Organizatori
Glavni sponzor
Klinika za neurologiju
Univerzitetski Klinički Centar Tuzla
POREMEĆAJI
POKRETA
Udruženje neurologa Tuzlanskog
kantona
Stručni odbor
Osman SINANOVIĆ
Vladimir KOSTIĆ
Maja RELJA
Zvjezdan PIRTOŠEK
DRUGI TUZLANSKI
NEUROLOŠKI
SUSRETI
Sponzori
PROGRAM
Organizacioni odbor
Osman SINANOVIĆ
(Predsjednik)
Mirjana VIDOVIĆ
Josip HUDIĆ
Omer IBRAHIMAGIĆ
Dževdet SMAJLOVIĆ
Almasa KAPIDŽIĆ
Kata IMAMOVIĆ
Adnan BURINA
Larisa KOVAČEVIĆ
Hedija MAJDANČIĆ
Begšana RAIČEVIĆ
Safija KALAJLIĆ
Sekretarijat
Sanela [email protected]/
Lejla [email protected]/
Leila [email protected]/
Denisa [email protected]/
Tuzla, Bosna i Hercegovina,
2. april, 2011.godine
Poštovane kolegice i kolege,
Program
13:45 - 14:30 Ručak
Pred nama su Drugi tuzlanski neurološki
susreti posvećeni poremećajima pokreta.
Želja nam je da i ovi susreti budu
edukativni za one koji manje znaju a žele
da uče, da budu mjesto razmjene iskustava
i znanja, mjesto susretanja onih koji vole
neurologiju i mjesto susretanja starih
prijatelja i upoznavanja novih.
Ovaj put su u Tuzli afirmisani eksperti iz
područja poremećaja pokreta, najbolji
poznavaoci ovih bolesti, ne samo u svojim
zemljama (Srbije, Hrvatske i Slovenije) i
našem regionu. Iskrena zahvalnost za
uloženi trud da dođu Tuzlu i nesebičnoj
spremnosti da svoja znanja, vještine i
bogata iskustva podijele sa drugima. Nakon
susreta planiramo da, na bazi održanih
predavanja, napravimo knjigu i učinimo je
dostupnom, ne samo onima koji na susrete
dođu.
Svima koji su odlučili da podrže ideju
tuzlanskih neuroloških susretanja srdačna
dobrodošlica i veliko hvala u ime Klinike za
neurologiju i Udruženja neurologa
Tuzlanskog kantona.
Prof. dr. sci. Osman SINANOVIĆ
Predsjednik
Organizacionog odobora
Subota, 02.04. 2011.godine
08:00 - 09:15 Registracija
Moderatori: M. Relja i O. Sinanović
09:15 - 09:30 Otvaranje susreta
14:30 – 15:00 Nemotorni znaci Parkinsonove
bolesti (M. Relja, Zagreb)
Moderatori: V. Kostić i O. Sinanović
09:30 – 09:45 Kratak uvod u
patofiziološku osnovu poremećaja
pokreta (V. Kostić, Beograd)
09:45 – 10:15 Tremor ( N. Dragašević –
Mišković, Beograd)
10:15 – 10:45 Horeja/Balizam ( E.
Stefanova, Beograd)
10:45 – 11:15 Mioklonus ( T. Ilić,
Beograd)
15:00 – 15:30 Rijetke forme
parkinsonizma (V. Kostić, Beograd)
15:30 – 15:45 Homocistein i Parkinsonova
bolest (O. Ibrahimagić i O. Sinanović, Tuzla)
15:45 – 16:15 Sindrom nemirnih nogu i
poremećaji pokreta u spavanju (O.
Sinanović, Tuzla)
16:15-16:30 Diskusija
11:15 - 11:30 Diskusija
16:30 – 16:45 Završne riječi i završetak
susreta (V.Kostić, M. Relja, Z. Pirtošek,
O. Sinanović)
11:30 – 12:00 Pauza za kafu
Kafa završnica
Moderatori: M. Svetel i Z. Pirtošek
Mjesto održavanja; Hotel “Tuzla” Kristalna
dvorana; tel. +387 35 302 600; 279 168.
Tuzla, BiH. E-mail: [email protected]
12:00 – 12:30 Bolest tikova ( Z. Pirtošek,
Ljubljana)
12:30– 13:00 Distonija ( M. Svetel,
Beograd)
Registracija učesnika je besplatna.
Učešće na simpozijumu će biti bodovano od strane
Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.
13:00 – 13:30 Mehanizam djelovanja
botulinskog toksina ( Z. Lacković,
Zagreb)
Klinika za neurologiju, Trnovac bb, 75 000 Tuzla
tel. + 387 35 303 116; 303 131
fax. +387 35 303 471
13:30 – 13:45 Diskusija
Dodatne informacije na stranici:
www.neuro.com.ba
Download

Drugi tuzlanski neurološki susreti - 02. april 2011. godine