28.04.2014.
RED VOŢNJE ZA LINIJE PRIGRADSKOG I PODRUĈNOG SAOBRAĆAJA
(zimski red voţnje)
Linija broj: 7 BANJA LUKA - GRADINA- liniju odrţava kooperant "RALE TURS" d.o.o.
Linija broj 2: TRN - CENTAR - TRN
Polasci sa M. Elektronike
Radni dan i subota:
Nedelja i praznik:
6.10
7.00
10.30 12.00 13.30 15.30 17.05 18.20 19.30
22.20
7.00
15.30 19.30
Polasci iz Gradine
Radni dan i subota:
Nedelja i praznik:
6.10
7.00
20.05
6.10
7.40
7.40
11.30 12.45 14.10 16.10 17.40 18.55
16.10
Linija broj 37: BANJA LUKA - STRANJANI - liniju odrţava kooperant "RALE TURS" d.o.o.
Polasci sa M. Elektronike
Radni dan i subota:
Nedelja i praznik:
5.50
8.00
8.00
10.00 11.45 15.00
11.45 15.00
Polasci iz Stranjana
Radni dan i subota:
Nedelja i praznik:
6.30
8.50
8.50
10.55 12.30 15.40
12.30 15.40
Nedelja i praznik:
Radni dan i subota:
6.55
6.55
Radni dan:
7.30
7.15
10.15
10.30
12.45
13.00
15.30
15.15
18.00
18.15
21.30
21.15
5.00
7.45
10.45
13.15
16.00
18.45
22.00
5.15
8.00
11.00
13.30
16.15
19.00
22.15
5.30
8.15
11.15
13.45
16.30
19.15
22.30
5.45
8.30
11.30
14.00
16.45
19.30
22.45
6.00
9.00
11.45
14.15
17.00
20.00
6.30
9.45
12.15
14.45
17.30
20.30
6.45
10.00
12.30
15.00
17.45
21.00
Subota:
8.45
12.30
15.45
19.45
5.30
9.30
13.00
16.30
20.30
6.00
10.00
13.30
17.00
20.45
6.30
10.30
13.45
17.30
21.00
7.00
10.45
14.00
17.45
21.30
7.30
7.45
8.00
11.00 11.30 11.45
14.30 14.45 15.00
18.00 18.45 19.00
21.45 22.00 22.30
8.30
12.00
15.30
19.30
5.00
9.00
12.45
16.00
20.00
Nedelja i praznik:
Linija broj 42: BANJA LUKA - RAMIĆI
Radni dan i subota:
Polasci iz Trna
Polasci sa M. Elektronike
11.10 12.30 13.40 15.10 16.30 17.40 18.55 21.30
11.10 15.10 19.00
Polasci iz Ramića
6.45
7.15
11.55 13.05 14.30 15.50 17.05 18.15
9.00
14.00
19.00
9.30
14.30
19.30
5.00
5.30
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30
15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30
20.00 20.30 21.00 21.30 22.00
Polasci iz Centra
5.55
19.45
6.05
7.30
Radni dan:
7.00
7.15
Nedelja i praznik:
13.05 17.05
10.15
10.30
12.45
13.00
Linija: BANJA LUKA - DRAGOĈAJ - DURALE- liniju odrţava kooperant "RALE TURS" d.o.o.
15.30
15.45
Polasci sa M. Elektronike
18.15
18.30
Radni dan i subota:
6.10
7.00
15.00 16.30
21.30
22.00
Nedelja i praznik:
7.00
15.30
Polasci iz Durala
Subota:
5.30
Radni dan i subota:
6.10
7.00
7.40
15.40
9.30
Nedelja i praznik:
6.10
7.40
16.10
12.30
13.00
16.00
16.15
Linija broj 20: BANJA LUKA - POTKOZARJE Ţ. STANICA- liniju odrţava kooperant "RALE TURS"
20.00
20.15
Polasci sa M. Elektronike
Radni dan:
Nedelja i praznik:
6.55
12.50 15.00 16.50 18.55 21.40
Subota:
12.50
9.30
10.00
Polasci iz Potkozarja
14.30
15.00
Radni dan:
20.00
8.20
14.10 15.45 18.10 20.55
19.30
Subota:
14.10
5.00
7.30
10.45
13.15
16.00
19.00
22.15
5.20Lesnina
8.00
11.00
13.30
16.30
19.15
22.30
5.30
8.15
11.15
13.45
16.45
19.30
23.00
6.00
10.00
13.15
16.30
20.30
6.30
10.15
13.30
17.00
21.00
7.00
7.30
8.00
8.15
8.30
9.00
10.30 11.00 11.15 11.30 12.00 12.15
14.00 14.15 14.30 15.00 15.15 15.30
17.30 18.00 18.15 18.30 19.15 19.30
21.30 22.00 22.15 22.30 23.00
22.10
6.30
9.30
12.15
15.00
17.45
21.00
6.45
9.45
12.30
15.15
18.00
21.15
Radni dan:
6.30
10.40 13.00* 15.10* 19.00*
Subota, nedelja i praznik:
14.00
Polasci iz Rajĉevaca
18.20 19.15M
18.20 19.15M
6.15
9.00
12.00
14.30
17.30
20.30
Polasci sa M. Elektronike
17.20M 19.30
19.30
6.00
8.45
11.45
14.15
17.15
20.15
5.30
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
20.30 21.00 21.30 22.00 22.30
Polasci sa M. Elektronike
6.40M 9.10 10.20M 12.15 14.25 15.10M 16.25
20.20 22.10
Nedelja i praznik:
6.40M 9.10 10.20M 12.15 14.25 15.10M 17.20
Polasci iz D. Piskavice
Radni dan i subota:
5.35
6.15M 7.40M 9.45
11.25M 13.15 15.45
20.20
Nedelja i praznik:
5.35
6.15M 7.40M 9.45
11.25M 13.15 15.45
M - saobraća do i iz Miloševića
5.45
8.30
11.30
14.00
17.00
20.00
Linija broj: 30 BANJA LUKA - RAJĈEVCI
Linija:BANJA LUKA- D. PISKAVICA - MILOŠEVIĆI- liniju odrţava kooperant "RALE TURS" d.o.o.
Radni dan i subota:
6.15
9.15
12.00
14.30
17.15
20.15
Radni dan:
7.30
5.30
Subota, nedelja i praznik:
11.45 14.00* 17.30*
7.00
*- polasci saobraćaju u toku školske godine
Linija:BANJA LUKA - LAMOVITA- liniju odrţava kooperant "RALE TURS" d.o.o.
Radni dan:
7.00
16.45
8.20
17.55
Subota, nedelja i praznik:
Radni dan:
5.00
15.05
6.00
16.30
Subota, nedelja i praznik:
Polasci sa M. Elektronike
10.00 11.00 13.00 13.25
18.25 19.00 20.00 21.20
7.00
8.20
10.00 11.00
16.45 17.55 18.25 19.00
Polasci iz Lamovite
6.30
6.45
9.00 10.20
17.10 19.00 20.00 21.00
5.00
6.00
6.45
9.00
15.05 17.10 19.00 20.00
Linija broj: 38 BANJA LUKA - CRKVENA
14.00 15.00 15.35 16.00
22.30
13.00 14.00 15.00 16.00
20.00 21.20 22.30
11.00
12.15
10.20 11.00 12.15
21.00
Polasci sa M. Elektronike
Radni dan:
10.00* 14.20 19.10
Subota, nedelja i praznik: 14.20 19.10
Polasci iz Crkvene
14.00
14.00
Radni dan:
5.45 11.45* 17.00
Subota, nedelja i praznik: 5.45 17.00
*- polasci saobraćaju u toku školske godine
Linija: BANJA LUKA -POTKOZARJE - VERIĆI ŠKOLA - liniju odrţava kooperant "RALE TURS"
Radni dan:
Subota:
6.20
6.20
Nedelja i praznik:
Radni dan:
Subota:
6.10
6.10
Nedelja i praznik:
Polasci sa M. Elektronike
8.20
10.40 11.50 15.35 16.05
8.20
11.50 15.35
6.20
8.20 11.50
Polasci iz Verića
6.30
7.20
10.30 12.00 13.30
6.30
7.20
10.30
7.20 10.30
Linija broj 29: BANJA LUKA - VELIKO BLAŠKO
Polasci sa M. Elektronike
Radni dan:
6.00MB
10.00G
19.10MB
7.00
16.35G
11.40MB
7.00MB 11.30
Subota, nedelja i praznik:
12.40 13.15G 15.10G
15.10MB
16.35
Polasci iz V. Blaškog
Radni dan:
6.00MB
13.15
6.40MB
14.00G
Subota:
6.05G
7.40MB
12.15 15.55MB
7.40MB
12.15 15.55MB
Nedelja i d. praznik:
6.10
G-polasci saobraćaju do i iz Gajića
MB- polasci saobraćaju do i iz Malog Blaškog
7.45 10.45G
16.00G 18.30G
12.25MB
Linija: BANJA LUKA – GRADINA
Međustan.
Redni broj
Stajalište
Linija broj 42: BANJA LUKA (Parkiralište med.elektronika)– RAMIDI (Crkva)
Linija broj 37: BANJA LUKA – STRANJANI
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Međustan.
Redni broj
Stajalište
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Međustan.
Redni broj
Stajalište
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Linija broj: DRAGOČAJ – DURALE
Međustan.
Redni broj
Stajalište
rastojanje (km)
Vrijeme putovanja
u min.
1.
Medicinska elektronika
0,0
0
1.
Medicinska elektronika
0,0
0
1.
Medicinska elektronika
0,0
0
1
Dragočaj
0
0
2.
Nova Varoš Kalvan
0,9
2
2.
Nova Varoš Kalvan
0,9
2
2.
Nova Varoš Kalvan
0,9
2
2
Božidi
0.5
1
3.
Crvene zgrade
1,8
5
3.
Crvene zgrade
1,8
5
3.
Crvene zgrade
1,8
5
3
Gerijatrijski centar
1.1
2
4.
Lesnina
2,6
8
4.
Lesnina
2,6
8
4.
Lesnina
2,6
8
4
Karalidi
2.2
3
5.
Poljoprivredna škola
3.3
10
5.
Poljoprivredna škola
3.3
10
5.
Poljoprivredna škola
3.3
10
5
Durale (raskrsnica)
3.3
5
6.
Lazarevo raskrsnica
4,0
12
6.
Lazarevo raskrsnica
4,0
12
6.
Lazarevo raskrsnica
4,1
12
7.
Kasarna Kozara
4.8
13
7.
Kasarna Kozara
4.8
13
7.
Kasarna Kozara
4.8
13
8.
Internacional
5.2
14
8.
Internacional
5.2
14
8.
Internacional
5.2
14
9.
Stočar
5.8
15
9.
Stočar
5.8
15
9.
Stočar
5.8
15
10.
Autoservis
6,4
16
10.
Autoservis
6,4
16
10.
Autoservis
6,4
16
11.
Srpski Milanovac
7,9
19
11.
Srpski Milanovac
7,9
19
11.
Srpski Milanovac
7,9
19
12.
Tunjice
9,2
22
12.
Tunjice
9,2
22
12.
Tunjice
9,2
22
13.
UNIS
10,8
24
13.
Unis
10,8
24
13.
UNIS
10,8
24
14.
Krajinagas
11,6
25
14.
Krajinagas
11,6
25
14.
Krajinagas
11,6
25
15.
Dragočaj raskrsnica
12,4
26
15.
Dragočaj raskrsnica
12,4
26
15.
Dragočaj raskrsnica
12,4
26
16.
Dragočaj
12,7
27
16.
Dragočaj
12,7
27
16.
Dragočaj
12,7
27
17.
Topidi
13,4
28
17.
Orlovac
13,8
29
17.
Ramidi
13.4
28
18.
Kaure
13,9
29
18.
Ojdanida put
15.4
32
18.
DDO
13.6
29
19.
Jasenje
14,6
30
19.
Majdan
16.1
33
19.
Trafo raskrsnica
14
30
20.
Dikevci
15,3
31
20.
Ćosidi
16.6
34
20.
Ramidi raskrsnica
14.2
31
21.
Most Nadbrđani
16,2
33
21.
Škola
17
35
21.
Savidi
14.6
32
22.
Rajčevac
16,9
34
22.
Stranjani
17.5
36
22.
Maleševidi
15.2
33
23.
Gradina škola
17,8
36
23.
Ramidi crkva
15.9
34
Linija broj 26: BANJA LUKA (Parkiralište Med. elektronika)– VERIDI - DONJA
PISKAVICA - MILOŠEVIDI
Međustan.
Redni broj
Stajalište
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Linija broj 32: BANJA LUKA(Parkiralište Med. elektronika) –
LAMOVITA
Međustan.
Redni broj
Stajalište
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Linija broj 26: BANJA LUKA (Parkiralište med. elektronika)–– Potkozarje –
VERIDI ŠKOLA
Međustan.
Redni broj
Stajalište
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Linija broj 2: TRN – BANJA LUKA (Pošta, Stara aut. Stanica) – TRN
Međustan.
Vrijeme putovanja
Redni broj
Stajalište
rastojanje (km)
u min.
1.
Medicinska elektronika
0,0
0
1.
Medicinska elektronika
0,0
0
1.
Medicinska elektronika
0,0
0
1
Trn Dom
0.0
0
2.
Nova Varoš Kalvan
0,9
2
2.
Lesnina
2.6
1
2.
Nova Varoš Kalvan
0,9
2
2
Trn gostiona
0.7
1
3.
Crvene zgrade
1,8
5
3.
Poljopriverdna škola
3.3
2
3.
Crvene zgrade
1,8
5
3
Trn škola
1.7
3
4.
Lesnina
2,6
8
4.
Lazarevo R.
ž
3
4.
Lesnina
2,6
8
4
Radman zadruga
2.2
4
5.
Poljoprivredna škola
3.3
10
5.
Tunjice
3.2
4
5.
Poljoprivredna škola
3.3
10
5
Begidi
2.8
5
6.
Lazarevo raskrsnica
4,0
12
6.
Dragočaj r
3.7
5
6.
Lazarevo raskrsnica
4,0
12
6
Građa
3.4
6
7.
Kasarna Kozara
4.8
13
7.
Prijakovci
4.5
6
7.
Kasarna Kozara
4.8
13
7
Zalužani
3.9
7
8.
Internacional
5.2
14
8.
Potkozarje ž.st.
9.6
12
8.
Internacional
5.2
14
8
Novakovida put
5.0
9
9.
Stočar
5.8
15
9.
Popovidi-dob.
12.8
16
9.
Stočar
5.8
15
9
Autoservis Derviši
5.6
10
10.
Autoservis
6.4
16
10.
Partizansko groblje
15.6
19
10.
Autoservis
6,4
16
10
Stočar
6.1
11
11.
S. Milanovac
7.9
19
11.
Karalidi škola
23.9
31
11.
S. Milanovac
7,9
19
11
Motel Internacional
6.6
13
12.
Tunjice
9.2
22
12.
Piljagidi
25.3
33
12.
Tunjice
9,2
22
12
Kasarna Kozara
7.2
15
13.
Unis
10.8
24
13.
Veridi
26.2
35
13.
Unis
10,8
24
13
Lazarevo raskršde
8.0
17
14.
Krajina gas
11.6
25
14.
Veridi škola
27.1
37
14.
Krajinagas
11,6
25
14
Poljoprivredna škola
8.8
19
15.
Dragočaj raskrsnica
12.4
26
15.
Bistrica
28.1
39
15.
Dragočaj raskrsnica
12,4
26
15
Lesnina
9.5
21
16.
Elektroprenos
13.3
28
16.
Raskršde
29.5
42
16.
Elektroprenos
13,3
28
16
Pošta
11.9
27
17.
Prijakovci
15.2
31
17.
Lamovita
31.0
45
17.
Prijakovci
15,2
31
17
Stara autob. stanica
12.7
31
18.
Radinjača
17.4
34
18.
Radinjača
17,4
34
19.
Mišin Han
19.5
37
19.
Mišin Han
19,5
37
20.
Stipin Han
20.9
40
20.
Stipin Han
20,9
40
21.
Potkozarje 1
22,3
42
22.
Potkozarje želj. stanica
23,5
45
46
Linija broj 2B: BANJA LUKA – BUKOVICA
Međustan.
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Redni broj
Stajalište
1
Medicinska elektronika
0.0
0
5
23.
Gornje Potkozarje
24.1
24.
Popovidi – Dobraši
24.9
47
48
21.
Potkozarje 1
22.3
42
22.
Potkozarje 2
23.7
45
23.
Milakovidi 1
25.2
47
2
Lesnina
2.6
24.
Milakovidi 2
25.9
48
3
Poljoprivredna škola
3.3
7
25.
Piljagidi
27.4
51
4
Lazarevo I ras
4.1
9
25.
Partizansko groblje
25.8
26.
Veridi polje
29.4
53
5
Kasarna Kozara
4.9
10
26.
Karalidi škola
26.7
50
27.
Radulji
30.4
54
6
Motel Internacional
5.5
12
27.
Piljagidi
27.7
53
28.
Đuđidi – Babidi
31.8
55
7
Stočar
6.0
14
28.
Savidi
28.3
54
29.
Dragičevidi
32.8
56
8
Autoservis Derviši
6.5
15
29.
Veridi
29.1
57
30.
Gajevi
33.5
57
9
Novakovida put
7.1
17
30.
Lazidi
30.3
59
31.
Lugovi
34.8
58
10
Zalužani
8.2
19
31.
Veridi Škola
30.6
60
32.
Kneževidi
35.6
59
11
Građa
8.7
20
33.
Donja Piskavica
36.9
60
12
Begidi
9.3
21
34.
Jadranka
37.8
61
13
Radmani zadruga
9.9
22
35.
Prodavnica Adamovidi
38.7
62
14
Trn škola
10.4
23
36.
Rask. Stari Hrast
40.2
64
15
Jablan nadvožnjak
11.1
25
37.
Miloševidi
41.1
65
16
Jablan kanal
11.6
27
17
Jablan bagremi
12.6
30
18
Jablan prodavnica
13.6
32
19
Bukovica škola
14.6
35
Od 28.04.2014. do daljnjeg saobada autoputem
Linija de od 28.04.2014. do daljnjeg saobradati iz Bukovice do
Zalužana
Linija broj 26: BANJA LUKA (Parkiralište med. elektronika)––
POTKOZARJE (Ž. STANICA)
Međustan.
Redni broj
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Linija broj 30: BANJA LUKA(Parkiralište med. elektronika) – RAJČEVCI
1.
Stajalište
Medicinska elektronika
2.
Nova Varoš Kalvan
3.
Crvene zgrade
1,8
4.
Lesnina
5.
Poljoprivredna škola
6.
7.
Međustan.
Redni broj
Stajalište
rastojanje (km)
Medicinska elektronika
0,0
Vrijeme
putovanja u
min.
Linija broj 38: BANJA LUKA(Parkiralište med. elektronika) – CRKVENA
Međustan.
Redni broj
Redni broj
Međustan.
Vrijeme putovanja
rastojanje (km)
u min.
0,0
0
0,0
0
1.
2,6
5
2.
Stajalište
Parkiralište med.
elektronika
Lesnina
2,6
6
3,3
7
3.
Poljoprivredna škola
3.3
9
Lazarevo raskrsnica
4.1
8
4.
Lazarevo Raskrsnica
5.0
10
Kasarna Kozara
4.9
9
5.
TAS
5.9
12
6.
Motel Inter
5.5
10
6.
Inžinjering
6.4
13
7.
Autoservis Derviši
6.5
12
7.
Ortopedija
6.9
14
14
8.
Novakovida put
7.1
13
8.
Matijevidi
7.9
16
15
9.
Zalužani
8.2
15
9.
Pletikose
8.9
18
8.2
17
10.
Građa
8.7
16
10.
Priječani zadruga
9.9
20
8.7
18
11.
Begidi
9.3
17
11.
Ljevari
10.9
22
9.3
19
12.
Radman zadruga
9.9
18
12.
Ćosidi
11.9
24
9.9
20
13.
Trn škola
10.4
19
13.
Trn most
12.9
26
10.4
21
14.
Trn gostiona
11.4
20
14.
Galidi
13.9
28
Trn gostiona
11.4
22
15.
Trn dom
12.1
22
15.
Babidi
14.4
30
Trn dom
12.1
24
16.
Glamočani
14.1
25
16.
Šušnjari škola
14.9
31
17.
Glamočani
14.1
27
17.
Klašnice r.
16.1
27
17.
Šušnjari trgovina
15.9
33
18.
Klašnice r.
16.1
30
18.
Klašnice I
16.6
28
18.
Vukosavljevidi
16.4
34
37
19.
Klašnice I
16.6
31
19.
Slatina r.
17.6
30
19.
Veliko Blaško
16.9
35
40
20.
Slatina r.
17.6
32
20.
Dragidi
18.6
32
20.
Maridi
17.9
36
22,3
42
21.
Dragidi
18.6
34
21.
Đukidi
19.6
34
21.
Gajidi
19.9
39
23,5
45
22.
Đukidi
19.6
36
22.
Čardačani
20.6
36
22.
Mušidi
21.9
42
23.
Čardačani
20.6
37
23.
Boškovidi
22.6
39
23.
Malo Blaško
22.9
45
24.
Boškovidi
22.6
40
24.
Drugovidi r.
25.6
43
25.
Bunida put
41
25.
Drugovidi
27.6
46
0,0
0
1.
0,9
2
2.
Lesnina
5
3.
Poljoprivredna škola
2,6
8
4.
3.3
10
5.
Lazarevo raskrsnica
4,0
12
6.
Kasarna Kozara
4.8
13
7.
8.
Internacional
5.2
14
9.
Stočar
5.8
15
10.
Autoservis
6,4
11.
S. Milanovac
7,9
12.
Tunjice
13.
UNIS
14.
Krajinagas
15.
16.
Stajalište
Medicinska elektronika
Vrijeme
putovanja u
rastojanje (km)
min.
Linija broj 29: BANJA LUKA (Parkiralište med.elektronika) – VELIKO
BLAŠKO - MALO BLAŠKO
0
1.
6
2.
Lesnina
3.3
9
3.
Poljoprivredna škola
Lazarevo I ras
4.1
10
4.
Kasarna Kozara
4.9
11
5.
Motel Inter
5.5
12
Stočar
6.0
13
8.
Autoservis Derviši
6.5
9.
Novakovida put
7.1
16
10.
Zalužani
19
11.
Građa
9,2
22
12.
Begidi
10,8
24
13.
Radmani zadruga
11,6
25
14.
Trn škola I
Dragočaj raskrsnica
12,4
26
15.
Elektroprenos
13,3
28
16.
17.
Prijakovci
15,2
31
18.
Radinjača
17,4
34
19.
Mišin Han
19,5
20.
Stipin Han
20,9
21.
Potkozarje 1
22.
Potkozarje želj. stanica
2.6
23.1
26.
Pejidi
23.6
42
26.
Bjeloši
28.6
48
27.
AleksidI
24.6
44
27.
Koljani
29.6
50
28.
Aleksidi II
26.6
47
28.
Hrvadani
31.6
53
29.
Gligoridi
27.6
48
29.
Dobrak
33.6
56
30.
31.
Rogidi
28.6
36.6
60
30.6
30.
31.
Potočani
Vitnik
50
53
Kojin Han
37.6
61
32.
Todorovidi
31.6
54
32.
Crkvena
43.6
70
33.
Ljubatovci II
32.6
56
34.
Ljubatovci
33.6
58
35.
Rajčevci
34.6
60
Od 28.04.2014. do daljnjeg saobada autoputem
Od 28.04.2014. do daljnjeg saobada autoputem
Download

RED VOŢNJE ZA LINIJE PRIGRADSKOG I PODRUĈNOG