energetix
maj 2012.
PONUDA
MESECA
1644
• artikal 1644 u bilo kojoj veličini (M, L, XL ili XXXL)
• artikal 1560
• artikal 1623 sa magnetnim dodatkom
85b
*Puna cena 170b
ENERGETIX SERBIA
Energetix d.o.o.
11080 Beograd
Prve pruge 1D
Contact: Info pult
e-mail: [email protected]
tel: +381112016450
fax: +381112016471
ENERGETIX MACEDONIA
Energetix
Skopje
Bul. Kliment Ohridski 54-1/2
Contact person: Vlade Ristevski
e-mail: [email protected]
tel: +38923245454
fax: +38923235455
ENERGETIX BULGARIA
Energetix Bulgaria
1404 Sofia
ul. Tulcha 46
Contact person: Nikola Rajak
e-mail: [email protected]
tel: +359878804531
fax: +35929803929
ENERGETIX BiH
CSV Optimus
71000 Sarajevo
Skenderija 42
Contact person: Olivija Hadžiomerović
e-mail: [email protected]
tel: +38733559666
fax: +38733559665
1560
1623
ENERGETIX MONTENEGRO
Energetix d.o.o.
Podgorica
Balsica br.44
Contact person: Jovanka Duka
tel: +38220215101
fax: +38220215100
sadržaj
Predstavljamo menadžere i zvezde meseca
Aktuelni rezultati
Sa svečanog marketinga
Proglašenje novih Energetix marketing direktora
Predstavljamo: Teški metali
Predstavljamo: Detoxamin
Stimulacije za menadžere
Mainz
Predstavljamo: Dnevna krema
MLM Kutak
Energetix i Sanovita iskustva
Plan prezentacija
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
menadžeri i zvezde meseca
Slavica Joković
menadžer meseca marta
Verujem da svakome prija da u nečemu uspe i
da dobija priznanja, pa tako i meni. Posebno mi
znači kad dobijemo neko priznanje za koje osećam da smo ga zaslužili. Govorim u množini,
jer ovo je uspeh našeg tima aktivnih saradnika kojima baš ja imam zadovoljstvo da budem
sponzor, i veoma sam na to ponosna. Imati
ovakve ljude oko sebe, za mene je već samo po
sebi dovoljna nagrada. To dugujem pre svega
ovoj izvanrednoj poslovnoj mogućnosti koju
nam svima pruža naš Energetix. Bez toga bi svi
ovi divni ljudi koji me okružuju, moji saradnici i
sponzori, zauvek ostali za mene neznanci, a to
bi bila velika šteta. To s punim pravom i verom
u to što govorim mogu da kažem sada posle četiri godine od kako sam se aktivirala kao saradnik.Mnogi ljudi koji ne poznaju pravu suštinu
mrežnog marketinga imaju prema tome nadmen i odbojan stav. Takva sam bila i ja. Bila sam
prethodno u velikim poslovima i ništa nisam
znala o MLM-u. I pored toga imala sam svoje
veoma čvrsto, negativno ubeđenje. Poistovećivala sam MLM sa osobama koje prodaju krpe i
slične trice koje u suštini nikome mnogo ni ne
trebaju. To mi je delovalo mnogo ispod mog
nivoa i dostojanstva. Danas, na osnovu višegodišnjeg iskustva mogu da kažem da u životu
nisam radila kvalitetniji i dostojanstveniji posao. Zašto to tvrdim ? Prosto zbog toga što se
ne bavim nikakvim nošenjem, prebacivanjem,
prodajom proizvoda. Ja se bavim ljudima! Pružam im sve što mogu da požele: zdravlje, pare,
emocionalno zdravlje. Unapređujem njihov
socijalni status.Ponosna sam na svoje saradnike i već ih imam u mojoj viziji sa statusima
dragih kamenja, a ispred drugih moju Ljubinku
Kovačević. Veoma sam zahvalna mojim sponzorima na svemu što su činili i čine za mene.
Danki, koja je uvek za mene tu da mi priskoči
u pomoć kad zatreba, a Dragoslavi jer nam svojim promerom pokazuje kuda i mi da idemo.
U Energetix sam se učlanila sa ciljem da poboljšam zdravstveno stanje svoje porodice.
Iako sam bila nezainteresovana za rad učlanila
sam i svoju sestru. Za razliku od mene, ona je
odmah prepoznala poslovnu priliku za sebe.
Sa ciljem da je podržim i da joj pomognem, na
njenu inicijativu i inicijativu mog radnog sponzora, redovno sam posećivala seminare, MLM
radionice i prezentacije. Svi ti oblici edukacije
koje Energetix organizuje su me pokrenuli jer
sam kroz njih spoznala lepotu ovog posla. Suštinu reči mog sponzora da „granice postoje
samo u našim glavama“, sam shvatila gledajući moju sestru kako se menja i izgrađuje. To
me je i pokrenulo da se aktiviram i postignem
ovaj uspeh. Zahvalna sam mom direktnom i
radnom sponzoru Slavici Joković, koja mi je pokazala put i koja me uči da činim prave korake
na njemu.
Marija Petrović
zvezda meseca marta
4
energetix magazin
aktuelni rezultati
prolazni rezultati za
menadžera godine
prolazni rezultati za
zvezdu godine
rezultati za
menadžera meseca
rezultati za
zvezdu meseca
1.
Slavica Joković
1.
Katarina Petrović
1.
Slavica Joković
1.
Marija Petrović
2.
Radmila Pravilović
2.
Ljubinka Kovačević
2.
Danka Maljković
2.
Doloris Bešić
3.
Vera Mateović
3.
Biljana Đorđević
3.
Danica Maljković
3.
Zorica Slavković
4.
Danka Maljković
4.
Marija Petrović
4.
Svetlana Mitrović
4.
Biljana Đorđević
5.
Nevenka Micić
5.
Ilona Revid
5.
Mara Zečević
5.
Jovo Vidović
6.
Milena Đurovski
6.
Dušanka Šoskić
6.
Slobodanka Antonijević
6.
Đorđina Eraković
7.
Slobodanka Antonijević
7.
Slavica Savić
7.
Radmila Pravilović
7.
Svetlana Blazarić
8.
Mara Zečević
8.
Milanka Ratković Delević
8.
Koviljka Milošević
8.
Mirjana Denda
9.
Dragoslava Tanić
9.
Darije Tolj
9.
Vera Mateović
9.
Milica Vojnović
10.
Mirjana Simonov
10.
Zarko Vukašinović
10.
Ana Husar
10.
Slađana Ilić
11.
Verica Božović
11.
Biljana Jeličić
11.
Milena Đurovski
11.
Karolina Cojbašić
12.
Slađana Đorđević
12.
Ljiljana Popović
12.
Dragoslava Tanić
12.
Radmila Milenković
13.
Gordana Ilić
13.
Nada Knežević
13.
Biljana Stefanović
13.
Biljana Jeličić
14.
Danica Maljković
14.
Margita Ivanović Stanković
14.
Valerija Rezić Tot
14.
Jelena Mikasinović
15.
Magdolna Olah Losonć
15.
Borislav Savić
15.
Zeljka Subotić
15.
Žarko Vukašinović
16.
Svetlana Mitrović
16.
Slavica Bonić
16.
Mirjana Simonov
16.
Ilona Revid
17.
Zorica Carević
17.
Doloris Bešić
17.
Todor Carević
17.
Mirjana Vasić
18.
Željka Subotić
18.
Snežana Janković
18.
Ljiljana Ducanović
18.
Violeta Lukić
19.
Valerija Rezić Tot
19.
Ljiljana M. Popović
19.
Zorica Carević
19.
Verica Milenković
20.
Biljana Stefanović
20.
Gordana Mićić
20.
Nevenka Micić
20.
Valeria Levai
21.
Koviljka Milošević
21.
Slavka Šijan
21.
Radmila Tomić
21.
Dušanka Šoškić
22.
Mirjana Cvitanović
22.
Zorica Slavković
22.
Branka Jelić
22.
Snežana Janković
23.
Ana Husar
23.
Karolina Čojbašić
23.
Vlada Pejčinović
23.
Silvana Tenkeš
24.
Vera Perović
24.
Slavica Savić
24.
Jelica Gačić
24.
Ivica Aleksić
25.
Branka Jelić
25.
Dragoslava Ostojić
25.
Snežana Mitrović
25.
Vesna Stajković
26.
Mirjana Antonijević
26.
Smiljana Šoć
26.
Gordana Ilić
26.
Ljiljana M. Popović
27.
Lidija Paunović Spasić
27.
Predrag Rajačić
27.
Lidija Paunović Spasić
27.
Vesna Životić
28.
Todor Carević
28.
Jasna Petković
28.
Vera Perović
28.
29.
Vesna Mutavdžic Vita
29.
Jovo Vidović
29.
29.
30.
Ljiljana Ducanović
30.
Branko Milanković
30.
30.
naj–naj–naj za april 2012.
najveća lična kupovina (vlk)
najviše učlanjenja
najveća grupna kupovina (vgk)
tri najprodavanija artikla
Predrag Šupurović
Danica Maljković
Svetlana Blazarić
1. 177CU
2. DT002
3. E001
maj 2012.
5
svečani marketing 7.4.2012.
MD
MDE
MDA
MDN
6
energetix magazin
MDR
novi energetix direktori
1. maj 2012.
REGION MD
Milica Vojnović
AREA MD
Snezana Janković
Ljubica Nenadović
Doloris Bešić
Biljana Đorđević
Marija Petrović
EXECUTIVE MD
Marija Šundrić
Viktoria Salma
Ljubinka Pejica
Zorica Slavković
Dejan Petrović
MARKETING DIREKTOR
Karolina Čojbašić
Predrag Šupurović
Slađana Ilić
Dragan Milić
Jovo Vidović
Dobrinka Blagojević
Svetlana Blazarić
Vesna Milovanović
Danijela Lemaić
Đorđina Eraković
Marija Šundrić
Viktoria Salma
Ljubinka Pejica
Zorica Slavković
Dušan Vujanić
Dobitnici iz fonda za razvoj menadžmenta
Gordana Ilić
Nevenka Micić
Vera Mateović
Dina Rašić
Milica Grulović
Slavica Joković
Milena Beljin
Smiljana Šoć
Radivoj Kapriš
Radojka Miličić
Radmila Cvejanov
Bogdana Kosorić
Milica Miškov
Silvia Stojanović
Borislav Savić
Goran Vojkić
Kristina Švan
Miladinka Matić
Stanojla Spasić
Valeria Levai
Margita Ivanović Stanković
Ljubinka Kovačević
Katarina Petrović
Jasmina Spasojević
Ljiljana Knežević
Ljiljana Popović
Biljana Đorđević
maj 2012.
7
predstavljamo
TEŠKI METALI
Koliko god se trudili da živimo zdravim životom
ne možemo izbeći izlaganje teškim metalima
i toksinima jer su oni svuda oko nas; u vazduhu, zemlji, vodi i hrani. Teški metali se prirodno
nalaze u zemljištu, u određenim koncentracijama, i vode poreklo od matične stene. U površinskim slojevima zemljišta često se mogu
naći i teški metali koji su dospeli u zemljište
kao posledica različitih ljudskih aktovnosti (industrija, sagorevanje fosilnih goriva,topionice,
livnice,hemijska sredstva kojima se tretiraju
biljke I zemljište...).
Teški metali mogu biti tzv. “dobri” metali kao
što su bakar, cink, magnezijum, gvožđe, koji su
u manjim količinama neophodni za odvijanje
normalnih fizioloških procesa u organizmu.
Njihove funkcije su specifične i ne mogu se zameniti drugim elementima. Drugu grupu čine
teški metali, koji nemaju biološku ulogu u organizmu (kadmijum, živa itd.) koje organizam nije
u stanju sam da eliminiše bez naše pomoći; oni
se vremenom talože, ometaju aktivnost enzima, razaraju antioksidansni sistem organizma,
ometaju metabolizam. U organizam se mogu
uneti inhalacijom (udisanjem), putem hrane ili
tečnosti i apsorpcijom kroz kožu. Danas ničiji
organizam nije pošteđen teških metala i toksina pa čak Eskimi i novorođenčad nisu izuzetak
iz ovog pravila. Greenpeace je nedavno proučavao uzorke krvi iz pupčane vrpce beba, rođenih u SAD-u. Istraživanja su pokazala,da preko
pupčane vrpce, majke bebama prenesu oko
287 vrsta različitih toksina, uključujući i živu.
Važno je znati da teški metali imaju kumulativni efekat i da se nagomilavaju u našem orga-
8
energetix magazin
nizmu pre svega u unutrašnjim organima, tkivima, mozgu i kostima. Tako npr; aluminijum
i arsen imaju afinitet za respiratorni sistem;
arsen i olovo za kardiovaskularni i urogenitalni sistem; olovo za koštano-zglobni sistem,
a aluminijum, živa i olovo za centralni nervni
sistem. Drugu opasnost predstavljaju dioksini
koji obuhvataju grupu od više stotina hemikalija veoma postojanih u životnoj sredini. Oni
nastaju kao neželjeni sporedni proizvodi mnogih industrijskih procesa u kojima je uključen
hlor (npr.proizvodnja hemikalija, PVC plastika
i pesticida, izbeljivanje pulpe ili papira i spaljivanje otpada). Dioksin se najčešće nakuplja u
mesu, ribi I mlečnim proizvodima. Visoke doze
dioksina u ljudskom telu izazivaju oštećenje
jetre i imunog sistema, smanjenje nivoa muškog polnog hormona testosterona i smanjenje
broja spermatozoida. U vezi ovog poslednjeg,
tokom poslednjih 50 godina zabeležen je, u
proseku, 50-procentni pad u proizvodnji spermatozoida kod stanovnika industrijski razvijenih zemalja. Ne smemo zaboraviti ni prisustvo
radioaktivnih elemenata u vazduhu, zemljištu
I vodi od kojih neki od njih(stroncijum I cezijum) datiraju još od Černobilske katastrofe
1986 godine a da ne govorimo o posledicama
bombardovanja 1999 godine I prisustvu osiromašenog uranijuma u vazduhu i zemljištu a
samim tim u hrani i vodi. Kada tome dodamo
različitie aditive, veštačke boje I konzervanase
u hrani I kozmetici koji su vešto maskirani za
većinu nas nepoznatim šiframa, možemo doći
do zaključka zašto su pojedine bolesti doživele
ekspanziju. Multipla skleroza, Parkinsonizam,
Vaša Dr Ivana Džamić,
stručni konsultant kompanije Energetix
Alchajmerova bolest, Autizam, Alergije, autoimune bolesti I veliki broj “misterioznih” za
medicinu nerazjašnjenih dijagnoza, sve češće
se dovode u vezu sa nagomilavanjem toksina
I teških metala u organizmu. Nekada previše
očekujemo od našeg organizma; da nekim
čudom preradi I eliminiše sve ono loše što se
u njemu godinama nataložilo I da se izbori sa
svim lošim agensima kojima je svakodnevno
izložen. Pre nego što odbacite mogućnost da
ste izloženi teškim metalima zapitajte se da li
ste imali amalgamske plombe, da li ste kuvali
hranu u posudama od aluminijuma I teflonima…da li imate običaj da umotate hranu u
aluminijumsku foliju ili možda konzumirate
hranu koja je u prethodno bila u foliji. Možete
li biti sigurni da je hrana koju jedete organski
gajena I da nije prethodno tretirana pesticidima, herbicidima I drugim otrovima, da ono
što najčešće jedete ne sadrži aditive I veštačke
boje… Koristite li kozmetičke proizvode koji u
sebi ne sadrže parabene , benzoevu kiselinu, …
Pobeći od svega ovoga ne možemo ali zato možemo smanjiti izlaganje tela štetnim faktorima
I toksičnim supstancama, možemo omogućiti
organizmu samo-regulaciju I ojačati imuni sistem, možemo povećati vitalnost organizma I
pomoći organizmu da se izbori sa slobodnim
radikalima I toksinima. Promena načina života I mala korekcija loših navika mogu Vam se
učiniti kao mali I nebitni koraci ali znajte da su
uparvo ti sitni koraci zapravo najveći I najbitniji
korak ka očuvanju zdravlja.
predstavljamo proizvode
DETOXAMIN
Dočekati duboku starost a biti zdrav, je ono ka
čemu svi težimo. U prošlosti je zbog ratova, gladi i bolesti mali broj onih koji su uspeli da dožive zrelo doba a još manje ih je dočekalo starost.
Tako je npr. beba rođena u vreme imperatora
Cezara, mogla da očekuje da će živeti samo
25 godina. Tokom modernog doba, izgledi za
dug život su se postepeno povećavali i dostigli
impresivan broj od 70 godina. Zahvaljujući pre
svega boljim higijenskim uslovima i napretku
medicine životni vek se povećao ali je i dalje
ispod očekivanih 90 godina a da ne govorimo
o tome da je predisponiran za život od 140 godina. Zašto je to tako ako je nauka napredovala,
ako su razvijene nove dijagnostičke metode
koje su omogućile detekciju bolesti u ranom
stadijumu i ako je pojava antibiotika i drugih
lekova povećala izglede za lečenje mnogih bolesti? Odgovor leži u činjenici da su se pojavile
druge opasnosti kojima ranije ljudski organizam nije bio izložen u tolikoj meri. Razvoj hemijske industrije uslovio je povećanu potrošnju
hemikalija koje su sastavni deo savremenog
života, povećala se potrošnja herbicida, pesticida, praškova i aditiva kojima je tetirana hrana.
Danas svetska industrija i saobraćaj približno
proizvode 12-13 miliona tona hemikalija i različitih kontaminirajućih produkata na dan. Kada
tome dodamo svakodnevni stres i stalnu trku
sa vremenom, prekomernu upotrebu lekova i
antidepresiva, alkohola i cigareta, shvatićemo
zašto odbrambene snage našeg organizma
slabe. Možda je ovo pravi trenutak da se osvrnemo i još jednom potražimo spas u prirodi i
njenim skromnim darovima koje nam nesebično nudi...
Predstavljamo Vam Detoxamin! U osnovi proizvoda je zeolit prirodni silikatni materijal porozne strukture, nastao mešanjem vulkanske
lave sa podzemnim alkalnim vodama. Danas je
poznato oko 106 različitih vrsta zeolita od kojih
je oko 40 prirodnih, zato je veoma važno znati
koji je od njih za humanu upotrebu. Pojedine
forme zeolita korišćene su za prečišćavanje
otpadnih voda, u poljoprivredi je korišćen za
prečišćavanje zemljišta i u veterini za smanjenje aflatoksina u mleku i suplementaciju.
Detoxamin -prirodni zeolit klinoptilolit, koristi
se preko 20 godina kao suplement i do sada je
najbolji detoksikator i „čistač“organizma. Pored
toga sto je u stanju da eliminiše i veže veliki
broj toksičnih supstanci, Detoxamin snabdeva
organizam sa esencijalnim mikroelementima
ne narušavajući prirodnu ravnotežu u organizmu. Zahvaljujući svojoj specifičnoj strukturi u
satnju je da eliminiše amonijak, teške metale,
štetne produkte metabolizma, bakterijske toksine i radioaktivne supstance (novija istraživa-
Vaša Dr Ivana Džamić,
stručni konsultant kompanije Energetix
nja pokazala su da ima mogućnost eliminacje
osiromašenog uranijuma). Zahvaljujući toj
sposobnosti rasterećuje jetru i bubrege i omogućava uspostavljanje normalne metaboličke
aktivnosti a istovremeno smanjuje stvaranje
slobodnih radikala u organima za varenje za
oko 50%.
Efekti Detoxamina:
• Brža regeneracija organizma
• Manje oštećenje ćelije
• Ubrzava metabolizam minerala
• Reguliše proces varenja i utiče na smanjenje
štetnog holesterola i triglicerida
• Poboljšava opšte stanje organizma
• Povećava iskoristljivost drugih nutritijenata
• Jača imuni sistem
• Ima jako antivirusno i antigljivično dejstvo
• Koristi se kao pomoćno sredstvo u lečenju cističnih promena, benignih i malignih tumora
• Povećava gustinu kostiju
• Kod sportista smanjuje nagomilavanje mlečne kiseline u mišićima i ubrzava oporavak nakon treninga
Sve što možete danas ne ostavljajte za sutra...
Uz Detoxamin zdravija budućnost počinje od
ovog trenutka!
maj 2012.
9
stimulacije za menadžere
ZARADI VIŠE U MAJU
od 1.5. do 31.5.2012.
Kategorija takmičara:
1. SVI SARADNICI ENERGETIXA SRBIJA na dan
1.5.2012.
Nagrada:
50% uvećanje ostvarenih provizija u maju 2012.
(zbira kvalifikacionog bonusa i strukturne provizije)
Uslovi takmičenja:
1. uključenje minimalno jednog člana u periodu takmičenja u Vašu grupu (struktura koja se
računa za VGK), stim da novi član u mesecu ta-
kmičenja mora početi kvalifikaciju za uslovnog
MD-a ili ispuniti uslov za trajnog MD-a, tj. da
01.06. mora biti minimalno u statusu uslovnog
MD-a ili trajnog MD-a;
2. promena trajnog statusa u V mesecu
2012.g., tj. napredovanje za minimalno jedan
trajni status na više u odnosu na trajni status sa kojim je takmičar ušao u V mesec ove
kalendarske godine. Uslovni MD bilo kojeg
statusa,promovisanjem u bilo koji status trajnog MD-a,takođe ispunjava ovaj uslov.
Beograd, 01.05.2012.g.
ENERGETIX TELEFONSKA MREŽA
Poštovani saradnici,
u cilju obezbeđenja što lakšeg, bržeg i efikasnijeg poslovanja, firma Energetix je potpisala
ugovor sa Telekomom Srbija o posebnim uslovima korišćenja usluga mobilne telefonije.
Naime, svi saradnici će biti integrisani u jedinstvenu telefonsku grupu u kojoj su do sada bili
samo stalno zaposleni u Energetixu.
Ukoliko je neko već sada korisnik mobilnog telefona u mreži Telekoma (064 i 065), biće mu
omogućeno da svoj broj integriše u Energetix
grupu. Obzirom da su razgovori unutar grupe
besplatni, pod posebnim uslovima ćemo omogućiti da svaki saradnik dobije još pet brojeva
za članove svoje porodice radi korišćenja ove
pogodnosti. Svaki saradnik, uz odobrenje firme Energetix, u prostorijama firme potpisuje
postpaid ugovor sa Telekomom. Potpisivanjem
ugovora saradnik postaje korisnik sa pravom
korišćenja svih pogodnosti definisanih za grupu.
10
energetix magazin
Svi razgovori izvan grupe, prema korisnicima
unutar mreže Telekoma, kao i SMS poruke se
obavljaju po povlašćenim cenama.
Pozivanje unutar grupe možete obaviti i okretanjem samo poslednja četiri broja drugog člana grupe.
U okviru Energetixa biće određene 4 fiksne linije (info-pult, magacin, brza pošta i operateri), preko kojih možete besplatno komunicirati
pozivanjem tih umreženih brojeva navedenih
službi.
Unutar strukture možete definisati grupe kojima će firma poslati poruku sa sadržajem koji vi
odredite. Veličina grupe je neograničena i svaki
put možete da je menjate prema kriterijumima koje sami definišete.
Detaljne informacije možete dobiti u firmi i od
vaših menadžera.
stimulacije za menadžere
MAINZ
NAGRADNO TAKMIČENJE ZA ENERGETIX SRBIJU OD 1.5. DO 31.7.2012.
Takmičenje se odnosi samo na saradnike koji učestvuju u godišnjem takmičenju za menadžera i zvezdu godine.
NAGRADA:
Učešće na tradicionalnoj gala-promociji novog Energetix kataloga
u Maincu, Nemačka, od 31.8. do 2.9.2012.
Pravo na osvajanje ušešća u ovom nezaboravnom događaju imaće saradnici koji na dan
1.8.2012. budu na određenoj poziciji na zbirnoj
listi za menadžera, odnosno zvezdu 2012. godine, prema sledećoj tabeli i uz ispunjenje niže
navedenih uslova:
Opšti uslovi za takmičare sa liste za menadžera
godine:
• Na dan 1.8.2012. zauzimanje jednog od prvih
20 mesta na zbirnoj listi za menadžera 2012.
(nagradu osvaja prvih 5 među 20 sa te liste, ali
onih 5 koji ispune uslov iz naredne tačke);
• Zbirna lista za menadžera godine:
prvih 5 sa liste;
• Zbirna lista za zvezdu godine:
prvih 3 sa liste
• U dva od tri meseca takmičenja (V, VI I VII)
osvajanje bilo kojeg broja bodova po kriterijumima 1 i 4 definisanih u propozicijama takmičenja za menadžera godine (u jednom od
tri meseca ne mora imati bodove po svakom od
ta dva kriterijuma).
Opšti uslovi za takmičare sa liste za zvezdu godine:
• U sva tri meseca takmičenja (V, VI I VII) osvajanje bilo kojeg broja bodova po kriterijumima 1.
i 3. Definisanih u propozicijama takmičenja za
zvezdu godine;
• Putovanje osvajaju najbolje plasirani na listi
za zvezdu godine po završetku VII meseca, uz
uslov da na dan 1.8.2012. imaju minimalni menadžerski status regional marketing direktor.
maj 2012.
11
aktuelno
DNEVNA KREMA
Vaša Zorana Aleksić,
stručni konsultant kompanije Energetix
Dragi Enegetixovci,
da li biste pojeli svoju kremu za lice i ostali zdravi?
Nadam se da Vaš odgovor uz osmeh potvrdan,
ako ste se već upoznali sa SANOVITA paletom
100% prirodnih preparata, ali ako ste tek došli u kompaniju i začuđeni ste ovim pitanjem,
znajte da je to jedini merodavni sertifikat neke
kozmetičke linije(uz svo poštovanje svih drugih
sertifikata koje kozmetički preparati moraju da
poseduju).
Kozmetička kolekcija SANOVITA je rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada na primeni prirodnih sastojaka kao i originalnih tehnoloških
postupaka u procesu proizvodnje kozmetike.
Nije bilo jednostavno postići da se bez upotrebe sintetskih hemijskih materija proizvedu
100% prirodni proizvodi. Posvećenim višedecenijskim radom u tome se i uspelo.
U Srbiji su od zime 2007. godine, a sama ideja
o mogućnosti proizvodnje potpuno prirodnih
kozmetičkih preparata razvija se u SANOVITA
12
energetix magazin
laboratorijama još od 1988.Danas, ona predstavlja kozmetičku liniju za celu porodicu.
Sa zadovoljstvom bih nastavila da Vas upoznajem sa SANOVITA kozmetičkom kolekcijom i sa
razlozima zašto se odlučiti baš za nju ili trajati
kroz vreme sa njom , ali se nadam da Vam prva
rečenica ovog teksta o tome već sasvim dovoljno govori.
U prošlim brojevima Magazina, pisala sam
Vam o, za negu važnim koracima čišćenja lica,
vrata i dekoltea(za dame),uz korišćenje Tonika
i Mleka za čišćenje, a sada bih želela da napravimo zajednički osvrt na DNEVNU KREMU(SV
3001), koja je deo podlinije FACE CARE.Predviđena je da štiti i neguje kožu tokom celog dana.
Lagane je teksture i koža je brzo upija, tako da je
idealna podloga za dekorativnu šminku (treba
sačekati oko 10-15 minuta pošto se umasira do
nanošenja bilo čega od šminke, da se formira
zaštitni film).Možete je koristiti i oko očiju.
Ulje iz ploda biljke makadamije je dominantna vrsta ulja u ovoj kremi.Ono izrazito brzo
prodire u kožu, zlatne je boje, prepoznatljivog
orašastog mirisa i fine teksture, a u dodiru sa
ćelijama kože, stvara dosta vode, tako da se
od DNEVNE KREME nećete znojiti, već će Vaša
koža biti više hidrirana.Ostale aktivne supstance iz kreme pospešuju cirkulaciju, dotok kiseonika u ćelijama kože, što je čini „živom“.To znači
da ako je Vaša koža osetljivija, možete osetiti da
lagano bridi.Isto se dešava kod svih tipova kože,
sa tom razlikom što osobe sa debljom i manje
osetljivom kožom to neće primetiti.DNEVNA
KREMA se koristi kod svih tipova kože, na predhodno očićeno lice.
Rezultat ćete primetiti sami, a ako imate želju
da ga ispričate ili imate bilo koju nedoumicu
vezano za korišćenje SANOVITA preparata što
u kućnoj nezi, što profesionalno, pozivam Vas
da posetite naša predavanja ili da dođete u naš
Salon, odnosno savetovalište.Srdačan timski
pozdrav do narednog broja.
mlm kutak
Tomislav Micić, koordinator prodaje
UMETE LI DA PREPOZNATE
DOBRU PRILIKU?
Da li vam je ikad promakla neka dobra prilika
kakvu ste dugo tražili, a bila vam je sve vreme
pred očima?Da li vam se desilo da uporno
tražite neki predmet bez uspeha, i da na kraju primetite da ste ga sve vreme držali u ruci?
Da li ste nekad priželjkivali da vam se desi nešto
posebno u životu, a takva prilika vam promakne i tek tada shvatite da vam je sve vreme bila
na dohvat ruke?
U ovo vreme kada se ukidaju radna mesta i
mnogi ostaju bez posla,a oni koji imaju zaposlenje su vrlo slabo plaćeni,više nego ikad
postoji velika potreba u okruženju za nekom dobrom poslovnom mogućnošću.Većina ljudi ipak traži zaposlenje,a ne poslovnu
mogućnost,jer,nekako veruju da su takve mogućnosti rezervisane samo za neke sretnike
koji imaju početni kapital.I tako propuštaju ovu
izuzetnu priliku koja im stoji na dohvat ruke,
spremna da im potpuno promeni život, samo
zato što ih još niko nije „uhvatio za ruku“ i poveo ovim putem.
Ovaj put u cilju boljeg sagledavanja ove
mogućnosti,odgovaramo na neka najčešća pitanja:
Šta je to „mreža“ ili „mrežni marketing“?
Mrežu čini grupa potrošača koja je potpisala
ugovor o saradnji sa firmom i sa osobom preko
koje je povezana. Kako su potrošači međusobno povezani zajedničkim interesom, ispomažu
se u svim aktivnostima koje obavljaju da bi plasirali proizvode. Pri tome firma prati pojedinačni doprinos svakog pojedinca i nagrađuje ga
prema “Marketing planu “.
Moram li i ja da gradim mrežu? Nijedan suradnik firme nema obavezu da bude aktivan tj. da
“radi”. To je stvar njegovog ličnog opredeljenja.
Može da izabere da bude samo “unutrašnji
potrošač” i da koristi pravo da kupuje sa popustom.
Zašto graditi mrežu?
Ako i kada bilo koji saradnik firme odluči da na
ovaj način ostvaruje trajno značajne prihode,
pa i da ovaj posao odabere kao svoj osnovni
izvor prihoda, najbolje rezultate
može postići ako i druge ljude
uvodi u posao i pomaže im da u
tome uspeju, znači ako “GRADI
MREŽU”.
Kakve su mi šanse da ja u tome
uspem ako nikad to nisam radio
niti sam o tome do sada stekao
bilo kakvo znanje i obrazovanje?
Ako je tako, šanse su Vam odlične.Tačnije, šanse su Vam tolike
kolika je Vaša želja da uspete.
Tačno je da je za uspeh potrebno
i odgovarajuće znanje i razumevanje ovog posla, ali takvo znanje
nije ni moguće steći prethodno,
u nekoj školi ili na fakultetu. Učenje je deo “Sistema izgradnje mreže”.Proizvod ovog sistema
su uspešni saradnici. Sistem je unapred ucrtan
najbolji put koji Vas vodi od samog početka
kroz upoznavanje sa programom, proizvodima,
uz savete i pomoć sponzora, učenje uz aktivan
rad, CD i DVD diskove, knjige, seminare za različite nivoe saradnika i naravno, uz sazrevanje
kroz vreme.
Moram li ja da radim po “sistemu” ili mogu
ipak ovo da radim po svome? Niko nije obavezan da radi po sistemu. Svako ima pravo na
izbor da proizvode plasira kako god zna i ume
ako time ne krši neka opšta pravila tj. ne ugrožava ugled firme i poslovanje drugih saradnika.
Ipak, treba znati da je “Sistem “u stvari plod
višedecenijskog iskustva mnogih koji su u građenju mreže širom sveta ostvarili uspeh. Dok se
do ovakvog sistema nije došlo, nebrojeno mnogo različitih “dobrih ideja” je isprobano pa odbačeno kao nešto što ne daje dobre rezultate.
Radeći “po svome” reskirate da gubite vreme
na ponavljanje istih grešaka.
Primetio sam da sada kod nas ima i drugih firmi koje na ovakav način posluju, jer su me zvali
i neki od njih. Kako ja da znam koja firma mi
pruža bolje šanse za uspeh?
Mi u “Energetix”-u, poštujemo druge firme
koje plasiraju svoje proizvode kroz MLM, ali ne
istražujemo njihovo poslovanje. Imamo svoj
put a kroz ovih 10 godina poslovanja dokazali
smo svoje opredeljenje da poslovanje gradimo
kroz visok nivo podrške i nagrađivanja svojih
saradnika. Koliko smo u tome uspešni, možda
bolje govori činjenica da su se kod nas ponovo
vratili mnogi saradnici koji su pokušavali da bolje uslove pronađu u drugim firmama.
Ako svi grade mrežu ko će da prodaje? Zar nije
u stvari cilj da se proizvodi prodaju?
Svakako, to je najveći cilj. Ako malo bolje razmislimo shvatićemo da su najbolji potrošači u
stvari baš oni koji grade mrežu. Sami su najbolji
kupci ovih proizvoda, a kad ih osposobimo da
dalje samostalno grade posao onda preko njih
iz meseca u mesec imamo promet koji se još i
povećava. Zar nije onda mnogo bolje svakome
prvenstveno ponuditi posao, a ako odbije, još
uvek može da bude kupac .
Dobro,a šta onda prema ovom “sistemu izgradnje mreže” treba da radim da bih uspeo?
Pre svega moraš odrediti svoj CILJ tj. odlučiti šta
želiš da postigneš, a to je pitanje koje obavezno
treba da razrešiš uz pomoć tvog sponzora. Na
taj način će tvoj sponzor da uskladi svoje ciljeve
i planove sa tvojima i tako ujedinjeni zajedničkim ciljem, postižete mnogo bolje rezultate.
maj 2012.
13
magnetna terapija
iskustvo
Marina
Ivanović
14
energetix magazin
Kao dete sam imala dosta zdravstvenih problema. Sa promenom mesta stanovanja, moji
problemi su se vremenom duplirali. Suprug i
ja smo po ginekolozima i urolozima bili zdravi
ljudi ali do trudnoće nije dolazilo; problem nije
bio vidljiv. 1999 godine radiestezista je izvršio
pregled u kući u kojoj živim i ispostavilo se da
mi krevet na kome spavam iznad podzemnih
voda. Isto veče sam premestila nameštaj i ubrzo nakon toga 2000. godine ostala u drugom
stanju. Spavanje proteklih 6 godina na lošem
mestu imalo je ipak velike posledice po moje
zdravlje. Uvek sam bila okrenuta alternativnim
metodama lečenja ali uprkos tome mojim problemima nije bilo kraja. U trenutku kada sam
postala teret samoj sebi, moja poznanica me
je pozvala u svoj dom. To je bilo 2009 godine,
kada mi je bila pružena prilika da uzmem život
u svoje ruke... Ovoga puta želim da zahvalim
Zorani Brljajoti što me je stavila na listu poznanika i obavila „dobar poziv“. Prvo je moje dete
ušlo u magnetnu terapiju a zatim i ja. Dete
mi je imalo veliki problem sa kožom i sluzokožom. Počela je da nosi narukvicu, lančić sa
priveskom, povremeno srce u predelu stomaka
i svakodnevno je pila magnetnu vodu. Rinitis
je prestao, upale srednjeg uva takođe, ekcem i
dermatitis su iščezli a lak san se učvrstio. Već tri
godine ona je zdravo dete.
Kada sam ja u pitanju, primarno sam htela da
rešim dva „goruća“ problema a zapravo sam
rešila mnogo više... Pila sam magnetnu vodu,
ispoštovala nošenje „optimuma“ magneta;
bakarnu narukvicu, nanogvicu, lančić, minđuše, happy disk sam nosila na desnoj dojci a
lutajuće srce u predelu bešike. Recidivirajuće
urinarne infekcije izazvane bakterijom E. Coli
su prestale a pored toga i gljivične infekcije. Kamen u bubregu se istopio a novi se od tada nije
formirao. Cista na desnom jajniku je pukla, gastritis, nadutost stomaka i opstipacija su znat-
no blaži. Bol u nadlaktici i potkolenici je prestao
a glavobolja koja je nekada bila moja svakodnevnica retko kada se javi. Od maja do oktobra
meseca sam imala alergiju očiju na Sunce koja
se ispoljavala u vidu hroničnog konjuktivitisa.
Simptomi su bili vrlo neprijatni, i taj problem
sam rešila ovom terapijom. Bila sam dakle,
hronični bolesnik a samim tim i hronični potrošač - pacijent sa dosta „dnevnih problema“ bez
završne dijagnoze. Sve ovo je bio razlog mog
lošeg raspoloženja i blage melanholije. Sada to
više nisam.
Kosa mi je godinama nekontrolisano opadala.
Dermatolog je smatrao da je u pitanju stres.
Moj stres bio je uzrokovan mojim i detetovim
lošim zdravstvenim stanjem gde zvanična medicina nije mogla da pomogne. Zahvaljujući
nošenju magneta i primeni zeolita moja kosa
je sada sa dobrim volumenom, opadanje je
svedeno na minimum. Poslednje 3 godine provela sam bez odlaska kod lekara, bez dijagnoza i
bez apoteke. Porodično smo zadovoljni korisnici magnetne terapije, Detoxamina i Sanovita
kozmetike. Posle sedam meseci sam rešila da
se aktiviram i da ovu svoju priču proširim dalje.
Jako volim svoj posao; imam pristojna primanja i vreme za svoju sada zdravu porodicu. Naravo tu je i zahvalnost mojih korisnika i aktivnih
saradnika. Ovo je lep i human posao koji meni
daje puno slobode, mogućnost da se lično razvijam i da zajedničkim radom napredujemo.
Želim da se zahvalim firmi Energetix na jako
dobroj edukaciji koju nam pruža. Dolazeći na
naše radionice i seminare vremenom se stekne
osećaj pripadnosti a to je jako lepo osećanje.
Novim ljudima želim da poručim da donesu
„svoju odluku“ da rade po sistemu naše firme,
da budu prilagodljivi, istrajni i dosledni; da postanu deo firme – deo ovog tima, jer to zaista
vredi.
sanovita
iskustvo
Zovem se Tanja Grulović. Po zanimanju sam diplomirani mašinski inženjer. Imam 39 godina.
Energetixove proizvde koristim 6 godina. Zahvaljujući njima postala sam mama dva dečaka (3.5 i 1.5 god.). Tokom obe trudnoće koristila
sam magnetnu terapiju i redovno pila Detoxamin i Power Drink. To mi je pomoglo da u trudnoći funkcionišem normalno, da sa lakoćom
izvršavam dnevne obaveze, odlazim na posao
do devetog meseca trudnoće, a Energetix da
radim do porođaja.
Blagotvorno dejstvo magneta sam primenila
na decu odmah po izlasku iz porodilišta: lutajuće srce ili pločica na pelene – protiv grčeva!
Nosila sam po lutajuće srce na grudima (ispod
miške) što mi je omogućilo da imam dovoljno
mleka (naročito za prvo dete) i da sa dojenjem
nastavim sve dok je beba to želela. Bakarno lutajuće srce nam je pomoglo da mlađem sinu,
kada je imao 4.5 meseca rešimo urinarnu infekciju za samo 24sata! Detoxamin u prahu smo
primenili za zaustavljanje težeg oblika dijareje
kod starijeg deteta kada mu je bilo godinu ipo
dana. Kada nisam mogla da se pomerim iz kreveta zbog jakog bola i ukočenosti u leđima, tri
pločice, zalepljene flasterom duž kičme na rastojanju od 10cm, su me podigle iz kreveta, a
posle 5-6 dana sam slobodno mogla da napravim bilo koji pokret bez bola.
Posebno sam ponosna na odluku, koju smo
suprug i ja doneli, da decu od rođenja negujemo Sanovita kozmetikom. Baby krema i uljna
emulzija su nezamenjive! Nasa deca ih obožavaju. Čak su imali fazu kada su svako veče, posle
kupanja koristili priliku da se dočepaju kreme
i više pojedu nego što uspemo da namažemo
na njih! Nije bilo panike, ni uskraćivanja tog zadovoljstva, jer znamo da je Sanovita kozmetika
potpuno prirodna, s toga i jestiva!
Međutim, vrlo brzo smo se uverili da Sanovita
kozmetika nije namenjena samo za kvalitetnu
negu, već i za rešavanje ozbiljnih dermatoloških
problema. Starijem sinu, kada mu je bilo osam
meseci, pojavio se ekcem na stomaku, veličine
moje šake. Po savetu Zorane Aleksić, uzeli smo
tadašnju Detoxamin kremu za osetljivu kožu.
Dovoljno je bilo da je namažemo samo dva
puta (jedan put dnevno), trećeg dana više nije
bilo ni traga od ekcema! Takođe, teži oblik ojeda
(sa ranicama) saniran je za tri dana, uz pomoć
Detoxamin pudera i baby kreme. Odlično iskustvo imamo i sa Emulzijom za sunčanje: osetljivu dečju kožu, koja lako pocrveni pri izlaganju
suncu, brzo umiri, a crvenilo se pretvori u lepu
boju koju su svi oduševljeno primećivali.
Sanovita kozmetika mi je bila neizostavna u
nezi tokom trudnoće. Predstavljala je potpuno
opuštanje i uživanje u mirisu i dodiru prirode i
saznanju da to prija i bebi. Pred kraj druge trudnoće, usled naglog porasta stomaka, pojavile su
mi se strije na delu stomaka koji nisam mogla
da vidim, pa nisam odmah ni reagovala. Čula
sam da strije mogu znatno da se ublaže, čak i
da nestanu, ako se reaguje dok su jos „mlade“.
Posle porođaja počela sam da mažem taj deo
stomaka raznim Sanovitinim proizvodima, tražeći onaj koji će mi najviše pomoći. I sama sam
bila iznenađena brzim dejstvom Hidrantnog
seruma. Gotovo odmah po nanošenju Seruma, bilo je vidljivo poboljšanje. Nastavila sam
da koristim samo Serum. Prezadovoljna sam
postignutim rezultatom, jer su mi strije bile
dominantne, širine kao debljina prsta, a posle
samo 2-3 bočice Seruma, postale su neuočljive!
Sanovita kozmetika je kozmetika za celu porodicu. Koristi je i moj suprug. Neizostavna mu je
u svakodnevnoj nezi posle brijanja.
Na naše veliko zadovoljstvo, poverenje ukazano
Energetix kompaniji i proizvodima svakodnevno rezultira pravim čudima! Probajte i uverićete se!
Tanja
Grulović
maj 2012.
15
plan prezentacija
maj
Beograd
Niš
Beograd
Beograd
Beograd
Zaječar
Valjevo
Beograd
Obrenovac
Beograd
Pirot
Zrenjanin
Beograd
Beograd
Beograd
Subotica
Obrenovac
Beograd
Beograd
Sokobanja
Bečej
Beograd
Kruševac
Leskovac
Beograd
3.5.2012
3.5.2012
4.5.2012
5.5.2012
7.5.2012
8.5.2012
9.5.2012
09.5.2012.
09.5.2012.
10.5.2012
10.5.2012
10.5.2012
11.5.2012
14.5.2012
15.5.2012
14.5.2012
14.5.2012
21.5.2012
24.5.2012
24.5.2012
24.5.2012
25.5.2012
25.5.2012
25.5.2012
28.5.2012
Energetix, Prve Pruge 1d
Hotel Regent MLM radionica
Energetix, Prve Pruge 1d MLM radionica
SVEČANI MARKETING Energetix, Prve Pruge 1d
Energetix, Prve Pruge 1d
Sanovita savetovalište, Hotel Srbija
Restoran "Šofer Bar"
Energetix, Prve Pruge 1d
SANOVITA savetovalište SUR" LASTA" kod autobus.stanice
Energetix, Prve Pruge 1d
Čitaonica Narodne Biblioteke
Kulturni Centar Zrenjanin
Energetix, Prve Pruge 1d MLM radionica
SANOVITA savetovalište Energetix, Prve pruge 1d
Energetix, Prve Pruge 1d
Otvoreni Univerzitet, sala 212, MLM radionica
MLM radionica,SUR "LASTA" kod autobuske stanice
Detoxamin Energeix, Prve Pruge 1d
Energetix, Prve Pruge 1d
Sanovita,Vatrogasni Dom
Gradska Biblioteka
Energetix, Prve Pruge 1d MLM radionica
Hotel Rubin
Sanovita savetovalište, Centar za ekonom. i domaćinstvo
SANOVITA savetovalište Energetix, Prve pruge 1d
PREZENTACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI DIJAMANTSKIH STRUKTURA
utorak
sreda
utorak
sreda
utorak
sreda
08.5.2012.
12.5.2012.
22.5.2012.
23.05.2012.
29.5.2012.
30.5.2012.
Dragoslava Tanić
Milena Đurovski
Dragoslava Tanić
Milena Đurovski
Dragoslava Tanić
Milena Đurovski
*Energetix prezentacije počinju u 18:30 (19h kozmetičke) ponedeljkom, 18:00 ostalim radnim danima i u 11:00 subotom,
osim ako nije drugačije naznačeno. (Utorkom i sredom nema Energetix prezentacija u Beogradu)
**Informacije o prezentacijama u Regionu 1 možete dobiti u prostorijama firme.
***Prezentacije u regionu koje drže saradnici iz Srbije biće evidentirane u rasporedu predavanja.
Radmila Pravilović
Dragoslava Tanić
Radmila Pravilović
Slavica Joković
Danijela Djurić
Dragoslava Tanić
Mara Zečević
Zorana Aleksić
Gordana Ilic
Vera Mateović
Dragoslava Tanić
Dragoslava Tanić
Zorana Aleksić
Slavica Joković
Nevenka Micić
Dragoslava Tanić
Dr.Dragiša Sremčević
Slobodanka Antonijević
Danijela Djurić
Nevenka Micić
Gordana Ilic
Nevenka Micić
Danijela Djurić
Zorana Aleksić
Dr. Dragiša Sremčević
Tomislav Micić
Dr. Ivana Džamić
Dr. Vesna Novičić
Dr. Dragiša Sremčević
Dr. Nenad Janić
Dr. Gordana Milošević
Dr. Vesna Novičić
Tomislav Micić
Dr. Magdolna Olah Lošonc
Tomislav Micić
Dr. Vesna Jakovljević
Dr. Dragiša Sremčević
Radmila Pravilović
Dr. Vesna Kitanović
Download

energetix