Poštovane kolegice i kolege,
U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije BiH i Farmaceutskog
društva Federacije BiH, održat će se
Simpozij magistara farmacije sa međunarodnim učešćem
„Novi izazovi za farmaceuta“
u Konjicu, Hotel Garden City Konjic u periodu
31.05.-01.06.2014. godine (subota-nedjelja)
Simpozij će obraditi akuelne teme kao i problematiku sa kojom se susreću
kolege u svakodnevnom radu u apoteci. Podtema simpozija je depresija, te će
stručnjaci iz raznih segmenata doprinjeti Vašem iskustvu u tretmanu modernog
stanja. Pored domaćih, Organizator je ovaj put pozvao i predavače iz Hrvatske i
Srbije, kako bi podjelili svoje znanje i iskustva u praksi, te
smjernicama kako poboljšati rad u struci, te pravilno savjetovati svoje
pacijente. Simpozij će zahvaljujući svojim sponzorima prenjeti novitete u
svijetu farmacije te predstaviti nove preparate u cilju širenja informacija o istim.
ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA KAO I NASTAVKA USPJEHA SA
SIMPOZIJA IZ ZENICE - RANA KOTIZACIJA PRODUŽENA
DO 20.05.2014.godine.
Učešće na simpozijumu će biti bodovano od strane
Komore magistara farmacije FBiH u skladu sa važećim Pravilnikom.
Kotizacija (uključuje, materijale, kafe pauze,
obroke i svečanu večeru)
Rana kotizacija (uplata do 23.05.2014.)
Kasna kotizacija (uplate od 20.05.2014.
31.05.2014.)
Iznos
100 KM
130 KM
Uplatu kotizacije potrebno je izvršiti na transakcijski račun Komore magistara
farmacije: 132 260 201 245 9704 kod NLB Banka sa naznakom
„Kotizacija za simpozij za (ime i prezime)“
Za dodatne informacije molimo da nas kontaktirate putem e-maila:
[email protected] ili na kontakt telefone:
033 207 384 ili 033 209 832.
Dokaz o uplati kotizacije možete poslati na fax broj:
033 207 384 ili skenirano na gore navedenu e-mail adresu.
Garden City Hotel Konjic&Resort
Trbića Polje b.b.
Kontakt tel: +387 36 712 800
[email protected]
Cijena noćenja sa doručkom: 65,00KM
Radujemo se Vašem učešću i našoj saradnji!
PRELIMINARNI PROGRAM SIMPOZIJA
FARMACEUTA SA MEĐ-DUNARODNIM UČEŠĆEM
„NOVI IZAZOVI ZA FARMACEUTA“
31.05-01.06.2014.godine, Hotel Garden City, Konjic
DAN PRVI (31.05.2014.godine)
08:00-09:00
09:00-09:20
Registracija
Otvorenje- uvodna riječ
09:20-09:40
Strategija europskog apotekarstva/
ljekarništva-BiH:
Na putu prema gore?
Mr.ph. Fatima
Insanić Jusufović
14:30-14:50
Novosti u hitnoj kontracepciji
Mr.sci.dr.med.
Lejla Bosak
14:50-15:10
Satelitski simpozij - Oktal
pharma, Avene sun-fotoprotekcija
sa preporukom SCF
Mr.ph.
Marijana Dizdarević
15:10-15:30
Satelitski simpozij - Belupo,
„NEOFEN® u analgeziji i antipirezi
kod djece“
mr. Mirjana
Blažeković Šaban,
dr.med.
15:30-15:50
Novi lijekovi u tretmanu depresije
Doc.dr.
Alija Uzunović,
mr.ph.spec.
Depresija u trudnoći i
postporođajna depresija - prirodni
tretman
Mr.ph. Ana Borić
09:40-10:00
Kontrola prve serije lijeka - iskustva
iz prakse
Prim. Mr .ph. spec.
Rada Amidžić
15:50-16:10
Dr. Predrag
Jovanović, spec.
interne medicine,
UKC Tuzla i mr.ph.
Bilsena Šahman
16:10-16:30
Hronoterapija antidepresivima
10:00-10:30
Satelitski simpozij I - Takeda,
Pacijent zaslužuje najbolje
– smjernice i iskustva u
tretmanu žgaravice!
16:30
Diskusija/zaključci
10:30-11:00
Kafe pauza - Phoenix
17:00
Slobodne aktivnosti u skolupu kompleksa hotela
(Cageball, kuglana, in-zar laser game, rafting na Neretvi)
Dr.spec. Meliha
Mehić,spec.
Kliničke
farmakologije
20:00-
Svečana večera - Berlin Chemie
11:00-11:30
Satelitski simpozij- Bosnalijek,
Prednosti i nedostatci različitih
farmaceutskih formi acetilsalicilne
kiseline
11:30-11:50
Aktuelna situacija ljekarništva u
Republici Hrvatskoj
11:50-12:10
Dr.sci.Saša
Pilipović, mr.ph
DAN DRUGI (01.06.2014.godine)
09:00-10:00
Registracija
Mr.ph. Katica
Vurginčić Tomičić
10:00-10:20
Indikatori sigurnosti kvaliteta u
apoteci
Dr.Ahmed Novo
Odabir pravog izvora informacija o
lijekovima u savremenom dobu
Mr.ph.spec.Milan
Rakić
10:20-10:40
Samoocjena u apoteci
Doc.dr.Vera Kerleta
Tuzović
12:10-12:30
Satelitski simpozij- Ewopharma,
Lactobacillus reuteri Protectis –
Prirodni put do zdravlja
Doc. Dr. Kemal
Durić, spec.
10:40-11:10
Satelitski simpozij - Alvogen,
NIMULID ( nimesulid) - prednosti
različitih formulacija u terapiji bola
12:30-12:50
Satelitski simpozij- Hemofarm,
Kvaliteta i sigurnost preparata za
zaštitu od sunca - Ladival®
Mr.ph. Bilsena
Šahman
11:10-11:30
Kafe pauza - Berlin Chemie
11:30-12:00
Satelitski simpozij - PharmaS
12:00-12:10
Farmaceutska njega depresije kroz
Apoteku Tefarm
Prim.mr.ph. Zahida
Binakaj
12:50-13:10
Satelitski simpozj - Berlin Chemie,
Mezym® - kada se osjeti težina
hrane u stomaka i Espumisan® L velika pomoć za mali stomak
12:10-12:30
Novi izazovi za poslovanje-situacija
u BiH iz perspektive farmaceuta
Mr.ph.Ivica Milun
13:10-14:30
Ručak
12:30-13:00
Zatvaranje/podjela certifikata/zaključci simpozija
Download

„Novi izazovi za farmaceuta“