GENERALNI KONZULAT
REPUBLIKE SRBIJE
SIDNEJ
12 Trelawney Street,
Woollahra NSW 2025
PO Box 190, Edgecliff NSW 2027
Tel: 02 9362 4638;
Fax: 02 9362 4555
[email protected]
www.sydney.mfa.rs
ZAHTEV ZA PROVERU DRŽAVLJANSKOG STATUSA
Obraćam se zahtevom za proveru mog državljanskog statusa u Srbiji. O sebi dajem
sledeće podatke:
Ime i prezime: ______________________________________________________________
Dan, mesec i godina rođenja: __________________________________________________
Mesto,opština i država rođenja:_________________________________________________
Ime, prezime oca i datum rođenja: ______________________________________________
Mesto, opština i država očevog rođenja:__________________________________________
Ime, devojačko prezime majke i datum rođenja:____________________________________
Mesto, opština i država majčinog rođenja:_________________________________________
Vaša poslednja adresa prebivališta i period boravka na teritoriji Republike Srbije:
__________________________________________________________________________
Vaša poslednja adresa i period boravka u nekoj od bivših Republika SFRJ:
__________________________________________________________________________
Molimo da navedete i druge činjenice i priložite kopije odgovarajucih dokumenata iz Srbije,
odn.iz bivše SFRJ, koji bi mogli da pomognu prilikom vršenja provera da li ste upisani u knjigu
državljana R. Srbije (kopije pasoša SFRJ, lične karte, starih izvoda iz matične knjige rođenih,
potvrda o radu, penziji, boravku u vojsci i dr. relevantna dokumenta)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PODNOSILAC ZAHTEVA:
_______________________
(svojeručni potpis)
________________________
(Konatkt telefon)
________________________
(Adresa u Australiji)
Taksa za proveru državljanskog statusa plaća se gotovim novcem na šalteru Konzulata, ili
bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom uplaćenom na ime „Generalni konzulat
Republike Srbije u Sidneju", u iznosu od 79.00 AUD i šalje se uz popunjeni zahtev sa ostalom
dokumentacijom, ukoliko je imate.
Download

generalni konzulat republike srbije sidnej