esaslı(genellikle
lamine olarak adlandırılan)-Bölüm 3:
Destekleyici altlıklara yapıştırılmak TS EN 438-3/Mart 2008 -üzere tasarlanmış 2 mm’den ince
lâmine levhalar için sınıflandırma ve
özellikler
Gözle muayene
Ücret
(YTL)
Doküman No
TS EN 438-3/Mart
2008
-Sayfa 45/98
*
33 gün
1 adet
TS EN 438-3/Mart
2008
*
1 gün
1 adet levha
TS EN 438-3/Mart
2008
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 438-2 Madde 1011-13-14-16-25-26-30
akredite)
(TS EN 438-2 Madde 27
belirtilen deneyler lab.da
yapılamamaktadır.)
Ahşap ve Mobilya
YOK
Bölümü
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Yüzey aşınmasına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Küçük çaplı bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Büyük çaplı bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Çizilmeye mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Yüksek sıcaklıkta boyutsal denge
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Boyut toleranslar
Kaynayan suya mukavemeti
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Kuru sıcaklığa (180 0c) mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Islak sıcaklığa (100 0c) mukavemet
TS EN 12721 / Aralık
2007
Lekelenmeye mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Su buharına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
------
Sayfa 46/98
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
1 gün
1 adet levha
TS EN 438-2 / Aralık
2007
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
5 gün
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
10 gün
1 adet levha veya
TS EN 438-2 / Aralık
250x50mm-4 adet
2007
enine yönde,4 adet
boyuna yönde numune
*
5 gün
1 adet levha veya
50x50mm-3 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
9 gün
1 adet levha veya
200x200mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
3 gün
1 adet levha veya
500x500mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
2 gün
1 adet levha veya
100x100mm-2 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
*
*
*
*
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
62
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Sigara ateşine mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Basınç altında yarılma mukavemeti
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Biçimlendirilebilirlik (p tipi
laminatlar)
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Kabarma mukavemet (p tipi
laminatlar)
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Dekoratif lâmine levhalar (HPL) –
Yüksek basınçta sıkıştırılmış –
Termoset reçine esaslı (genellikle
lamine olarak adlandırılan)- Bölüm 4: TS EN 438-4/Mart 2008 -2 mm ve daha kalın sıkı lâmine
levhalar için sınıflandırma ve
özellikler
Gözle muayene
TS EN 438-4 / Mart
2008
--
Boyut toleranslar
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Yüzey aşınmasına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Büyük çaplı bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sayfa 47/98
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
6 gün
1 adet levha veya
1500x50mm-4 adet
enine yönde numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
6 gün
1 adet levha veya
200x50mm-4 adet
enine,4 adet boyuna
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
6 gün
1 adet levha veya
200x50mm-2 adet
enine,2 adet boyuna
numune
TS EN 438-2 / Aralık
2007
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 438-2 Madde 1011-13-14-16-25-26-30
akredite)
(TS EN 438-2 Madde
27-29 belirtilen deneyler
laboratuarımızda
yapılamamaktadır.)
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
*
39 gün
1 adet
TS EN 438-4/Mart
2008
*
1 gün
1 adet levha
TS EN 438-4 / Mart 2008
*
1 gün
1 adet levha
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
YOK
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
VAR
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
YOK
*
*
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Çizilmeye mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Yüksek sıcaklıkta boyutsal denge
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Kaynayan suya mukavemeti
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
*
5 gün
--
*
10 gün
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
5 gün
Kuru sıcaklığa (180 0c) mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
Islak sıcaklığa (100 0c) mukavemet
TS EN 12721 / Aralık
2007
--
*
Lekelenmeye mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
3 gün
Su buharına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
2 gün
Sigara ateşine mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
5 gün
Yüzey çatlamasına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
5 gün
Eğilme modülü
TS 985 EN ISO 178 /
Mart 2006
--
*
5 gün
Eğilme mukavemeti
TS 985 EN ISO 178 /
Mart 2006
--
*
7 gün
Sayfa 48/98
5 gün
9 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
Doküman No
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
250x50mm-4 adet
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
enine yönde,4 adet
boyuna yönde numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS
EN
438-2
/
Aralık
2007
Bölümü
50x50mm-3 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık
1 adet levha veya
Bölümü
230x230mm-1 adet
2007
numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS
EN
438-2
/
Aralık
2007
Bölümü
200x200mm-1 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
500x500mm-1 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS
EN
438-2
/
Aralık
2007
Bölümü
100x100mm-2 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS
EN
438-2
/
Aralık
2007
Bölümü
230x230mm-1 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS
EN
438-2
/
Aralık
2007
Bölümü
250x250mm-2 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS 985 EN ISO 178 / Mart
120x15mm-5 adet
Bölümü
2006
enine yönde numune
(boy/kal.=20±1 olacak
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS 985 EN ISO 178 / Mart
120x15mm-5 adet
Bölümü
2006
enine yönde numune
(boy/kal.=20±1 olacak
VAR
YOK
YOK
VAR
YOK
VAR
VAR
VAR
YOK
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Çekme mukavemeti
63
Deney
Aralığı
Standard No
TS 1398-2 EN ISO 527-2
-/ Mart 1997
Dekoratif lâmine levhalar (HPL) –
Yüksek basınçta sıkıştırılmış –
Termoset reçine esaslı (genellikle
TS EN 438-5/Mart 2008 -lamine olarak adlandırılan)- Bölüm 6:
Dış mekânlarda kullanılan 2 mm ve
daha kalın sıkı lâmine levhalar için
sınıflandırma ve özellikler
Gözle muayene
Boyut toleranslar
TS EN 438-5 / Mart
2008
--
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Yüzey aşınmasına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Büyük çaplı bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Küçük çaplı bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Islak sıcaklığa (100 0c) mukavemet
TS EN 12721 / Aralık
2007
--
Yüksek sıcaklıkta boyutsal denge
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sayfa 49/98
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Deney
Süresi
7 gün
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
TS 1398-2 EN ISO 527-2 /
200x20mm-5 adet
Bölümü
Mart 1997
enine yönde ,5 adet
boyuna yönde numune
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 438-2 Madde 1011-13-14-16-25-26-30
akredite)
(TS EN 438-2 Madde
27 belirtilen deneyler
yapılamamaktadır.)
41 gün
1 adet
TS EN 438-5/Mart
2008
1 gün
1 adet levha
TS EN 438-5 / Mart 2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
1 adet levha
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
YOK
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
numune
1 adet levha veya
230x230mm-3 adet
numune
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
YOK
5 gün
TS EN 438-2 / Aralık 2007
TS EN 438-2 / Aralık 2007
9 gün
1 adet levha veya
200x200mm-1 adet
numune
10 gün
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
250x50mm-4 adet
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
enine yönde,4 adet
boyuna yönde numune
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
64
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Lekelenmeye mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Su buharına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sigara ateşine mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Dekoratif lâmine levhalar (hpl) –
yüksek basınçta sıkıştırılmış –
termoset reçine esaslı (genellikle
lamine olarak adlandırılan)- bölüm 6: TS EN 438-6 / Mart 2008
-dış mekânlarda kullanılan 2 mm ve
daha kalın sıkı lâmine levhalar için
sınıflandırma ve özellikler
Gözle muayene
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
Deney
Süresi
1 adet levha veya
500x500mm-1 adet
numune
2 gün
1 adet levha veya
100x100mm-2 adet
numune
5 gün
1 adet levha veya
230x230mm-1 adet
numune
TS EN 438-6 / Mart
2008
--
*
1 gün
Boyut toleranslar
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
1 gün
Büyük çaplı bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
*
Yüksek sıcaklıkta boyutsal denge
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Islak şartlarda mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
İklim şokuna mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sayfa 50/98
*
*
*
5 gün
10 gün
5 gün
5 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
3 gün
134 gün
Doküman No
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
VAR
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
TS EN 438-2 / Aralık
2007
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 438-2 Madde 1011-13-14-16-25-26-30
1 adet levha
TS EN 438-6 / Mart 2008 akredite)
(TS EN 438-2 Madde
27-29 belirtilen deneyler
yapılamamaktadır.)
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-6 / Mart
Bölümü
YOK
1 adet levha
2008
Ahşap ve Mobilya
TS
EN
438-2
/
Aralık
Bölümü
YOK
1 adet levha
2007
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
YOK
TS EN 438-2 / Aralık
Bölümü
numune
2007
1 adet levha veya
Ahşap ve Mobilya
250x50mm-4 adet
YOK
TS
EN
438-2
/
Aralık
Bölümü
enine yönde,4 adet
boyuna yönde numune 2007
Ahşap ve Mobilya
1 adet levha veya
50x50mm-3 adet
YOK
TS EN 438-2 / Aralık2007 Bölümü
numune
1 adet levha veya
120x15mm-8 adet
enine yönde
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık2007 Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Ultra viole ışığa mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Eğilme modülü
TS 985 EN ISO 178 /
Mart 2006
--
Eğilme mukavemeti
TS 985 EN ISO 178 /
Mart 2006
Çekme mukavemeti
65
TS 1398-2 EN ISO 527-2
/ Mart 1997
--
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
Deney
Süresi
63 gün
5 gün
7 gün
7 gün
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
1 adet levha veya
140x70mm-2 adet (en
fazla kalınlık 7mm)
1 adet levha veya
120x15mm-5 adet
enine yönde numune
(boy/kal.=20±1 olacak
1 adet levha veya
120x15mm-5 adet
enine yönde numune
(boy/kal.=20±1 olacak
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık2007 Bölümü
YOK
Ahşap ve Mobilya
TS 985 EN ISO 178 / Mart
Bölümü
2006
YOK
Ahşap ve Mobilya
TS 985 EN ISO 178 / Mart
Bölümü
2006
YOK
1 adet levha veya
Ahşap ve Mobilya
TS 1398-2 EN ISO 527-2 /
200x20mm-5 adet
Bölümü
enine yönde ,5 adet
Mart 1997
boyuna yönde numune
YOK
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
TS 5494 / Şubat 1988
--
*
13 gün
Parti büyüklüğünün
%5’i
TS 5494 / Şubat 1988
TS 5494 / Şubat 1988
--
*
1 gün
Parti büyüklüğünün
%5’i
TS 5494 / Şubat 1988
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 5494 / Şubat 1988
--
*
1 gün
Parti büyüklüğünün
%5’i
TS 5494 / Şubat 1988
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Çekme Mukavemeti Deneyi
TS EN ISO 6892-1/Mart
-2011
*
1 gün
300x300mm’lik parça TS 5494 / Şubat 1988
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Esneklik Deneyi
TS 5494 / Şubat 1988
--
*
1 gün
300x300mm’lik parça TS 5494 / Şubat 1988
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Tutunma Deneyi
TS 5494 / Şubat 1988
--
*
1 gün
300x300mm’lik parça TS 5494 / Şubat 1988
Etajerler-Çelik
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
55 gün
2 adet
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
Çelik Dolaplar-Taşınabilir
Gözle Muayene
Boyut Muayenesi
66
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Sayfa 51/98
TS 5875 / Haziran
1988
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Gözle Muayene
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
1 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
1 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
Çekme Deneyi
TS EN ISO 6892-1/Mart
-2011
*
1 gün
300x300mm’lik parça TS 5494 / Şubat 1988
Etajerin Yükleme Mukavemeti
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
1 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
Sıvılara Karşı Mukavemet
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
5 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
Rutubete Karşı Dayanıklılık
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
42 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
Aşınmaya Dayanıklılık
TS 4755 / Mart 1986
--
*
5 gün
100x100mm-3 adet
TS 4755 / Mart 1986
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Sigara Ateşine Dayanıklılık
TS 4756 / Mart 1986
--
*
4 gün
100x100mm-3 adet
TS 4756 / Mart 1986
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Çizilmeye Karşı Dayanıklılık
TS 4757 / Mart 1986
--
*
5 gün
100x100mm-3 adet
TS 4757 / Mart 1986
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
Boyanın Yapışma Kabiliyeti
TS EN ISO 2409
--
*
2 gün
300x300mm-1 adet
TS EN ISO 2409
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Denge
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
1 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
Ayakların Döndürmeye Karşı
Mukavemeti
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
2 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
Sürtünme Direnci
TS 5875 / Haziran 1988
--
*
2 gün
2 adet
TS 5875 / Haziran
1988
Ahşap ve Mobilya
Bölüm
YOK
Boyut Muayenesi
Sayfa 52/98
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
67
Deney Adı
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS 7941 / Haziran 2012
--
*
7 gün
1 adet
TS 7941 / Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
TS 7941 / Haziran 2012
--
*
1 gün
1 adet
TS 7941 / Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 7941 / Haziran 2012
--
*
7 gün
1 adet
TS 7941 / Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS 7941 / Haziran 2012
--
*
1 gün
1 adet
TS 7941 / Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Denge Deneyi
TS EN 15373/ Mart 2010 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/ Mart 2010
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Mukavemet ve dayanıklılık deneyleri
TS EN 15373/ Mart 2010 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/ Mart 2010
Lambri-Yonga ve Orta Yoğunlukta
Lif Levhadan İmal
Edilmiş
TS 11357 / Nisan 1994
--
*
5 gün
2 adet
TS 11357 / Nisan
1994
TS 11357 / Nisan 1994
--
*
1 gün
2 adet
TS 11357 / Nisan
1994
--
*
5 gün
10 adet
TS 1250 / Temmuz
1986
Oturma Bankları
Gözle muayene
Malzeme deneyleri
Boyut muayenesi
68
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Gözle Muayene
Rutubet Muayenesi
Boyut Muayenesi
Çizilme Muakevemeti
TS 53 / Aralık 1981
TS 11357 / Nisan 1994
--
*
1 gün
TS 4757 / Mart 1986
--
*
5 gün
Sayfa 53/98
2 adet
TS 11357 / Nisan
1994
100x100mm-3 adet
TS 4757 / Mart 1986
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
(TS 4757 Akredite)
YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü
VAR
(TS 4757 Akredite)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
(TS 4757 Akredite)
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
VAR
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
69
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Laminat Yer Döşemeleri Aminoplâstik Termoplâstik
ReçinelerEsaslı Yüzey Tabakalı
Bileşenler
- Özellikler,
Değerler ve Deney Metotları
TS EN 13329+A1 Nisan
-2010
*
28 gün
2 paket
TS EN 13329+A1 Nisan
2010
Boyut ve Toleranslar
TS EN 13329+A1 Nisan
-2010
*
1 gün
8 adet
TS EN 13329+A1
Nisan2010
3 adet parke
TS EN 13329+A1 Nisan
2010
3 adet parke
TS EN 13329+A1 Nisan
2010
5 gün
1 adet parke
TS EN 13329+A1 Nisan
2010
5 gün
5 adet parke
TS EN 13329+A1 Nisan
2010
Nispi Rutubet Değ.Sonra Boyutsal
Sapma
Yüzey Sağlamlığı
TS EN 13329+A1 Nisan
2010 ve TS EN 318/ Mart
-2005
TS EN 13329+A1 Nisan
2010 ve TS EN 311+Mart
-2005
Aşınma Mukavemeti
TS EN 13329+A1 Nisan
-2010
Çarpma Mukavemeti
TS EN 13329+A1 Nisan
-2010
Lekelenmeye Mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Sigara Ateşine Mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007
--
Kalınlığına Şişme
TS EN 13329+A1 Nisan -2010
Sayfa 54/98
*
*
*
*
*
*
*
20 gün
4-6 gün
3 gün
5 gün
5 gün
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve MobilyaBölümü
(TS EN 311,TS EN 438-2
madde11,madde26,madde
30 akredite) (Işık haslığı,
statik çukurlaşma kimya
lab.
,çarpma muk.,mobilya
ayağı etkisi ve koltuk
tekerleği etkisi Gebze yapı
malz. Lab. Yapılıyor)
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
YOK
VAR
VAR
YOK
1 adet parke
TS EN 438-2 / Aralık 2007
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
1 adet parke
Ahşap ve Mobilya
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Bölümü
VAR
1 adet parke
TS EN 13329+A1 Nisan
2010
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
70
71
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ahşap yer döşemesi – Lamba ve
TS 73 EN 13226 / Nisan -/veya zıvanalı masif parke elemanları 2004
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
*
9 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
Gözle Muayene
TS 73 EN 13226 / Nisan -2004
*
1 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Kusurların Ölçülmesi
TS 73 EN 13226 / Nisan -2004
*
2 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Boyut Muayenesi
TS 73 EN 13226 / Nisan -2004
*
1 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Rutubet Ölçülmesi
TS EN 13183-2 / Kasım
2002
--
*
1 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Rutubet Tayini /Etüv (Gerekiyor ise)
TS EN 13183-1 / Kasım
2002
--
*
5 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Brinell Sertlik
TS EN 1534 /Ocak 2011 --
*
5 gün
7 adet
TS 73 EN 13226 / Nisan
2004
Masif ahşap levhalar(SWP)-Gerekler
TS EN 13353 / Nisan
2012
--
*
20 gün
Anma boyutnda 6
adet levha
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
Boyut ve toleranslar
(uzunluk,genişlik,kalınlık, Gönyeden TS EN 324-1-2/Nisan
sapma toleransı, Yan düzgünlüğü
1999
toleransı)
--
*
Anma boyutnda
6 adet levha
TS EN 326-2 /
Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
YOK
Bölümü
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
(TS EN 310 ve TS EN 323
akredite) (TS EN 789,TS
EN 717-1-2 deneyleri
yapılamıyor Gebze yapı
malz. Lab. Yapılıyor)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Rutubet muhtevası
1 gün
TS EN 322 / Nisan 1999
-Sayfa 55/98
*
3-5 gün
TS EN 326-1 /
En az 20 gram
numune,her levhadan 4 Nisan 1999
adet
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Birim hacim ağırlığı
Deney
Aralığı
Standard No
73
74
75
Deney
Süresi
*
15.08.2014
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
TS EN 789 / Mart 2007
6 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
Ahşap ve
TS EN 13354 / Nisan 2011 Mobilya Bölümü
TS EN 13354 / Nisan
2011
50 kN
Yüzey Görünüşü
TS EN 13017-1-2 / Şubat
-2005
*
2 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
Büro
MobilyasıAhşap
Bölme Elemanları
(Paravanlar) - Bölüm 1: Boyutlar
TS EN 1023-1/ Şubat
2002
--
*
1 gün
Büro Mobilyası- Ahşap Bölme
Elemanları (Paravanlar)
- Bölüm 2: Mekanik Emniyet
Özellikleri
TS EN 1023-2/Şubat
2002
--
*
TS EN 1023-3/Şubat
2002
--
1: TS EN 747-1/ Haziran
2012
Gözle Muayene
Genel Boyut Muayenesi
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Anma boyutnda
6 adet levha
Yapışma Kalitesi
Mobilya-Ranzalar-Evlerde
Kullanılan-Bölüm
Emniyet Özellikleri
Revizyon Tarihi
4-6 gün
3-5 gün
50 kN
Mobilyası
- Ahşap
Bölme Elemanları
(Paravanlar) - Bölüm 3: Deney
Metotları
15.08.2014
TS EN 326-1 /
Nisan 1999
TS EN 789 / Mart 2007
Büro
Yayın Tarihi
Numune
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
*
LAB-D-11-LS-001
50x50mm-,her
levhadan 6 adet
TS EN 323 / Nisan 1999
--
72
Ücret
(YTL)
Doküman No
Gebze Yapı Malz. Lab.
VAR
YOK
YOK
TS EN 13017-1-2 / Şubat
2005
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 adet
TS EN 1023-1/ Şubat 2002
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
5 gün
1 adet
TS EN 10232/Şubat 2002
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
*
5 gün
1 adet
TS EN 10233/Şubat 2002
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
--
*
20 gün
1 adet
TS EN Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-1/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-1/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-1/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Sayfa 56/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Emniye Korkuluğuna Statik Yük
Uygulanması
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
4 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
4 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Denge
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Üst Yatağın Alt Yatağa Bağlantısı
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
20 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
TS EN 747-1/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-1
/Haziran 2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Yatak Tablasına Aşağıya ve Yukarı
Doğru Statik Yük Uygulanması
Yatak Tablasına Çarpma Deneyi
Yatak Tablasının Dayanıklılık
Deneyi
Merdiven ve Diğer Erişim Araçları
Mukavemet Deneyleri
Ranza Çerçevesi ve Bağlantıların
Mukavemeti
76
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Mobilya-Ranzalar Evlerde
Kullanılan-Bölüm 2: Deney
Metotları
Genel Boyut Muayenesi
Emniye Korkuluğuna Statik Yük
Uygulanması
Sayfa 57/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Yatak Tablasına Aşağıya ve Yukarı
Doğru Statik Yük Uygulanması
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
4 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
4 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Denge
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Üst Yatağın Alt Yatağa Bağlantısı
TS EN 747-2/ Haziran
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 747-2/ Haziran
2012
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Ev mobilyası – Oturma elemanları – TS EN 1728 /Nisan
Mukavemet ve dayanıklılığın tayini
2004
için deney metotları
--
*
30 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatak Tablasına Çarpma Deneyi
Yatak Tablasının Dayanıklılık
Deneyi
Merdiven ve Diğer Erişim Araçları
Mukavemet Deneyleri
Ranza Çerçevesi ve Bağlantıların
Mukavemeti
77
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Oturma yeri ve arkalık statik yük
deneyi
Yatar sandalyeler, ayarlanabilen
sandalyeler ve şezlonglar için ilâve
oturma yeri ve arkalık yükleme
deneyi
Ayak dayama yeri (ayak basamağı)/
ayak dinlendirme yeri ve bacak
dinlendirme yeri statik yük deneyi
Sayfa 58/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Kolçak ve yan kanatlarda statik yük
deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kolçakta aşağıya doğru uygulanan
statik yük deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Birleştirilmiş oturma yeri ve arkalık
yorulma deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Oturma yeri ön kenarı yorulma
deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Kolçak yorulma deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
4 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Bacak dinlendirme yeri yorulma
deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Oturma elemanı ayaklarına öne doğru TS EN 1728 /Nisan
2004
statik yük yükleme deneyi
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Yatar sandalyeler ayarlanabilen
sandalyeler ve şezlonglar için oturma
yeri ve arkalık yorulma deneyi
Yatar sandalyeler ve ortadan
ayarlanabilen sandalyeler için,
yorulma deneyi
Tümüyle ayarlanabilen sandalyeler
için yorulma deneyi
Ayaklara yanlardan statik yük deneyi
Sayfa 59/98
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1728 /Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Arkalık çarpma deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
Kolçak çarpma deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
Düşürme deneyi
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1728 /Nisan
2004
TS EN 1728 /Nisan
2004
Mobilya - Mukavemet, dayanıklılık
ve emniyet - Evlerde kullanılan
oturma elamanları için gerekler
TS EN 12520
/Nisan 2012
--
*
20 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Gözle Muayene
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
TS EN 1022 /Ocak 2008 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Çapraz statik taban yükü deneyi
Oturma yeri şok deneyi
78
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Oturma yeri ve arkalığa statik yük
deneyi
Oturma yeri ön kenarına statik yük
deneyi
Ayak raylarına statik yük deneyi
Sayfa 60/98
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
(Deney süresine 7 günlük
kondisyonlama dahil )
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Kolçakta yanlara doğru statik yük
deneyi
Kolçakta aşağıya doğru statik yük
deneyi
Oturma yeri ve arkalık yorulma
deneyi
Oturma yeri ön kenarı yorulma
deneyi
Kolçak yorulma deneyi
Ayak yorulma deneyi
Yanlara doğru ayağa statik yük
deneyi
Oturma yerine çarpma deneyi
Arkaya doğru düşme deneyi
Arkalığa (Arkaya doğru) çarpma
deneyi
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12520
/Nisan 2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Sayfa 61/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
79
Deney Adı
Mobilya - Mukavemet, dayanıklılık
ve emniyet - Evlerde kullanılan
masalar için gerekler
Gözle muayene
Yatay statik yük
Düşey statik yük
80
81
Ücret
(YTL)
TS EN 12521 / Nisan
2012
--
*
TS EN 12521 / Nisan
2012
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
TS EN 1730 / Nisan 2004
TS EN 1730 / Nisan 2004
Düşey yorulma (yalnızca sütun ayaklı
ve konsol ayaklı masalar için)
TS EN 1730 / Nisan 2004
Yatay yorulma
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 1730 / Nisan 2004
TS EN 1730 / Nisan 2004
Denge
TS ENV 12521 / Şubat
2002
--
*
TS EN 1729-1/Mart
2008
--
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Gözle muayene
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
17 gün
1 adet
TS EN 12521 / Nisan
2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(Deney süresine 7 günlük
kondisyonlama dahil )
1 gün
1 adet
TS EN 12521 / Nisan
2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 12521 / Nisan
2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 12521 / Nisan
2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
2-4 gün
1 adet
TS EN 12521 / Nisan
2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
2-4 gün
adet
TS EN 12521 / Nisan
2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
TS EN 12521 / Nisan
2012
Şok deneyi
Mobilya – Eğitim kurumları için
sandalyeler ve masalar – Bölüm 1:
Fonksiyonel boyutlar
Mobilya – Eğitim kurumları için
sandalyeler ve masalar – Bölüm 2:
Emniyet gerekleri ve deney metotları
Deney
Süresi
Doküman No
TS EN 12521 / Nisan
2012
1 gün
1 adet
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-1 / Mart 2008
--
*
30 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Sayfa 62/98
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
28 gün
1 adet
TS EN 13722 / Şubat
2009
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
6 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Sandalye oturma yerinin ön kısmının
TS EN 1728 /Nisan
dayanıklılığı
2004
--
*
4 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Parlaklık
TS EN 13722 / Şubat
2009
--
*
--
Sandalye oturma yeri ve arkalık statik
TS EN 1728 /Nisan
yük
2004
Sandalye oturma yeri ve arkalığın
dayanıklılığı
Sandalye denge
Sandalye yanlara doğru statik yük
Sandalye öne doğru statik yük
Sandalye oturma yeri şok
Sandalye arkalık çarpma
Ayak kızaklarına statik yük
Sandalye düşürme deneyi
TS EN 1022 / Ocak 2008
Sayfa 63/98
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Ayak kızaklarının dayanıklılığı
Kolçakların düşey statik yükü
Masa denge
Masa yatay statik yük
Masa yatay dayanıklılık
Masa düşey statik yük
Masa düşey dayanıklılık
82
Mobilya-sıralı oturma elemanları deney metotları ve mukavemet ve
dayanıklılık özellikleri
Oturma yeri ve arkalık statik yük
deneyi
Arkalığa doğru yatay statik yük
deneyi
Arkalığa düşey statik yük deneyi
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1730 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1730 /Nisan
2004
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1730 /Nisan
2004
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1730 /Nisan
2004
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 1729-2 / Nisan
2012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
30 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Sayfa 64/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Kolçağa yanlara doğru statik yük
deneyi
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
3-10 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
3-10 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
5 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Oturma yeri şok deneyi
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Arkalık şok deneyi
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kolçak şok deneyi
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
2-5 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 12727 /Nisan
2003
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yardımcı yazma yüzeyi dayanıklılık
TS EN 12727 /Nisan
deneyi
2003
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 12727
/Nisan 2003
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kolçaklara düşey statik yük deneyi
Kombine oturma yeri ve arkalık
dayanıklılık deneyi
Oturma yeri ön kenarı dayanıklılık
deneyi
Arkalığa doğru yatay dayanıklılık
deneyi
Yatar oturma elamanının kullanım
deneyi
Yardımcı yazma yüzeyi üzerine
düşey statik yükleme
Sayfa 65/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
83
Büro mobilyası- çalışma masa ve
sıraları- bölüm 1: boyutlar
84
Büro mobilyası – çalışma masaları ve
TS EN 527-2/Mart
sıraları – bölüm
2005
2: mekanik emniyet kuralları
Gözle muayene
85
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-1/ Mart 2013
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
-
*
12 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 527-2/Mart
2005
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşey yük altında mukavemet
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatay yük altında mukavemet
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşey yük altında yorulma
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
3 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatay yorulma
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
3 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşürme deneyi
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
büro mobilyası – çalışma masaları ve
sıraları –bölüm
3: iskeletin dengesi ve mekanik
TS EN527-3/Nisan
mukavemetinin tayini için deney
2005
metotları
TS EN 527-2/Mart
2005
-
*
12 gün
1 adet
TS EN527-3/Nisan
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Düşey yük altında mukavemet
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
TS EN 527-1/ Mart 2013 --
TS EN 527-3/Nisan
2004
Sayfa 66/98
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
86
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Yatay yük altında mukavemet
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşey yük altında yorulma
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
3 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatay yorulma
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
3 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşürme deneyi
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
TS EN 527-3/Nisan
2004
-
*
1 gün
1 adet
TS EN 527-2/Mart
2005
--
*
20 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
YOK
Mobilya Bölümü
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(EN 71-3 Elementlerin göçü
deneyi Ankara Kimya Lab.
yapılmaktadır. Tekstil
ürünleri, kumaş kaplama ve
plastik kaplamaların
tutuşabilirliği TS EN
1103’e göre
yapılamamaktadır.)
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Mobilya- Evlerde Kullanılan Sabit ve
Katlanabilen
TS EN 716-1 / Mart
Çocuk Karyolaları- Bölüm 1:
2010
Emniyet Kuralları
Gözle muayene
İmalat-Genel
Karyolanın iç tarafındaki
delikler,aralıklar ve açıklıklar
TS EN 716-1 / Mart
2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
Sayfa 67/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Karyolanın dış tarafındaki tutma
başlığı
Makaslama ve sıkıştırma noktaları
Takılma noktaları
Kilitleme sistemi
Karyola tabanı
Yan ve uçlar
Karyola çerçevesi
Denge
87
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
TS EN 716-1 / Mart
2010 ve TS EN 7162/Mart 2010
Mobilya- Evlerde Kullanılan Sabit
ve Katlanabilen
Çocuk Karyolaları- Bölüm 2: Deney TS EN 716-2/ Mart
2010
Metotları
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-1 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
20 gün
1 adet
TS EN 716-2/ Mart
2001
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Gözle muayene
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ayak basma yerleri
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Sayfa 68/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ölçmeler
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Küçük parçalar
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kavrama deneyi
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
İskelet ve bağlantılarının mukavemeti TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Karyola tabanı ve yatak tabanının
mukavemeti (şok deneyi)
Yanlar ve uçların mukavemeti
88
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Çıkıntı noktaları
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kilitleme mekanizmaları
TS EN 716-2 / Mart
2010
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 716-2 / Mart 2010
Ev Mobilyası- Yataklar ve DöşeklerTS EN 1725 / Şubat
Emniyet Kuralları ve Deney
2002
Metotları
--
*
20 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Gözle muayene
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
TS EN 1725 / Şubat
2002
Sayfa 69/98
Ahşap ve
YOK
Mobilya Bölümü
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(Deney süresine 7 günlük
kondisyonlama dahil )
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
89
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Boyut ve toleranslar
TS EN 1334 / Nisan 2001 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 1334 / Nisan 2001/
Ahşap ve
Şubat 2002
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
TS EN 1725 / Şubat
2002
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Dayanıklılık deneyi
TS EN 1725 / Şubat
2002
--
*
3 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşey çarpma
TS EN 1725 / Şubat
2002
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatak kenarının dayanıklılığı
TS EN 1725 / Şubat
2002
--
*
2 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşey statik yükleme
TS EN 1725 / Şubat
2002
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatak kenarının düşey statik yükleme TS EN 1725 / Şubat
2002
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 1725 / Şubat 2002
Ahşap esaslı levhalar – İç mekan
kullanımları için melamin yüzlü
levhalar – Tarifler, gerekler ve
sınıflandırma
TS EN 14322 /Nisan
2006
--
*
18 gün
1 adet levha
TS EN 14322
/Nisan 2006
Gözle muayene
TS EN 14323/ Nisan
2006
--
*
1 gün
1 adet levha
TS EN 14323
/Nisan 2006
Sayfa 70/98
Ahşap ve
YOK
Mobilya Bölümü
Ahşap veMobilya Bölümü
(TS EN 324-1,TS EN 438-2
madde10,madde25 akredite)
(TS EN 717-2 deneyleri
Gebze Yapı Malzemeleri
lab. yapılmaktadır.)
(Ana levha hangi tipte ise
ayrıca fiziksel deneyler o
standarda göre yapılır.)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Boyut muayenesi
Çizilmeye mukavemet
Aşınmaya dayanıklılık
90
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 324-1 / Nisan
1999 ve TS EN 14323
nisan 2006
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
Çatlamaya karşı dayanıklılık
TS EN 14323/Nisan
2006
Renklenmeye mukavemet
TS EN 14323 /Nisan
2006
Ücret
(YTL)
--
*
--
*
*
---
*
*
--
Deney
Süresi
20 gün
1 adet levha
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
2 gün
TS EN 438-2 / Aralık 2007
ve
TS EN 14323 Nisan 2006
TS EN 438-2 / Aralık 2007
ve
TS EN 14323
Nisan 2006
1 adet
TS EN 14323
/Nisan 2006
1 adet
TS EN 14323
/Nisan 2006
Gözle muayene
TS EN 14323/ Nisan 2006 --
*
1 gün
1 adet levha
TS EN 14323
/Nisan 2006
Boyut muayenesi
TS EN 324-1 / Nisan 1999
ve TS EN 14323 nisan
-2006
*
20 gün
1 adet levha
TS EN 14323
/Nisan 2006
Sayfa 71/98
20 gün
15.08.2014
TS EN 14323
/Nisan 2006
TS EN 14323 /Nisan
2006
*
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
TS EN 14323 /Nisan 2006 ‘’
Ahşap esaslı levhalar – İç
mekân kullanımları için
melamin yüzlü levhalar –
Deney metotları ‘’
--
LAB-D-11-LS-001
Numune
5 gün
2 gün
Doküman No
1 adet
TS EN 14323
/Nisan 2006
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 324-1,TS EN
438-2 madde10,madde
14,madde25,madde 30
akredite) (madde 5.12
deneyi Ankara Kimya Lab.
yapılmaktadır)
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
VAR
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Çizilmeye mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
Aşınmaya dayanıklılık
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
Çatlamaya karşı dayanıklılık
TS EN 14323/Nisan 2006 --
Renklenmeye mukavemet
TS EN 14323 /Nisan
2006
Sigara ateşine mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
Su buharına mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
Parlaklık seviyesi
TS EN 14323 /Nisan
2006
Büyük çaplı çelik bilye çarpmasına
mukavemet
TS EN 438-2 / Aralık
2007 ve TS EN 14323
nisan 2006
--
--
--
--
--
--
--
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
*
5 gün
*
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
*
*
*
*
*
Sayfa 72/98
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
TS EN 438-2 / Aralık 2007
ve
TS EN 14323
Nisan 2006
TS EN 438-2 / Aralık 2007
ve
TS EN 14323
Nisan 2006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
TS
EN
3 gün
1 adet levha veya
500x500mm-1 adet
numune
TS EN 14323
/Nisan 2006
5 gün
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık 2007 Ahşap ve
ve
Mobilya Bölümü
TS EN 14323 Nisan 2006
5 gün
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık 2007
Ahşap ve
ve
Mobilya Bölümü
TS EN 14323
Nisan 2006
1 adet levha veya
200X200mm-1 adet
numune
TS EN 14323
/Nisan 2006
1 adet levha veya
230x230mm-5 adet
numune
TS EN 438-2 / Aralık 2007
Ahşap ve
ve
Mobilya Bölümü
TS EN 14323
Nisan 2006
2 gün
5 gün
VAR
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
250X250mm-1 adet
2 gün
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Numune
1 adet levha veya
100x100mm-1 adet
numune
*
Doküman No
YO
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
VAR
VAR
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
91
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Mobilya - Mukavemet,
dayanıklılık ve emniyet - Ev
dışında kullanılan oturma
elemanları için gerekler
TS EN 15373/Mart
2010
--
*
57 gün
Gözle Muayene
TS EN 15373/Mart
2010
--
*
Denge
TS EN 1022 /Ocak 2008
ve TS EN 1335-3 / Nisan -2012
Yüklenmemiş Sandalyelerin Teker
Üstünde gitme (yuvarlanma)direnci
TS EN 1335-3 / Nisan
2012
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(Deney süresine 7 günlük
kondisyonlama dahil )
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Oturma yeri ve arkalık statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Oturma yeri ön kenarı statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Arkalığa düşey statik yük
uygulanması
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ayak dayama yeri (ayak basamağı)/
ayak dinlendirme yeri ve bacak
dinlendirme yeri statik yük deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kolçaklarda yana doğru statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatar sandalyeler, ayarlanabilen
sandalyeler ve şezlonglar için ilâve
oturma yeri ve arkalık
yükleme deneyi
Sayfa 73/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Kanatlarda yana doğru statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kolçakta aşağıya doğru uygulanan
statik yük deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Kolçakta yukarıya doğru uygulanan
statik yük deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Oturma yeri ve arkalık yorulma
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
3-10 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatar sandalyeler ayarlanabilen
sandalyeler ve şezlonglar için ilâve
TS EN 1728 / Nisan 2004 -oturma yeri ve arkalık yorulma deneyi
*
3-10 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
3-5 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
3-5 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
A ayaklara öne doğru statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Ayaklara yana doğru statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Oturma yeri ön kenarı yorulma deneyi
Kolçak yorulma deneyi
Bacak dinlendirme yeri yorulma
deneyi
Ayak dayama yeri yorulma deneyi
Çapraz statik taban yükü deneyi
Sayfa 74/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Oturma yeri çarpma deneyi
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşürme deneyi (çoklu oturma
elemanı)
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yardımcı yazma tablası statik yük
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
1 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yardımcı yazma tablası yorulma
deneyi
TS EN 1728 / Nisan 2004 --
*
2 gün
1 adet
TS EN 15373/Mart
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS 7167/Nisan
2003
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(Deney süresine 7 gün
YOK
kondisyonlama dahil)
Arkalık çarpma deneyi
Kolçak çarpma deneyi
92
Ev Mobilyası-Yataklar ve DöşeklerTS EN 1957/Nisan
Fonksiyonel
2003
Özelliklerin Tayini İçin Deney
Metotları
--
*
17 gün
1 adet
93
Anfi Sırası
ÜBM-07-BK-006
--
*
32 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
ÜBM-07-BK-006
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-006
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Gözle muayene
Boyut muayenesi
Oturma yeri ve arkalık statik yük
deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Sayfa 75/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Arkalığa doğru yatay statik yük
deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Arkalığa düşey statik yük deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Kolçağa yanlara doğru statik yük
deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Kolçaklara düşey statik yük deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Kombine oturma yeri ve arkalık
dayanıklılık deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Oturma yeri ön kenarı dayanıklılık
deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Arkalığa doğru yatay dayanıklılık
deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Oturma yeri şok deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Arkalık şok deney
TS EN 12727 /Nisan 2003
Kolçak şok deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Yatar oturma elamanının kullanım
deneyi
TS EN 12727 /Nisan 2003
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
3-10 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
3-10 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
5 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
2-5 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Sayfa 76/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
94
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Yardımcı yazma yüzeyi üzerine düşey
TS EN 12727 /Nisan 2003
-statik yükleme
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yardımcı yazma yüzeyi dayanıklılık
TS EN 12727 /Nisan 2003
-deneyi
*
2 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
4 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
4 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Düşey yük altında mukavemet
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Yatay yük altında mukavemet
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Düşey yük altında yorulma
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Yatay yorulma
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Orta Öğretim Kurumları İçin
Laboratuvar Tezgahları Metotları
ÜBM-07-BK-008
--
*
17 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
ÜBM-07-BK-008
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-008
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-008
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-008
--
*
4 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Gözle muayene
Boyut muayenesi
Yüzey yansıtması
Yatay yük dayanımı
Sayfa 77/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Düşey yük dayanımı
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
ÜBM-07-BK-008
--
*
4 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-008
--
*
2 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-008
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Serbest duran tezgahların düşey yüke
dayanım deneyi
ÜBM-07-BK-008
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Mobilya – bilgisayar masaları
ÜBM-07-BK-012
--
*
12 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
ÜBM-07-BK-012
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-012
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
4 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
4 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Sürekli düşey yük deneyi
Tezgah raflarının eğilmesi
95
Doküman No
Gözle muayene
Boyut muayenesi
Düşey yük altında mukavemet
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Yatay yük altında mukavemet
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Düşey yük altında yorulma
Yatay yorulma
TS EN 527-3 / Nisan 2004
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Sayfa 78/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Düşürme deneyi
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-012
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-018
--
*
15 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
ÜBM-07-BK-018
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-018
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
ÜBM-07-BK-018
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Açma mekanizmasının mukavemet ve TS 11249 -2 EN 1129-2 /
Şubat 2001 ve ÜBM-07dayanıklılığı
-BK-018
*
3 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
TS EN 1725 / Şubat 2002
ve ÜBM-07-BK-018
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Dayanıklılık deneyi
TS EN 1725 / Şubat 2002
ve ÜBM-07-BK-018
--
*
3 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1725 / Şubat 2002
ve ÜBM-07-BK-018
--
*
2 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 1725 / Şubat 2002
ve ÜBM-07-BK-018
--
*
2 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Denge
96
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Bazalar
Gözle muayene
Yapılış
Boyut ve toleranslar
Düşey çarpma
Yatak kenarının dayanıklılığı
TS EN 527-3 / Nisan 2004
TS EN 527-3 / Nisan 2004
Sayfa 79/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Düşey statik yükleme
97
98
99
100
101
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN 1725 / Şubat 2002
ve ÜBM-07-BK-018
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
Yatak kenarının düşey statik yükleme TS EN 1725 / Şubat 2002
ve ÜBM-07-BK-018
--
*
1 gün
1 adet
ÜBM-07-BK-018
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
3 gün
istif
TS EN 942/Mart 2009
3 gün
istif
TS EN 975-1 / Nisan 2011 Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
3 gün
istif
TS EN 1313-2 /Şubat
2002
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
3 gün
istif
TS EN 1313-1 /Şubat
2001
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
3 gün
istif
TS EN 1611-1 / Nisan
2002
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
3 gün
3 adet
TS 51 / Nisan 2012
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
3 gün
En az 10 adet,en çok 20
TS 1265 / Nisan 2012
adet
20 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
Doğramalık Kereste – Genel Gerekler TS EN 942/Mart 2009
--
Biçilmiş Yapacak Odun (Kereste)TS EN 975-1 / Nisan 2011
Yapraklı (sert) Ağaç Odunlarının
-Görünüş Özelliklerine Göre
Yuvarlak Ve Biçilmiş Yapacak Odun
TS EN 1313-2 /Şubat
(Kereste) - Müsaade Edilen Sapmalar
-2002
ve Tercih Edilen Boyutlar - Bölüm 2:
Yuvarlak ve Biçilmiş Yapacak Odun
TS EN 1313-1 /Şubat
(Kereste)- Kabul Edilebilir Sapmalar
-2001
ve Tercih Edilen Boyutlar- Bölüm 1:
Biçilmiş Yapacak Odun (Kereste)TS EN 1611-1 / Nisan
İğne Yapraklı (Yumuşak) Odunların
-2002
Görünüşlerine Göre Sınıflandırılması-
102
Kereste - Ladin ve Göknar Keresteleri
TS 51 / Nisan 2012
- Genel Amaçlar İçin
103
İğne Yapraklı Yapı Keresteleri
104
Mobilya - Mukavemet, dayanıklık ve
TS EN 15372 / Nisan
emniyet - Ev dışında kullanılan
2011
masalar için gerekler
Gözle muayene
TS 1265 / Nisan 2012
TS EN 15372 / Nisan
2011
*
*
*
*
*
--
*
--
*
--
*
--
*
Sayfa 80/98
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Denge
TS EN 1730 / Nisan 2004
Yatay statik yük deneyi
TS EN 1730 / Nisan 2004
Düşey statik yük deneyi
TS EN 1730 / Nisan 2004
Yatay yorulma deneyi
TS EN 1730 / Nisan 2004
--
*
--
*
--
*
--
*
Konsollu veya sütün tabanlı masalar
TS EN 1730 / Nisan 2004
-için düşey yorulma deneyi
*
Tasarımında cam içermeyen masalar
TS EN 1730 / Nisan 2004
-için şok deneyi
*
TS EN 1730 / Nisan 2004
Tasarımında cam içeren masalar için
ve TS EN 14072/Ocak
-şok deneyi
2004
Ağırlığı 20 kg’dan fazla olan masalar
TS EN 1730 / Nisan 2004
-için düşürme deneyi
105
Ücret
(YTL)
Oyun elemanı elemanlarıbölüm 2-salıncaklar için
özel güvenlik kuralları ve deney
Salıncak oturaklarının darbe
zayıflaması
Salıncak elemanı için dinamik yük
TS EN 1176-2 / Şubat
2010
--
TS EN 1176-2 / Şubat
2010
--
TS EN 1176-2 / Şubat
2010
--
*
*
*
*
*
Sayfa 81/98
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
2-4 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
2-4 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
1 gün
1 adet
TS EN 15372 / Nisan
2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü YOK
12 gün
1 adet salıncak numune
(130cm askılık borusu TS EN 1176-2 / Şubat 2010 Ahşap ve Mobilya
Bölümü
ile birlikte)
3 gün
1 adet oturak numunesi TS EN 1176-2 / Şubat 2010 Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
6 gün
1 adet salıncak numune
(130cm askılık borusu TS EN 1176-2 / Şubat 2010 Ahşap ve Mobilya
Bölümü
ile birlikte)
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
106
Darbe azaltıcı oyun alanı zemin
düzenlemeleri - kritik düşme
yüksekliğinin belirlenmesi
107
Büro mobilyası - Muhafaza mobilyası TS EN 14073-2 / Mart
2008
– Bölüm 2: Emniyet gerekleri
--
Gözle muayene
TS EN 14073-2 / Mart
2008
--
Genel Emniyet kuralları
TS EN 14073-2 / Mart
2008
--
Dolabın mukavemeti (serbest halde
yerde dik duran dolapları
TS EN 14073-3 / Mart
2008
--
Rafların çekilmesi ve raf
mesnetlerinin mukavemeti
TS EN 14073-3 / Mart
2008
--
Üst yüzeylerin mukavemeti
TS EN 14073-3 / Mart
2008
--
TS EN 1177 / Ocak 2011 --
Paravan ve duvara bağlanan dolaplar TS EN 14073-3 / Mart
2008
ve rafların dengesi
--
Paravan ve duvara bağlantı
elamanlarının mukavemeti
TS EN 14073-3 / Mart
2008
--
TS EN 14073-3 / Mart
2008
--
Döşeme üzerinde dik duran binaya
bağlanmış dolap mukavemeti
Uzatma elamanlarının mukavemeti
TS EN 14074 / Mart 2008
--
Ücret
(YTL)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Sayfa 82/98
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
7 gün
En az 1 m2 numune
TS EN 1177 / Ocak 2011
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
34 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Uzatma elamanlarının dayanıklılık
deneyi
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
*
5 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
--
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 14074 / Mart 2008 --
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Menteşeli veya milli kapaklar üzerine
TS EN 14074 / Mart 2008 -düşey yük uygulanması
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Açık kapak üzerine yatay statik
kuvvet uygulanması
TS EN 14074 / Mart 2008 --
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Menteşeli ve milli kapakların
dayanıklılık deneyi
TS EN 14074 / Mart 2008 --
*
5 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Sürme kapaklar ve yatay kızaklı
kapakların dayanıklılık deneyi
TS EN 14074 / Mart 2008 --
*
2 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Sürme kapaklar ve yatay kızaklı
kapakları sertçe açma ve kapama
TS EN 14074 / Mart 2008 --
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
2 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
TS EN 14074 / Mart 2008 --
Uzatma elamanlarının sertçe açılması TS EN 14074 / Mart 2008
Uzatma elamanlarının kenetlenme
deneyi
Düşey kızaklı kapakların dayanıklılığı TS EN 14074 / Mart 2008
Düşer kapakların mukavemeti
TS EN 14074 / Mart 2008
Düşer kapakların dayanıklılığı
TS EN 14074 / Mart 2008
--
*
--
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
--
*
2 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Sayfa 83/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Hareketli dosyalama altlıkları için
yuvarlanma deneyi
108
Deney
Aralığı
Standard No
TS EN 14074 / Mart 2008 --
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
*
2 gün
En az 1 adet numune
TS EN 14073-2 / Mart
2008
26 gün
En az 1 adet numune
Ahşap ve Mobilya
TS EN 1130-1 / Mart 2001 Bölümü (TS 5219 EN 71-3 YOK
Ankara kimya La.
26 gün
En az 1 adet numune
TS EN 1130-1 / Mart 2001
En az 1 adet numune
Ahşap ve Mobilya
TS EN 1130-1 / Mart 2001 Bölümü (TS 5219 EN 71-3 YOK
Ankara kimya La.
YOK
Mobilya- Evlerde Kullanılan, Çocuk
TS EN 1130-1 / Mart
Karyolası ve Beşikler- Bölüm 1:
2001
Emniyet Kuralları
--
*
Gözle muayene
TS EN 1130-1 / Mart
2001
--
*
Malzemeler
TS EN 1130-1 / Mart
2001
--
*
7 gün
--
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 1130-1 / Mart 2001
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
--
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 1130-1 / Mart 2001
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
--
*
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 1130-1 / Mart 2001
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
1 gün
En az 1 adet numune
TS EN 1130-1 / Mart 2001
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Yapısı
Yatak Tabanı
Kenar ve uçlar
Denge
TS EN 1130-1 / Mart
2001
ve TS EN 1130-2 / Mart
TS EN 1130-1 / Mart
2001
ve TS EN 1130-2 / Mart
TS EN 1130-1 / Mart
2001
ve TS EN 1130-2 / Mart
TS EN 1130-1 / Mart
2001
ve TS EN 1130-2 / Mart
2001
--
*
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
109
Mobilya - Soğuk Sıvılara Karşı Yüzey
TS EN 12720 / Ocak 2010 -Dayanıklılığının Tayini
*
az 1 adet
10-30 gün En
500x500mm numune
TS EN 12720 / Ocak 2010
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
110
Mobilya - Islak sıcaklığa karşı yüzey
TS EN 12721 / Ocak 2010 -dayanıklılığının tayini
*
10 gün
En az 1 adet
500x500mm numune
TS EN 12721 / Ocak 2010
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
111
Mobilya - Kuru sıcaklığa karşı yüzey
TS EN 12722 / Ocak 2010 -dayanıklılığının tayini
*
10 gün
En az 1 adet
500x500mm numune
TS EN 12722 / Ocak 2010
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Sayfa 84/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
112
Mobilya – Yüzey parlaklığının
değerlendirilmesi
TS EN 13722 / Şubat
2009
--
*
10 gün
En az 1 adet
500x500mm numune
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
113
Mobilya – Bir yatay eksen üzerinde
birbirine bağlanan ev dışında
kullanılan oturma elemanları için
TS EN 15372 / Nisan
2011
--
*
5 gün
En az 11 adet numune TS EN 15372 / Nisan 2011 Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
114
Cam - Mobilyalarda kullanılan Deney yöntemleri
TS EN 14702 / Ocak 2004 --
*
5 gün
En az 1 adet numune
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
115
Dekoratif lamine levhalar (HPL) Yüksek basınçta sıkıştırılmış TS 438-8 / Ocak 2010
Termoset reçine esaslı (Genellikle
(Deneyler TS EN 438-lamine olarak adlandırılan) - Bölüm 8:
2’ye göre yapılmaktadır.)
Tasarım amaçlı lamineler için
sınıflandırma ve özellikler
*
39 gün
1 adet
116
Dekoratif lâmine levhalar (HPL) –
Yüksek basınçta sıkıştırılmış –
Termoset reçine esaslı (genellikle
lamine olarak adlandırılan)- Bölüm
9:seçenekli damarlı laminatlar için
sınıflandırma ve özellikler
TS 438-9 / Ocak 2011
(Deneyler TS EN 438-2’ye göre yapılmaktadır.)
*
39 gün
1 adet
117
Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 1:
Kaba ve İnce Sıva Harcı
TS EN 998-1
/ Temmuz 2011
--
*
38 gün
En az
10 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
Kuru yığın yoğunluğu
TS EN 1015 – 10/Nisan
2001
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Basınç dayanımı
TS EN 1015-11/Ekim
2000
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Sayfa 85/98
TS EN 13722 / Şubat 2009
TS EN 14702 / Ocak 2004
TS EN 438-4/Mart
2008
TS 438-9 / Ocak 2011
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 438-2 Madde 10-1113-14-16-25-26-30 akredite)
YOK
(TS EN 438-2 Madde
27 belirtilen deneyler
laboratuarımızda
yapılamamaktadır.)
Ahşap ve Mobilya Bölümü
(TS EN 438-2 Madde 10-1113-14-16-25-26-30 akredite)
(TS EN 438-2 Madde
YOK
27 belirtilen deneyler
laboratuarımızda
yapılamamaktadır.)
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
118
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Bağ dayanımı
TS EN 1015-12/Kasım
2000
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Kılcal (kapiler) su emme (sınıflar)
(dış elemanlarda kullanılmak için
tasarlanan harçlar için)
TS EN 1015-18/Ocak
2004
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Kılcal (kapiler) su emme deneyinden TS EN 1015-18/Ocak
sonra su emme (mm)
2004
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
İşlenebilime Süresi
TS EN 1015-9/Kasım
2000
--
*
1 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Hava içeriği
TS EN 1015-7/Ekim 2000
--
*
1 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Kagir Harcı-Özellikler-Bölüm 2:
Kagır Harcı
TS EN 998-2 / Temmuz
2011
--
*
30 gün
İşlenebilime Süresi
TS EN 1015-9/Kasım
2000
--
*
1 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Hava içeriği
TS EN 1015-7/Ekim 2000
--
*
1 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Basınç dayanımı
TS EN 1015-11/Ekim
2000
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Su Emme
TS EN 1015-18/Ocak
2004
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Yoğunluk
TS EN 1015-10/Nisan
2001
--
*
30 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Sayfa 86/98
En az
10 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
119
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
İnce tabaka harcı için agrega tane
büyüklüğü.
TS EN 1015-1/Ekim 2000
İnce tabaka harcı için düzeltilme
süresi
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
--
*
1 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
TS EN 1015-9/Kasım
2000
--
*
1 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Sıva ve Örgü Harçlarının Su Buharı
Geçirgenliğinin Tayini
TS EN 1015-19/Ekim
2000
-
*
38 gün
En az
2 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcılar –
Özellikler, Uygunluk
Değerlendirmesi, Sınıflandırma ve
TS EN 12004:2007+A1: -Nisan 2013
*
46 gün
En az
10 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
--
*
46 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
TS EN 1348/Nisan
Başlangıç Çekme Yapışma
2008
Mukavemeti
Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme
Yapışma
TS EN 1348/Nisan
2008
Mukavemeti
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme
Yapışma
TS EN 1348/Nisan
2008
Mukavemeti
Donma –Çözünme Çevrimlerinden
Sonra Çekme
TS EN 1348/Nisan
2008
Yapışma Mukavemeti
Açık Bekletme Süresi: Çekme
Yapışma Mukavemeti
TS EN 1346/Nisan
2008
Erken Çekme Yapışma Kuvveti
TS EN 1348/Nisan
2008
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Kayma
TS EN 1308/Nisan
2008
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Sayfa 87/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
120
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Şekli bozulabilir yapıştırıcı:Enine şekil
TS EN 12002/Ocak 2010 -değiştirme
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Karolar için yapıştırıcılar-Dispersiyon
yapıştırıcıların yapışma kaymasına
TS EN 1324/Nisan 2008 -dayanımının tayini
*
30 gün
10 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Başlangıç kesme (shear) yapışma
kuvveti
TS EN 1324/Nisan 2008 --
*
14 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra kesme
yapışma kuvveti
TS EN 1324/Nisan 2008 --
*
30 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
Suya daldırıldıktan sonra yapışma
kuvveti
TS EN 1324/Nisan 2008 --
*
7 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
Yüksek sıcaklıkta yapışma
TS EN 1324/Nisan 2008 --
*
7 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
Yapıştırıcılar-Karolar İçin-Reaksiyon
Reçine Yapıştırıcıları-Kayma
TS EN 12003/Ocak 2010 -Yapışma Dayanımının Tayini
*
30 gün
10 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Başlangıç kesme yapışma kuvveti
TS EN 12003/Ocak 2010 --
*
7 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
Suya daldırdıktan sonra kesme
yapışma kuvveti
TS EN 12003/Ocak 2010 --
*
30 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
Isıl şoktan sonra kesme yapışma
kuvveti
TS EN 12003/Ocak 2010 --
*
8 gün
2 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
VAR
*
10 gün
En az
10 kg
TS EN
13963/Aralık 2008
Derz malzemeleri, alçı levhalar için - TS EN 13963/Aralık
Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri 2008
--
Sayfa 88/98
**
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS EN
13963/Aralık 2008
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
3 gün
En az
2 kg
TS EN
13963/Aralık 2008
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
*
3 gün
En az
5 kg
TS EN
14496/Nisan 2006
**
--
*
3 gün
En az
5 kg
TS EN
14496/Nisan 2006
Bağlayıcılar Bölümü
--
*
46 gün
En az
10 kg
TS EN
14891/ Haziran 2012
Bağlayıcılar Bölümü
TS EN 14891/ Haziran
2012
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Suya temastan sonra çekme yapışma
TS EN 14891/ Haziran
mukavemeti
2012
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme
TS EN 14891/ Haziran
yapışma mukavemeti
2012
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Donma- çözünme çevrimlerinden
sonra çekme yapışma mukavemeti
TS EN 14891/ Haziran
2012
--
*
46 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Kireçli suyla temastan sonra çekme
yapışma mukavemeti
TS EN 14891/ Haziran
2012
--
*
38 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Klorlu su ile temastan sonra çekme
yapışma mukavemeti
TS EN 14891/ Haziran
2012
--
*
38 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
İri Parçaların Bulunmaması
TS EN 13963/Aralık
2008
TS EN 13963/Aralık
2008
Alçı Esaslı Bağlayıcılar - Isı/ses
yalıtımı için komposit levhalar ve alçı
levhalar - Tarifler, gerekler ve deney TS EN 14496/Nisan
2006
metotları
Kullanım Süresinin Sonu
122
Ücret
(YTL)
LAB-D-11-LS-001
En az
2 kg
Priz Alma Süresi
121
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
TS EN 14496/Nisan
2006
Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik
karoların altında kullanım için sıvı TS EN 14891/Haziran
halde uygulanan su geçirmez ürünler 2012
- Gerekler, deney yöntemleri,
Başlangıç çekme yapışma
mukavemeti
--
*
3 gün
--
*
--
Sayfa 89/98
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Su geçirmezlik
123
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
TS EN 14891/ Haziran
2012
--
*
Standard şartlarda çatlak köprüleme
TS EN 14891/ Haziran
kabiliyeti
2012
--
*
Yapı Kireci- Bölüm 1: Tarifler
Özellikler ve Uygunluk
Kriterleri
TS EN 459-1 / Şubat 2012
--
*
Basınç Daynımı
TS EN 196-1/Mart 2009
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
--
*
İncelik Tayini
Hacim Değişmezliği
Priz Süresi Tayini
Penetrasyon Değeri
Su Tutma Deneyi
Hava Miktarı Deneyi
TS EN 196-6/Kasım 2010
TS EN 459-2:2011
TS EN 196-3/A1: Ocak
2010
TS EN 459-2:2011
TS EN 459-2:2011
TS EN 459-2:2011
Sayfa 90/98
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
38 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
30 gün
En az
10 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
30 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
2 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
2 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Standard No
Yığın Yoğunluğu Tayini
TS EN 459-2:2011
Verim Tayini
Reaktivite Tayini
Serbest Su Tayini
124
TS EN 459-2:2011
TS EN 459-2:2011
TS EN 459-2:2011
Deney
Aralığı
Ücret
(YTL)
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
2 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
2 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
*
2 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
*
50 gün
En az
10 kg
EN ISO 15605
EN 1067
Bağlayıcılar Bölümü
--
*
--
*
--
*
--
Karolar İçin Derz Dolgu MalzemesiGerekler Uygunluk
TS EN 13888/Mart 2010 -Değerlendirmesi,Sınıflandırma ve
Gösteriliş
Deney
Süresi
Doküman No
YOK
YOK
Aşınma Direnci
TS EN 12808-2/Ocak
2010
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Kuru depolamadan sonra eğilme
dayanımı
TS EN 12808-3/Ocak
2010
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Donma-çözülme çevriminden sonra
eğilme dayanımı
TS EN 12808-3/Ocak
2010
--
*
50 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Sayfa 91/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
125
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Kuru depolamadan sonra basınç
dayanımı
TS EN 12808-3/Ocak
2010
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Donma-çözülme çevriminden sonra
basınç dayanımı
TS EN 12808-3/Ocak
2010
--
*
50 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Büzülme
TS EN 12808-4/Ocak
2010
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Su emme, 30 min sonra
TS EN 12808-5/Ocak
2010
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Su emme, 240 min sonra
TS EN 12808-5/Ocak
2010
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1067/Temmuz 2006 Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Alçı-Tıpta Kullanılan
TS 4636 /Kasım
1985
--
*
5 gün
En az
5 kg
TS 4636
Bağlayıcılar Bölümü
İncelik tayini
TS 4636 /Kasım
1985
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS 4636
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Sertleşme Süresi
TS 4636 /Kasım
1985
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS 4636
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Basınç Dayanımı
TS 4636 /Kasım
1985
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS 4636
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Sayfa 92/98
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
TS 4636
Bağlayıcılar Bölümü
15 gün
En az
10 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
*
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
TS EN 13279-2/Mayıs
2007
---
*
14 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/ Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
TS EN 13279-2/Mayıs
2007
---
*
14 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/ Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
TS EN 13279-2/Mayıs
2007
---
*
14 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/ Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
TS EN 13279-2/Mayıs
2007
---
*
7 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7 Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
İncelik Tayini
TS EN 13279-2/Mayıs
2007
---
*
1 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7 Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Alçı- Diş Hekimliğinde Kullanılan
TS 4866 EN ISO
6873/Nisan 2002
--
*
5 gün
En az
5 kg
TS 4866
Bağlayıcılar Bölümü
Sertleşme Zamanı
TS 4866 EN ISO
6873/Nisan 2002
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS 4866
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Doğrusal Sertleşme Genleşmesi
TS 4866 EN ISO
6873/Nisan 2002
--
*
En az
5 kg
TS 4866
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
--
*
1 gün
Yapı ve Sıva Alçıları-Bölüm 1:
TS EN 13279-1/Şubat --Tarifler ve Gerekler
2009
*
TS EN 13279-2/Mayıs
2007
---
Priz Başlangıç Süresi
Eğilmede çekme dayanımı
Basınç dayanımı
Yüzey sertliği
Adezyon dayanımı
127
TS 4636 /Kasım
1985
Ücret
(YTL)
LAB-D-11-LS-001
En az
5 kg
Genleşme
126
Deney
Aralığı
Standard No
Doküman No
Sayfa 93/98
1 gün
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
128
129
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Basma Dayanımı
TS 4866 EN ISO
6873/Nisan 2002
--
*
Kırılma
TS 4866 EN ISO
6873/Nisan 2002
--
*
Şap malzemeleri ve zemine
uygulanan şaplar – Şap
malzemeleri – Özellikler ve
gerekler
TS EN 13813/Aralık
2004
--
*
Eğilme Dayanımı
TS EN 13892-2/Nisan
2004
--
Basınç Dayanımı
TS EN 13892-2/Nisan
2004
Aşınma Direnci Böhme Metodu
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
En az
5 kg
TS 4866
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
En az
5 kg
TS 4866
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
32 gün
En az
5 kg
TS EN 13892-1 /Nisan
2004
Bağlayıcılar Bölümü
*
28 gün
En az
5 kg
TS EN 13892-1 /Nisan
2004
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
--
*
28 gün
En az
5 kg
TS EN 13892-1 /Nisan
2004
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
TS EN 13892-3/Temmuz
2010
--
*
32 gün
En az
5 kg
TS EN 13892-1 /Nisan
2004
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
--
*
42 gün
En az
10 kg
TS EN 196-7/
Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
Elek Analizi
TS EN 1015-1/A1:Kasım
2010
--
*
1 gün
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Eğilme Mukavemeti
TS EN 1015-11/Ekim
2000
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Basınç Mukavemeti
TS EN 1015-11/Ekim
2000
--
*
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
Çimento Esaslı Yapıştırıcı- Isı Yalıtım
TSE K 112/Nisan 2011
Levhası İçin
Sayfa 94/98
1 gün
1 gün
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
130
131
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Su Emme
TS EN 12808-5/Ocak
2010
--
Alt Tabakaya Yapışma Kuvveti
TS EN 1015-12
--
Isı Yalıtım Levhasına Yapışma
Kuvveti
TS EN 13494/Nisan 2004 --
Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim
Kütlesi
TS EN 1015-6/Kasım
2000
--
Mineral Esaslı Dekoratif Dış Cephe
Kaplaması
TSEK
--
*
Gevşek Birim Ağırlığı
-
--
*
Eğilme Mukavemeti
TS EN 196-1/Mart2009
--
*
Basınç Mukavemeti
TS EN 196-1/Mart2009
--
*
Başlangıç Çekme Yapışma
Mukavemeti
TS EN 1348/Nisan
2008
--
*
Buhar Geçirgenliği
TS 7847/Şubat 1990
--
*
Bir levhadaki ortalama birim hacim
ağırlığı toleransı
TS EN 323 / Nisan 1999 --
*
*
*
*
*
Sayfa 95/98
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
30 gün
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
2 gün
En az
5 kg
TS EN 1015-2/A1: Temmuz Bağlayıcılar Bölümü
2007
YOK
37 gün
En az
10 kg
TS EN 196-7/Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
1 gün
En az
10 kg
TS EN 196-7/Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
30 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/ Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
30 gün
En az
5 kg
TS EN 196-7/ Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
En az
5 kg
EN ISO 15605
EN 1067
Bağlayıcılar Bölümü
VAR
En az
5 kg
TS EN 196-7/ Şubat 2010
Bağlayıcılar Bölümü
YOK
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
30 gün
30 gün
37 gün
3-5 gün
EN 326-1 /
50x50mm-,her levhadan TS
Nisan 1999
6 adet
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
132
Boyut ve toleranslar
(uzunluk,genişlik,kalınlık, Gönyeden TS EN 324-1-2/Nisan
sapma toleransı, Yan düzgünlüğü
1999
toleransı)
133
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
4-6 gün
Kalınlığın 20 katı
TS EN 326-1 /
+50mmx50mm
Nisan 1999
genişliğinde-,her
l h d 6 d t i
EN 326-1 /
50x50mm-,her levhadan TS
Nisan 1999
8 adet
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
4-6 gün
EN 326-1 /
50x50mm-,her levhadan TS
Nisan 1999
8 adet
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
*
4-6 gün
EN 326-1 /
50x50mm-,her levhadan TS
Nisan
1999
8 adet
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
VAR
--
*
4 gün
100x100mm-3 adet
TS 4756 / Mart 1986
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
VAR
TS EN 15185 / Aralık
2011
-
*
4 gün
1 adet levha veya
100x100mm-3 adet
numune
TS EN 15185 / Aralık
2011
Ahşap ve Mobilya
Bölümü
YOK
Aşınmaya Karşı Direnç (Böhme
Metodu) Metod B
TS EN 14157/Mart2005
-
*
1 gün
6 adet
TS EN 14157/Mart2005
Büro mobilyası – Ziyaretçi
sandalyeleri’’
TS EN 13761 / Nisan
2004
-
*
36 gün
1 adet
ve
TS EN 13761 / Nisan 2004 Ahşap
Mobilya Bölümü
*
24 gün
1 adet
Ahşap ve
TS EN 14749 / Mart 2008 Mobilya Bölümü
1 adet
Ahşap ve
TS EN 1116 / Nisan 2004 Mobilya Bölümü
*
1 gün
Eğilme mukavemeti ve Eğilme
esneklik modülü
TS EN 310 / Nisan 1999 --
*
4-6 gün
134
Yüzey sağlamlığı
TS EN 311 / Mart 2005
--
*
135
Kalınlığına şişme 24 saat
TS EN 317/ Nisan 1999
--
*
136
İç yapışma
TS EN 319 / Nisan 1999 --
137
Sigara Ateşine Dayanıklılık
TS 4756 / Mart 1986
139
Mobilya -Yüzeylerin Aşınma
Mukavemetinin Tayini
140
141
143
LAB-D-11-LS-001
TS EN 326-2 /
Ocak 2011
--
142
Doküman No
Ev ve mutfak muhafaza üniteleri ve
tezgahlar-Emniyet kuralları ve deney TS EN 14749 / Mart 2008 -metotları
Mutfak mobilyası – Mutfak mobilyası
TS EN 1116 / Nisan 2004 -ve mutfak donatım elemanları için
boyutların düzenlenmesi
*
Sayfa 96/98
3 gün
Anma boyutnda
6 adet levha
Beton Taş ve Toprak
Bölümü
VAR
YOK
YOK
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
YOK
144
Mobilya – Bir yatay eksen üzerinde
birbirine bağlanan ev dışında
TS EN 14703 / Nisan
kullanılan oturma elemanları için
2011
bağlantılar – Mukavemet gerekleri ve
deney yöntemleri
145
Dış mekân mobilyası - Kamplarda,
evlerde ve açılarak kullanılan oturma
TS EN 581-1/Nisan 2008 -elemanları ve masalar - Bölüm 1:
Genel emniyet gerekleri
146
Dış Mekan Mobilyası- Kamplarda,
Evlerde ve Açılarak Kullanılan
Oturma Elemanları ve MasalarBölüm 2: Mekanik Emniyet
Özellikleri ve Numune Almak İçin
Deney Metotları
147
Dış Mekan Mobilyası- Kamplarda,
Evlerde ve Açılarak Kullanılan
TS EN 581-3 /Mart 2010 Oturma Elemanları ve MasalarBölüm 3: Mekanik Emniyet Kuralları
ve Masalar İçin Deney Metotları
148
Eğitim kurumları için yazı tahtaları –
Ergonomi, teknik ve emniyet kuralları
ve deney metotları ‘’*(TS EN 438-2
madde 25 ve madde 26 ) (Hareketli TS EN 14434 /Nisan 2012 elamanlar day. Firmada,renk
bozukluğu deneyi kimya lab.
Yapılıyor)
149
Lâboratuvar Tezgahları - Boyutlar,
Güvenlik Kuralları ve Deney
Metotları (Madde 6.5 hariç)
--
*
10 gün
11 adet
Ahşap ve
TS EN 14703 / Nisan 2011 Mobilya Bölümü
YOK
*
3 gün
1 adet
TS EN 581-1/Nisan 2008
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
TS EN 581-2 / Nisan 2011 -
TS EN 13150 / Kasım
2002
*
19 gün
1 adet
Ahşap ve
TS EN 581-2 / Nisan 2011 Mobilya Bölümü
YOK
*
15 gün
1 adet
TS EN 581-3 /Mart 2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
YOK
*
--
*
Sayfa 97/98
17 gün
1 metre x 1 metre veya TS EN 14434 /Nisan 2012 Ahşap ve
1 adet (ayaklı ise)
Mobilya Bölümü
32 gün
Ahşap ve
TS EN 13150 / Kasım 2002 Mobilya Bölümü
1 adet
YOK
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ANKARA YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Sıra No
Deney Adı
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret
(YTL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-11-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
0
No
Açıklama
Akreditasyon
(Deneyin Yapıldığı Yer) Kapsamında
YOK
150
Laboratuvar mobilyası Laboratuvarlar için depolama
birimleri - Özellikler ve deney
yöntemleri
TS EN 14727 / Temmuz
-2006
*
34 gün
1 adet
TS EN 14727 / Temmuz
2006
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
151
Çocuklar için yüksek sandalyeler –
Bölüm 1:Emniyet gerekleri
TS EN 14988-1 / Nisan
2010
--
*
7 gün
1 adet
TS EN 14988-1 / Nisan
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
152
Çocuklar için yüksek sandalyeler –
Bölüm 2:Deney Metotları
TS EN 14988-2 / Nisan
2010
--
*
7 gün
1 adet
TS EN 14988-2 / Nisan
2010
Ahşap ve
Mobilya Bölümü
153
Mobilya Donanımı-Uzatma
elemanları ve bileşenlerinin
mukavemet ve dayanıklılığı
TS EN 15338 / Nisan
2010
3 takım
Ahşap ve
TS EN 15338 / Nisan 2010 Mobilya Bölümü
154
Mobilya donanımı - Kayar kapılar ve
TS EN 15706 / Ocak 2010 stor kapaklar için kaydırma
parçalarının dayanımı ve mukavemeti
155
Mobilya donanımı - Menteşeler ve
menteşe elemanlarının mukavemet ve
TS EN 15828 / Ocak 2011 dayanıklılığı – Düşey bir eksen
etrafında dönen menteşeler ve
sürgüler
-
*
21 gün
YOK
YOK
YOK
YOK
*
21 gün
3 takım
Ahşap ve
TS EN 15706 / Ocak 2010 Mobilya Bölümü
YOK
*
21 gün
3 takım
*Deney Ücretleri www.tse.org.tr internet sitesinde mevcuttur.
** Bu Standardın Tüm Deneyleri Firma Laboratuarında Yapılmaktadır.
Sayfa 98/98
Ahşap ve
TS EN 15828 / Ocak 2011 Mobilya Bölümü
Download

Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Hizmet Profili