BİLGİSAYAR DONANIM
ELEMANLARI
* Fiziksel olarak bir bilgisayarı oluşturan tüm
birimlerdir.
* Donanım somut bir kavramdır. Bu nedenle
donanımı, elle tutulur, gözle görülür tüm
parçaları olarak da tanımlayabiliriz.
Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı
• Bilgisayarı yapısal olarak;
bilgilerin girilmesi,
girilen bilgilerin belirtilen durumlara göre işlenmesi,
işlem sonuçlarının alınması olarak üç temel fonksiyona
sahip bir makine şeklinde tanımlayabiliriz.
Bu üç temel fonksiyonu gerçekleştirebilmek için sahip
olması gereken mimari ise;
• 1. Girdi Üniteleri.
2. Merkezi İşlem Birimi (CPU) (İşlemci)
3. Çıktı Üniteleri’dir.
12.11.2014
3
Bilgisayarın Mimarı Yapısı ve Çalışma Mantığı
• Donanım Nedir?
• Bilgisayar donanımı, bir bilgisayarı oluşturan fiziksel
parçaların genel adıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Merkezi İşlem Birimi (CPU)
Ana Bellek (RAM)
Ön Bellek (Cache Memory)
BİOS (Basic İnput Output System)
Anakart
Bilgisayar Kasası
Sabit Disk (Hard disk) ve Disketler
CD-ROM Sürücü
DVD-ROM
Monitör (Ekran)
Klavye
Mouse (Fare)
Yazıcı (printer)
Çizici (plotter)
Tarayıcı (scanner)
Modem
12.11.2014
4
Sistem Birimi
Güç Kaynağı (Power Supply)
* Bilgisayarın çalışması için
gerekli olan elektrik
gücünü sağlayan birimdir.
* Bir kişisel bilgisayarın güç
kaynağı 200-300 watt’dır.
Ana Kart
* Ana kart, diğer donanım
elemanlarının üzerine takıldığı
elektronik devre kartıdır.
* Ana kart üzerinde belli işlemleri
düzenleyici ve hızlandırıcı
birleşik devreler, donanım
birimlerinin takılabileceği
genişleme yuvaları ve bazı
donanım birimlerinin
takılabileceği giriş- çıkış uçları
bulunur.
Mikroişlemci (CPU)
* Bilgisayarda yapılan işlemler
mikroişlemci (CPU) tarafından
yönetilir ve bu birimde işlenir.
* Bilgisayarın tanımında belirtilen
aritmetik ve mantık işlemleri bu
birimde yapılır.
Ana Bellek(RAM)
• Ana bellekteki bilgiler,
bilgisayar kapandığında
ya da elektrik kesildiğinde
yok olur.
• Bilgisayar açıkken
üzerinde çalışılan
programlar ya da bilgiler
RAM üzerinde tutulur.
Sabit Disk (Hard Disk)
* Sabit diskler, verileri geçici olarak
saklamak için kullanılır.
• Sabit diske binlerce diskete
sığacak bilgi kaydedilebilir.
• Depolayabileceği bellek
miktarına göre isimlendirilir.
Bilgisayarda Bellek Birimleri:
• İkili sistemde her bir basamağa bir binary digit veya bu
kelimeden kısaltılarak alınan
• harflerle kısaca BIT (BInary digiT) denir. Her bit
elektriksel bir sinyaldir. İkili sistemdeki her 0 ve 1 rakamı
"bit" olarak ifade edilir.Bilgisayarda en küçük birim BIT tir.
• 1 BYTE = 8 Bit
• 1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1)
oluşur.
• 1 BYTE 1 karakterdir.
• 1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB)
• 1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB)
• 1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)
• 1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)
CD-ROM DVD-ROM
• Görüntü veya ses kayıtları
gibi kaydedicilerle
yüklenmiş bilgilerin sadece
okunabildiği disk birimidir.
• CD-ROM sürücüleri, CDROM’lardaki sayısal
bilgileri okuyan bir araçtır.
Disket Sürücü
* Bir disket sürücünün görevi,
disketten veri okumak ve
diskete veri yazmaktır.
• Disketler manyetik ortamlardır.
• Bilgilerin uzun süre
saklanabilmesini sağlar.
Bilgisayar Donanım Elemanları:
EKRAN KARTI – SES KARTI
Ekran Kartı: Sayısal görüntü
bilgilerini
elektrik
sinyallerine
çevirerek
monitöre
gönderir.
Üzerinde bir görüntü işlemci ve
kendine ait bir görüntü belleği
vardır. Oyun, Film vb. uygulamalar
için 3 boyutlu ekran kartları tercih
edilmelidir. Ekran kartının monitörle
uyumlu olması gerekir.
Ses Kartı: Bilgisayarda film
izlemek, müzik dinlemek ya da
telefon görüşmesi yapmak gibi
uygulamalar için ses kartına
gereksinim duyurulur. Ses çıkışı
için karta Hoparlör takılmalıdır.
Bilgisayar Donanım Elemanları:
TV/RADYO KARTI – ETHERNET KARTI
TV/Radyo Kartı: Bilgisayarınız TV
ya da radyo olarak da kullanmanıza
olanak verir. Uzaktan kumandalı
olanları da vardır. İyi görüntü için
antene gereksinim vardır, kartın
arkasında
anten
girişi
bulunmaktadır.
Ethernet Kartı: Ağ bağlantısı için
kullanılır. Çok sayıda bilgisayarın
birbirine bağlanıp, bilgi alışverişi
yapmalarını sağlar. Tek bir internet
hesabıyla aynı anda pekçok
kullanıcı internete bağlanabilir.
Monitör ve Çeşitleri
• Monitör (veya ekran) bilgisayarın mikroişlemcisinden
gönderilen sinyalleri gözün görebileceği şekilde
görüntüye dönüştüren cihazdır.
• Yani CPU tarafından işlenen bilgilerin kullanıcıya iletildiği
ortamdır; bir çıkış birimidir.
CRT Monitör
• CRT monitör, ismini televizyonların da
en hayati parçası olan ve Türkçe'de
"tüp" olarak nitelendirilen parçadan
alır.
• Bu parçanın ingilizce adı "cathode ray
tube" (katot ışını tübü) şeklindedir,
CRT de bu kelimelerin baş
harflerinden gelir.
• Temel olarak, elektronların tüp
boyunca yüksek hızda fırlatılmaları ve
bunun sonucunda ışık oluşması
ilkesiyle çalışırlar.
LCD Monitör
• LCD monitör, ismini ingilizce adı
olan “Liquid Crystal Display” (sıvı
kristal ekran) kelimelerinin baş
harflerinden almaktadır.
• LCD ekranlar en yalın ifadeyle iki
cam levha arasına sıkıştırılmış sıvı
kristal örgüsüdür.
• LCD ekranın arka kısmında bir ışık
kaynağı vardır, görüntü bu ışık
kaynağından yayılan ışığın, iki cam
levha arasında sıkışmış olan sıvı
kristal örgüsünden geçerken değişik
renklere bürünmesiyle elde edilir.
Plazma Monitör
• Plazma ekranlar, renkli ışık
üretmek üzere iletken plazma
kullanan düz panel ekranlardır.
• Plazma halindeki gaz, canlı
renkleri ve üstün netlikte
görüntüyü üretmek için, her bir alt
pikselin içindeki fosforla
reaksiyona girer.
LED Ekran
• LED Ekran (İng. Light Emitting
Diode(Işık Yayan Diyot)), arka
aydınlatmasında Led teknolojisinin
kullanıldığı düz panel ekranlarda
uygulanan görüntüleme
teknolojisidir.
• Bu yarı iletken devre elemanları
elektrik enerjisini ışığa
dönüştürmeye yararlar.
• Bir kapsül gibi düşünebileceğimiz
plastik kılıfın içine geçmiş olan LED
çipleri, bağlantı uçları aracılığıyla
elektrik enerjisini alarak farklı
parlaklık seviyelerine göre ışık
verirler.
Piksel Nedir?
• Bir görüntüyü(resim, video,..) meydana getiren en küçük renk
hücresidir. Dijital bir ortamdaki her görüntü belli sayıdaki
piksellerden oluşmuştur.
• Dijital görüntüler yan yana gelen pikseller topluluğundan
oluşmaktadır.
• Piksel sayısının büyük olması
görüntü netliği için daha iyidir
Çözünürlük Nedir?
• Çözünürlük bilgisayar ekranındaki bulunan piksel (pixel)
sayısıdır.
• Örneğin Bir monitör için 800x600 çözünürlük bilgisi veriliyor
ise; Bunun anlamı yatay eksende 800; dikey eksende de 600
piksel bulunduğudur. Toplamda ise 800x600 pixel
görüntülenebilir. Çözünürlük arttıkça görüntülenen şeklin
netliği artar.
HD ve Full HD
• HD görüntü 1080 x 720 çözünürlüğe
sahip iken
Full HD görüntü ise 1.920 x 1.080
çözünürlüğe sahiptir.
İletişim Aygıtları
1. Modemler
2. Ethernet(Ağ) Kartları
3. Hub ve Switch
4. Acces point
---Modem--• Modülasyon+Demodülasyon
kelimelerinin
baş
kısımlarının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
• Uzak mesafelere sayısal veriyi göndermek teknik
açıdan mümkün olmadığı için gönderilecek veri
sayısal biçimden analog biçime (Modülasyon)
çevrilerek gönderilir.
• Gelen veri ise analog biçimden sayısal biçime
(demodülasyon) çevrilerek alınır.
• .
Modemler
•
•
•
•
Bilgisayarlarda yaygın kullanılan üç çeşit modem vardır.
Dial-up (çevirmeli)
kablo modem ve
ADSL(Asimetrik sayısal abone hattı) modemler.
• Dial-up ve ADSL modemler, kiralık ve çevirmeli telefon
hatlarla kullanılırken kablo modemler kablolu televizyon
yayını üzerinden internete erişim sağlar.
Ethernet Kartı
 Bilgisayarı ağ içindeki diğer bilgisayarla iletişim kurmasını
sağlayan ağ arabirim kartıdır.
 Ana kart üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilerek
bilgisayar ağlarında bulunan diğer bilgisayarlarla veri alış
verişini sağlamakta kullanılır
İletişim Kabloları
• Bilgisayar ağlarında
verileri taşıyan özel
kablolar vardır.
• Sağlıklı iletişim için
kablonun uzunluğu ve
türü etkilidir.
• Günümüzde en hızlı ve
yüksek değerde veri
taşımak için fiber optik
kablolar kullanılır.
ETHERNET KABLO
TEKNOLOJİLERİ
Fiber optik kablo
UTP ( Twisted pair) kablo
Koaksiyel kablo
Hub ve Switch
• Hub ve anahtarlar bilgisayarları birbirine bağlamak için
kullanılan ağ cihazlarıdır.
• Aynı ağdaki tüm bilgisayarlar ağ kartından bir kablo ile hub
veya switch’e bağlanırlar.
• Bu cihazlar bilgisayarlar arası trafiği kontrol ederek iki
bilgisayar arasında fiziksel bir iletişim yolu kurarlar.
• Aralarında çalışma şeklinin farklılığı ve performans farkı
vardır. Bunları tıpkı görev bakımından telefon santraline
benzetebilirsiniz.
Hub
• Hub: bilgisayarları birbirine bağlayan merkezi bir birleştirme
cihazıdır. Tüm bağlantılara ortak paylaşımlı bir yol sunar.
• Paylaşılan bir yol sunduğu için aynı anda hem gönderim hem
de alım işini birlikte yürütemez. Gelen bir veri paketini HUB,
tüm kendisine bağlı bilgisayarlara gönderir. Veriyi alacak tek
bir bilgisayar olacağı için diğer bilgisayarlar boş yere meşgul
olmaktadırlar.
• HUB lar bu yüzden switchlere göre performans açısından
daha zayıftır. Portu sayısınca bilgisayar bağlanabilir.
Hub
Hub
Switch
• Switch: Anahtarlama yöntemiyle her bir veri iletim kanalına ayrı bir
yol tahsis eden cihazlardır. Portlarına hangi cihaz bağlı ise hepsine
ayrı bir yol tahsis eder. Görev olarak HUB ile aynıdır. Fakat
performansı ve hızı daha yüksek seviyededir.
• Switch kendisine gelen verinin hangi adrese gittiğine bakar ve veriyi
gönderen ile alacak olan arasında sanal bir bağlantı oluşturarak diğer
bilgisayarları bundan haberdar etmez.
• Bu yüzden performansı HUB a göre daha iyidir. Fiziksel olarak
HUB'a benzer fakat daha büyüktür.
• Full-Duplex(aynı anda iki yönlü) çalışabilir.
Switch
Hub ve Switch
Hub ve Switch
Hub ve Switch
Acces Point
 Acces Point Türkiye’de Erişim Noktası olarak da
biliniyor. Acces Point’ler birden fazla bilgisayarı
kablosuz olarak birbirine bağlayabilen veya
internet bağlantılarını sinyallerinin güçlendirilmesi
ve paylaştırılması için kullanılan sağlayan cihazlara
verilen isimdir.
 AP cihazlar genellikle bir internet bağlantısını
kablosuz çevirmek veya kablosuz bağlantı sinyalini
güçlendirmek amacıyla kullanılırlar.
Depola
ma
Aygıtla
rı
Hafıza
Kartları
CD-DVDBlu-Ray
Harici Sabit
Disk
Usb Bellek
CD~7
00MB
DVD~
4 GB
Sd
Blu-ray~40
GB
2.0 Aktarım
Hızı Yavaş
3.0 Aktarım
Hızı Hızlı
Micro
Sd
Kapasite 500 GB
ile 2 TB arası
USB 2.0 ve 3.0 ARASINDAKİ
FARKLAR
USB 2.0
USB 3.0
• Okuma/Yazma hızı 1X
• Okuma/Yazma hızı 10X
• Cep telefonu, Mp3 vb.
cihazların şarj süresi 1X
• Cep telefonu, Mp3 vb.
cihazların şarj süresi 10X
• Bağlantı yeri rengi siyah
• Bağlantı yeri rengi mavi
(10 km/s hızla giden araç)
Keşke senin gibi hızlı
olabilseydim
Şimşek McQueen… :(
(100 km/s hızla giden araç)
Üzülme Mater, ben
senin yerine de hızlı
giderim ;)
Bilgisayarın çalışma hızını
etkileyen faktörler
• Bilgisayarın hızını etkileyen faktörler
arasında yer alan en önemli unsur: sistem
aygıtları arasında yer alan RAM; ve
bununla birlikte işlemcidir.
• RAM; büyüklüğü ile birlikte işlemci hızı
bilgisayarımızın hızında doğrudan etkilidir
• Hard (sabit) Disklerin özellikleri (okuma –
yazma) bilgisayarın çalışma hızı etkiler.
Download

6 Sınıf Bilisim CalısmaKagıdı