UREĐAJ ZA KUBICIRANJE DRVETA
IZGLED UREĐAJA
TABELA KORIŠTENA U PRORAČUNU ZA KUBICIRANJE
Proizvodi
''AEM-ELECTRONIC''
78250 LAKTAŠI
Čardačani bb
Tel/Fax: +387 51 466 263
Mob: +387 65 668 115 Radivoj Rudić
[email protected]
Kancelarija Banjaluka
78000 Banjaluka
Braće Jugovića 51
Tel/Fax: +387 51 466 263
Mob: +387 65 668 115
MJERENJEM TEŽINE VRŠI SE KUBICIRANJE
UREĐAJ ZA KUBICIRANJE DRVETA U RADU
Download

UREĐAJ ZA KUBICIRANJE DRVETA