RESTORAN
NACIONALNE
KUHIWE
MALI VIKEND
Pizza
Capriciosa 24cm( pelat, ¡unka, ka£kavaq, ¡ampiwoni, maslinke)................................... 480
Capriciosa 32cm ( pelat, ¡unka, ka£kavaq, ¡ampiwoni, maslinke) ................................. 540
Mali vikend 24cm (pelat, pe£enica, kulen, ka£kavaq, jaje, ¡ampiwoni, maslinke) .... 540
Mali vikend 32cm (pelat, pe£enica, kulen, ka£kavaq, jaje, ¡ampiwoni, maslinke) .... 680
Prilozi
Pomfrit ................................................................................................................................. 120
Sos od peËuraka ...................................................................................................................... 95
Doma¢i hleb ..................................................................................................................... 55
MoËa ................................................................................................................................. 65
MoËa sir .......................................................................................................................... 80
Dezert
Pala£inke 2 kom. (krem, plazma, med, orasi, xem) ........................................................... 180
Baklava ................................................................................................................................... 160
Cheesecake................................................................................................................................. 240
Tulumba ................................................................................................................................... 120
Kokos kola£ ............................................................................................................................ 160
Pita sa jabukama ................................................................................................................. 130
Orasnica ................................................................................................................................
90
Specijaliteti Malog vikenda
Puwena rolovana ve¡alica 1200g ................................................................................1280
Carski raæwiÊ 1000g ....................................................................................................1180
Zlatiborski raæwiÊ 800gr .......................................................................................... 960
Puwena pqeskavica 1200g ..............................................................................................1280
Puweni rolovani ¢evap 450g ......................................................................................... 560
Srpski popeci 900g .........................................................................................................1080
Doma¢a kobasica 800g .................................................................................................... 980
Rebarca na kajmaku 850g ................................................................................................ 980
Me¡ano meso (sviwski raæwiÊ, u¡tipci, kobasica, rolovani, pile¢i file,
dimqeni pileÊi batak, puwena pqeskavica, dimqeni sviwski vrat) 1500g..................... 1600
Sabqa 1200gr ................................. ... ............................... .................................. ............ 1280
PileÊi specijaliteti
PileÊi batak 800g........................................................................................................... 920
Dimqeni pileÊi batak 800g .......................................................................................... 920
Puweni pileÊi batak 900g............................................................................................ 980
PileÊi file 800g ............................................................................................................ 940
Gurmanski pileÊi raæwiÊ 800g ..................................................................................... 920
Puweni pileÊi file 1200gr .......................................................................................... 1280
Dimqeni pileÊi file 800g ............................................................................................ 920
PileÊi medaqoni u sosu 900g ........................................................................................ 980
PileÊe rolnice 850g ...................................................................................................... 920
Pohovani pileÊi file sa susamom 850g ....................................................................... 940
PileÊa xigerica 800gr ................................................................................................... 840
Rolovana pileÊa xigerica 840gr .................................................................................. 860
Ribqi specijaliteti
File pastrmke 700g .......................................................................................................1180
Dimqeni file pastrmke 700g .......................................................................................1180
Ligwe na æaru 500g ........................................................................................................ 720
Puwene ligwe na æaru 550g ........................................................................................... 840
Pohovane ligwe 500g ....................................................................................................... 840
Salate
Paradajz ........................................................................................................................... 210
Paradajz sa sirom ........................................................................................................... 230
Krastavac ....................................................................................................................... 190
Kupus ................................................................................................................................ 180
Zelena salata ................................................................................................................. 170
Srpska .............................................................................................................................. 220
©opska ............................................................................................................................. 240
Gr£ka ..................................................................................................................................260
Me¡ana ............................................................................................................................ 210
Lova£ka .......................................................................................................................... 230
Vitaminska .................................................................................................................... 240
Tarator .......................................................................................................................... 210
Macalica ........................................................................................................................ 220
Cezar................................................................................................................................. 280
Krompir salata..... ......................................................................................................... 110
Paprike u uqu 2kom ....................................................................................................... 120
Quta paprika ................................................................................................................. 50
Tur¡ija ................................................................................................................... ...... .. 210
Kiseli kupus .................................................................................................................. 210
Barena paprika 2kom ............................................................................................... ..... 180
Paprika u pavlaci 2kom .. .................................................................................... ... ......220
DomaÊi ajvar ........................................................................................................... ...... 240
Topli napitci
Espreso ............................................................................................................................ 100
Espreso sa mlekom .......................................................................................................... 110
Espreso sa ¡lagom .......................................................................................................... 120
Nes kafa ......................................................................................................................... 130
Doma¢a kafa .................................................................................................................. 80
»aj .................................................................................................................................... 90
Bezalkoholna pi¢a
Gazirani sokovi ››Coca Cola, Fanta, Sprite, Biter lemon, Tonik‹‹ 0.25.............................. 130
Next sokovi 0.20............................................................................................................... 140
Guarana 0.25..................................................................................................................... 130
Kisela voda fla¡ica 0.25............................................................................................. 90
Kisela voda 1L ............................................................................................................... 130
Negazirana voda 0.25 ..................................................................................................... 75
Negazirana voda 0.75...................................................................................................... 140
Limunada 0.20.................................................................................................................. 150
Ce™ena pomorandxa 0.20................................................................................................. 190
Doma¢e rakije
©qivovica 0.05 .............................................................................................................
KajsijevaËa 0.05 .............................................................................................................
DuwevaËa 0.05 .................................................................................................................
Kru¡ka 0.05 ....................................................................................................................
Loza 0.05 .........................................................................................................................
Divqa kru¡ka 0.05 ........................................................................................................
Mastika 0.05 .................................................................................................................
Lincura 0.05 ...................................................................................................................
110
130
130
130
110
170
160
160
Alkoholna piÊa
Viwak 0.05 ......................................................................................................................
Stomaklija 0.05 ............................................................................................................
Viqamovka Takovo 0.05 ................................................................................................
Vodka Atlantik 0.05 ...................................................................................................
Vodka Smirnof 0.05 ......................................................................................................
Balantain 0.03 ...................................................................................................................
Džoni Voker 0.03 ...............................................................................................................
Čivas Regal 0.03.................................................................................................................
Džek Denijels 0.03..............................................................................................................
Courvoisier 0.03 ................................................................................................................
90
90
160
140
160
180
190
220
220
380
Likeri
Pelinkovac 0.05 .............................................................................................................
Jager Maister 0.03..............................................................................................................
Balley’s 0.03.......................................................................................................................
Campari 0.05......................................................................................................................
Martini Bianco 0.03............................................................................................................
Vermut 0.05........................................................................................................................
130
170
190
190
190
130
Piva
Jelen toËeno 0.5 ...............................................................................................................
Jelen toËeno 0.33 .............................................................................................................
Jelen 0.33 ...........................................................................................................................
Jelen /grejpfrut, limun/ 0.33 .........................................................................................
Staropramen 0.33.............................................................................................................
Beks 0.33.............................................................................................................................
Nik¡i¢ko 0.33 ..................................................................................................................
Nik¡i¢ko tamno 0.33 .....................................................................................................
Stela 0.33 .........................................................................................................................
Hladna predjela
140
120
130
130
150
140
140
140
190
Predjelo Mali vikend (peËenica, gove™a pr¡uta,
doma¢i sir, projica, kajmak, urnebes, masline) 400g .................................................
PeËenica 100g .................................................................................................................
Wegu¡ka pr¡uta 100g ...................................................................................................
Gove™a pr¡uta 100g ......................................................................................................
Doma¢i sir 200g .............................................................................................................
©arski sir 200g ..............................................................................................................
Feta sir 200g .................................................................................................................
Kajmak (kugla) ................................................................................................................
KaËkava˘ 100g ...............................................................................................................
Proja (4 kom) ..................................................................................................................
680
220
280
290
150
360
180
80
150
100
Topla predjela
Pohovana palaËinka (¡unka, kaËkava˘, pavlaka, kis. krastavac) ........................
Pohovani kaËkava˘ 400g ..............................................................................................
PeËurke na æaru 400g ....................................................................................................
Pu˙ene peËurke na æaru 450g .......................................................................................
Grilovano povr¢e 400g ............................................................................................. ....
240
480
380
420
360
Vina Bela
Doma¢e belo vino 1L ........................................................................................................ 750
Smederevka Tikve¡ 1L .................................................................................................... 650
Shardonnay Plantaze 0.7 ...................................................................................................... 800
Shardonnay 0.187 fla¡ica ............................................................................................... 190
Status- Bogunovi¢ 0.187 ................................................................................................ 190
Du¡a Dunava 0.7 ...............................................................................................................1000
Adut- Traminat 0.7 ........................................................................................................1200
Zlatni rizling- Vinum 0.7 .............................................................................................1200
Shardonnay Radovanovic 0.7 ...............................................................................................1800
Triumf Aleksandrovi¢ 0.7..............................................................................................1900
Kovacevic Chardonnay 0.7 ....... ...........................................................................................1800
Harizma Aleksandrovi¢ 0.7 ...........................................................................................1800
Vinarija Bogunovic Sauvinon Blanc ......................................................................................1300
Ladelizia Chardonnay ...................................................................................................................... 1100
Crvena vina
Doma¢e crveno vino 1L .................................................................................................... 750
Vranac Plantaæe 0.7 ..................................................................................................... 800
Kabernet Plantaæe 0.7 ................................................................................................. 800
Vranac Pro Korde 0.7 ......................................................................................................1200
Vranac Plantaæe 0.187 fla¡ica ................................................................................. 190
Merlot- MaËkov podrum 0.7 ...........................................................................................1300
Dominus Cabernet Sauvignon 0.7 .........................................................................................1400
Cabernet Sauvignon Radovanovi¢ 0.7 ...................................................................................1800
Aurelius Kova£evi¢ 0.7 ...................................................................................................1800
Ladelizia Merlot ......... ......................................................................................................................1100
Dor uËak
Doma ¢a pita (sir, zelje) .............................................................................................. 500
DoruËak Mali vikend ( moËa,jaja,pe Ëenica,kajmak,urnebes,paradajz,krastavac)... 320
Omlet (slanina, ¡unka. sir) ........................................................................................ 160
Kuvana jela
Tele¢a Ëorba ..................................................................................................................
Gula¡ / porcija .............................................................................................................
»orbast pasu˘ sa mesom ........................................................................................... ...
Prebranac / porcija ......................................................................................................
Sarma doma¢a ................................................................................................................
Pile¢a supa ................................................................................................................. ...
180
340
220
220
280
140
Jela sa ro¡tiqa
Bela ve¡alica 800g ....................................................................................................... 920
Puwena bela ve¡alica 1000g ....................................................................................... 1180
Sviwski raæwi¢ 800g ................................................................................................... 920
Pqeskavica 800g ............................................................................................................ 880
Pqeskavica na kajmaku 850g ........................................................................................ 920
Gurmanska pqeskavica 850g ......................................................................................... 920
´evapi 1000g ..................................................................................................................1180
LeskovaËki u¡tipak 850g ............................................................................................ 920
Dimqeni vrat 800g ....................................................................................................... 920
Jela po porudxbini
Rosse vina
Rose Rubin 1L ..................................................................................................................... 700
Rose Rubin 0.7 ..................................................................................................................... 850
Dominus Rosse 0.7 . ............................................................................................................ 1300
Dolina Rosse 0.7 . ................................................................................................................1200
Varijanta Aleksandrovi¢ 0.7 ........................................................................................1400
Euforija Aleksandrov i¢ 0.7 ......................................................................................... 1600
Kara™or™eva ¡nicla 850g.............................................................................................. 980
Pile¢a Kara™or™eva ¡nicla 850g................................................................................ 980
BeËka ¡nicla 800g ......................................................................................................... 880
Pile¢a beËka ¡nicla 800g ........................................................................................... 880
Pohovane pile ¢e rolnice 900g....................................................................................... 980
Plava traka - Gordon blu 1200g ................................................................................. 1350
Dinstana teletina ispod saËa 450g .......................................................................... 800
LeskovaËka mu¢kalica 400g .......................................................................................... 450
Biftek Monte Karlo ( sviwski file) 500g .............................................................. 680
Download

Mali Vikend cenovnik 2014.cdr