AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE
BUENOS AIRES
Broj: 155-1/12
Datum: 10.04.2013.
JEDINSTVENI CENOVNIK KONZULARNIH USLUGA
I
PUTNE ISPRAVE
1.
Izdavanje biometrijskog pasoša
3.
klasacija 3.2.1.1
43
USD
Troškovi dostavljanja u vanevropske zemlje
33
USD
Elektronska obrada podataka i troškovi obaveštavanja stranke radi
uručenja pasoša
5
USD
Troškovi bankarskog tansfera cene pasoške knjižice na račun ZIN
2
USD
83
USD
Izdavanje putnog lista za naše državljane i strance
klasacija 3.2.1.4
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za izdavanje putnog lista (tar. br. 9. stav 1)
31
USD
Obrazac putnog lista
4
USD
Posebni troškovi (čl. 10 Pravilnika tačka 1.4 – obrazac zahteva)
2
USD
Ukupno
60
USD
Taksa za dostavu - vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Oglašavanje pasoša nevažećim
klasacija 3.2.1.3
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za rešenje (tar. br. 9, Odeljak A ZORAT)
6
USD
Taksa za dostavu – vanevropske zemlje
30
USD
36 + 5
USD
6
USD
106
USD
Iznos
Valuta
Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom glasniku RS sa troškom
bankarske provizije za uplatu na devizni račun JP „Službeni Glasnik“
Poseban trošak prosleđivanja dokumenata MUP-u i JP Sl. Glasnik
Ukupno
II
Valuta
Cena obrasca pasoške knjižice
Ukupno
2.
Iznos
DRŽAVLJANSTVO
4.
Prijem u državljanstvo
klasacija 3.2.0.2
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu – vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za overu potpisa (tar.br. 6.2.2)
36
USD
Administrativna taksa za Rešenje (tar.br. 39. 1. Odeljak A ZORAT)
178
USD
8
USD
275
USD
Posebni troškovi, Pravilnik čl. 10.1.4 (obrazac)
Ukupno
Taksa za overu potpisa deteta starijeg od 14 godina, kada je potrebna
36
USD
njegova saglasnost (tar.br. 6.2.2)
Napomene:
- Vlada R.Srbije donela je 16. marta 2012. godine odluku kojom se lica iz ragiona (Slovenija,
Hrvatska, BiH, C.Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunija i Albanija) oslobađaju plaćanja
takse i posebnih troškova u postupicima za prijem i prestanak državljanstva R. Srbije.
Troškove taksi i posebnih troškova preuzeće R. Srbija
- Za Rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje
državljanstva odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog
deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26 godina života) plaća se propisana taksa za
jedno rešenje
5.
Prijem u državljanstvo R.Srbije - izbegla, prognana i raseljena lica klasac. 3.2.0.1
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu – vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za overu potpisa (tar.br. 6.2.2)
36
USD
Administrativna taksa za Rešenje (tar.br. 39.1.1 Odeljak A ZORAT)
7
USD
Posebni troškovi, Pravilnik čl. 10.1.4 (obrazac)
8
USD
104
USD
Ukupno
Taksa za overu potpisa deteta starijeg od 14 godina, kada je potrebna
36
USD
njegova saglasnost (tar.br. 6.2.2)
Napomene:
- Vlada R.Srbije donela je 16. marta 2012. godine odluku kojom se lica iz ragiona (Slovenija,
Hrvatska, BiH, C.Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunija i Albanija) oslobađaju plaćanja
takse i posebnih troškova u postupicima za prijem i prestanak državljanstva R. Srbije.
Troškove taksi i posebnih troškova preuzeće R. Srbija
- Za Rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje
državljanstva odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog
deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26 godina života) plaća se propisana taksa za
jedno rešenje
6.
Prijem u državljanstvo R.Srbije po međunarodnim ugovirima
klasac. 3.2.0.3
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu – vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za overu potpisa (tar.br. 6.2.2)
36
USD
Administrativna taksa za Rešenje (tar.br. 39.1.3 Odeljak A ZORAT)
89
EUR
Posebni troškovi, Pravilnik čl. 10.1.4 (obrazac)
8
USD
186
USD
Ukupno
Napomene:
- Vlada R.Srbije donela je 16. marta 2012. godine odluku kojom se lica iz ragiona (Slovenija,
Hrvatska, BiH, C.Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunija i Albanija) oslobađaju plaćanja
takse i posebnih troškova u postupicima za prijem i prestanak državljanstva R. Srbije.
Troškove taksi i posebnih troškova preuzeće R. Srbija
- Za Rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje
državljanstva odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog
deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26 godina života) plaća se propisana taksa za
jedno rešenje
7.
Utvrđivanje državljanstva R. Srbije
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu za vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za overu potpisa na zahtevu (tar. br. 6.2.2)
36
USD
Administrativna taksa za rešenje (tar.br. 39.1.2.2, Odeljak A ZORAT)
7
USD
Posebni troškovi, Pravilnik čl. 10.1.4 (obrazac)
8
USD
104
USD
Ukupno
8.
klasacija 3.2.0.1
Upis u evidenciju državljana R. Srbije
klasacija 3.2.0.4
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu za vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za overu potpisa na zahtevu (tar. br. 6.2.2)
36
USD
Administrativna taksa za rešenje (tar.br. 39.1.2.3, Odeljak A ZORAT)
20
USD
Posebni troškovi, Pravilnik čl. 10.1.4 (obrazac)
8
USD
117
USD
Ukupno
9.
Otpust iz državljanstva
klasacija 3.2.0.3
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu – vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za overu potpisa (tar.br. 6.2.1)
188
USD
Administrativna taksa za Rešenje (tar.br. 39.1.2.4 Odeljak A ZORAT)
316
USD
8
USD
565
USD
Posebni troškovi, Pravilnik čl. 10.1.4 (obrazac)
Ukupno
Napomene:
- Vlada R.Srbije donela je 16. marta 2012. godine odluku kojom se lica iz ragiona (Slovenija,
Hrvatska, BiH, C.Gora, Makedonija, Mađarska, Rumunija i Albanija) oslobađaju plaćanja
takse i posebnih troškova u postupicima za prijem i prestanak državljanstva R. Srbije.
Troškove taksi i posebnih troškova preuzeće R. Srbija
- Za Rešenje koje se odnosi na istovremeni prijem u državljanstvo, odnosno na sticanje
državljanstva odnosno na prestanak državljanstva, članova porodice (supružnika, maloletnog
deteta, nezaposlenog deteta do navršenih 26 godina života) plaća se propisana taksa za
jedno rešenje
III
MATIČARSKI POSLOVI
Iznos
Valuta
A) Matičarski poslovi u Ministarstvu spoljnih poslova
10.
Izdavanje izvoda iz MK na domaćem obrascu i uverenja o državljanstvu
Taksa za zahtev (tar. br. 1 Odeljak A)
240
RSD
Taksa za izvod iz MK (tar. br. 221.1.1 Odeljak A)
110
RSD
Poseban trošak: PTT za dostavu
30
RSD
380
RSD
Ukupno
11.
Izdavanje izvoda iz MK na inostranom obrascu i Uverenja o državljanstvu
Taksa za zahtev (tar. br. 1 Odeljak A)
240
RSD
Taksa za izvod iz MK (tar. br. 221.1.1 Odeljak A)
320
RSD
Poseban trošak: PTT za dostavu
30
RSD
590
RSD
Taksa za zahtev (tar. br. 1 Odeljak A)
240
RSD
Taksa za uverenje (tar. br. 220.2 Odeljak A)
690
RSD
Poseban trošak za dostavu – PTT
30
RSD
960
RSD
Ukupno
12.
Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
Ukupno
13.
Pribavljanje izvoda od inostranih organa
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
30
USD
30
RSD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za izvod (tar. br. 17)
36
USD
Poseban trošak (formulari)
4
USD
Taksa za dostavu za vanevropske zemlje (tar.br. 2.2)
30
USD
Ukupno
93
USD
Taksa za dostavu – vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
Plaća se u dinarskoj protivvrednosti
Posebni trošak: prema taksenoj tarifi i troškovniku inostranog organa
Plaća se devizno
Posebni trošak: troškovi transfera dinarskog dela na račun trezora RS
Ukupno
B) Matičarski poslovi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
14.
15.
16.
17.
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
Pribavljanje Izvoda iz Matičnih knjiga od matičnih službi RS
klasacija 2.2.8.2
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za izvod na domaćem obrascu (tar. br. 221.1.1 Odeljak A)
2
USD
Taksa za dostavu u vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Posebni trošak: formulari, fotokopiranje, elektronska komunikacija
10
USD
Ukupno
65
USD
Taksa za izvod na međunarodnom obrascu (tar. br. 221.1.1 Odeljak A)
5
USD
Taksa za uverenje iz MK (tar. br. 220.1. Odeljak A)
6
USD
Taksa za uverenje o slob. bračnom stanju (tar. br. 220.2 Odeljak A)
9
USD
Prijava novorođenog deteta
klasacija 3.3.0.-
Posebni trošak – formulari 4$, fotokopiranje 12$, poštarina 6$
22
USD
Ukupno
22
USD
Prijava braka zaključenog pred inostranim organom
klasacija 3.3.2.-
Posebni trošak – formular 4$, fotokopiranje 10$, poštarina 10$
24
USD
Ukupno
24
USD
18.
Zaključenje braka u DKP
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za sklapanje braka (tar. br. 17.1)
78
USD
Taksa za izvod (tar. br. 17.2)
36
USD
Poseban trošak (formulari i fotokopiranje)
10
USD
Taksa za dostavu za vanevropske zemlje (tar.br. 2.2)
30
USD
n/a
--
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu u vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Ukupno
53
USD
Posebni trošak – formulari, fotokopiranje, poštarina
25
USD
Ukupno
25
USD
Ukupno
19.
20.
21.
IV
Naknadni upis u izvornik MK u DKP
Prijava smrti
Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u Srbiju
klasacija 3.3.3.-
Troškovi za posebne usluge DKP (fotokopije)
9
USD
Ukupno
9
USD
Iznos
Valuta
Taksa za zahtev (tar. br. 1 Odeljak A)
250
RSD
Taksa za overu (tar. br. 14.1 Odeljak A) – plaća se u dinarima
330
RSD
Ukupno
580
RSD
NOTARSKI POSLOVI
A) Notarski poslovi u Ministarstvu spoljnih poslova
22. Overa isprava
B) Notarski poslovi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
23.
Overa potpisa na punomoćju – izjavi
klasacija 4.1.0.1
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za overu potpisa (tar. br. 6.1.1 za prvi primerak)
36
USD
Troškovi za posebne usluge DKP (formulari, fotokopije)
3
USD
24.
25.
26.
Ukupno
62
USD
Taksa za overu drugog primerka (tar. br. 6.1.2)
30
USD
Taksa za overu trećeg i svakog narednog primerka (tar. br. 6.1.3)
17
USD
Overa potpisa na punomoćju – izjavi sačinjenoj u DKP
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za sastavljanje (tar. br. 12)
30
USD
Taksa za overu potpisa (tar. br. 6.1)
36
USD
Troškovi za posebne usluge DKP (formulari)
3
USD
Ukupno
92
USD
Taksa za overu drugog primerka (tar. br. 6.1.2)
30
USD
Taksa za overu trećeg i svakog narednog primerka (tar. br. 6.1.3)
17
USD
Overa fotokopije
23
USD
Taksa za overu prve strane prvog primerka (tar. br. 6.3.1)
17
USD
Troškovi za posebne usluge - formulari i fotokopiranje po strani
3
USD
Ukupno
43
USD
Taksa za overu drugog i svakog narednog primerka (tar. br. 6.3.2)
12
USD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za nadoveru (tar. br. 6.1.4)
36
USD
Poseban trošak – obrazac i fotokopiranje
3
USD
62
USD
Nadovera službenog potpisa i pečata
Overa donetog prevoda
klasacija 4.1.0.4
Taksa za overu do 100 reči (tar. br.15.2.1)
31
USD
Posebni trošak DKP – fotokopiranje po stranici
3
USD
34
USD
Taksa (tar. br. 15.2.2) za svaku dalju reč prevoda (klasif. 4.1.0.5)
0.09
USD
Overa prevoda sačinjenog u DKP
klasacija 4.8.0.1
Ukupno
28.
klasacija 4.1.0.2
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
Ukupno
27.
klasacija 4.7.0.2
Taksa za overu do 100 reči prevoda (tar.br.15.1.1)
75
USD
Posebni trošak DKP – fotokopiranje po stranici
3
USD
78
USD
0.17
USD
Ukupno
Taksa za svaku dalju reč prevoda (tar. br. 15, st. 2) - klasif. 4.8.0.2
29.
Provera autentičnosti overenih akata stranih organa ili javnih beležnika
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavu za vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Ukupno
53
USD
?
USD
Iznos
Valuta
23
USD
10,5
%
Posebni trošak takse i naknade inostanog organa
V
30.
OSTAVINE
Realizacija ostavine posredstvom DKP
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
Taksa za transfer realizovane ostavine
Ukupno
31.
Sastavljanje testamenta u DKP
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za sastavljanje testamenta u kancelariji DKP (tar. br. 10.1.1)
199
USD
Ukupno
222
USD
3
USD
Troškovi za posebne usluge DKP – fotokopiranje po stranici
32.
Sastavljanje opoziva testamenta
klasacija 4.7.1.1
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za sastavljanje (tar. br. 10.2)
107
USD
Ukupno
133
USD
3
USD
Troškovi za posebne usluge DKP – fotokopiranje po svakoj stranici
33.
klasacija 4.7.1.1
Sastavljanje i overa nasledničke izjave
klasacija 4.6.1.-
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za sastavljanje zapisnika (tar. br. 14)
50
USD
Taksa za overu potpisa (tar. br. 6)
36
USD
Troškovi za posebne usluge DKP – fotokopiranje po svakoj stranici
3
USD
112
USD
Ukupno
34.
Sastavljanje testamenta van DKP
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za sastavljanje testamenta van DKP (tar. br. 10.1.2)
304
USD
Taksa za službene radnje izvan prostorija DKP (tar. br. 18.1.5)
246
USD
3
USD
576
USD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za čuvanje (tar. br. 20.1.2/3)
125
USD
Taksa za dostavu za vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
178
USD
Iznos
Valuta
199
USD
3
USD
202
USD
304
USD
3
USD
307
USD
Troškovi za posebne usluge DKP – fotokopiranje po stranici
Ukupno
35.
Čuvanje testamenta u DKP i dostavljanje u zemlju
Ukupno
VI
PRAVNA POMOĆ
36.
Sastavljanje ugovora u DKP
Taksa za sastavljanje ugovora u DKP (tar. br. 11.1.1)
Poseban trošak – fotokopiranje po svakoj strani
Ukupno
37.
Sastavljanje ugovora van DKP
Taksa za sastavljanje ugovora van DKP (tar. br. 11.1.2)
Poseban trošak – fotokopiranje po svakoj strani
Ukupno
38.
Sastavljanje drugih isprava (izuzev u naslednopravnoj oblasti)
klasacija 4.7.0.1
Taksa za sastavljanje (tar. br. 13)
50
USD
Poseban trošak – fotokopiranje po svakoj stranici
3
USD
53
USD
Ukupno
39.
klasacija 4.7.1.1.
Zapisnik o priznavanju očinstva
Oslobođen plaćanja takse
klasacija 3.5.8.0
USD
Ukupno
VII
VIZE
40.
Viza A, B (tranzitne) i C (boravak do 90 dana)
(C1 – 30d, C2 - 90d, C3 – do 1g+mult, C4 – do 5g + mult.)
USD
Iznos
Valuta
klasacija 5.1.2.4
Taksa za pojedinačnu vizu (tar. br. 9.2.3)
93
USD
Poseban trošak – vizna nalepnica i obrada zahteva
2
USD
95
USD
Ukupno
41.
0
Viza A, B kolektivne od 5 do 50 lica
klasacija 5.1.2.4
Taksa za pojedinačnu vizu (tar. br. 9.2.3)
93
USD
Za svakog člana grupe dodatno se plaća po 2 USD (tar. br. 9.2.4)
2
USD
Poseban trošak – vizna nalepnica i obrada zahteva
2
USD
Ukupno
42.
Viza C - kolektivne od 5 do 50 lica
USD
klasacija 5.1.2.4
Taksa za pojedinačnu vizu (tar. br. 9.2.3)
93
USD
Za svakog člana grupe dodatno se plaća po 5 USD (tar. br. 9.2.5)
5
USD
Poseban trošak – vizna nalepnica i obrada zahteva
2
USD
Ukupno
43.
VIII
44.
Viza D (privremeni boravak) pojedinačna
USD
klasacija 5.1.2.6
Taksa (tar. br. 9.1.6)
47
USD
Poseban trošak – vizna nalepnica i obrada zahteva
2
USD
Ukupno
49
USD
POTVRDE
Iznos
Valuta
Carinska potvrda
klasacija 3.4.3.-
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za potvrdu (tar. br. 3.2)
163
USD
Ukupno
186
USD
Taksa za dostavu u vanevropske zemlje - ukoliko se vrši (tar. br. 2.2)
45.
46.
47.
30
USD
Posebni trošak – obrasci
4
USD
Ukupno
4
USD
Posebni trošak – obrasci
4
USD
Ukupno
4
USD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za potvrdu (tar. br. 3)
23
USD
Poseban trošak – obrasci
4
USD
50
USD
Taksa za potvrdu (tar. br. 3)
23
USD
Poseban trošak – fotokopiranje
3
USD
26
USD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za potvrdu (tar. br. 3)
23
USD
Poseban trošak – obrasci
4
USD
50
USD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavljanje u vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Taksa za dokument (tar. br. 11 Odeljak A ZORAT-a)
3
USD
Poseban trošak – obrasci
4
USD
60
USD
Uvođenje u vojnu evidenciju
Potvrda o životu
Potvrda o otpustu iz državljanstva na stranom jeziku
Ukupno
48.
Potvrda o transkripciji i transliteraciji u biometrijskom pasošu
latiničnog Dj u ćirilično Đ
Ukupno
49.
Ostale potvrde koje izdaje DKP
Ukupno
50.
Pribavljanje uverenja o nekažnjavanju
Ukupno
51.
Pribavljanje dokumenata na zahtev stranke (o ličnim socijalnim,
radnim, imovinskim i drugim pitanjima) iz zemlje i inostranstva
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za dostavljanje u vanevropske zemlje (tar. br. 2.2)
30
USD
Ukupno
--
USD
Taksa za dokument – prema taksenoj tarifi iz Odeljka A ZORAT
(zavisno od prirode dokumenta koji se zahteva iz zemlje)
USD
Poseban trošak – prema tarifi inostranog organa (plaća se devizno)
USD
IX
PLOVIDBENI LIST
Iznos
Valuta
52.
Izdavanje i overa plovidbenog lista
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za overu brodskog dnevnika (tar. br. 22.1)
701
USD
Taksa za upisivanje članova posade (tar. br. 21.1)
16
USD
Poseban trošak – formulari i fotokopiranje
3
USD
743
USD
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za zahtev inostranom organu i službene radnje DKP(t.br. 23)
246
USD
3
USD
272
USD
Iznos
Valuta
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
23
USD
Taksa za službenu radnju koja se preduzima – po satu (tar. br. 5)
23
USD
Ukupno
46
USD
Ukupno
53.
Intervencija kod stranog organa da se plovilu ili vazduhoplovu
izda ili produži važenje bilo koje isprave
Poseban trošak – formulari i fotokopiranje
Ukupno
X
54.
ZAŠTITA INTERESA FIZIČKIH I PRAVNIH LICA
U INOSTRANSTVU
Preduzimanje službene radnje kod inostranog organa
Poseban trošak – utrošak goriva ili prevozne karte
USD
XI
DEPOZITNI POSLOVI
54.
Čuvanje hartija od vrednosti, predmeta ostavine, novca od obeštećenja i sl.
Taksa za zahtev (tar. br. 1)
Iznos
23
Valuta
USD
Taksa za potvrdu kojom se potvrđuje prijem depozita (tar. br. 20.1)
36
USD
Taksa za čuvanje – godišnje (od vrednosti)
9
%
Ukupno
--
USD
Taksa se ne plaća za depozite, i to:
1) Novčanih iznosa polođenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih
dažbina DKP;
2) Zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana R. Srbije, kao npr. Novca
položenog – primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr);
3) U slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.
OPŠTA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE
Član 18.
Oslobađaju se plaćanja takse:
1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne
samouprave;
3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno
jedinica lokalne samouprave;
4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i
verskim zajednicama;
5) Crveni krst Srbije;
6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.
Član 19.
Ne plaća se taksa za:
1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;
2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda,
kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;
3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i
službenim evidencijama;
4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;
5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku
za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti,
štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom
propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;
6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne
zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa
propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom;
7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem,
obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;
8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa
regulisanjem vojne obaveze;
9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;
10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;
11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po
tom osnovu;
12) podneske javnom tužilaštvu;
13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim
ugovorom;
14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;
15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova,
kao i spiskova za kandidovanje;
16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano
Tarifom;
17) za potvrdu o prijemu zahteva;
18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.
U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:
1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u
inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne
međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim
običajima;
2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše,
službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika
Srbija, pod uslovom uzajamnosti.
UVEĆANJE TAKSENE TARIFE IZ ODELJKA B:
Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država sa kojima R.
Srbija ima zaključen sporazum, memorandum i sl. o pružanju konzularnih usluga, taksa
za svaku konzularnu radnju iz odeljka B uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno
sporazumom.
Ukoliko pojedina država naplaćuje veće iznose takse za vize od propisanih
Zakonom o republičkim administrativnim taksama, po principu reciprociteta, naplaćuju
se wihovim državljanima istovetni iznosi, u skladu sa instrukcijom Ministarstva spoljnih
poslova – Sektor za konzularne poslove.
U Buenos Airesu, 10.04.2013.
Gordana Vidović
Ambasador
Dostavljeno:
- Konzularno odeljenje Ambasade
- Finansijska arhiva Ambasade
- MSP-OFP, OKP
Download

Jedinstveni Cenovnik Konzularnih Usluga