DALJINSKE KOMANDE ZA KRANOVE
I PUMPE BETONA
IZGLED UREĐAJA SA ĐŽOESTICIMA
UGRAĐEN UREĐAJ NA PUMPI BETONA ’’SCHWING’’ HOUSE MILOS SARAJEVO
Proizvodi
''AEM-ELECTRONIC''
78250 LAKTAŠI
Čardačani bb
Tel/Fax: +387 51 466 263
Mob: +387 65 668 115 Radivoj Rudić
[email protected]
Kancelarija Banjaluka
78000 Banjaluka
Braće Jugovića 51
Tel/Fax: +387 51 466 263
Mob: +387 65 668 115
DALJINSKA KOMANDA UGRAĐENA U ’’HOUSE MILOS’’ SARAJEVO
DALJNSKA KOMANDA UGRAĐENA U GORAŽDU
DALJNSKA KOMANDA UGRAĐENA U ’’INTER-KOP’’ ŠABAC
Download

DALJINSKE KOMANDE ZA KRANOVE I PUMPE