Generalni pokrovitelj
VI Stručna konferencija drvoprerađivača
"Ljudi, drvo, namještaj" 2013
petak 7. juni 2013. godine
Dnevni red
UVODNI dio konferencije
10.00 - 10:30 Prijava učesnika
10:30 - 10:45 Uvodna riječ
Dragoljub Bojanić, direktor "Banjalučki velesajam" a.d Banja Luka,
Jovo Pilipović, Rukovodilac odjela za odnose s privrednim subjektima; Ministarstvo
industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske,
Goran Goranović, Viši stručni saradnik za tehnološki razvoj i razvoj tehnološke
infrastrukture; Sektor tehnologije; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike
Srpske,
Nenad Račić, Direktor Gradske razvojne agencija Grada Banja Luka - CIDEA
I dio konferencije
10:45 - 10:55 Drvna industrija i industrija namještaja u Republici Srpskoj
Lazo Šinik, Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta, Privredna komora
Republike Srpske
10:55 - 11:10 EBRD TAM / BAS - program sufinanciranja za drvoprerađivače
Zihnija Hasović, Direktor EBRD TAM / BAS programa za BiH
10/11-20/11 Slobodan Marković, Direktor Republičke Agencije za razvoj malih i
srednjih poduzeća Republike Srpske-RARS,
20/11-30/11 Aktuelnosti iz Klastera `` DRVO `` Banja Luka
Željko Karan, Koordinator klastera
11.30 - 11:40 Aktuelnosti iz Klastera `` DRVO G `` Gradiška
Vladimir Janković, Koordinator klastera
11:40 - 11:55 KAFE PAUZA (15 min.)
II dio konferencije
11:55 - 00:15 Promocija prodajne agencija u Njemačkoj i predstavljanje priručnika
EUTR (timber regulation direktiva EU) za drvoprerađivače
Lukša Šoljan, Wood Sector Team Leader;
FIRMA Project USAID-Sida Bosnia & Herzegovina
15/12-30/12 FSC COC standard i Timber regulation direktiva EU
Nermin Alić, Direktor predstavništva za BiH certifikacijske kuće "TÜV Croatia‚‚
00:30 - 00:45 Prezentacija laboratorij za ispitivanje namještaja i projekta
MENTOR (Modern Economy through New Technology-Oriented Research)
Muhsin Ibrahimagić, Direktor agencije ZEDA
00:45 - 00:55 Prezentacija projekta "Prilika Plus" - neformalno obrazovanje kadra u drvnoj
industriji BiH,
Nikola Dragović, Koordinator projekta "Prilika Plus"
00:55 - 13:10 Centar za stručno obrazovanje odraslih-WMTA Srbac
Praktične neformalne obuke odraslih u drvnom sektoru
Zoran Vuković, Koordinator WMTA Srbac
13.10 - 13:25 Diskusija učesnika i zatvaranje konferencije
13:25 - 14:30 KOKTEL za učesnike i goste Stručne konferencije; Obilazak
sajamskih štandova
Moderator: Zoran Vuković, "INTERFOB Consulting" Banja Luka
Organizatori:
Podržano od :
Prijatelji i saradnici stručne Konferencije :
Кластер ``ДРВО – Г ``
Градишка
Medijski prijatelji stručne Konferencije:
Download

"Ljudi, drvo, namještaj" 2013