K
K
E N TA
R
IC
KLINIČ
BIJE
BIJE
KLINIČ
SR
SR
BE
E N TA
R
IC
BE
OGRAD
OGRAD
Zajedno za obolele
od retkih bolesti
Organizacioni odbor
Zlatibor Lončar
Zorica Šumarac
Nada Suvajdžić-Vuković
Tatjana Pekmezović
Svetlana Popadić
Marija Joldić
Davor Duboka
Aleksandra Berić
www.kcs.ac.rs
www.norbs.rs
Obeležavanje
Međunarodnog dana retkih bolesti
u Kliničkom centru Srbije
Pod pokroviteljstvom
Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Četvrtak, 27. februar 2014
10:00–12:30 h
Četvrtak, 27. februar 2014
10:00–12:30 h
Svečana sala Dekanata Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Program
Uvodna reč
Prim. dr sc. med Zorica Šumarac
Pozdravna reč
Poštovani,
Ass. dr Zlatibor Lončar, pomoćnik Direktora Kliničkog centra Srbije
Prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, Ministarka zdravlja Republike Srbije
Povodom obeležavanja Međunarodnog
dana retkih bolesti
pozivamo Vas da prisustvujete skupu
posvećenom retkim bolestima,
u organizaciji Kliničkog centra Srbije i
Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije.
Program
Marija Joldić, Predsednica NORBS-a
Uloga NORBS-a u poboljšanju položaja osoba sa retkim bolestima
Prof. dr Tatjana Pekmezović
Epidemiološke determinante retkih bolesti u Srbiji
Prof. dr Svetozar Damjanović
Status nacionalne strategije za retke bolesti i uloga Kliničkog centra Srbije
Prof. dr Marina Svetel
Skup će se održati u svečanoj sali
Dekanata Medicinskog fakulteta
27. februara 2014. godine
sa početkom u 10 časova.
Kako smo funkcionisali bez ekspertskih centara?
Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković
Retke bolesti u hematologiji
Prof. dr Milan Petakov
Gošeova bolest-kliničke karakteristike i mogućnosti lečenja
Prof. dr Branislava Milenković
Retke bolesti respiratornog trakta
Doc. dr Radomir Naumović
Fabrijeva bolest-iskustva Klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije
VNS dr sc. med Slađana Andrejević
Retke bolesti u Klinici za alergologiju i imunologiju Kliničkog centra Srbije
Organizacioni odbor
Ass. mr sc. med Svetlana Popadić
Retke bolesti u dermatologiji-dijagnostičke mogućnosti i izazovi
Prim. dr sc. med Zorica Šumarac
Laboratorijska dijagnostika bolesti lizozoma-iskustva i perspektive
Download

Pozivnica Dani retkih bolesti