MJESTA PRIJEMA BROKERSKIH NALOGA HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJALUKA
Kontakt lice
Poslovnica
Adresa
Telefon
Teodorović-Kukrika Bojana BanjalukaAleja S. Save 13
051 336 597
Aleja S. Save 13
Petković Svetlana
Banjaluka
051 336 515
Arbutina Nataša
Banjaluka
Aleja S. Save 13
051 336 515
Milić Aleksandra
Banjaluka
I.F.Jukića 9
051 241 800
Divjak Slobodanka
Banjaluka
I.F.Jukića 9
051 241 800
Lužija Mirjana
Banjaluka
I.F.Jukića 9
051 241 800
Džajić Sanja
Banjaluka
Boska
051 228 730
Radak Sanja
Banjaluka
Boska
051 228 730
Plavšić Vesna
Banjaluka
Boska
051 228 730
Savičić Slađana
Banjaluka
Boska
051 228 730
Ignjić Diana
Banjaluka
Kralja I Karađorđevića 109
051 223 831
Tadić Sanja
Banjaluka
Kralja I Karađorđevića 109
051 223 831
Davidović Gordana
Banjaluka
Kralja I Karađorđevića 109
051 223 831
Banjaluka
Kralja I Karađorđevića 109
Buzadžija Marija
051 223 831
Palačković-Kutlija
Banjaluka
Lauš, Karađorđeva 147
051 288 740
Tešić Bojan
Banjaluka
Cara Lazara 21b, Obilićevo
051 432 930
Višekruna Nada
Banjaluka
Cara Lazara 21b, Obilićevo
051 432 930
Vidaković Dejana
Banjaluka
Cara Lazara 21b, Obilićevo
051 432 930
Savić Jelena
Banjaluka
Lauš, Karađorđeva 147
051 288 740
Radlović Nataša
Banjaluka
Starčevica, ul.Majke Jugovića 051 435 930
Rudić Jelena
Banjaluka
Starčevica, ul.Majke Jugovića 051 435 930
Brborović Bojana
Laktaši
Cara Dušana bb,Trn
051 509 000
Rakočević Ksenija
Laktaši
Karađorđeva 41
051 535 250
Kukobat Maja
Laktaši
Karađorđeva 41
051 535 250
Jovičić Dejana
Bijeljina
Trg kralja P I Karađorđevića 1 055 225 430
Vidaković Vesna
Bijeljina
Trg kralja P I Karađorđevića 2 055 225 430
Bijeljina
Margetić Irena
Neznanih junaka 34
055 292 360,365
Bošnjak Biljana
Bileća
Kralja Aleksandra 15
059 381 050
Trklja Milja
Bileća
Kralja Aleksandra 15
059 381 050
Petrušić Gorana
Brod
Svetog Save 28
053 621 710
Đekić Nataša
Brod
Svetog Save 28
053 621 710
Kokić Kristina
Brod
Svetog Save 28
053 621 710
Tešanović Irina
Derventa
Mladen Stojanovića bb
053 333 303
Sarić Teodora
Derventa
Mladen Stojanovića bb
053 333 303
Bjelić Gordana
Derventa
Mladen Stojanovića bb
053 333 303
Nikolić Gordana
Derventa
Mladen Stojanovića bb
053 333 303
Faks
051 336 535
051 336 516
051 336 516
051 244 996
051 244 996
051 244 996
051 218 637
051 218 637
051 218 637
051 218 637
051 223 830
051 223 830
051 223 830
051 223 830
051 288 742
051 432 931
051 432 931
051 432 931
051 288 742
051 435 932
051 435 932
051 584 682
051 535 251
051 535 251
055 225 437
055 225 437
055 292 361
059 381 051
059 381 051
053 621 392
053 621 392
053 621 392
053 312 420
053 312 420
053 312 420
053 312 420
Dronjak Slavica
Jovanić Savo
Dragičević Marijana
Starović Lela
Davidović Dijana
Debeljak Dragan
Nikolić Biljana
Milidrag Anđelija
Ilisić Ljiljana
Novaković Biljana
Bursać-Jojinović Tatjana
Vujanović Jelena
Resan Slavica
Ivanović Željka
Grahovac Radojka
Ivanić Romana
Pilipović Snežana
Mačkić Stanojka
Rakić Danijela
Puvača Dušan
Stupar Suzana
Irma Lučić
Ilić Anja
Škipina Slaviša
Vajić Gorana
Stevanović Branka
Srdić Nevenka
Ivanović-Maksimović Nina
Đurić Aleksandra
Ivanović Gordana
Aćimović Dušanka
Glavendekić Krajter Dragana
Filipović Mirjana
Rističević Slavica
Barnjaković Sandra
Radonjić Slavojka
Bulović Božica
Đuranović Danijela
Radović-Ilić Melanija
Drinić
Drinić
Foča
Foča
Foča
Prnjavor
Prnjavor
Gacko
Gradiška
Gradiška
Gradiška
Kostajnica
Kostajnica
Nevesinje
Nevesinje
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Pale
Pale
Pale
Teslić
Teslić
Višegrad
Višegrad
Višegrad
Zvornik
Zvornik
Doboj
Doboj
Doboj
Doboj
Doboj
Doboj
Doboj
Doboj
Centar bb
Centar bb
Njegoševa 6
Njegoševa 6
Njegoševa 6
Veljka Milankovića 1
Veljka Milankovića 1
Solunskih dobrovoljaca bb
Vidovdanska bb
Vidovdanska bb
Vidovdanska bb
Svetosavska bb
Svetosavska bb
Skver Nevesinjska puška bb
Skver Nevesinjska puška bb
Karađorđeva 45
Karađorđeva 45
Karađorđeva 45
Karađorđeva 45
Karađorđeva 45
Karađorđeva 45
Nikole Tesle 12
Nikole Tesle 12
Nikole Tesle 12
Svetog Save bb
Svetog Save bb
Trg palih boraca bb
Trg palih boraca bb
Trg palih boraca bb
Svetog Save bb
Svetog Save bb
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
Kralja Dragutina 13
050 465 034
050 465 034
058 220 590
058 220 590
058 220 590
051 640 521
051 640 521
059 472 949
051 825 820
051 825 820
051 825 820
052 663 940
052 663 940
059 610 260
059 610 260
052 721 250
052 721 250
052 721 250
052 721 250
052 721 250
052 721 250
057 202 880
057 202 880
057 202 880
053 411 710
053 411 710
058 631 130
058 631 130
058 631 130
056 232 601
056 232 601
053 201 308
053 201 308
053 201 308
053 201 308
053 201 308
053 201 308
053 201 308
053 201 308
050 465 035
050 465 035
058 210 056
058 210 056
058 210 056
051 655 496
051 655 496
059 472 949
051 825 821
051 825 821
051 825 821
052 663 900
052 663 900
059 610 261
059 610 261
052 751 329
052 751 329
052 751 329
052 751 329
052 751 329
052 751 329
057 202 883
057 202 883
057 202 883
053 410 010
053 410 010
058 631 132
058 631 132
058 631 132
056 210 192
056 210 192
053 201 326
053 201 326
053 201 326
053 201 326
053 201 326
053 201 326
053 201 326
053 201 326
Kenjić Miro
Grumić Slobodanka
Milić Sonja
Gladanac Vesna
Kenjić Danka
Vasić Vladan
Aničić Snježana
Banović Radana
Lazić Ljiljana
Smiljanić Ivana
Simić Vasilije
Živković Milan
Antunović Ivanka
Savković Biljana
Vučenović Mirjana
Subotić Dijana
Dakić Mirjana
Stojanović Mirjana
Klašnja Slađana
Gajić Slađana
Klebić Alma
Mikić Dragana
Gudelj Biljana
Krunić Vesna
Zotović Danijela
Stojić Ruža
Starčević Dijana
Savčić Ivana
Koprivica Rajko
Đerić Jelena
Jevđenić Jelena
Đekić Maja
Đombić Valentina
Rakić Vesna
Krajišnik Vera
Istočno
Istočno
Istočno
Istočno
Istočno
Istočno
Prijedor
Prijedor
Prijedor
Bratunac
Bratunac
Bratunac
Kotor Varoš
Kozarska
Kozarska
Kozarska
Mrkonjić Grad
Ugljevik
Brčko
Brčko
Brčko
Trebinje
Trebinje
Trebinje
Trebinje
Modriča
Modriča
Sokolac
Sokolac
Sokolac
Čelinac
Čelinac
Čelinac
Srbac
Srbac
Vojvode Radomira Putnika bb
Vojvode Radomira Putnika bb
Vojvode Radomira Putnika bb
Vojvode Radomira Putnika bb
Vojvode Radomira Putnika bb
Vojvode Radomira Putnika bb
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Kralja Petra I Oslobodioca bb
Gavrila Principa bb
Gavrila Principa bb
Gavrila Principa bb
Cara Dušana 44
Svetosavska 10
Svetosavska 10
Svetosavska 10
Svetog Save 2
Svetog Save 2
Bulevar Mira 11
Bulevar Mira 11
Bulevar Mira 11
Preobražanska 2
Preobražanska 2
Preobražanska 2
Preobražanska 2
Cara Lazara bb
Cara Lazara bb
Cara Lazara bb
Cara Lazara bb
Cara Lazara bb
Cara Lazara 1
Cara Lazara 1
Cara Lazara 1
Mome Vidovića 20
Mome Vidovića 20
057 310 300
057 310 300
057 310 300
057 310 300
057 310 300
057 310 300
052 241 790
052 241 790
052 241 790
056 420 315
056 420 315
056 420 315
051 784 650
052 421 660
052 421 660
052 421 660
050 220 980
050 220 980
049 235 401
049 235 401
049 235 401
059 273 513
059 273 513
059 273 513
059 273 513
053 821 900
053 821 900
057 401 200
057 401 200
057 401 200
051 555 380
051 555 380
051 555 380
051 745 330
051 745 330
057 316 717
057 316 717
057 316 717
057 316 717
057 316 717
057 316 717
052 243 202
052 243 202
052 243 202
056 420 317
056 420 317
056 420 317
051 784 652
052 421 671
052 421 671
052 421 671
050 220 981
050 220 981
049 235 420,421
049 235 420,421
049 235 420,421
059 273 519
059 273 519
059 273 519
059 273 519
053 820 382
053 820 382
057 401 362
057 401 362
057 401 362
051 555 382
051 555 382
051 555 382
051 745 331
051 745 331
Download

MJESTA PRIJEMA BROKERSKIH NALOGA HYPO ALPE