HLADNA PREDJELA / COLD STARTERS
SRPSKA NACIONALNA ZAKUSKA
AJVAR
GOVE\A PR[UTA
SVIWSKA PR[UTA
WEGU[KI PR[UT
URNEBES SALATA
CEZAR SALATA
PILE]A VALDORF SALATA
RUSKA SALATA
SALATA OD HOBOTNICE
SALATA OD MORSKIH PLODOVA
TARTAR BIFTEK
PIHTIJE
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
400,00
120,00
320,00
320,00
530,00
150,00
360,00
400,00
300,00
1.000,00
830,00
1.200,00
130,00
SUPE, ^ORBE / SOUPS AND CREM SOUPS
TELE]A ^ORBA
RIBQA ^ORBA
PILE]A SUPA
180,00
180,00
150,00
TOPLA PREDJELA / HOT STARTERS
VRGAW
[AMPIWONI
BUKOVA^A
POHOVANA BUKOVA^A
POHOVANI KA^KAVAQ
SLANE PALA^INKE
LISI^ARKA
[email protected] SA PE^URKAMA
[PAGETE PO IZBORU (BOLOWEZ, KARBONARA, MILANEZ)
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
620,00
250,00
340,00
500,00
430,00
300,00
300,00
420,00
420,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
430,00
530,00
320,00
450,00
250,00
400,00
300,00
GOTOVA JELA / MAIN DISHES
JUNE]I GULA[
GULA[ OD DIVQA^I
KUPUS IZ ZEMQANOG LONCA
SVIWSKA KOLENICA
PASUQ PREBRANAC
TELE]I RIBI]
SARMA
SPECIJALITETI OD RIBE / FISH SPECIALTIES
[KAMPI NA @ARU
[KAMPI NA BUZARI
PASTRMKA
SMU\
FILETI SOMA
FILETI SOMA U SOSU OD MORSKIH PLODOVA
[ARAN SVE@
DIMQENI [ARAN
DRINSKA MLADICA
FILETI DIMQENE PASTRMKE
[KARPINA
BRANCIN
ORADA
ZUBATAC
LIGWE
POHOVANE LIGWE
LIGWE PUWENE PR[UTOM
FILETI [email protected] PASTRMKE
JASTOG
HOBOTNICA A LA [EF KUHIWE
LOSOS SVE@
SAN PJER
KOTLETI SOMA
KG.
PORC.
KG.
KG.
KG.
PORC.
KG.
KG.
KG.
KG.
KG.
KG.
KG.
KG.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
KG.
PORC.
KG.
KG.
KG.
6.000,00
1.300,00
1.300,00
1.500,00
1.500,00
850,00
1.200,00
1.500,00
5.000,00
2.200,00
2.000,00
2.700,00
2.700,00
2.800,00
720,00
750,00
800,00
1.400,00
7.000,00
1.500,00
2.500,00
6.000,00
1.700,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
630.00
700.00
650.00
650,00
750.00
700.00
850.00
650.00
JELA PO PORUXBINI / A LA CART
NATUR [NICLA
NATUR SA PE^URKAMA
PARISKA [NICLA
BE^KA [NICLA
KARA\OR\EVA
“KNEGIWA” [NICLA
MEDAQONI SA PE^URKAMA
SUSAM PILETINA
SPECIJALITETI KU]E / SPECIALITY OF HOUSE
WEGU[KI STEK (SVIWSKI KARE, PR[UTA, KAJMAK)
TRI GODI[WA DOBA (PILE]I MEDAQON, SVIWSKI MEDAQON,
RAMSTEK, [AMPIWONI, SOS BERNEZ SOS)
PUWENI RAMSTEK U SOSU OD KIKIRIKIJA I PR[UTE
ETNO MEDAQONI “KNEGIWA” (RAMSTEK, GOVE\A PR[UTA,
PE^URKE, KA^KAVAQ, [UNKA I BE[AMEL SOS)
PILE]A [NICLA MADAGASKAR (PILE]I FILE, SOS OD [email protected]
VO]A)
PILETINA A LA [EF (PILE]I FILE, PE^URKE, PAVLAKA, KARI)
BIFTEK U SOSU OD VRGAWA SA KROMPIROM IZ FOLIJE
ROLOVANA PILETINA NA GURMANSKI NA^IN
RAMSTEK U SOSU OD PE^URKI
PORC.
700,00
PORC.
PORC.
800,00
900,00
PORC.
800,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
700,00
700,00
1.000,00
700,00
1000,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
150,00
250,00
220,00
250,00
250,00
300,00
420,00
140,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
SIREVI / CHEESES
^A^ANSKI SIR
PQEVAQSKI SIR
ZLATIBORSKI SIR
SIR U UQU
KOZJI SIR
ZLATIBORSKI KAJMAK
STARI KAJMAK
KA^KAVAQ
VARIVA / VEGETABLES
POMFRIT
[email protected]
BLITVA, KROMPIR
ME[ANO VARIVO
KROMPIR IZ FOLIJE
GRILOVANO POVR]E
SPECIJALITETI SA RO[TIQA / GRILL
DIMQENA VE[ALICA
BELA VE[ALICA
PUWENA VE[ALICA
ME[ANO MESO
PUWENI SVIWSKI FILE
LESKOVA^KI U[TIPCI
[email protected]]I
]EVAPI
DOMA]A KOBASICA
PQESKAVICA
PUWENA PQESKAVICA
PILE]I FILE
PILE]I BATAK
PUWENI BATAK
PILE]I PAKETI]I
PUWENI PILE]I MEDAQONI “KNEGIWA”
ROLOVANA PILE]A XIGERICA
SPECIJALITET “KNEGIWA”
(ROLOVANI SVIWSKI FILE na moravski na~in)
SVIWSKI FILE
BOFTEK
RAMSTEK
LESKOVA^KA MU]KALICA
PILE]A KRILCA
KG
KG
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
1800,00
1500,00
640,00
700,00
800,00
430,00
470,00
420,00
500,00
420,00
470,00
510,00
520,00
650,00
600,00
650,00
540,00
PORC.
760,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
760,00
900,00
800,00
500,00
550,00
KG
KG
KG
KG
KG
900,00
1300,00
2000,00
2000,00
2000,00
700,00
PE^EWA / ROAST
PRAS]E PE^EWE
JAGWE]E PE^EWE
JARETINA ISPOD SA^A
JAGWETINA ISPOD SA^A
TELETINA ISPOD SA^A
SVIWSKA REBRA U SA^U
PORC.
SALATE / SALADS
[OPSKA SALATA
SRPSKA SALATA
TARATOR SALATA
PARADAJIZ SALATA
SVE@ KRASTAVAC
SVE@ KUPUS
PE^ENA PAPRIKA
ZELENA SALATA
ME[ANA SALATA
KISELI KUPUS
TUR[IJA
CVEKLA
DOMA]I AJVAR
PAPRIKA U PAVLACI
QUTA PAPRI^ICA
GR^KA SALATA
MLADI LUK
KROMPIR SALATA
VITAMINSKA SALATA
PARADAJZ SA SIROM
MASLINKE
[ARGAREPA SALATA
BA[TA SALATA ZA 2 OSOBE
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
KOM.
PORC.
KOM.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
200,00
150,00
180,00
150,00
150,00
150,00
180,00
150,00
170,00
150,00
120,00
120,00
120,00
220,00
30,00
300,00
20,00
100,00
150,00
170,00
200,00
150,00
400,00
KOM.
KOM.
KOM.
PAR^E
40,00
30,00
30,00
10,00
PECIVA, HLEB / COUVERT
PROJARA
LEPIWA
PROJA
HLEB
POSLASTICE / DESSERTS
PALA^INKE “KNEGIWA”
BANANA SPLIT
TUFAHIJA
BAKLAVA
PALA^INKE (PO IZBORU)
ORASNICA
URMA[ICE
SLADOLED U TOPLOM SOSU OD [UMSKOG VO]A
PALA^INKE U VINSKOM [ATOU
VO]NI KUP “KNEGIWA”
VO]NA SALATA
SLATKA TAJNA ZA 2 OSOBE
DIWA SA MEDOM I SLADOLEDOM
SEZONSKO VO]E
SLADOLED
RAZNE PITE
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
KOM.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
KUGLA
PORC.
250,00
200,00
180,00
200,00
150,00
100,00
120,00
300,00
650,00
260,00
220,00
500,00
250,00
150,00
60,00
200,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
70,00
70,00
70,00
80,00
80,00
80,00
70,00
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
PORC.
0,2
0,2
KOM.
PORC.
200,00
150,00
180,00
220,00
220,00
50,00
50,00
30,00
200,00
EKSTRA SOSOVI / EXTRA SAUCES
TATAR SOS
BERNEZ SOS
FEFER SOS
KUBERLAND SOS
SOS OD MIRO\IJE
SOS OD BOSIQKA
TRIESTINO SOS
DORU^AK / BREAKFAST
KA^AMAK
KAJGANA (3 JAJA)
OMLET (3 JAJA)
HEMENDEKS
BEKENDEKS
KISELO MLEKO
JOGURT
KUVANA JAJA
ZAPE^ENA POGA^A
Download

HLADNA PREDJELA / COLD STARTERS