SEDMIČNI PREGLED AKTIVNOSTI SUDA BiH
Odjel I, II i III
(6. april 2015. godine – 10. april 2015. godine)
PONEDJELJAK, 30. mart 2015. godine
Petak, 3. april 2015. godineI
•
U predmetu Radomir Marković i dr. (S1 1 K 014089 15 KrI) Sud je izvršio kontrolu opravdanosti
mjera zabrane za optužene: Radomira Markovića, Mileta Kušića, Dragana Božovića, Sašu
Perkovića, Radomira Gluhovića, Peru Radovića, Iliju Vukašinovića i Miloša Vukašinovića, te
utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 3. juna 2015. godine.
•
Sud je u predmetu Predrag Crnogorac (S1 2 K 017685 15 K) izrekao prvostepenu presudu kojom
je optuženi Predrag Crnogorac oglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
S tim u vezi, Sud je optuženom izrekao uslovnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju
od jedne godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u periodu od dvije godine od dana
pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo. Sud je od optuženog oduzeo imovinsku
korist u iznosu od 20.754,40 KM.
******
•
Dana, 5. aprila 2015. godine, Sud je u predmetu Zdravko Jurković i dr. (S1 2 K 018654 15 Ko)
donio rješenje kojim se osumnjičenom Zdravku Jurkoviću ukida pritvor i određuju sljedeće mjere
zabrane: zabrana putovanja; zabrana sastajanja i kontaktiranja s određenim osobama; obavezno
javljanje nadležnoj policijskoj stanici. Naredna kontrola je 5. juna 2015. godine.
•
Sud je dana, 2. aprila 2015. godine, u predmetu Božidar Perišić i dr. (S1 1 K 018441 15 Krn)
donio rješenje kojim se osumnjičenim Božidaru Perišiću i Vinku Zoranoviću pritvor produžava za
narednih mjesec dana. Pritvor prema ovom rješenju može trajati do 2. maja 2015. godine.
•
Dana, 2. aprila 2015. godine, Sud je u predmetu Milisav Ikonić i dr. (S1 1 K 018442 15 Krn)
donio rješenje kojim se osumnjičenim Milisavu Ikoniću i Zoranu Iliću ukida pritvor i određuju
sljedeće mjere zabrane: zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja (kućni pritvor); zabrana
sastajanja s određenim osobama. Naredna kontrola je 2. juna 2015. godine.
•
U predmetu Suad Kuralić i dr. (S1 2 K 018505 15 K) Sud je dana, 2. aprila 2015. godine donio
rješenje kojim se optuženom Suadu Kuraliću ukidaju mjere zabrane.
•
Sud je dana, 2. aprila 2015. godine, u predmetu Goran Jovanović i dr. (S1 2 K 009297 12 Krn)
izvršio kontrolu opravdanosti mjera zabrane za osumnjičenog Leona Mendeza, te utvrdio dalju
opravdanost mjera. Naredna kontrola je 2. juna 2015. godine.
•
Dana, 1. aprila 2015. godine, Sud je u predmetu Zulfikar Ališpago (S1 1 K 015655 14 KrI) izvršio
kontrolu opravdanosti mjera zabrane za optuženog Zulfikara Ališpagu, te utvrdio dalju opravdanost
mjera. Naredna kontrola je 1. juna 2015. godine.
•
U predmetu Marijan Brnjić i dr. (S1 1 K 016706 14 KrI) Sud je dana, 31. marta 2015. godine
izvršio kontrolu opravdanosti pritvora za optužene: Marijana Brnjića, Pavu Glavaša i Iliju Glavaša,
te utvrdio da razlozi za pritvor i dalje postoje. U istom predmetu, Sud je izvršio kontrolu
opravdanosti mjera zabrane za optuženog Martina Barukčića, te utvrdio dalju opravdanost mjera.
Naredna kontrola opravdanosti pritvora i mjera zabrane je 31. maja 2015. godine.
•
Sud je dana, 31. marta 2015. godine, u predmetu Fatmir Murtezi (S1 2 K 017615 15 Kvl) donio
presudu kojom se, u dijelu odluke o kazni, preinačavaju presude Suda BiH od 5. decembra 2014.
godine i 2. aprila 2014. godine, pa se osuđenom Fatmiru Murteziju izriče jedinstvena kazna
zatvora u trajanju od dvije godine i 11 mjeseci.
•
Dana, 30. marta 2015. godine, Sud je u predmetu Dragan Šunjić (S1 1 K 018323 15 Kvl) donio
presudu kojom se osuđenom Draganu Šunjiću, u dijelu odluke o kazni, preinačavaju pravosnažne
presude Suda BiH od 9. marta 2011. godine i Vrhovnog suda FBiH od 7. jula 2005. godine, te mu
se izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 16 godina i 6 mjeseci.
•
U predmetu Muhamed Milak (S1 3 K 018577 15 Kps) Sud je dana, 30. marta 2015. godine
potvrdio optužnicu koja Muhameda Milaka tereti za krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih
prava.
•
Dana, 26. februara 2015. godine, Sud je u predmetu Safet Ahmetaj i dr. (S1 2 K 013737 14 Kž)
otpremio drugostepenu presudu kojom se kao neosnovane odbijaju žalbe branilaca optuženih
Safeta Ahmetaja i Azre Hasić, te se presuda Suda od 2. juna 2014. godine potvrđuje.
•
Sud je dana, 29. januara 2015. godine ,u predmetu Anto Golubović i dr. (S1 1 K 007874 14 Kro),
potvrdio optužnicu koja Antu Golubovića i Juricu Božića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv
civilnog stanovništva.
Subota, 4. april 2015. godineII
•
U predmetu Abdija Osmanović (S1 3 K 013872 15 Kps) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičenom Abdiji Osmanoviću određuje jednomjesečni pritvor iz razloga predviđenih članom
132. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku BiH. Pritvor prema ovom rješenju može trajati
do 2. maja 2015. godine ili nove odluke Suda. Abdija Osmanović osumnjičen je za krivično djelo
trgovina ljudima.
******
Ponedjeljak, 6. april 2015. godine
•
Sud je u predmetu Miodrag Josipović i dr. (S1 1 K 017057 14 KrI) donio rješenje kojim se
optuženim Miodragu Josipoviću i Branimiru Tešiću ukida mjera zabrane sastajanja s određenim
osobama.
•
U predmetu Savo Tepić i dr. (S1 1 K 014788 14 KrI) Sud je izvršio kontrolu opravdanosti mjera
zabrane za optužene: Savu Tepića, Dragoslava Bojića, Duška Vujičića, Duška Maksimovića,
Radojka Keverovića i Iliju Kurušića, te utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 6. juna
2015. godine.
•
U predmetu Denis Zahović i dr. (S1 2 K 009948 14 Krn) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičenom Željku Nikoliću ukida jemstvo u iznosu od 50.000,00 KM.
•
Sud je u predmetu Kemal Čaušević i dr. (S1 2 K 014305 13 Krn) donio rješenje kojim se
osumnjičenom Saši Jovanoviću ukidaju mjere zabrane.
•
Nakon razmatranja i prihvatanja kaznenog naloga Tužilaštva BiH, Sud je u predmetu Muhamed
Milak (S1 3 K 018577 15 Kps) izrekao presudu kojom je optuženi Muhamed Milak oglašen krivim
za krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava. S tim u vezi, Sud je optuženom izrekao
uslovnu osudu kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od pet mjeseci, a koja se neće izvršiti
ukoliko optuženi u periodu od dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo
krivično djelo.
Predmet
Odjel I
Mensur Memić i dr.
S1 1 K 003369 10 KrI
Odjel I
Goran Sarić
S1 1 K 007949 13 KrI
Odjel II
Haris Čaušević
S1 2 K 002596 14 Kžk
Odjel II
Đemo Ždralović i dr.
S1 2 K 010234 14 Kžk
Odjel II
Milan Pantić
S1 2 K 012891 14 K
Odjel II
Ćamil Haračić i dr.
S1 2 K 012690 14 K
Sudija/sudeće vijeće
Željka Marenić
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Željka Marenić
Minka Kreho
Tihomir Lukes
Senadin Begtašević
Dragomir Vukoje
Mirza Jusufović
Mirko Božović
Hilmo Vučinić
Izo Tankić
Nenad Šeleda
Biljana Ćuković
Nenad Šeleda
Biljana Ćuković
Izo Tankić
Ročište
Završne riječi odbrane
Nastavak glavnog pretresa
Nastavak pretresa pred
Apelacionim vijećem
Završne riječi pred
Apelacionim vijećem
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Ulaganje materijalnih dokaza
Tužilaštva
Odjel II
Igor Bogojević
S1 2 K 017910 14 Ko
Amela Huskić
Odjel III
Muhamed Milak
S1 3 K 018577 15 Kps
Šaban Maksumić
Početak glavnog pretresa
Izdavanje kaznenog naloga
Tužilaštva BiH
UTORAK, 7. april 2015. godine
•
U predmetu Stevo Jovanović i dr. (S1 1 K 017259 15 KrI) Sud je izvršio kontrolu opravdanosti
mjera zabrane za optužene: Milosava Jovanovića, Marijana Jovanovića i Slavka Jovanovića, te
utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 7. juna 2015. godine.
•
Sud je u predmetu Dževad Dulić (S1 1 K 017348 14 KrI) izvršio kontrolu opravdanosti mjera
zabrane za optuženog Dževada Dulića, te utvrdio dalju opravdanost mjera. Naredna kontrola je 7.
juna 2015. godine.
•
Predstavnici Odjeljenja za informiranje javnosti Suda, u saradnji sa Odjeljenjem za podršku
svjedocima organizirali su posjetu studenata socijalnog rada Sudu. Riječ je o grupi od 20 studenata
Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, Odsjek socijalni rad. U okviru posjete studenti su imali priliku
upoznati se s aktivnostima i načinom rada Suda, posjetiti sudnicu i pogledali snimke sa ročišta
održanog pred Odjelom I za ratne zločine Suda.
Predmet
Odjel I
Goran Vujović i dr.
S1 1 K 014293 14 KrI
Odjel I
Sudija/sudeće vijeće
Minka Kreho
Željka Marenić
Halil Lagumdžija
Željka Marenić
Ročište
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva i
uloženi materijalni dokazi
Nastavak glavnog pretresa
Radomir Marković i dr.
S1 1 K 014089 15 KrI
Odjel I
Milun Kornjača
S1 1 K 003541 15 Krž
Odjel I
Ekrem Ibračević i dr.
S1 1 K 016488 14 KrI
Odjel I
Mitar Vlasenko i dr.
S1 1 K 016065 14 KrI
Odjel I
Marijan Brnjić i dr.
S1 1 K 016706 14 KrI
Odjel I
Zaim Laličić
S1 1 K 017982 14 KrI
Odjel II
Mlađen Kekerović i dr.
S1 2 K 013758 14 K
Halil Lagumdžija
Minka Kreho
Mirza Jusufović
Senadin Begtašević
Mirko Božović
Šaban Maksumić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Šaban Maksumić
Jasmina Kosović
Darko Samardžić
Davorin Jukić
Jasmina Kosović
Davorin Jukić
Darko Samardžić
Amela Huskić
Ranko Debevec
Hasija Mašović
Saslušan svjedok Tužilaštva
Nastavak pretresa pred
Apelacionim vijećem
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka odbrane
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok odbrane
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Odjel II
Alija Raščić i dr.
S1 2 K 017945 14 Ko
Mirsad Strika
Početak glavnog pretresa
Mirsad Strika
Nastavak glavnog pretresa
Nenad Šeleda
Procesna pitanja
Biljana Ćuković
Nenad Šeleda
Izo Tankić
Međunarodna pravna pomoć
Odjel II
Araz Jukić i dr.
S1 2 K 017004 14 K
Odjel II
Veselko Ducanović
S1 2 K 017916 15 K
Odjel III
Kerim Bakarević
S1 3 K 018422 15 Mpom
SRIJEDA, 8. april 2015. godine
•
U predmetu Nedžad Bajraktarević (S1 2 K 018652 15 Ko) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičenom Nedžadu Bajraktareviću pritvor produžava za narednih 20 dana odnosno do 29.
aprila 2015. godine ili nove odluke Suda.
•
Sud je u predmetu Meho Bešić i dr. (S1 2 K 018009 14 Ko) donio rješenje kojim se postupak u
odnosu na optuženog Nikolu Stojanovića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Nikola
Stojanović (S1 2 K 018657 15 Ko) dok se postupak u odnosu na ostale optužene nastavlja voditi
pod oznakom Meho Bešić i dr. (S1 2 K 018009 14 Ko).
Predmet
Odjel I
Ostoja Stanišić i dr.
S1 1 K 010315 12 KrI
Odjel I
Veselko Raguž i dr.
S1 1 K 005528 11 Kžk
Odjel I
Sudija/sudeće vijeće
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Šaban Maksumić
Redžib Begić
Tihomir Lukes
Mirza Jusufović
Minka Kreho
Ročište
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka odbrane i
uloženi materijalni dokazi
Nastavak pretresa pred
Apelacionim vijećem
Gligor Begović
S1 1 K 016600 14 KrI
Odjel I
Mato Čondrić
S1 1 K 017569 15 KrI
Odjel I
Enes Ćurić i dr.
S1 1 K 017146 15 KrI
Odjel I
Vitomir Racković
S1 1 K 014365 13 KrI
Odjel I
Mile Puljić
S1 1 K 017799 15 KrI
Odjel I
Zdenko Andabak
S1 1 K 017302 15 KrI
Odjel I
Mirko Vrućinić
S1 1 K 017947 15 KrI
Odjel I
Zdenko Andabak i dr.
S1 1 K 012625 15 Kro
Halil Lagumdžija
Željka Marenić
Šaban Maksumić
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Staniša Gluhajić
Vesna Jesenković
Šaban Maksumić
Zoran Božić
Mira Smajlović
Mediha Pašić
Darko Samardžić
Davorin Jukić
Jasmina Kosović
Željka Marenić
Minka Kreho
Halil Lagumdžija
Mira Smajlović
Zoran Božić
Mediha Pašić
Željka Marenić
Minka Kreho
Halil Lagumdžija
Odjel I
Vahid Bajrektarević i dr.
S1 1 K 016629 15 Krn
Odjel II
Husein Bosnić
S1 2 K 017968 15 K
Odjel II
Bojan Cvijan i dr.
S1 2 K 015384 14 K
Odjel II
Božo Vučenović i dr.
S1 2 K 008235 14 K
Odjel II
Nedžad Bajraktarević
S1 2 K 018652 15 Ko
Šaban Maksumić
Amela Huskić
Mirsad Strika
Ranko Debevec
Biljana Ćuković
Izo Tankić
Tatjana Kosović
Mirsad Strika
Ranko Debevec
Amela Huskić
Mirsad Strika
Amela Huskić
Ranko Debevec
Odjel III
Jusuf Mutapčić
S1 3 K 017981 14 K
Izo Tankić
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Završne riječi Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Statusna konferencija
Ročište po prijedlogu Tužilaštva
za produženje pritvora
Ročište po prijedlogu Tužilaštva
za određivanje pritvora
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
odgođen
Ročište po prijedlogu Tužilaštva
za produženje pritvora
Nastavak glavnog pretresa
Ulaganje materijalnih dokaza
Tužilaštva i odbrane
ČETVRTAK, 9. april 2015. godine
•
U predmetu Milivoje Ćirković (X-KR-10/1029) Sud je dana, 31. marta 2015. godine dobio
obavijest da je osuđenom Milivoju Ćirkoviću odobren uslovni otpust koji će trajati od 30. aprila 2015
do 28. septembra 2015. godine, kada mu redovno ističe kazna zatvora.
•
Sud je u predmetu Vahid Bajrektarević i dr. (S1 1 K 016629 14 Krn) donio rješenje kojim se
osumnjičenom Vahidu Bajrektareviću određuje jednomjesečni pritvor. Pritvor prema ovom rješenju
može trajati do 6. maja 2015. godine. Vahid Bajrektarević osumnjičen je za krivično djelo ratni
zločin protiv ratnih zarobljenika.
•
U predmetu Jasmin Ljajić i dr. (S1 2 K 015396 14 Krn) Sud je donio rješenje kojim se
osumnjičenom Seadu Hadžiću mijenja mjera obaveznog javljanja nadležnoj policijskoj stanici, na
način da se osumnjičeni obavezuje javljati istoj, jednom sedmično, dok ostale mjere i dalje ostaju
na snazi. Naredna kontrola je 9. juna 2015. godine.
•
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, Sud je u sljedećim predmetima
izrekao presude:
• Goran Kobaš (S1 2 K 018489 15 K) kojom je optuženi Goran Kobaš oglašen krivim za
krivično djelo organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene
robe i krivično djelo krijumčarenje. S tim u vezi, Sud je optuženom izrekao uslovnu osudu
kojom se utvrđuje jedinstvena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca, a koja se neće izvršiti
ukoliko optuženi u periodu od dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo
krivično djelo. Kao sporednu kaznu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od
1.000,00 KM. Sud je od optuženog oduzeo predmete korištene u izvršenju krivičnog djela.
• Miladin Jokić (S1 2 K 018328 15 K) kojom je optuženi Miladin Jokić oglašen krivim za
produženo krivično djelo organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje
neocarinjene robe i produženo krivično djelo krijumčarenje. S tim u vezi, Sud je optuženom
izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i jedinstvenu novčanu kaznu u
iznosu od 3.000,00 KM. Sud je od optuženog oduzeo predmete korištene u izvršenju krivičnog
djela.
Predmet
Odjel I
Dževad Salčin
S1 1 K 008978 13 KrI
Odjel I
Mustafa Đelilović i dr.
S1 1 K 007914 12 KrI
Odjel I
Miodrag Josipović i dr.
S1 1 K 017057 14 KrI
Odjel I
Nikola Marić
S1 1 K 015124 14 KrI
Odjel I
Miodrag Marković
S1 1 K 003426 15 Krž
Odjel II
Svetozar Perućica i dr.
S1 2 K 017854 15 K
Sudija/sudeće vijeće
Jasmina Kosović
Mediha Pašić
Darko Samardžić
Minka Kreho
Staniša Gluhajić
Željka Marenić
Minka Kreho
Željka Marenić
Halil Lagumdžija
Mediha Pašić
Mira Smajlović
Zoran Božić
Mirko Božović
Redžib Begić
Hilmo Vučinić
Izo Tankić
Biljana Ćuković
Nenad Šeleda
Odjel II
Gang Lan
S1 2 K 018036 15 K
Odjel II
Ramo Brkić i dr.
S1 2 K 008645 14 Kžk
Odjel II
Vlado Delić i dr.
S1 2 K 013430 14 K
Odjel II
Goran Kobaš
Nenad Šeleda
Redžib Begić
Senadin Begtašević
Mirko Božović
Ranko Debevec
Hasija Mašović
Tatjana Kosović
Hasija Mašović
Tatjana Kosović
Ročište
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka odbrane
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan svjedok odbrane
Nastavak glavnog pretresa
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana tri svjedoka Tužilaštva i
uloženi materijalni dokazi
Sjednica Apelacionog vijeća
Nastavak glavnog pretresa
Saslušano šest svjedoka Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka i vještak
Tužilaštva i uloženi materijalni
dokazi
Statusna konferencija pred
Apelacionim vijećem
Nastavak glavnog pretresa
odgođen
Razmatranje sporazuma o
priznanju krivnje
S1 2 K 018489 15 K
Odjel II
Miladin Jokić
S1 2 K 018328 15 K
Odjel II
Srđan Antunović
S1 2 K 016059 15 Kž
Branko Perić
Hasija Mašović
Tatjana Kosović
Branko Perić
Mirko Božović
Dragomir Vukoje
Miloš Babić
Izricanje presude
Razmatranje sporazuma o
priznanju krivnje
Izricanje presude
Sjednica Apelacionog vijeća
PETAK, 10. april 2015. godine
•
Na ročištu za izjašnjenje o krivnji pred Odjelom III za opći kriminal Suda, u predmetu Zemir
Kovačević (S1 3 K 018353 15 Kps), optuženi Zemir Kovačević izjasnio se da nije kriv za krivično
djelo napad na službeno lice u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca
krivičnih djela.
Predmet
Odjel I
Radoman Fundup
S1 1 K 017721 15 KrI
Odjel I
Dževad Dulić
S1 1 K 017348 14 KrI
Odjel II
Muhamed Marić i dr.
S1 2 K 010279 12 K
Odjel II
Haris Čaušević
S1 2 K 002596 14 Kžk
Sudija/sudeće vijeće
Halil Lagumdžija
Minka Kreho
Željka Marenić
Mediha Pašić
Mira Smajlović
Zoran Božić
Amela Huskić
Nenad Šeleda
Branko Perić
Tihomir Lukes
Senadin Begtašević
Dragomir Vukoje
Odjel II
Miha Amon
S1 2 K 012843 14 K
Odjel II
Osman Abdel Salam i dr.
S1 2 K 018452 15 Krn
Amela Huskić
Nenad Šeleda
Branko Perić
Tatjana Kosović
Ročište
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Saslušana dva svjedoka Tužilaštva
Nastavak glavnog pretresa
Nastavak pretresa pred
Apelacionim vijećem
Nastavak glavnog pretresa
Saslušan vještak Tužilaštva i
uloženi materijalni dokazi
Ročište po prijedlogu Tužilaštva
za produženje pritvora
Odjel III
Zemir Kovačević
S1 3 K 018353 15 Kps
Odjel III
Edis Kovač
S1 3 K 016739 14 Kž
Staniša Gluhajić
Izjašnjenje o krivnji
Hilmo Vučinić
Redžib Begić
Tihomir Lukes
Sjednica Apelacionog vijeća
Tatjana Kosović
Nastavak glavnog pretresa
Ranko Debevec
Nastavak glavnog pretresa
Odjel III
Bešlaga Okić i dr.
S1 3 K 014112 15 K
Odjel III
Danijel Momić
S1 3 K 017819 15 K
NAJAVE ZA SLJEDEĆU SEDMICU
•
Za ponedjeljak, 13. aprila 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Goran Mrđa i dr. (S1 1 K 018013 15 KrI) početak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne
•
zločine Suda, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 4.
Igor Bogojević (S1 2 K 017910 15 K) razmatranje sporazuma o priznanju krivnje pred
Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 14.00
sati, u sudnici 8.
•
Za utorak, 14. aprila 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Ivan Zelenika i dr. (S1 1 K 009124 12 KrI) izricanje prvostepene presude pred Odjelom I za
ratne zločine Suda, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 4.
• Zdravka Martinović (S1 2 K 016035 15 K) početak glavnog pretresa pred Odjelom II za
organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 5.
• Enes Gutlić (S1 2 K 018234 15 Kž) sjednica Apelacionog vijeća Odjela II za organizirani
kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 2.
• Samir Padžić i dr. (S1 2 K 018233 15 K) početak glavnog pretresa pred Odjelom II za
organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 15.00 sati, u sudnici 3.
• Edin Bešić i dr. (S1 3 K 018019 15 K) početak glavnog pretresa pred Odjelom III za opći
kriminal Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 4. Edin Bešić, Emir Sulejmanović i Edin
Dedić optuženi su za krivično djelo krivotvorenje novca.
• Jovan Trifunović i dr. (S1 3 K 014606 15 K) početak glavnog pretresa pred Odjelom III za
opći kriminal Suda, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 5. Jovan Trifunović i Muradif Delić
optuženi su za krivično djelo krivotvorenje novca.
• Branko Pereula (S1 3 K 017949 14 K) razmatranje sporazuma o priznanju krivnje pred
Odjelom III za opći kriminal Suda, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 3. Branko Pereula
optužen je za krivično djelo prevara pri glasanju.
•
Za četvrtak, 16. aprila 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Eso Macić (S1 1 K 002594 15 Krž) sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine
Suda, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 5.
• Zijad Turković i dr. (S1 2 K 006087 14 Kžk) izricanje drugostepene presude pred
Apelacionim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa
početkom u 9.00 sati, u sudnici 6.
• Gang Lan (S1 2 K 018036 15 K) završne riječi Tužilaštva BiH i odbrane pred Odjelom II za
organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 7.
• Đemo Ždralović i dr. (S1 2 K 010234 14 Kžk) izricanje drugostepene presude pred
Apelacionim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda, sa
početkom u 13.00 sati, u sudnici 5.
• Satko Kekić (S1 3 K 011046 15 Kps) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom III za opći kriminal
Suda, sa početkom u 8.30 sati, u sudnici 7. Satko Kekić optužen je za krivično djelo napad na
službeno lice u vršenju poslova sigurnosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih
djela.
•
Za petak, 17. aprila 2015. godine, zakazano je u sljedećim predmetima:
• Indira Kamerić (S1 1 K 010132 14 KrI) izricanje prvostepene presude pred Odjelom I za ratne
zločine Suda, sa početkom u 8.30 sati, u sudnici 6.
• Ibro Macić (S1 1 K 011047 13 KrI) izricanje prvostepene presude pred Odjelom I za ratne
zločine Suda, sa početkom u 9.00 sati, u sudnici 3.
• Goran Maksimović i dr. (S1 1 K 018193 15 KrI) početak glavnog pretresa pred Odjelom I za
ratne zločine Suda, sa početkom u 10.00 sati, u sudnici 6.
• Dušan Milunić i dr. (S1 1 K 017538 15 KrI) početak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne
zločine Suda, sa početkom u 12.00 sati, u sudnici 6.
• Perica Kustura (S1 1 K 011087 14 Kro) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine
Suda, sa početkom u 14.00 sati, u sudnici 3. Perica Kustura optužen je za krivično djelo ratni
zločin protiv ratnih zarobljenika.
• Dragan Dopuđa (S1 1 K 017818 14 Kro) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zločine
•
•
Suda, sa početkom u 14.30 sati, u sudnici 3. Dragan Dopuđa optužen je za krivično djelo
zločini protiv čovječnosti.
Dragan Panić (S1 3 K 013049 15 K) početak glavnog pretresa pred Odjelom III za opći
kriminal Suda, sa početkom u 11.00 sati, u sudnici 3. Dragan Panić optužen je za krivično djelo
krivotvorenje novca.
Siniša Lepir (S1 3 K 016456 15 Kps) izjašnjenje o krivnji pred Odjelom III za opći kriminal
Suda, sa početkom u 13.00 sati, u sudnici 7. Siniša Lepir optužen je za krivično djelo
krivotvorenje novca.
STATISTIKE
ODJELJENJE ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA
Odjel
Broj predmeta
Broj svjedoka
Ratni zločini
18
27
Organizirani kriminal, privredni
kriminal i korupcija
2
3
Broj održanih ročišta u sudnicama 1-8
Broj zahtjeva za izdavanje AV materijala (Odjeljenje za informiranje javnosti)
67
40
Želite li biti uključeni na popis primalaca najnovijih obavijesti Suda BiH ili izbrisani s
njega, molimo vas da pošaljete e-mail na: [email protected], www.sudbih.gov.ba
Dežurni telefon +387 61 475 205
U aktuelni sedmični pregled aktivnosti unesene su promjene iz prošle sedmice, koje nisu
obuhvaćene prethodnim sedmičnim pregledom.
I
U aktuelni sedmični pregled aktivnosti unesene su promjene iz prošle sedmice, koje nisu
obuhvaćene prethodnim sedmičnim pregledom.
II
Download

05.04.2015. - 10.04.2015. (14/15)