Cenovnik konzularnih usluga
Generalnog konzulata Republike Srbije u Sidneju
01.07.2014. godine
1. PODNOSENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE (ZAMENA) PASOSA
78.00 AUD
Biometrijska putna isprava (BPI)
2. IZDAVANJE PUTNOG LISTA – pasavana za povratak u RS
63.00 AUD
3. RESENJE O PROGLASENJU PASOSA NEVAZECIM
4. POTVRDE, UVERENJE, RESENJA
5. IZDAVANJE SPROVODNICE ZA PRENOS POSMRTNIH OSTATAKA
6. CARINSKA POTVRDA
46.00 AUD
59.00 AUD
9.00 AUD
208.00 AUD
7. SASTAVLJANJE I OVERA PUNOMOCJA
8. OVERA POTPISA STRANKE NA PUNOMOCJU - IZJAVI
svaki sledeci potpis
drugi primerak
svaki sledeci primerak
97.00 AUD
65.00 AUD
35.00 AUD
29.00 AUD
17.00 AUD
Svaki sledeci primerak
46.00 AUD
12.00AUD
9. OVERA KOPIJE DOKUMENTA
10. OVERA DONETOG PREVODA (do 100 reci)
35.00 AUD
-svaka sledeca rec 0.08 Aud.
11. PREVOD SACINJEN I OVEREN U DKP
77.00 AUD
PREVOD DOKUMENTA SA PECATOM “ APOSTILLE”
163.00AUD
12. SASTAVLJANJE ZAPISNIKA O NASLEDNICKOJ IZJAVI
109.00 AUD
13. SASTAVLJANJE DRUGIH ISPRAVA I PODNESAKA ZAINTERESOVANIH LICA
56.00 AUD
14. SASTAVLJANJE TESTAMENTA U DKP
224.00 AUD
15. SASTAVLJANJE TESTAMENTA VAN DKP
551.00 AUD + fotokopiranje
16. SASTAVLJANJE AKTA O OPOZIVU TESTAMENTA
136.00 AUD
17. SASTAVLJANJE DOPUNE TESTAMENTA
18. SASTAVLJANJE UGOVORA U DKP
19. DEPONOVANJE POTPISA I PECATA JB
20 PRIJAVA NOVORODJENOG DETETA
21 UTVRDJIVANJE DRZAVLJANSTVA
22. PROVERA DRZAVLJANSKOG STATUSA
23. OTPUST IZ DRZAVLJANSTVA
24 PRIJEM U DRZAVLJANSTVO
25 PRIJEM U DRZAVLJANSTVO IZBEGLICA –obrazac 5
26. PRIBAVLJANJE DOKUMENATA OD MATICNIH SLUZBI IZ RS
27. PRIBAVLJANJE IZVODA U DKP
28. PRIBAVLJANJE UVERENJA O NEKAZNJAVANJU
29. POTVRDA O ZIVOTU
30. VIZE
224.00AUD+fotokopiranje
194.00 AUD+fotokopiranje
42.00 AUD
35.00 AUD
118.00 AUD
74.00 AUD
681.00 AUD
334.00 AUD
130.00 AUD
109.00 AUD
81.00AUD
80.00AUD
5.00AUD
103.00 AUD
58.00 AUD
Navedene cene konzularnih usluga GK R.Srbije u Sidneju propisane su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona
o republickim administrativnim taksama ZORAT (“Sl. Glasnik RS” br.43/03,51/04,53/04,42/05,61/05,101/05,42/06,47/07,
54/08,5/09 i 54/09) i Pravlinikom Ministarstva spoljnih poslova RS o vrstama posebnih usluga DKP, br 5/7199-3/2010 od
28.decembra 2010.godine i izrazene su u australijskim dolarima.
NAPOMENA: Za državljane trećih zemalja (Crna Gora, BIH, Makedonija, Hrvatska), za upotrebu u tim zemljama,
cene konzularnih usluga se uvećavaju za 100 % shodno Tar.br. 24, odeljak B-Konzularne takse ZORAT-a.
“A, B, C” VIZE
“D” VIZA
Download

PDF - sydney.mfa.rs