12 Trelawney Street
Woollahra NSW 2025
PO Box 190
Edgecliff NSW 2027
Tel: 02 9362 4638
Fax: 02 9362 4555
[email protected]
www.sydney.mfa.rs
GENERALNI KONZULAT
REPUBLIKE SRBIJE
SIDNEJ
LISTA BELEŽNIKA SA DEPONOVANIM POTPISIMA U GK R. SRBIJE - SIDNEJ
NEW SOUTH WALES
Ljiljana Ljubičić
J.P.
Tel: (02) 9822 8738 ili 0413 608 818
LIVERPOOL
J.P.
J.P.
J.P.
N.P.
C.D.
LL.B
Tel: (03) 9467 5241 ili 0407 012 252
Tel: (03) 9437 6070 ili 0422 606 880
Tel: (03) 9708 5564 ili 0401 836 815
Tel: (03) 8645 0736 ili 0419 327 303
Tel: 0402 215 370
Tel: (03) 9356 9470 ili 0402 387 259
BANDOORA
CARLTON
DANDENONG
GEELONG
POINT COOK
ST ALBANS
Slobodan Drašković
John Tillinger
Aleksandar Momčilović
J.P.
J.P.
J.P.
Tel: (07) 3151 1953w 3272 6620h ili 0411 579 577
Tel: (07) 5576 4671 ili 0409 069 368
Tel: (07) 3349 8727 ili 0411 385 226
CALAMVALE
GOLD COAST
MACGREGOR
WESTERN AUSTRALIA
Dragana Krstić
J.P.
Tel: (08) 9228 1933 ili 0400 531 944
NORTHBRIDGE
J.P.
J.P.
Tel: (08) 8346 7772 ili 8340 1772
Tel: (08) 8263 6772
GRANGE
PARA VISTA
N.P.
Adresa: 152 Macquarie St.,
HOBART
J.P.
J.P.
J.P.
J.P.
N.P.
Tel: (09) 3733 425; mob 02 1252 3091
Tel: (07) 8391 512
Tel: (09) 4861 778 ili 4895 753
Adresa: PO Box 51-175 NZ 6230
Tel: (04) 4720 940
AUCKLAND
HAMILTON
TAKAPUNA
TAWA
WELLINGTON
VICTORIA
Aleksandar Dimitrioski
Nikola Stojanović
Stevo Bezbradica
Dr Srechko Jernej Kontelj OAM
Milan Stojković
Miljenko Bogunovic
QUEENSLAND
SOUTH AUSTRALIA
Đurđica Traljić
Tomislav Popović
TASMANIA
Aziz Gregory Melick
NEW ZELAND
Stevan Berber
Jocelyn Fish
M.F.Brown
Alan B. Drummond
John Garry Stevens
Decembar 2012.godine
Postupak:
Predhodno pripremljeni dokument za upotrebu u R. Srbiji (punomoć, izjava, uverenje, itd.) potpisuje se isključivo pred javnim beležnikom koji je
registrovao svoj potpis u Generalnom Konzulatu R. Srbije u Sidneju.
Potpisan dokument pred mirovnim sudijom, J.P. (Justice of the Peace) se poštom šalje na nad-overu u Generalni konzulat na adresu u Sidneju.
Plaćanje takse: Uz dokument za overu priložiti i dokaz o plaćenoj taksi. Taksa za overu jednog dokumenta iznosi 65.00A$ i plaća se poštanskom uplatnicom (Money
Order) ili bankovnim čekom (bank cheque). Uplatnica ili bankovni ček treba da glase na “Consulate General of the Republic of Serbia-Sydney”. Uz dokument i
dokaz o plaćenoj taksi Konzulatu poslati i povratno adresiranu kovertu sa adresom pošiljaoca i markicom (radi vraćanja dokumenata nakon overe pošiljaocu).
Posiljaoci sa Novog Zelanda iznosu takse za overu dodaju 10.00A$ za poštanske troškove, ili prilažu kovertu za preporučenu poštu za internacionalne pošiljke
(international registered mail).
Potpise na dokumentima koje je overilo svojim potpisom lice označeno kao javni notar N.P. (Notary Public) nije potrebno slati na nadoveru u Konzulat,
već u Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Australije/Novog Zelanda (koje ima svoju kancelariju u glavnim gradovima) radi nadovere pečatom “Appostille”, nakon
čega je dokument spreman za korišćenje u R. Srbiji.
Napomena:
Dokumenta koja nisu overena na jedan od gore navedenih načina neće biti priznata u pravnom saobraćaju pred
organima Republike Srbije.
NAPOMENA:
Za drzavljane trecih zemalja (Crna Gora, BiH, Makedonija, Hrvatska) cene konzularnih usluga se uvecavaju za 100%
shodno Tar. br.24, Odeljak B-Konzularne takse ZORAT-a.
Download

LISTA BELEŽNIKA SA DEPONOVANIM POTPISIMA U GK R