Poslovna jedinica Banja Luka
Karađorđeva bb, 78255 Laktaši
1. BS Balkana, Balkana bb M.Grad
2. BS Baraći, Baraći bb M.Grad
3. BS Bojića Han, ul. Mladena Stojanovića bb, Banja Luka
4. BS Borik, Bulevar Srpske vojske br.3, Banja Luka
5. BS Budžak, ul. Branka Popovića bb, Banja Luka
6. BS Čađavica, Čađavica Ribnik
7. BS Gradiška, ul. Vuka Stefanovića Karadžića br.2, Gradiška
8. BS Kotor Varoš, ul. Cara Dušana br. 84, Kotor Varoš
9. BS Lauš, ul. Krajiških brigada br.2, Banja Luka
10. BS Nova Topola, Banjalučki put, Gradiška
11. BS Nova Varoš, ul. Krajiškog korpusa br.2, Banja Luka
12. BS Petlja, ul.Jovana Bijelića bb, Banja Luka
13. BS Srbac, ul. Danka Mitrova bb, Srbac
14. BS Srpske Toplice, ul. Manjačkih ustanika br. 36, Banja Luka
15. BS Čardačani, Čardačani bb
16. BS Laktaši, Mladena Stojanovića bb, Laktaši
17. BS Ivanjska, Verići bb, Potkozarje
Broj telefona
051/490‐374, 490‐375
+387 50 212 500; 490 001
+387 50 231 040; 490 002
+387 51 313 159; 490 376
+387 51 314 286; 490 377
+387 51 371 504; 490 378
+387 50 241 061; 490 003
+387 51 814 769; 490 381
+387 51 785 163; 490 382
+387 51 216 827; 490 383
+387 51 891 023; 490 384
+387 51 303 771; 490 385
+387 51 388 884; 490 386
+387 51 740 059; 490 387
+387 51 413 615; 490 388
+ 387 51 501 404; 490 379
+ 387 51 490 396; 533‐392
+ 387 51 395 320
Download

Poslovna jedinica Banja Luka Broj telefona