ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
1 UNIS-FABRIKA CIJEVI
Dubička 50
Derventa
+387 53 333 260
2 DOO "SGB"
Nikole Pašida 1
Banja Luka
+387 51 347 611
3 D.O.O. "Sconto-Prom"
Brezičani, Brezičanski put bb Prijedor
+387 52 240 860
4 "COMPACT" D.O.O.
Srpska 99
Banja Luka
+387 51 228 630
5 A.D."SHP CELEX"
"SWISSLION IAT"
6
A.D. Trebinje
Veljka Mlađenovida
Banja Luka
Nikšidki put 20
7 D.O.O."Komerc mali"
8 Milkus
WWW stranica
balkansteelie.com,
unis.rs.ba
Email
[email protected]
Djelatnost
Proizvodnja cevi od čelika
www.sconto-prom.com
[email protected]
+387 51 332 201
www.shpgroup.eu
[email protected];
[email protected]
[email protected]
Delatnost drugih posrednika u
saobradaju
Proizvodnja gotovih tekstilnih
proizvoda za domadi
Posredovanje u trgovini
specijalizovanoj za određe
Proizvodnja papira i kartona
Trebinje
+387 59 286 801
www.iat-tools.com
[email protected]
Proizvodnja alata
Magistralni put bb
Prnjavor
+387 51 664 422
www.komercmali.com
[email protected]
Obala Luke Vukalovida
Trebinje
+387 57 200 730
www.milkus-pale.com
[email protected],
[email protected]
Trgovina na veliko građevinskim
materijalom i sani
Reciklaža metalnih otpadaka i
ostataka
Vojvode Stepe Stepanovida
49
Modriča
+387 53 810 111
www.modricaoil.com
[email protected]
Proizvodnja derivata nafte
10 D.O.O. ''Spektar Drink''
Sremska 4
Bijeljina
+387 55 212 280
www.spektardrink.com
[email protected]
Proizvodnja sokova od voda i povrda
11 DOO << NOVOPROM >>
Cara Lazara bb
Modriča
+387 53 520 333
www.novoprom.ba
[email protected]
12 DOO "NOVA FORMA"
"SCAI-ADAPTER" d.o.o.
13
Brod
Cara Dušana 45
Šamac
+387 54 611 806
www.novaforma-furniture.com
[email protected]
Majke Jugovida b
Brod
+387 53 610 071
14 A.D."Standard"
J.Dučida 2
Prnjavor
+387 51 663 752
www.standard-prnjavor.com
[email protected]
15 DOO "LIGNACON"
Krajiška bb
Teslid
+387 53 430 981
www.lignacon.ba
[email protected],
[email protected]
16 A.D."Metalno"
Karakaj 143E
Zvornik
+387 56 260 449
www.metalno.net
[email protected]
17 AD za proiz.i remont "ORAO"
Šabačkih đaka bb
Bijeljina
+387 55 202 103
www.orao.aero
[email protected]
18 D.O.O."Nik-Prom"
Vlatka Vukovida 3
Bileda
+387 59 380 180
[email protected]
19 DOO "STEEL MEHANIKA"
Kninska bb
Derventa
+387 53 333 377
[email protected]
20 "MEHANIZMI B" D.O.O.
Partizanska 54
Gradiška
+387 51 825 560
www.iskra-mehanizmi.si
[email protected]
21 DRVOKOMERC DOO
Pribinid b.b.
Teslid
+387 53 423 150
www.drvo-commerce.com
[email protected]
9
RAFINERIJA ULjA
MODRIČA '' AD
[email protected]
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Proizvodnja ostalog nameštaja
Proizvodnja delova i pribora za
motorna vozila i n
Proizvodnja ostalog nameštaja za
kancelarije i trg
Proizvodnja furnira, šper-ploča,
panel ploča, iver
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstru
Proizvodnja vazdušnih i svemirskih
letilica
Proizvodnja i konzervisanje mesa
Proizvodnja metalne građevinske
stolarije i spojni
Proizvodnja električnih aparata za
domadinstvo
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Email
Djelatnost
22 "PRIMA ISG" d.o.o. Gradiška
Patrijarha Gavrila Dožida 1
Gradiška
+387 51 826 381
-
[email protected]
23 "ClusterTech International" A.D.
24 AD Fabrika za proizvodnju žice
25 DOO "Amika"
Industrijska zona bb
Centar 1 bb
Centar 1 bb
Laktaši
Novo Goražde
Derventa
+387 51 530 799
+387 58 430 410
+387 53 310 390
www.cti.ba
www.ad-zica.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
26 D.O.O. Drvna industrija "Vukelid"
Aleksandrovac bb
Laktaši
+387 51 580 312
27 A.D. Hemijska industrija -destilacija
Svetog Save 79
Teslid
+38753431112
www.destilacija.net
[email protected]
28 D.O.O."ARMAKO"
Banjalučki put 21
Prnjavor
+387 51 648 391
www.armako.com
[email protected]
29 A.D. "ELVACO"
Šabački đaka 19
Bijeljina
+387 55 209 169
www.elvaco.net
[email protected]
Proizvodnja ostalog nameštaja za
kancelarije i trg
Osnovni mašinski radovi
Vučenje žice
Serijska proizvodnja obude
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja ostalih osnovnih
organskih hemikalija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstru
Proizvodnja žičanih proizvoda
30 DOO "STUDEN-PROM"
Karakaj bb
Zvornik
+387 56 260 677
[email protected]
Trgovina na veliko živim životinjama
Proizvodnja brava i okova
Proizvodnja hleba, peciva, sveže
testenine i kolač
Serijska proizvodnja obude
Proizvodnja destilovanih alkoholnih
pida
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
Proizvodnja mleka, mlečnih
proizvoda i sira
Serijska proizvodnja obude
Uzgoj peradi
Prevoz putnika u drumskom
saobradaju
[email protected]
31 A.D."METAL"
Dositejeva bb
Gradiška
DOO "ALEKSANDRIJA" Magac.prost
32
Karakaj Industrijska zona bb Zvornik
za proiz.
33 D.O.O. "Sanino"
Dubička bb
Derventa
+387 51 813 400
www.metal-gradiska.com
[email protected]
+387 56 260 661
www.aleksandrija.net
[email protected]
+387 53 310 113
www.sanino.eu
[email protected]
34 A.D."PRIJEDORČANKA"
Brezičani bb
Prijedor
+387 52 339 959
www.prijedorcanka.com
[email protected]
35 D.O.O."Drvolik"
Plješevica bb
Rogatica
+387 58 417 755
www.drvolik.com
[email protected]
36 D.O.O."Jovid"
ski put bb
Banja Luka
+387 53 453 002
37 DOO "BEMA"
38 D.O.O."Agreks"
Vojvode Pere Krece
Banjalučka bb
Banja Luka
Donji Žabar
+387 51 466 516
+387 54 875 111
www.bemadoo.com
www.agreks.org
[email protected]
39 A.D."Autoprevoz"
Bulevar Srpske vojske 17
Banja Luka
+387 51 306 855
www.autoprevoz.org
[email protected]
40 DOO "LIMEX"
Karanovac Naselje Prenja bb
41 A.D."Metalna Industrija"
Rudnička bb
Prijedor
+387 52 232 511
www.mip.rs.ba
[email protected]
42 "KOSMOS" A.D.
43 A.D."Alpro"
Cetinjska 1
Njegoševa bb
Banja Luka
Vlasenica
+387 51 211 538
+387 56 733 040
www.vzkosmos.com
www.alpro-vl.com
[email protected]
[email protected]
44 D.O.O "Petroprojekt"
Bratunac Drinska bb
Bratunac
+387 56 410 325
www.petroprojekt.net
[email protected]
45 "INTER DRVO" D.O.O.
Srpska 99
Banja Luka
+387 51 450 340
46 D.O.O. "Šu-ma plast"
Šabačkih đaka bb
Bijeljina
+387 55 221 133
[email protected]
+387 53 797 254
[email protected]
www.sumaplast.net
Proizvodnja cevi od livenog gvožđa
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstru
Proizvodnja oružja i municije
Proizvodnja aluminijuma
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
[email protected],
[email protected]
Iskorištavanje šuma
[email protected]
Proizvodnja proizvoda za
građevinarstvo od plastič
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
47 D.O.O. "DRVO PRODEX"
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Email
Djelatnost
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Površinska obrada i prevlačenje
metala
Karanovac 3
Banja Luka
+387 51 427 485
www.drvoprodex.com
[email protected]
Nikole Tesle bb,Potočari
Srebrenica
+387 56 440 300
www.cinkara.net
[email protected]
49 D.O.O.."Brada Dodkalo"
Karađorđeva 14
Mrkonjid Grad
+387 50 220 180
www.bracacockalo.com
[email protected]
Prevoz robe u drumskom saobradaju
50 DOO "MAXMARA"
Njegoševa 109
Banja Luka
+387 51 355 120
www.maxmaradoo.com
[email protected]
Proizvodnja metalne građevinske
stolarije i spojni
51 "FAMOS" a.d.
Stefana Nemanje 5
Istočno Novo
Sarajevo
+387 57 342 683
[email protected]
Proizvodnja motornih vozila
52 D.O.O. "MEDEX-PROM"
Sime Šolaje bb
Šipovo
+387 50 371 368
[email protected]
53 DOO "ERB Komerc"
Mahovljani bb
Laktaši
+387 51 394 260
[email protected]
54 D.O.O."Omorika-P.E.T."
Rudanka bb, Bukovica,
Doboj
+387 53 286 481
www.rapideu.com
[email protected]
55 A.D."Bosnamontaža"
Rudnička bb
Prijedor
+387 52 234 266
www.bosnamontaza.com
[email protected]
56 D.O.O."Tropik ribarstvo"
Vojvode Uroša Drenovida
105
Banja Luka
+387 51 413 531
www.tropicribarstvo.ba
[email protected]
57 D.O.O."Elas komerc"
Vojv.Uroša Drenovida 87
Banja Luka
+387 51 378 200
www.elas.biz
[email protected]
Svetog Save bb
Derventa
+387 53 332 821
www.dncompany.com
[email protected]
Svetog Save bb
Zvornik
+387 56 260 719
[email protected]
60 DOO "FAČO"
Miloša Dujida bb
Čelinac
+387 51 555 410
[email protected]
61 "TOPLING" DOO
Magistralni put bb
Prnjavor
+387 51 645 300
www.topling.com
[email protected]
62 D.O.O."Agroflora"
Prvomajska 25
Kozarska Dubica
+387 52 421 930
www.agrofloradoo.com
[email protected]
63 DOO "STOLARIJA RAPID"
Put srpske vojske 69
Gradiška
+387 51 835 838
64 D.O.O."Elnos" PJ
Blagoja Parovida 10
Banja Luka
+387 51 388 975
65 "TEXOPROM" DOO
Mome Vidovida bb
Srbac
+387 51 740 841
66 DOO "BADER"
njegoševa bb
Šamac
+387 54 621 290
www.bader-metallbau.de
[email protected]
67 DOO "FAGUS"
Cara Dušana bb
Kotor Varoš
+387 51 318 880
www.fagusrs.biz
[email protected]
48
A.D.Fabrika za
pocinčavanje,,Srebrenica
"D.N.-COMPANY" d.o.o.
Derventa
59 D.O.O. ''Obuda''
58
[email protected]
www.elnosbl.com
[email protected]
[email protected]
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Trgovina na veliko otpacima i
ostacima
Proizvodnja ambalaže od plastičnih
masa
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstru
Uzgoj ribe
Proizvodnja čelične buradi i sličnih
posuda od če
Proizvodnja metalne građevinske
stolarije i spojni
Serijska proizvodnja obude
Proizvodnja nesastavljenog
materijala za podove
Proizvodnja kotlova i radijatora za
centralno grej
Gajenje žitarica i drugih useva i
zasada, na drugo
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Trgovina na veliko ostalim mašinama
za industriju,
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstru
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Email
Proizvodnja metalnih konstrukcija i
delova konstru
Proizvodnja dvopeka i keksa;
proizvodnja trajnih p
68 "DiS EUROSTANDARD" DOO
Bože Tatarevida 76
Prnjavor
+387 51 647 700
69 A.D."Mira"
K.Aleksandra 3
Prijedor
+387 52 232 211
www.mira.ba
[email protected]
Aleja Svetog Save 2
Banja Luka
+387 51 226 730
www.imss-trade.com
[email protected]
Postavlane cevnih instalacija
Brade Pišteljida 4
Banja Luka
+387 51 348 600
www.nova-di-vrbas.ba
[email protected]
Kralja P.1. Karađorđ
Banja Luka
+387 51 302 130
www.fdbl.ba
[email protected]
73 A.D."FRATELLO TRADE"
Ramidi bb
Banja Luka
+387 51 394 100
www.fratello-trade.com
[email protected]
74 "Alumina" DOO za pr.prom.i usl.
"UNAPLOD" A.D. za uzgoj,
75
preradu i promet
Karakaj Karakaj bb
Zvornik
+387 56 261 748
Majora Milana Tepida 109
Kozarska Dubica
+387 52 422 900
www.unaplod.com
[email protected]
76 D.O.O. "Foresta"
Baljska 2a
Kostajnica
+387 52 663 241
www.forestafurnir.com
[email protected]
77 "VIALE" DOO
"Nova DIPO" d.o.o.
78
Gornji Podgradci
Vojvode Stepe 15.
Gornji Podgradci Gornji
Podgra
Prnjavor
+387 51 647 730
[email protected]
Proizvodnja stolica i sedišta
Proizvodnja ostalih duvanskih
proizvoda
Prerada i konzervisanje ribe i
proizvoda od ribe
Proizvodnja aluminijuma
Prerada i konzervisanje voda i
povrda, d.n.
Proizvodnja furnira, šper-ploča,
panel ploča, iver
Serijska proizvodnja obude
Gradiška
+387 51 896 318
[email protected]
Proizvodnja stolica i sedišta
79 D.O.O. " Master Transport "
njegoševa 77
Banja Luka
+387 51 318 112
[email protected]
Prevoz robe u drumskom saobradaju
80 D.O.O."Compex"
Brade Pišteljida 1
Banja Luka
+387 51 346 300
[email protected]
81 "JELŠINGRAD" FMD AD
Jovana Dučida 1
Prnjavor
+387 51 660 287
82 D.O.O."Anđelid" P.J.
Trebinjskih brigada 10
Trebinje
+387 65 688 356
83 DOO "ENERGY FINANCING TEAM"
Obala Luke Vukalovida
Trebinje
+387 59 270 410
www.eft-group.net
[email protected]
Štampanje, d.n.
Proizvodnja ostalih alatnih mašina za
obradu metal
Proizvodnja eteričnih ulja
Distribucija i prodaja električne
energije
84 D.O.O. "Farma-prom"
Glamočani bb
Laktaši
+387 51 389 990
www.farma-prom.com
[email protected]
Stepe Stepanovida bb
Trebinje
+387 59 277 101
www.ers.ba
[email protected]
Nova industrijska zona bb
Teslid
+387 53 431 920
www.devictekstil.com
[email protected]
87 Daca Group
Karakaj bb
Zvornik
+387 56 263 805
ne
[email protected]
88 DOO "BRADA STJEPANOVID"
Radomirovac bb
Novi Grad
+387 52 720 350
www.bracastjepanovic.com
[email protected]
Save Mrkalja 2
Banja Luka
+387 51 597 183
Vojvode Mišida bb
Teslid
+387 53 430 292
Svale bb
Prijedor
+387 52 237 176
INDUSTRIJSKI SERVIS &
MONTAZA "IMSS-TRADE"
71 ,,NOVA DI VRBAS" DOO
AD "Fabrika duvana"
72
Banja Luka
70
Mješoviti Holding
"ELEKTROPRIVREDA REPUB
86 D.O.O. "Devic tekstil"
85
"SIDESA" D.O.O. za proizvodnju i
usluge
90 A.D. "4. septembar" Teslid
89
91 D.O.O."MILE-TEX"
[email protected]
Djelatnost
[email protected]
www.mastertransportbl.com
www.jelsingrad.net
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.ad4septembar.com
[email protected]
[email protected]
Prevoz robe u drumskom saobradaju
Distribucija i prodaja električne
energije
Proizvodnja rublja
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta
Osnovni mašinski radovi
Proizvodnja ostale spoljne odede,
osim šivane po m
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Email
Djelatnost
[email protected]
Arhitektonske i inženerske
delatnosti i tehničko s
+387 52 413 220
[email protected]
Prevoz robe u drumskom saobradaju
Milidi
+387 56 740 190
[email protected]
Put Srpskih branila
Banja Luka
+387 51 385 400
96 D.O.O."Tvek"
JELŠINGRAD LIVAR LIVNICA ČELIKA
97
A.D.
Ljubija Trg prvog maja 1
Prijedor
+387 52 243 320
Brade Podgornika 8
Banja Luka
+387 51 344 555
98 DOO "MEGA DRVO"
Brčanska cesta bb
Bijeljina
+387 55 255 188
Zasad Polje bb
Trebinje
+387 59 245 210
100 DOO "PERPER"
Slatina Malo Blaško
Laktaši
+387 51 587 020
101 A.D. "Trudbenik"
Nikole Tesle 26
Doboj
+387 53 241 642
www.trudbenik.com
[email protected]
102 DOO "ŠUMA PLAN"
Vidovdanska bb
Čelinac
+387 51 323 601
www.sumaplan.com
[email protected]
103 D.O.O."Sam komerc"
Kralja Alfonsa 35
Banja Luka
+387 51 386 420
104 DOO "ERID-M"
Dazdarevo
Bijeljina
+387 55 350 419
www.eric-m.org
[email protected]
105 D.O.O. "Škrebid kompani"
Krajiški put bb
Teslid
+387 53 410 400
www.skrebic.info
[email protected]
106 D.O.O."FUTURA 21"
Pisari bb
Šamac
+387 54 683 103
107 D.O.O. "Di Karad''
Aleksandrovac
Laktaši
+387 51 580 730
108 D.O.O."Krajina klas"
Stepe Stepanovida 208A
Banja Luka
+387 51 420 113
109 DOO "VERDI"
Sime Lozanida bb
+387 53 432 512
110 EdenGarden
Naselje slobode 44
Teslid
Istočno Novo
Sarajevo
111 Industrija konfekcije "NOVOTEX"
Tini bb
Trebinje
+387 59 260 857
112 Iskra TELA L
Nemanjina 35
Laktaši
+387 51 535 890
113 d.o.o. AnOs
Čepelica bb
Bileda
+387 59 484 204
Kozarska Dubica
+387 52 443 861
92 DOO "NEOMET"
Vuka Karaxida 29
Prijedor
+387 52 232 422
93 DOO TP "GAVRILOVID"
Petra Pecije 7
Kozarska Dubica
94 D.O.O."6 maj"
Milidi Mišidi 212
95 D.O.O."Exclusive lingerie"
99
DOO "BUTREX-RIBARSTVO"
export-import
114 AD"Hpk" Hemijska prerada kukuruza Draksenid bb
+387 57 343 301
www.neomet.info
tvek@teol.net
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja ostale spoljne odede,
osim šivane po m
Proizvodnja eksploziva
www.livnicajelsingrad.com
info@jel.livar.si
Livenje čelika
www.megadrvo.net
megadrvo@teol.net
www.exclusive-lingerie.rs.ba
nikola.tolimir@exclusive-lingerie.rs.ba
butreks@teol.net
sam@blic.net
dikarac@teol.net
www.krajinaklas.com
k-klas@blic.net
www.edengardensrl.com
edengardenbih@gmail.com
novotex@teol.net
www.iskra-tela.si
milos.trkulja@iskratelal.com
www.hpkkozarskadubica.com
hpk@mediaproline.net
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Trgovina na veliko ostalom hranom,
uklučujudi i ri
Proizvodnja gotovih tekstilnih
proizvoda za domadi
Proizvodnja pumpi i kompresora
Uslužne delatnosti u šumarstvu i
iskorišdavanu šum
Prevoz putnika u drumskom
saobradaju
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Serijska proizvodnja obude
Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i
gasovitim gor
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
Proizvodnja hleba, peciva, sveže
testenine i kolač
Serijska proizvodnja obude
Proizvodnja ostalih raznovrsnih
predmeta, d.n.
Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih
proizvoda
Proizvodnja televizijskih i radioprijemnika, apar
Uzgoj ribe
Proizvodnja skroba i proizvoda od
skroba
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Proizvodnja ostalih prehrambenih
proizvoda, d.n.
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Vijaka bb
Prnjavor
+387 51 647 626
116 DOO "LIGNUM"
Kralja Petra 1. bb
Teslid
+387 53 432 170
117 D.O.O."Smrčak"PJ Prod."Sport"
Trg Kralja Petra 1 Kara
Zvornik
+387 56 263 685
www.smrcak.co.nr
smrcakzv@spinter.net
Gajenje povrda, cveda i ukrasnog bila
118 A.D. "PANAFLEX-MV"
"ČAJAVEC - NOVA
119
ELEKTROMEHANIKA" D.O.O.
Sremska 2
Bijeljina
+387 55 209 211
www.panaflex-mv.com
panaflex@telrad.net
Jovana Dučida 25
Banja Luka
+387 51 214 876
rcajevec@teol.net
120 D.O.O."Čajevid komerc"
Dikalji bb
Sokolac
+387 57 432 922
cajevic@paleol.net
121 DOO "RUDNIK BOKSITA"
Bjelajci bb
Mrkonjid Grad
+387 50 251 228
rboksti@yahoo.com
122 A.D. "Čajavec" FSU Laktaši
Nemanjina 35
Laktaši
+387 51 535 800
123 "FarStar OGIS medical" D.O.O. Srbac Zdravka Čelara 11
Srbac
+387 51 740 545
ogis@blic.net
124 D.O.O."Elektromontaža Trebinje"
Kolubarska bb
Trebinje
+387 59 261 081
emontaza@teol.net
125 DRVOART
Mekote bb
Trebinje
+387 57 555 110
drvoart@gmail.com
126 DOO "GROSS"
127 A.D."ALPOS"- Tvornica cijevi
Blagoja Parovida bb
Vojvode Stepe 6
Gradiška
Prnjavor
+387 56 411 039
+387 51 660 109
m.ignjatic@zona.ba
128 EUROMETAL DOO TESLID
Vojvode Mišida bb
Teslid
+387 53 430 187
eurometal@teol.net
129 D.O.O. "Mig - trans"
Sjetlina
Pale
+387 57 248 202
130 DOO " MB-IMPEKS "
Jovana Bijelida bb
Banja Luka
+387 51 389 700
131 DOO "MILKA-AGRO"
Karađorđeva bb
Laktaši
+387 51 532 000
milka@blic.net
Proizvodnja cevi od čelika
Proizvodnja imitacije nakita
(bižuterije)
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Vađenje boksita
Proizvodnja električne opreme za
motore i vozila,
Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih
proizvoda
Postavlane električnih instalacija i
opreme
Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta
Vađenje ruda olova i cinka
Proizvodnja cevi od čelika
Proizvodnja ostalih metalnih
proizvoda, d.n.
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja destilovanih alkoholnih
pida
Gajenje voda
132 D.O.O."EXPORT IMPORT BOJIN"
Tutnjevac bb
Ugljevik
+387 55 799 152
sladjana_trijada@hotmail.com
Trgovina na veliko vodem i povrdem
133 DOO "ILID- KOMERC"
LJubogošta bb
Pale
+387 57 224 847
134 D.O.O. "Drinjača"
Tišča bb
Šekovidi
+387 56 765 066
Magistralni put 64
Pale
+387 57 223 731
136 D.O.O."Jug"
Petrovo Polje
Trebinje
+387 59 257 114
137 D.O.O."Lipa-Drvo"
Omarska Palih Boraca bb
Prijedor
+387 52 331 020
AD."Fabrika motora specijalne
namjene sa
mladen.pratljacic@mladegspak.com
Djelatnost
115 D.O.O."MLADEGS-PAK"
135
www.mladegspak.com
Email
zorica.jelic1@yahoo.com
www.cajavec-fsu.com
www.mbimpex.net
info@cajavec-fsu.com
office@mbimpex.net
drinjacadoo@yahoo.com
www.fmsn.info
ricardo@lipadrvo.com
fmsn@paleol.net
zorica@lipadrvo.com
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja proizvoda od betona za
građevinske svr
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Email
138 D.O.O."Javor Tekstil"
,,TEHNO
139
TRANSPORT,,D.o.o.Srebrenica
Kilavci bb
Nevesinje
+387 59 601623
Maršala Tita 77
Srebrenica
+387 56 410 059
140 D.O.O."VS COMERC"
Patkovača, blok VII broj 66
Bijeljina
+387 55 379 926
vittocato@gmail.com
141 "NOVA ROMANIJA" a.d. Sokolac
Cara Lazara 27
Sokolac
+387 57 448 465
nova.romanija@gmail.com
Istočno Novo
Sarajevo
+387 57 340 353
I. Andrida
Novi Grad
+387 52 720 980
majadosen@teol.net
Uvac
Rudo
+387 58 735 140
zoka_trade@spinter.net
Svodna bb
Petrovo Ozrenska bb
Novi Grad
Petrovo
+387 52 776 740
www.sana-elvis.com
sanaelvis@tel.net
147 "KHE GROUP" D.O.O.
Rakovačkih rudara 4
Banja Luka
+387 51 358 300
khegroup.rs.ba
khegroup@teol.net
148 "KOMO"
149 HGP
Svetosavska bb
Todora Vujasinovida bb
Modriča
+387 53 813 825
+387 53 262 401
komomd@teol.net
ozrenkaecoline@zona.ba
150 AD "NOVOREZ"
Srpskih ratnika 54
Pale
+387 57 248 022
novorez@paleol.net
151 A.D. "Sana linea"
Srpska Kostajnica Ustanička
6
Kostajnica
152 DOO "VRBANjA ŠUME"
Obodnik bb
Kotor Varoš
+387 51 760 006
153 A.D. "Graditelj"
154 A.D. "PRODUKT"
Kralja Petra l bb
Vrioci bb
Teslid
Kozarska Dubica
+387 53 430 820
+387 52 449 120
155 NBM
Slabinja bb
156 NOVOFORM
Pavlovida put bb
Bijeljina
+387 55 351 390
www.novoform.biz
novoform@terra.net.ba
157 D.O.O."Agreks"
bb
Donji Žabar
+387 54 875 111
www.agreks.org
rado.lejic@agreks.org
158 "Ramaž"
Miljeno bb
Čajniče
+387 58 319 010
159 DOO "EURO MOTOR"
160 A.D. "Unis-usha"
Branka Perduva 10A
Gavrila Principa 26
Banja Luka
Višegrad
+387 51 317 332
161 D.O.O."IVEX" Export-import
Svetosavska 78
Vlasenica
+387 65 733 197
www.ivex.biz
info@ivex.biz
162 Doo "ECO LINE"
Ozrenska bb
Petrovo
+387 53 262 400
www.debommel.com
ecoline@zona.com
142
"ENERGOINVEST" Rasklopna oprema
Lukavica
a.d.
143 D.O.O."LIGNOTEHNA-CO"
"HLADNjAČA-UVAC" Preduzede za
proizvodnj
145 A. D. "Sana-Elvis"
146 Doo "ECO LINE"
144
052/663-112
javornnj@teol.net
Djelatnost
Proizvodnja rublja
Prevoz robe u drumskom saobradaju
www.e-raop.com
www.sanalinea.biz
www.vrabanjasume.biz
www.adprodukt.com
+387 52 663 112
office@e-raop.com
sanalineakostajnica@teol.net
info@vrbanjasume.biz,
vrbanjasume@blic.ne
graditeljteslic@teol.net
adprodukt@adprodukt.com
nbmkonfekcija@gmail.com
euromotor@blic.net
Prevoz robe u drumskom saobradaju
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja opreme za distribuciju
električne ener
Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta
Prerada i konzervisanje voda i
povrda, d.n.
Proizvodnja rublja
Proizvodnja ostalog nameštaja
Arhitektonske i inženerske
delatnosti i tehničko s
Serijska proizvodnja obude
Proizvodnja ostalog nameštaja
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja ostale spoljne odede,
osim šivane po m
Iskorištavanje šuma
Visokogradnja
Proizvodnja papira i kartona
Proizvodnja ostale spoljne odede,
šivane po meri
Proizvodnja građevinske stolarije i
elemenata
Gajenje žitarica i drugih useva i
zasada, na drugo
Ostala trgovina na malo u
nespecijalizovanim proda
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja žičanih proizvoda
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja ostalog nameštaja
ISPIS IZ REGISTRA IZVOZNIKA
R/b
Naziv preduzeda
Adresa
Opština
Telefon
WWW stranica
Email
Djelatnost
Uslužne delatnosti u šumarstvu i
iskorišdavanu šum
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
163 BREZA HOLC
Dujka Komljenovida bb
Derventa
+387 51 482 746
164 "ISKRA" d.o.o.
Podbrdo bb,
Mrkonjid Grad
+387 50 281 331
165 PETRID
Vršani bb
Bijeljina
+387 55 371 091
166 ComTrade
I.F.Jukida 9/III
Banja Luka
www.comtrade.com/ba
167 MREŽA NETWORK
Kninska bb
Derventa
168 ENSA BIH
Prijebjezi bb, Razboj
Srbac
+387 51 216 670
+387 53 315815,
+387 53 315 814
+387 51 757 540,
+387 51 757 541
169 GLORIA Line
Jove g. Popovida 5
Banja Luka
+387 51 424 065
www.gloria-line.com
170 KORS 3000
Dobrljin BB
Novi Grad
+387 52 775 446
kors3000@gmail.com
171 HAKADESCH
MG Nikolajeviča 24
Gradiška
+387 51 825 910
hakades@teol.net
172 SENS
Vojvode Stepe Stepanovida
175A
Banja Luka
+387 51 439 470
173 KOMPANIJA JOVAN
Beogradska 18, Lončari
Donji Žabar
+387 54 861 220
174 MDM KOMERC
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
175
"LIVAČ"
176 Export-City
Magistralni put bb
Pale
+387 57 226 043
Aleksandrovac bb
Laktaši
+387 51 580 564
www.livac-zz.com
Ratkovac bb
Prnjavor
+387 51 488 250
www.export-city.com
177 CIMSS
P.P. NJegoša 16
Prijedor
+387 52 239 091
info.cimss@gmail.com
178 DVA BORA
Zablede bb
+387 50 461 283
dvabora2000@yahoo.com
179 MTK OMORIKA
Kraljevo polje bb
+387 57 557 641
www.mtk-omorika.com
info@mrk-omorika.com
180 UNIS USHA
181 KAOLIN PROMET
TEHNOSERVIS doo import-export
182
Laktaši
183 ELMAR-AROMA CARE
Gavrila Principa 26
Zdravka Čelara bb
Višegrad
Srbac
+387 58 620 851
+387 51 740 136
www.unisusha.com
unisusha@teol.net
kaolin@teol.net
Gajenje useva i zasada u kombinaciji
sa uzgojem ži
Proizvodnja stolica i sedišta
Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih
proizvoda
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Proizvodnja žičanih proizvoda
Vađenje gline i kaolina
Hajduk Veljka bb
Laktaši
+387 51 535 620
tehnos@teol.net
Osnovni mašinski radovi
Jefta Dedijera 4
Bileda
+387 59 380 460
elmar.aromacare@gmail.com
Proizvodnja eteričnih ulja
www.iskramg.com
office@iskramg.com
petric@spinter.net
Prevoz robe u drumskom saobradaju
dragan.ostojic@comtrade.com
tozo@netqm.at,
akre@netqm.at
Izrada softvera
Proizvodnja računara i ostale
opreme za obradu pod
Proizvodnja ostalih proizvoda od
drveta
Proizvodnja pletenih i kukičanih
čarapa
Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih
proizvoda
ensabh@yahoo.com
www.sens.ba
glorialine@blic.net
info@sens.ba
jovanloncari@spinter.net
www.elmar.aromacare.com
livac@oinecco-net
info@livac-zz.com
exp.city@teol.net
Proizvodnja tkanina pamučnog tipa
Arhitektonske i inženerske
delatnosti i tehničko s
Proizvodnja rezane građe, osim
nesastavljenog mate
Download

Претражи регистар