GRUPA A4 Ime i prezime Ivan Sardelić Kristina Radić Broj indeksa 74/14 214/14 Ime i prezime Sara Racković Senka Petrović Broj indeksa 133/14 242/14 Ime i prezime Dijana Lauš Milan Kokotović Broj indeksa 386/14 372/14 Ime i prezime Maja Radosavljević Lana Ranković Broj indeksa 84/14 23/14 Ime i prezime Milica Radovanović Luka Novaković Jelena Nonković Broj indeksa 203/14 206/14 117/14 Ime i prezime Pešić Nevena Ristović Radovan Nikolić Anja Broj indeksa 102/14 77/14 175/14 Naziv teme Datum odbrane Henri Ford-­‐ Prava ideja u pravom trenutku 29.10.2014. Naziv teme Datum odbrane Uticaj Anrija Fejola na razvoj menadžmenta 29.10.2014. Naziv teme Datum odbrane Japanska filozofija menadžmenta 5.11.2014. Naziv teme Datum odbrane Inovacije u kozmetičkoj industriji 5.11.2014. Naziv teme Datum odbrane Komunikacija u radnoj grupi i timski rad 12.11.2014. Naziv teme Datum odbrane Motivacija zaposlenih u cilju veće efikasnosti 12.11.2014. Ime i prezime Vladimir Rajić Vukan Popović Broj indeksa 225/14 126/14 Ime i prezime Anđela Pavlović Katarina Savić Ime i prezime Nikola Pejić Marko Popović Broj indeksa 72/14 258/14 Broj indeksa 79/14 215/14 Ime i prezime Sava Pejović Andrija Svrkota Kosta Orlović Broj indeksa 210/14 164/14 70/14 Ime i prezime Jelena Nikolić Nina Radosavljević Đorđe Popović Ime i prezime Sandra Radojičić Suzana Radojičić Jovana Pajčin Broj indeksa 108/14 220/14 45/14 Broj indeksa 140/14 38/14 141/14 Naziv teme Datum odbrane Organizacija sportskih događaja 19.11.2014 Naziv teme Datum odbrane Odlučivanje 19.11.2014 Naziv teme Datum odbrane Instrumenti upravljanja investicijama 3.12.2014. Naziv teme Datum odbrane Uspešna porodična preduzeća u svetu 3.12.2014. Naziv teme Datum odbrane Komunikacija i problem u komunikaciji 10.12.2014 Naziv teme Datum odbrane Uticaj konflikta na timski rad 10.12.2014 Ime i prezime Bojana Ristić Ilija Pavlović Irena Savković Ime i prezime Andjela Radevic Vukan Marinkovic Aleksa Saric Broj indeksa 145/14 34/14 26/14 Broj indeksa 216/14 363/14 67/14 Ime i prezime Sonja Simeunović Ana Pejica Jelena Ristanović Ime i prezime Sonja Solomka Boris Ralić Marija Ristić Broj indeksa 109/14 4/14 2/14 Broj indeksa 201/14 191/14 96/14 Ime i prezime Broj indeksa Broj indeksa Ime i prezime Naziv teme Datum odbrane Uloga lidera u ostvarenju ciljeva 17.12.2014. Naziv teme Datum odbrane Trikovima prodaje do bogatstva 17.12.2014. Naziv teme Datum odbrane Upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru 24.12.2014 Naziv teme Starbucks – prisustvo u svim metropolama sveta kombinovanjem različitih strategija tržišnog ulaska Datum odbrane 27.12.2014. Naziv teme Datum odbrane Naziv teme Datum odbrane Ime i prezime Ime i prezime Broj indeksa Broj indeksa Naziv teme Datum odbrane Naziv teme Datum odbrane 
Download

Grupa A4