BOSNIA HOUSE, 36 Medley Road, Birmingham B11 2NE, United Kingdom
Tel: 0044 121 772 3052, fax: 0044 121 773 3861, emil:[email protected] , www.bihdijaspora.com
Birmingham: 05.04.2010 g.
Poštovani,
želimo vas obavijestiti da će u Sarajevu od 21. do 23. maja ove godine, u organizaciji Svjetskog saveza
dijaspore Bosne i Hercegovine biti održan 5. kongres bosanskohercegovačke dijaspore.
Pokrovitelji kongresa:
Član Predsjedništva BiH Željko Komšić
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Poziv za pokroviteljstvo upućen je predsjedavajućem i članu Predsjedništva BiH, Harisu Silajdžiću i
Nebojši Radmanoviću, te Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ovaj najveći skup bosanskohercegovačkih državljana koji žive izvan granica svoje domovine bit će
održan u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, zgrada institucija BiH, Trg BiH br.1 Sarajevo.
Teme kongresa:
Izbori i popis stanovništva
Uloga i značaj bh. dijaspore za Bosnu i Hercegovinu
U radu kongresa učestvovat će predstavnici svih naših članica, kao i ugledna imena iz javnog života bh.
dijaspore. Kongresu će prisustvovati predstavnici državnih organa Bosne i Hercegovine, dužnosnici OHRa, akreditirani ambasadori u Sarajevu i članovi nevladinih organizacija.
Glavni odbor Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine na ovaj način
poziva:
Članice SSD BiH koje su ispunile svoje statutarne obaveze da na kongres delegiraju najviše pet
delegata, kako je određeno Statutom Saveza. Prema odredbama Statuta, takve članice uzimaju
aktivno učešće u radu kongresa pri procesima odlučivanja i glasanja, s tim da svaka država ima jedan
glas pri glasanju.
Udruženja koja nisu članice Saveza - da budu posmatrači. Takva udruženja biraju također
maksimalno pet delegata za učešće na kongresu. Predstavnici ovakvih udruženja, prema odredbama
Statuta, ne mogu učestvovati u diskusiji i nemaju pravo glasa, a svoje eventualne prijedloge ili
sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi tijelu koje predsjedava kongresom.
U slučajevima kad ovakva udruženja potječu iz država koje već imaju punopravnu članicu Saveza,
takvim udruženjima se preporučuje da se obrate toj članici i sve eventualne nesuglasice u vezi s
nastupom na kongresu rješavaju zajednički kako bi na najbolji način predstavljali državu iz koje dolaze.
Udruženjima iz država koje nemaju svog predstavnika u Savezu preporučuje se da se do 15. maja
2010. godine priključe članstvu Saveza, prema ustaljenoj statutarnoj proceduri.
Više informacija o predstojećem kongresu i dosadašnjem radu Svjetskog saveza dijaspore Bosne i
Hercegovine možete naći na web stranici www.bihdijaspora.com, ili u sjedištu Svjetskog saveza u
Velikoj Britaniji: e-mailom [email protected], telefon 0044 121 772 3052, fax 0044 121 773
3861.
Informacije o predstojećem kongresu mogu se dobiti i od aktivnih članova GO SSDBiH iz vaših zemalja:
Članica SSDBIH
Predstavnik
kontakt
Švedska
Nesib Karišik
[email protected]
Austrija
Belmir Zec
[email protected]
SAD i Kanada
Jasmin Halkić
[email protected]
Nizozemska
Admira Fazlić
[email protected]
Italija
Damir Eškerica
[email protected]
Norveška
Dženan Nović
[email protected]
Turska
Ahmed Kemal Baysak i
Hasan Šehović
[email protected]
Hrvatska
Hamdija Malić
[email protected]
Republika Irska
Zdenko Stanar
[email protected]
Australija
Senada Softić -Telalović
[email protected]
Velika Britanija
Zaim Pašić
[email protected]
Njemačka
Desanka Delić
[email protected]
Švicarska
Ismet Majdančić
[email protected]
Udruženje ranjenika i
invalida BiH u dijaspori
Hajrudin Isović
[email protected]
Velika Britanija
Namik Alimajstorović
[email protected]
GO SSDBiH
Komisija za informiranje
Download

Ministarstvo (za ljudska prava